Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 101.75 KB, 2 trang )
Bạn đang đọc : Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa SME.NET
2012

Công ty kế toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn kế toán cách sử dụng Phần mềm
MISA SME.NET 2012- một phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chú ý: đây là phần hướng dẫn dành cho các bạn kế toán đã có những kiến thức nhất định về kế toán,
biết định khoản và hạch toán chuẩn. Còn nếu các bạn có thời gian và muốn sử thành thạo phần mềm
kế toán Misa thì chúng tôi khuyên các bạn nên tham gia một Khóa: Học Phần Mềm Kế Toán
Misa thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng để được các giáo viên là những kế toán Trưởng hướng
dẫn làm một cách cụ thể nhất.

Để có thể học cách sử dụng được phần mềm MISA SME.NET 2012, kế toán cần phải cài đặt phần
mềm kế toán Misa và làm theo hướng dẫn để thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán
trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012. Sau đó kế toán cần có tài liệu để thực hành những
kiến thức vừa được hướng dẫn bằng Bộ bài tập thực hành phần mềm kế toán Misa với các số liệu kế
toán cụ thể, quy trình hạch toán và các báo cáo đầu ra trên phần mềm MISA SME.NET 2012.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn người sử dụng hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần
mềm kế toán MISA SME.NET 2012 với các nội dung như sau:

– Chương 01: Bắt đầu với MISA SME.NET 2012
Hướng dẫn khởi động phần mềm, tạo dữ liệu kế toán mới và mở dữ liệu kế toán. Đây là những công
việc cần thiết khi bắt đầu làm việc với phần mềm.
– Chương 02: Các thao tác thường dùng:
Hướng dẫn cách sao chép để tạo nhanh các chứng từ mới; cách lập chứng từ với định khoản tự động;
cách lọc, tìm kiếm nhanh chứng từ trong hệ thống,…
– Chương 03: Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu
Hướng dẫn cách thiết lập các thông tin về hệ thống và khai báo số dư ban đầu của doanh nghiệp.
– Chương 04: Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2012
Hướng dẫn quy trình hạch toán từng phần hành kế toán trên MISA SME.NET 2012

như:
Kế toán Quỹ
Kế toán Ngân hàng,
Kế toán Mua hàng,
Kế toán Bán hàng…
Trong từng phần hành sẽ trình bày các nội dung: Giới thiệu phân hệ, mô hình hóa hoạt động gắn với
từng phân hệ, quy trình thực hiện trên phần mềm, xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo. Sau khi đọc
xong Chương 04, người sử dụng sẽ nắm được mỗi phần hành kế toán trên sẽ xử lý các nghiệp vụ kế
toán nào? ở đâu? nhập như thế nào? xem, in báo cáo như thế nào?
– Chương 05: Hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin
Gợi ý và hướng dẫn người sử dụng cách tổ chức và mã hóa các thông tin khi khai báo như: Mã
Phòng ban, mã Khách hàng, nhà cung cấp, mã Vật tư, hàng hóa, mã Tài sản cố định…
– Chương 06: Quản trị dữ liệu kế toán
Hướng dẫn người sử dụng quản trị dữ liệu kế toán của mình như: Sao lưu dữ liệu kế toán nhằm hạn
chế tối đa rủi ro với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp, phục hồi dữ liệu kế toán trong trường hợp dữ
liệu kế toán đang làm việc bị hỏng không thể khắc phục được hoặc dữ liệu bị mất, đổi mật khẩu đăng
nhập, phân quyền cho người dùng…
– Phụ lục 01: Một số chức năng khác. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng khác của phần mềm
như: Bảo trì dữ liệu, Quản lý tài liệu, Khóa sổ kỳ kế toán…
– Phụ lục 02: Các nghiệp vụ cần lưu ý. Hướng dẫn một số nghiệp vụ cần lưu ý trong quá trình hạch
toán.
– Phụ lục 03: Hướng dẫn triển khai MISA SME.NET 2012 theo mô hình đa chi nhánh. Hướng dẫn
các doanh nghiệp triển khai dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2012 theo mô hình công ty đa chi
nhánh.

Nếu bạn quan tâm đến phần mềm Misa thì có thể xem chi tiết và đầy đủ phần Hướng dẫn sử dụng
phần mềm Misa SME.NET 2012 Tại Đây:
như : Kế toán QuỹKế toán Ngân hàng, Kế toán Mua hàng, Kế toán Bán hàng … Trong từng phần hành sẽ trình diễn những nội dung : Giới thiệu phân hệ, quy mô hóa hoạt động giải trí gắn vớitừng phân hệ, tiến trình triển khai trên phần mềm, xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo giải trình. Sau khi đọcxong Chương 04, người sử dụng sẽ nắm được mỗi phần hành kế toán trên sẽ giải quyết và xử lý những nhiệm vụ kếtoán nào ? ở đâu ? nhập như thế nào ? xem, in báo cáo giải trình như thế nào ? – Chương 05 : Hướng dẫn tổ chức triển khai và mã hóa thông tinGợi ý và hướng dẫn người sử dụng cách tổ chức triển khai và mã hóa những thông tin khi khai báo như : MãPhòng ban, mã Khách hàng, nhà sản xuất, mã Vật tư, sản phẩm & hàng hóa, mã Tài sản cố định và thắt chặt … – Chương 06 : Quản trị tài liệu kế toánHướng dẫn người sử dụng quản trị tài liệu kế toán của mình như : Sao lưu dữ liệu kế toán nhằm mục đích hạnchế tối đa rủi ro đáng tiếc với tài liệu kế toán của doanh nghiệp, hồi sinh tài liệu kế toán trong trường hợp dữliệu kế toán đang thao tác bị hỏng không hề khắc phục được hoặc tài liệu bị mất, đổi mật khẩu đăngnhập, phân quyền cho người dùng … – Phụ lục 01 : Một số công dụng khác. Hướng dẫn sử dụng 1 số ít tính năng khác của phần mềmnhư : Bảo trì tài liệu, Quản lý tài liệu, Khóa sổ kỳ kế toán … – Phụ lục 02 : Các nhiệm vụ cần quan tâm. Hướng dẫn một số ít nhiệm vụ cần chú ý quan tâm trong quy trình hạchtoán. – Phụ lục 03 : Hướng dẫn tiến hành MISA SME.NET 2012 theo quy mô đa Trụ sở. Hướng dẫncác doanh nghiệp tiến hành tài liệu kế toán MISA SME.NET 2012 theo quy mô công ty đa chinhánh. Nếu bạn chăm sóc đến phần mềm Misa thì hoàn toàn có thể xem chi tiết cụ thể và khá đầy đủ phần Hướng dẫn sử dụngphần mềm Misa SME.NET 2012 Tại Đây :

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.