Công ty gia công phần mềm có chịu thuế gtgt không?

Công ty phân phối dịch vụ gia công phần mềm có chịu thuế gtgt không ? Cùng Bảo Tín xem qua bài viết dưới đây nhé !
Tư vấn dịch vụ kế toán thuê ngoài : Gọi Ngay : 0899 088 486

gia công phần mềm có chịu thuế gtgt

1. Liệu công ty gia công phần mềm có chịu thuế gtgt không?

Theo điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008; sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2016 quy định:

“ Điều 3. Đối tượng chịu thuế
Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng ở Nước Ta là đối tượng người tiêu dùng chịu thuế giá trị ngày càng tăng, trừ những đối tượng người tiêu dùng lao lý tại Điều 5 của Luật này. ” .
Khoản 21 Điều 5 3 Luật Thuế giá trị ngày càng tăng năm 2008 ; sửa đổi, bổ trợ năm 2013, năm năm trước, năm năm nay lao lý :
Đối tượng không chịu thuế có đối tượng người tiêu dùng :
21. Chuyển giao công nghệ tiên tiến theo pháp luật của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến ; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ theo lao lý của Luật sở hữu trí tuệ ; phần mềm máy tính .

Cụ thể hóa các nội dung của Luật này, tại Điều 2 và Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng ở Nước Ta ( gồm có cả sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế ), trừ những đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT .
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế giá trị ngày càng tăng
Chuyển giao công nghệ tiên tiến theo lao lý của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến ; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ tiên tiến, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền ; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ tiên tiến, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền cùng với máy móc, thiết bị .

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”.

Theo pháp luật tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC thì phần mềm máy tính gồm có mẫu sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo pháp luật của pháp lý đều không phải chịu thuế giá trị ngày càng tăng .

Tổng hợp các thông tin ở trên, như vậy doanh nghiệp bạn sản xuất sản phẩm phần mềm máy tính thuộc đối tượng hàng hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tư vấn dịch vụ kế toán thuê ngoài : Gọi Ngay : 0899 088 486

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *