Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội Viettel – Gấu Đây – Gấu Đây

TÓM TẮT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA PHẦN MỀM VBHXH VIETTEL

Để Tổ chức / Doanh nghiệp toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể thực thi những thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch Bảo hiểm Xã hội điện tử trải qua mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống vBHXH của Viettel, Tổ chức / Doanh nghiệp cần thực thi qua những bước sau :

Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ và ký hợp đồng với VBHXH Viettel

Tổ chức / Doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng rất rất không thiếu hồ sơ và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ vBHXH theo pháp lý của Viettel. Sau khi ký Hợp đồng, Viettel sẽ phân phối cho Tổ chức / Doanh nghiệp thông tin thông tin thông tin tài khoản / mật khẩu để sử dụng vBHXH ( Viettel gửi thông tin thông tin thông tin thông tin tài khoản / mật khẩu về địa chỉ email của tổ chức triển khai tiến hành triển khai / doanh nghiệp )

Bước 2: Cài đặt phần mềm VBHXH Viettel 

Điều kiện sử dụng và địa chỉ tải phần mềm:

Hệ điều hành: Đảm bảo máy tính cài đặt hệ điều hành Microsft Windows như Windows XP, Windows 7, Windows 8…

Bạn đang đọc : Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội Viettel – Gấu Đây

Cài đặt VBHXH: Nhấp đúp chuột vào file cài đặt vBHXH vừa tải về tại bước 1, đồng thời thực hiện cài đặt theo hướng dẫn, khuyến cáo giữ nguyên các giá trị mặc định hệ thống đưa ra.

Bạn đang đọc : Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội Viettel

Xem thêm : Phát Wifi Bằng Phần Mềm – Top 10 Phần Mềm Phát Wifi Cho Laptop Miễn Phí

Bước 3: Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam

Tổ chức / Doanh nghiệp sử dụng thông tin thông tin tài khoản / mật khẩu do Viettel đáp ứng, đăng nhập vào vBHXH và tiến hành ĐK tiến hành thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Nước Ta. Sau khi BHXH Nước Ta phê duyệt ( có email phản hồi về tổ chức triển khai tiến hành / doanh nghiệp ) thì Tổ chức / Doanh nghiệp mới mở màn sử dụng vBHXH để lập và nộp được những hồ sơ điện tử theo pháp lý của BHXH Nước Ta .

Bước 4: Lập, ký số và gửi tờ khai bảo hiểm xã hội

Tổ chức / Doanh nghiệp thực hiện qua 2 bước:

Lập tờ khai: Tới kỳ báo cáo, Tổ chức / Doanh nghiệp lựa chọn các tờ khai, hồ sơ cần khai báo theo quy định của BHXH. Sau nhập đầy đủ thông tin, thực hiện “Lưu lại” hay “Ghi lại” để lưu hồ sơ đã được kê khai. Tổ chức / Doanh nghiệp có thể tìm kiếm, chỉnh sửa lại (khi chưa ký CA và gửi cho BHXH), đồng thời có thể thực hiện kết xuất các tờ khai, hồ sơ đã lập ra file excel, pdf để lưu bản mềm trên máy tính hoặc in và ký tươi để lưu trữ hồ sơ bản cứng.

Ký CA và gửi tờ khai cho BHXH Việt Nam: Sau khi đã thực hiện lập toàn bộ tờ khai, hồ sơ của kỳ cần kê khai xong, Tổ chức / Doanh nghiệp thực hiện ký CA và gửi điện tử cho BHXH Việt Nam theo quy định.

* / ? >

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *