Hướng dẫn báo giảm hẳn BHXH trên VNPT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BÁO GIẢM BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN PHẦN MỀM EFY

Nội dung chính

  • Các bước báo giảm BHXH cho NLĐ trên phần mềm EFY
  • 3 thời điểm kê khai, báo giảm BHXH
  • TRƯỜNG HỢP1: Đơn vị báo giảm BHXH trước tháng phát sinh
  • TRƯỜNG HỢP2: Đơn vị báo giảm BHXH đúng tháng phát sinh
  • TRƯỜNG HỢP3: Đơn vị Báo giảm BHXH Chậm muộn từ 1 tháng trở lên
  • Video liên quan

Hồ sơ báo giảm bhxh thế nào? Đây là vấn đề được rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm. Để báo giảm bhxh dành cho người lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY, bạn cần thực hiện các bước dưới đây.

Các bước báo giảm BHXH cho NLĐ trên phần mềm EFY

Lưu ý: Các bước báo giảm BHXH dưới đây dành cho nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Bước 1: Đơn vịĐăng nhậpvào phần mềm chọn Kê Khai Báo giảm lao động ấn Lập tờ khai.

https://storecda.boxhoidap.com/storecda/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--aff9b90fb34ba2143df1a56539b94583.wepb

Bước 2: Trong hồ sơ kê khai, đơn vị tích chọn một hoặc nhiều NLĐ ở danh sách bên trái chọn giảm lao động .

Lưu ý: Nếu thông tin NLĐ chưa có trong danh sách, Đơn vị ấn vào dấu + bên tay trái góc trên cùng để thêm thông tin Điền hết thông tin ô dấu sao đỏ ấn Ghi Tích tên NLĐ chọn giảm lao động.

https://storecda.boxhoidap.com/storecda/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--9635c433917e8bac4c2b859cdf6c30dd.wepb

Bước 3:Trên lưới kê khai (biểu mẫu D02-LT), Đơn vị điền hết thông tin những ô báo đỏ.

3 thời điểm kê khai, báo giảm BHXH

Thời điểm kê khai, báo giảm BHXH gồm 3 thời hạn sau :

TRƯỜNG HỢP1: Đơn vị báo giảm BHXH trước tháng phát sinh

Ví dụ với giải pháp GH ( giảm hẳn ), KL ( Không lương ), OF ( Nghỉ ốm ) sẽ không bị truy thu BHYT .- Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng đơn vị chức năng mở màn muốn báo giảm NLĐ- Cột ( 25 ) Phương Án : Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị chức năng .- Cột ( 27.1 ) Số : Điền số quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .- Cột ( 27.2 ) Ngày kí : Điền ngày kí quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm BHXH cho lao động nghỉ thai sản, đơn vị ghi rõ vào cột (28) ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm Sinh con ngày/ tháng/ năm(Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).

https://jp.boxhoidap.com/boxfiles/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--612b47189b01ecfbfd9ae5ba238a3b64.wepb
Lưu ý 2: Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

– Cột ( 24.1 ) tháng năm khởi đầu là tháng đơn vị chức năng mở màn muốn báo giảm NLĐ- Cột ( 24.2 ) tháng năm kết thúc là tháng muốn báo giảm .

VD: Kỳ kê khai tháng 6/2021 đơn vị muốn báo giảm LĐ trước tháng cho tháng 7/2021 Thì đơn vị điền Cột (24.1) là 07/2021

– Cột ( 24.2 ) là 07/2021

https://storecda.boxhoidap.com/storecda/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--e391cf5e532bc63ca0c9a75ca28efbbb.wepb

Đơn vị chú ý nhập theo hướng dẫn của cán bộ BHXH quận/huyện quản lí đơn vị yêu cầu trên địa bàn Hà Nội.

Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm ấn Ghi lại ấn Xuất tờ khai cắm CKS vào ấn Nộp tờ khai

TRƯỜNG HỢP2: Đơn vị báo giảm BHXH đúng tháng phát sinh

Ví dụ giải pháp tiến sỹ ( nghỉ Thai sản ) .Hãy chú ý quan tâm, so với những Phương án như GH ( giảm hẳn ), KL ( không lương ), OF ( nghỉ ốm ) sẽ phát sinh truy thu BHYT .

Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

– Cột ( 24.1 ) Tháng, năm khởi đầu : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ- Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

Mục II-1: Lao động:

– Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng đơn vị chức năng khởi đầu muốn báo giảm NLĐ ( là tháng hiện tại kê khai hồ sơ )- Cột ( 25 ) Phương Án : Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị chức năng .- Cột ( 27.1 ) Số : Điền số quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .- Cột ( 27.2 ) Ngày kí : Điền ngày kí quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm nghỉ thai sản đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm Sinh con ngày/tháng/ năm(Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).

https://cdb.boxhoidap.com/cdbjp/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--a17a222a80048c0529819d71ac3e1317.wepb

Lưu ý 2: Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

– Cột ( 24.1 ) Tháng, năm mở màn : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .- Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .

Mục II-1 Lao Động:

– Cột ( 24.1 ) tháng năm mở màn là tháng đơn vị chức năng mở màn muốn báo giảm NLĐ .- Cột ( 24.2 ) tháng năm kết thúc là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .- Cột ( 25 ) Phương Án : Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị chức năng .

– Cột (27.1) Số: Điền số quyết định chấm dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

– Cột ( 27.2 ) Ngày kí : Điền ngày kí quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .

https://cda.boxhoidap.com/cdnosa/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--fcfae10b56d9a30a5b1416845b2ea0d2.wepb

Đơn vị chú ý nhập hồ sơ báo giảm BHXH theo hướng dẫn của cán bộ BHXH quận /huyện quản lí đơn vị yêu cầu trên địa bàn Hà Nội.

Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm ấn Ghi lại ấn Xuất tờ khai cắm CKS vào ấn Nộp tờ khai

TRƯỜNG HỢP3: Đơn vị Báo giảm BHXH Chậm muộn từ 1 tháng trở lên

Trường hợp này, đơn vị sẽ bị truy thu BHYT đến thời điểm hiện tại làm hồ sơ và phát Sinh bảng kê hồ sơ D01-TS

Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

– Cột ( 24.1 ) Tháng, năm mở màn : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .

– Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.
Mục II-1: Lao động:

– Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng đơn vị chức năng khởi đầu muốn báo giảm NLĐ- Cột ( 25 ) Phương Án : Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm- Cột ( 27.1 ) Số : Điền số quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .- Cột ( 27.2 ) Ngày kí : Điền ngày kí quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm nghỉ thai sản đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm Sinh con ngày/ tháng/năm(Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh).

https://cda.boxhoidap.com/cdnosa/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--dd6444595278dc23aedef7a1581ada0d.wepb

Lưu ý 2: Riêng các đơn vị làm hồ sơ báo giảm BHXH thuộc địa bàn Hà Nội hiện nay hướng dẫn nhập như sau:

Mục I-1: Bảo hiểm y tế:

– Cột ( 24.1 ) Tháng, năm khởi đầu : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .- Cột ( 24.2 ) Tháng, năm kết thúc : là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

Mục II-1 Lao Động:

– Cột ( 24.1 ) tháng năm khởi đầu là tháng đơn vị chức năng mở màn muốn báo giảm NLĐ .- Cột ( 24.2 ) tháng năm kết thúc là tháng hiện tại kê khai hồ sơ .- Cột ( 25 ) Phương Án : Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm .- Cột ( 27.1 ) Số : Điền số quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .- Cột ( 27.2 ) Ngày kí : Điền ngày kí quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu .

https://cdc.boxhoidap.com/storecdc/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--c49d1d2a66b39bf0ca280779cc5cb721.wepb

Đơn vị chú ý nhập hồ sơ báo giảm BHXH theo hướng dẫn của cán bộ BHXH quận /huyện quản lí đơn vị yêu cầu trên địa bàn Hà Nội.

Bảng kê hồ sơ D01-TS:

Dòng 1:

– Cột (5) Tên loại văn bản:

1, Hồ sơ báo giảm hẳn kê quyết định hành động chấm hết HĐLĐ / Chuyển công tác làm việc / Nghỉ hưu2, Hồ sơ giảm thai sản, nghỉ ốm kê Giấy khai sinh / giấy chứng sinh của con ( thai sản ) : Giấy ra viện ( Ốm đau )

– Cột (6) Số hiệu văn bản: Số hiệu của loại văn bản kê tại cột (5)

– Cột (7) Ngày ban hành:Ngày ban hành văn bản trên

– Cột (8) Ngày có hiệu lực: Ngày có hiệu lực văn bản trên

– Cột (9) Cơ quan ban hành: Cơ quan ban hành văn bản

– Cột (10) Trích yếu văn bản: là Tên loại văn bản

– Cột (11) Trích lược nội dung cần thẩm định: Truy giảm Nguyễn Thị B,. Nghỉ từ tháng.

Dòng 2:

– Cột (7) Ngày ban hành: Là ngày ban hành bảng lương ( bảng lương tháng báo giảm chậm muộn)

– Cột(8) Ngày văn bản có hiệu lực: Là ngày có hiệu lực bảng lương ( bảng lương tháng báo giảm chậm muộn)

https://cdb.boxhoidap.com/cdbjp/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--46f5bf30cc631daa9f4c9dddf2241f66.wepb

– Đơn vị điền hết thông tin vào những ô dấu báo đỏ trên phần mềm ấn Ghi lạiấn Xuất tờ khaicắm CKS vào ấn Nộp tờ khai

https://storecda.boxhoidap.com/storecda/huong-dan-bao-giam-han-bhxh-tren-vnpt--6ee25c80c02a09075d3482d9c31f1e96.wepb

Trên đây là những bước thực thi báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY-eBHXH và 3 thời gian làm hồ sơ báo giảm BHXH và những lao lý đơn cử. Đơn vị cần chú ý quan tâm để thực thi đúng và đủ những bước theo lao lý .

Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 19006142 (miền Bắc) hoặc 19006139 (Miền Nam).

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *