Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán sap cho người mới – Gấu Đây

SAP ERP là gì ?

Bạn đang xem :

SAP ERP ( Enterprise Resource Planning ) là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được tăng trưởng bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP tích hợp những tính năng kinh doanh thương mại chính của một tổ chức triển khai tiến hành. Phiên bản tiên phong ( SAP ERP 6.0 ) được sinh ra năm 2006. Bạn đang xem :SAP phân phối một loạt những kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp ( ERP ) những ứng dụng gồm có cả quản trị quan hệ người mua ( CRM-Customer Relationship Management ), quản lý tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dòng loại sản phẩm, và quản trị chuỗi đáp ứng. Ngoài ra SAP cũng phân phối những phần mềm tích hợp, tùy biến với những đối tác chiến lược của SAP. Ứng dụng phần mềm SAP ERP vào quản trị chuỗi đáp ứng vô cùng đa dạng và phong phú .
Bạn đang đọc : Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán sap cho người mới

*Phần mềm SAP ERP là gì – Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng SAP ERP ?

Bạn đang đọc: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán sap cho người mới

Tính năng của phần mềm SAP ERP

Quản lý bán hàng:

Qui trình bán hàng được theo dõi ngặt nghèo, được được được cho phép nghiên cứu và điều tra và tìm hiểu và điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích lệch giá, dự báo lệch giá, phát hiện thời cơ trải qua những báo cáo giải trình báo cáo giải trình báo cáo giải trình báo cáo giải trình và những bảng chỉ số TM Dịch Vụ – Hệ thống quản trị quan hệ người mua được được được cho phép quản trị những phản hồi từ người mua, những hợp đồng dịch vụ, quản trị những cuộc gọi và mọi hoạt động giải trí vui chơi đi dạo tương tác với người mua .

Quản lý mua hàng:

Quản lý và duy trì quan hệ với những đơn vị chức năng sản xuất trải qua việc quản trị những đơn đặt hàng, số lượng hàng, mức lệch giá, nợ tồn, quy trình thanh toán thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch và nguồn năng lượng giám sát giá trị nhập kho

Quản lý kho:

Hệ thống quản trị kho được được được cho phép quản trị hàng tồn dư, chủ trương về giá, nhập xuất kho … Đồng thời tích hợp ngặt nghèo với việc đặt hàng và bán hàng Sản xuất – Quản lý nhu yếu về nguyên vật liệu và công cụ tự động hóa qua 5 bước đơn thuần theo từng ngữ cảnh do nhiều người định nghĩa. Có thể Dự kiến nhu yếu trải qua những chỉ sốdự báo có sẵn

Quản lý tài chính:

Cho phép quản trị những hoạt động giải trí kinh tế tài chính kế toán như kế toán tổng hợp, những bút toán, ngân sách với những công cụ nhanh gọn, tiện nghi. Đồng thời, cung ứng những báo cáo giải trình từ những hoạt động giải trí trên. Để thích ứng một mẫu sản phẩm ERP tổng quát cho nhu yếu đơn cử và đặc trưng của doanh nghiệp, BYF cung ứng dịch vụ tư vấn tiến hành SAP Business One. Với kinh nghiệm tay nghề phong cách thiết kế và tăng trưởng phần mềm, BYF đã chuyển giao thành công xuất sắc loại sản phẩm này cho nhiều người mua, cung ứng nhu yếu quản trị đặc trưng của họ. Đặc biệt BYF đã thích ứng SAP Business One cho tương thích với nhu yếu quản trị của doanh nghiệp Nước Ta và pháp luật về quản lý tài chính của Nước Ta .
*Nên tiến hành giải pháp SAP ERP ngay khi có thời cơ

Các phân hệ của phần mềm

CÁC MODULE CỦA HỆ THỐNG:

Module kế toánLập danh mục tài khoản theo dõi.Lập các danh mục liên quan.Kế toán khoLập phiếu nhập kho.Phân bổ chi phí theo từng hóa đơn và ghi nhận công nợ, giá trị hàng hóa.Tự động tính giá xuất kho theo qui định của doanh nghiệp.In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.Kế toán mua hàngLập phiếu mua hàng, theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng tài khoản.Lập và theo dõi công nợ hàng trả lại nhà cung cấp.Lập các chứng từ thanh toán tiền hàng nhà cung cấp theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (Tiền mặt, chuyển khoản…).Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

*

Hệ Thống ERP rất đa dạng và có nhiều chức năngKế toán bán hàngLập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu, công nợ phải thu, chi phí bán hàng, chiết khấu hàng bán….Lập, theo dõi và xử lý hàng hóa khách hàng trả lại.Lập các chứng từ thanh toán tiền bán hàng đối với từng khách hàng,Theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản…).Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ khác nhau.Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.Kế toán tiền mặt, tiền gởi ngân hàngPhiếu thu tiền.Phiếu chi tiền.Báo cáo quỹ tiền mặt.Nhật ký thu tiền.Nhật ký chi tiền.Báo phát sinh nợ ngân hàng.Báo phát sinh có ngân hàng.Ủy nhiệm chi.Sổ quỹ tiền gởi ngân hàng

*

Những cái nhìn rõ nét nhất về phần mềm SAP ERPKế toán tổng hợpBút toán tổng hợp.Kết xuất số liệu báo cáo.Kế toán tài sản cố định.Phát sinh tăng TSCĐ.Phát sinh giảm TSCĐ.Quản lý sổ TSCĐ.Bảng khấu hao TSCĐ.Bảng kê TSCĐ thanh lý, nhượng bán.Thẻ TSCĐ.Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ.Kết chuyển chi phí tự động.Trích khấu hao tự động.Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính và kết chuyển.Hệ thống báo cáo.Sổ cái tổng hợp.Sổ cái chi tiết các tài khoản.Bảng cân đối số phát sinh.Bảng kê hóa đơn VAT đầu vào.Bảng kê hóa đơn VAT đầu ra.Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ.Bản cân đối kế toán.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm :

Xem thêm: Top 2 phần mềm nuôi nick facebook trên điện thoại tốt nhất 2021

Module Quản lý mua hàng.Quản lý danh mục nhà cung cấp.Quản lý danh mục vật tư nguyên phụ liệu và các thuộc tính của nguyên phụ liệu.Quản lý đơn đặt hàng nhà cung cấp, thiết lập điều khoản giao nhận hàng.Theo dõi quá trình giao nhận hàng.Lập phiếu nhập kho hàng thừa kế các thông tin từ đơn đặt hàng.Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.Theo dõi các đơn hàng đến hạn thanh toán nhà cung cấp.Lập phiếu trả hàng nhà cung cấp khi có nghiệp vụ trả hàng.Báo cáo theo dõi tình trạng cung cấp hàng của các đơn hàng.Báo cáo tình hình nhập hàng theo ngày/tháng/năm.Bảng kê đơn hàng, các mặt hàng nhập về theo từng thời điểm, từng nhà cung cấp.Báo cáo công nợ phải trả.Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.

Xem thêm : Phần mềm Kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp

*

Module quản lý bán hàng.Quản lý danh mục khách hàng.Quản lý danh mục hàng hoá và các danh mục về thuộc tính (màu sắc, kích cỡ…).Định nghĩa các loại giá bán hàng hóa.Định giá bán theo các loại giá định nghĩa, theo từng mặt hàng cụ thể.Thiết lập bảng báo giá tới khách hàng theo các loại giá khác nhau.Quản lý các đơn hàng của từng khách hàng có thể kế thừa từ bảng báo giá.Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng.Lập hóa đơn bán hàng (Kiêm phiếu xuất kho), có thể kế thừa thông tin từ đơn đặt hàng của khách.Phân công nhân viên giao hàng, theo dõi quá trình giao hàng của từng hóa đơn.Theo dõi công nợ vượt giới hạn về số tiền của từng khách hàng, theo nhân viên quản lý khách hàng.Theo dõi các hóa đơn đến hạn thanh toán và quá trình thanh toán của từng hóa đơn.Bảng kê đơn đặt hàng theo từng thời điểm, theo từng khách hàng.Bảng kê hóa đơn bán hàng theo từng thời điểm, theo từng khách hàng, theo từng nhân viên bán hàng.Bảng kê các hóa đơn có chiết khấu.Ghi nhận và xử lý các hóa đơn hàng trả lại của khách hàng.Theo dõi hóa đơn GTGT đầu ra.Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.

*

SAP SE hay gọi SAP/SAP ERP4. Module quản lý kho.Quản lý danh mục kho (Kho nguyên liệu nhập khẩu, nội địa …)Nhập kho vật tư hàng hóa (có theo dõi theo số seri).Phân bổ chi phí mua hàng tự động theo các tiêu chí (Số lượng hàng hóa, trị giá hàng hóa) hoặc người dùng tự phân bổ (các chi phí như: bốc xếp, vận chuyển, nhập khẩu…).Xuất kho nội bộ, nhập xuất điều chỉnh.Xuất chuyển kho.Theo dõi nhập/ xuất/ tồn kho theo từng thời điểm, từng kho, theo từng mặt hàng và từng số seri.In thẻ kho theo từng mặt hàng, từng kho.Báo cáo mặt hàng tồn dưới hoặc bằng mức tồn kho tối thiểu.Báo cáo kiểm kê kho.Theo dõi định mức từng kho.Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.Module Quản lý quá trình bảo hành, bảo trì sản phẩm.Quản lý danh mục phụ tùng thay thế, bảo hành.Quản lý danh mục thiết bị đã bán.Quản lý nhân viên ở trung tâm bảo hành.Quản lý danh mục phiếu bảo hành.Quản lý danh mục thiết bị đã hết hạn bảo hành.Quản lý danh mục thiết bị đến lịch hẹn bảo trì.Thống kê sản phẩm hư hao.Các báo cáo khác.Module hệ thốngQuản lý danh mục bộ phận.Quản lý danh mục nhân viên.Danh mục sản phẩm.Danh mục hợp đồng.Danh mục loại hóa đơn.Danh mục khu vực.Danh mục hãng sản xuất.Danh mục ngành hàng.Danh mục loại chi phí.Danh mục tiền tệ.Quản lý danh mục người dùng.Phân quyền sử dụng hệ thống.Backup – Restore dữ liệu, tạo dữ liệu mới.Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các đơn vị với trung tâm.

Ứng dụng SAP ERP vào quản trị chuỗi cung ứng

Giải pháp ERP giúp link người mua với người dùng, tương hỗ lên kế hoạch dựa trên nhu yếu trong thực tiễn thay vì những dự báo quá sáng sủa. Những công ty kinh doanh thương mại thương mại nhỏ số 1 đã sử dụng mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống ERP từ lâu và nó đã ngày càng trở nên thông dụng so với những doanh nghiệp .

Nắm bắt thông tin theo giời gian thực (Real-time visibility)

Ngày nay, ERP đã toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể tương hỗ đơn cử đơn cử đến mức mà khi ai đó mua một chiếc áo phông thun thun thun tại một nhà hàng quán ăn ẩm thực ăn uống nhà hàng quán ăn quán ăn Wal-mart bất kể trên quốc tế thì đơn mua hàng đã sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng được gửi tới nhà phân phối chiếc áo này và thậm chí còn còn còn cả những nhà phân phối vải ngay lập tức .

Cải thiện sự minh bạch

Hôm nay, bạn buộc phải chờ một email thông báo để chạy báo cáo thời gian từ lúc có hàng đến ngày hẹn (available-to-promise report). Vì thế đến ngày mai, bạn mới có thể cho khách hàng chạy một báo cáo tương tự. Tại sao lại phải tốn nhiều thời gian như thế ?Khả năng báo cáo minh bạch của hệ thống ERP có thể giúp cung cấp cho khách hàng những thông tin về thời gian có hàng hiện tại hoặc trong tương lai. Từ đó, khách hàng có thể lên kế hoạch cho sản phẩm mới của họ dựa trên khả năng cung cấp hàng của công ty bạn

Hợp tác hóa quy trình

Một trong những tính năng quan trọng không kém tính năng phân quyền trong mạng lưới hệ thống ERP là công dụng hợp tác trong những quá trình và dự án Bất Động Sản giữa những bộ phận với nhau cũng đang ngày trở nên đặc biệt quan trọng quan trọng. Trong chuỗi đáp ứng, quy trình này hoàn toàn có thể chuyển thành sự cộng tác giữa doanh nghiệp và người mua trong những dự án Bất Động Sản vĩnh viễn hoặc với những nhà sản xuất trong những hợp đồng thời gian ngắn .

Quản lý theo vòng đời sản phẩm.

Một số mẫu sản phẩm có vòng đời rất ngắn và đổi khác theo từng ngày. Một số mẫu sản phẩm thì lại tăng trưởng và trở nên tốt hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu lớn ( big data ) để tăng trưởng loại sản phẩm tương thích với nhu yếu thực của người mua. Hãy tưởng tượng nếu mạng lưới hệ thống ERP chuỗi đáp ứng của bạn hoàn toàn có thể quản trị vòng đời loại sản phẩm. Bạn có phải đẩy thêm tài liệu bên ngoài vào để thêm điều kiện kèm theo cho tài liệu sẵn có bên trong của bạn không ? Các biến thứ cấp nào có tương quan tới tài liệu vòng đời của loại sản phẩm ? Yếu tố mùa vụ ? Điều kiện thời tiết ? Có thể thấy rằng những thông tin này giúp việc ra quyết định hành động của bạn sâu hơn và đúng mực hơn .
Xem thêm :

Phản hồi theo thời gian thực

Hiện tại, tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể liên kết điện thoại thông minh mưu trí ( smartphone ) với mạng lưới hệ thống ERP chuỗi đáp ứng trải qua những ứng dụng điện thoại thông minh. Liệu rằng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường liên kết này khiến nó trở nên rõ ràng hơn nữa cho toàn bộ những nhân viên cấp dưới trải qua setup một chương trình BYOD ( Bring your own device – sử dụng thiết bị cá thể xử lý việc làm ) cho từng nhân viên cấp dưới của bạn .
Dữ liệu nào họ hoàn toàn có thể truy vấn tức thời ? Địa điểm giao hàng đúng mực và thời hạn hoàn toàn có thể mở màn sản xuất. Khi nào kỹ thuật viên hoàn toàn có thể đến gặp người mua mà không phải theo khung giờ chuẩn ? Khách hàng chỉ sử dụng phần sau cuối trước thời hạn. Liệu rằng tất cả chúng ta có phải chờ đón một cuộc gọi trong lo ngại hay hoàn toàn có thể tái sản xuất mẫu sản phẩm ngay ?
Chuyên mục :

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *