Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Định Chất Lương, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Định Chất Lượng – https://bacxiunong.com

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Định Chất Lương, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Định Chất Lượng

Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành những thông tư : 17/2018 / TT-BGDĐT ; 18/2018 / TT-BGDĐ và 19/2018 / TT-BGDĐ lao lý về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn so với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.
Phần mềm tương hỗ lập báo cáo giải trình tự nhìn nhận chất lượng giáo dục dựa trên Thông tư số 42/2012 / TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện theo hướng dẫn tại những công văn số 8987 / BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 và công văn số 46 / KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD – Bộ GD&ĐT .
Đang xem : Phần mềm kiểm định chất lương

Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: 17/2018/TT-BGDĐT; 18/2018/TT-BGDĐ và19/2018/TT-BGDĐ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn đối với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.

Xem thêm : game robot y8
Căn cứ trên những cơ sở đó công ty hoanhtao3d.vn tăng cấp và tăng trưởng, update rất đầy đủ những nhiệm vụ mới, với nhiều tính năng tiện ích mưu trí, phân phối trọn vẹn công tác làm việc kiểm định chất lượng và nhìn nhận trường chuẩn mang tính công nghệ cao .

Phần mềm cấp cơ sở giáo dục

Quản lý đầy đủ các thông tin cơ sở dữ liệu của đơn vị: Thông tin chung, thông tin về lớp học, phòng học, giáo viên và học sinh; Cho phép thêm mới/sửa/xóa/chèn minh chứng theo yêu cầu; Cho phép đổi đồng loạt nhiều mã hộp minh chứng; Cho phép ghép 2 minh chứng khi trùng nội dung; Cho phép chuyển minh chứng đến vị trí bất kỳ; Liên kết mã minh chứng với các file minh chứng bất kỳ đã thu thập của cơ sở giáo dục, bao gồm các loại file văn bản, file hình ảnh về minh chứng…; Cho phép tra cứu, lựa chọn minh chứng ngay khi đang cập nhật nội dung đánh giá tiêu chí, kiểm tra nội dung minh chứng có phú hợp với tiêu chí hay không; Cho phép tra cứu trực tiếp nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số; Các thành viên hội đồng tự đánh giá và thực hiện đánh giá các tiêu chí được phân công dựa trên các gợi ý của mỗi tiêu chí. Kết xuất file đánh giá từng tiêu chí để in và chuyển file đánh giá cho thư ký hội đồng tự đánh giá để ghép nội dung đánh giá các tiêu chí về phần mềm của đơn vị. Việc ghép nội dung tự đánh giá các tiêu chí của các thành viên hội đồng được thực hiện một cách tự động hoặc copy/dán như soạn thảo văn bản thông thường. Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá tiêu chí và chỉ số vào nội dung kết luận các tiêu chuẩn và kết luận chung của Báo cáo tự đánh giá; Thống kê xác định minh chứng nào dùng chung trong các tiêu chí, minh chứng nào còn chưa dùng đến; Cho phép rà soát nội dung phân tích, việc sử dụng minh chứng, tham khảo file minh chứng đi kèm, các nội dung viết tắt trong báo cáo và cập nhật ghi chú để người thực hiện hoặc cấp dưới chỉnh sửa; Thống kê, theo dõi được các tiêu chí đạt, chưa đạt, kiểm tra nội dung đánh giá tiêu chí ngay trên bảng thống kê. Tự động đánh giá theo quy định để biết cấp độ đơn vị đạt được, cần phấn đấu các tiêu chí nào để đạt cấp độ 1 và các cấp độ cao hơn; Tự động lập Báo cáo tự đánh giá, bìa báo cáo…chuẩn theo mẫu (không phải chỉnh sửa); Theo dõi nhật ký tiến độ thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục căn cứ theo các nội dung cải tiến chất lượng giáo dục đã cập nhật trong nội dung tự đánh giá, kết xuất báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; Cập nhật thông tin học sinh các khối lớp, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng năm học, khối lớp và môn học phục vụ công tác thống kê, kiểm định của cấp trên; Xem, in và xuất dữ liệu gửi về Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT bằng file hoặc tự động lên Server cấp trên qua internet; Nhận dữ liệu tự đánh giá đã được ghi chú, hiệu chỉnh từ cấp trên để có báo cáo hoàn thiện; Phần mềm EQE sử dụng phông chữ Unicode; Tra cứu văn bản pháp quy liên quan ngay trên phần mềm; Tự động tải bản nâng cấp từ máy chủ của nhà cung cấp (nếu có) qua internet; Tự động cập nhật các thay đổi trong nội dung gợi ý đánh giá và danh mục tiêu chí đánh giá từ cấp Sở; Hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của người sử dụng.

Xem thêm : Dã Có Cập Nhật Phần Mềm Samsung J2 Pro, Samsung Galaxy J2 Prime Nâng Cấp Lên 7

Phần mềm cấp Phòng GD&ĐT

Thực hiện được tất cả các chức năng như tại cấp cơ sở giáo dục: Chức năng này cho phép Phòng GD&ĐT có thể xem nội dung tự đánh giá của đơn vị cơ sở, thực hiện hỗ trợ, ghi chú, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho đơn vị cơ sở khi cần thiết; Tổng hợp, lập báo cáo kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục; Kết xuất dữ liệu tự đánh giá của các cơ sở giáo dục được đề xuất đánh giá ngoài về Sở GD&ĐT; Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học phục vụ công tác kiểm định giáo dục.

Phần mềm cấp Sở GD&ĐT

Thực hiện được toàn bộ những tính năng như tại cấp cơ sở giáo dục : Chức năng này được cho phép Sở GD&ĐT hoàn toàn có thể xem nội dung tự nhìn nhận của đơn vị chức năng cơ sở, triển khai tương hỗ, ghi chú, hiệu chỉnh báo cáo giải trình tự nhìn nhận cho đơn vị chức năng cơ sở khi thiết yếu ; Cấp Sở GD&ĐT nhận tài liệu từ cấp Phòng giáo dục hoặc trực tiếp từ những trường gửi lên, hoàn toàn có thể xuất lại tài liệu cho những trường sau khi chỉnh sửa ; Tổng hợp hiệu quả tự nhìn nhận của những cơ sở giáo dục trong toàn ngành ; Cập nhật, hiệu chỉnh nội dung những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhìn nhận khi có biến hóa. Cập nhật nội dung hướng dẫn, gợi ý cho những đơn vị chức năng triển khai tự nhìn nhận theo từng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và nội dung đặt yếu tố, Kết luận chung trên Báo cáo tự nhìn nhận tương thích với từng tỉnh, từng cấp học ; Quản lý nội dung nhìn nhận theo từng cấp học và từng năm học ; Trực tiếp tra cứu những nội dung trong báo cáo giải trình tự nhìn nhận của cơ sở giáo dục trong khi thực thi công tác làm việc nhìn nhận ngoài ; Lập những mẫu biểu nhìn nhận ngoài như : Quyết định, những loại biên bản, kế hoạch, báo những nhìn nhận sơ bộ, báo cáo giải trình nhìn nhận ngoài … ; Thống kê được những tiêu chuẩn, tiên chuẩn được nhìn nhận đạt, chưa đạt theo báo cáo giải trình tự nhìn nhận và so sách với tác dụng nhìn nhận ngoài của những đơn vị chức năng ; In Giấy ghi nhận chất lượng giáo dục ; Thống kê số liệu học viên, tác dụng kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học Giao hàng công tác làm việc kiểm định giáo dục ; Thống kê, lập báo cáo giải trình về tác dụng tự nhìn nhận và nhìn nhận ngoài của những đơn vị chức năng trong toàn ngành .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Điều hướng bài viết

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *