Phần mềm KTVN (Cập nhật : 11-02-2012) – Gấu Đây

Gửi lúc : 14-07-2012 18:08:59

KTVN phiên bản hiện hành áp dụng cho các chế độ nghiệp vụ sau :

 • Chế độ kế toán :– QĐ số 15/2006 / QĐ-BTC ( update bổ trợ TTư 244 / 2009 / TT-BTC – 31/12/2009 )Bạn đang đọc : Phần mềm KTVN ( Cập nhật : 11-02-2012 )

  – QĐ số 48/2006 / QĐ-BTC ( update bổ trợ TTư 138 / 2011 / TT-BTC – 04/10/2011 )

 • Các báo cáo giải trình thuế : Thông tư số 28/2011 / TT-BTC. Xuất sang Excel theo chương trình HTKK 3.1.1 và 3.12
 • Hình thức sổ sách gồm có : Chứng từ ghi sổ ( CTGS ) và Nhật Ký Chung .
 • Phương pháp hạch toán hàng tồn dư : Kê khai liên tục .
 • Phương pháp tính giá xuất kho : Bình quân gia quyền ( theo tháng hoặc theo ngày ) .

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật ngày 11/02/2012 :

Tính năng Nạp font mạng lưới mạng lưới hệ thống TCVN khi mở chương trình, và lập lại font ngầm định của windows khi kết thúc chương trình : được chuyển thành tuỳ chọn, nếu bạn không cần dùng menu theo font Unicode cho những chương trình khác thì nên tắt tùy chọn này, sẽ làm cho chương trình khởi động và kết thúc nhanh hơn .

 • Bổ sung 2 tuỳ chọn để thuận tiện trong thao tác máy tính : Bật ( tắt ) cảnh báo nhắc nhở máy con Open File – Security Warning, và Bật ( tắt ) chính sách cảnh báo nhắc nhở của windows 7 – User Account Control .

 • Để triển khai : bạn tải bản setup đã hiệu chỉnh và thiết lập update ( đè lên ), sau đó mở chương trình SetFont. EXE tại từng máy tính ( sever, máy con ) để thiết lập riêng cho máy tính đó .
 • Cập nhật xuất dữ liệu theo chương trình HTKK 3.1.1 ( 10/02/2012 ) của Tổng Cục Thuế .

 Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật ngày 24/11/2011 :

 • Cập nhật thông tư 138 / 2011 / TT-BTC ngày 04/10/2011 về sửa đổi, bổ trợ chính sách kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo QĐ 48/2006 / QĐ-BTC. Cho phép sử dụng đồng thời : Mẫu báo cáo giải trình cũ – nếu chọn niên độ từ năm 2011 về trước, và Mẫu báo cáo giải trình mới – nếu chọn niên độ từ năm2012 về sau. ( Ghi chú : khi triển khai của niên độ 2011 về trước sẽ có báo lỗi : mã thông tin tài khoản 431 x không có trong chính sách hiện hành … thì bạn cứ để nguyên mà không cần kiểm soát và điều chỉnh, không tác động ảnh hưởng đến hiệu quả những báo cáo giải trình )
 • Bổ khuyết phiên bản Tháng 10/2011 : được cho phép xem và xuất sang excel những báo cáo giải trình thuế cũ từ trước thông tư 28/2011 / TT-BTC để Giao hàng công tác làm việc quản trị của đơn vị chức năng và công tác làm việc kiểm tra của cơ quan thuế .
 • Bổ sung : Tính năng chuyển chương trình về chính sách nghỉ ( stand by ) nếu sau 5 phút không thao tác, để bảo đảm an toàn tài liệu và cải tổ vận tốc mạng lưới hệ thống .
 • Bổ sung : Tính năng được cho phép chọn hồi sinh tài liệu tự động từ nguồn Autobackup, dùng cho trường hợp bị cúp điện bất thần và không may bị ” sứt sẹo ” tập tin .
 • Bổ sung : Nạp font mạng lưới hệ thống TCVN khi mở chương trình, và lập lại font ngầm định của windows khi kết thúc chương trình. Việc này để không ảnh hưởng tác động đến menu chữ Việt của một số ít phần mềm khác dùng menu với font Unicode .

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật ngày 15/10/2011 :

 • Lưu ý trước khi thiết lập update ( nếu bạn đang sử dụng phiên bản 10.0 và DN. 1 cũ phát hành trước tháng 8/2011 ) :
 • Các tài liệu của phiên bản cũ, khi update phiên bản này sẽ tự động hóa sửa lại cấu trúc tài liệu theo phiên bản này. Dữ liệu của phiên bản cũ vẫn sử dụng được trong phiên bản này, nhưng tài liệu đã sử dụng trong phiên bản mới này sẽ không chép phục sinh ngược trở lại để sử dụng cho những phiên bản cũ được. Như vậy, nếu vì nguyên do nào mà bạn cần dùng cả phiên bản cũ thì bạn cần chép lưu tài liệu của phiên bản cũ để dùng riêng, trước khi setup update phiên bản này .
 • Các Mã loại hóa đơn cũ ( VGT, VNK, VBH, VKE, RGT, RMT ) và những Mã kê khai bổ trợ cũ ( V01, V02, V03, DA. .. ) đã nhập từ trước tháng 07/2011 không còn tương thích với qui định mới, do đó không còn in Báo Cáo Thuế từ trước tháng 7/2011 trong phiên bản mới này. Kể từ tháng 7/2011 thì bạn nhập những Mã loại hóa đơn và Mã bổ trợ theo mã mới để báo cáo giải trình theo mẫu mới của thông tư 28/2011 / TT-BTC .
 • Với một vài mẫu sổ sách, tổng số trang của bộ sổ in ra hoàn toàn có thể sẽ nhiều hơn so với phiên bản cũ, vì phong cách thiết kế báo biểu mới có chút ít đổi khác theo cấu trúc tài liệu mới .
 • Sau khi setup update, bạn chạy chương trình, vào công dụng Đăng ký bản quyền và Nhập lại mã bản quyền ( Nếu bạn đã dùng phiên bản 10.0 và DN. 1 từ trước 08/08/2011 thì vẫn dùng mã bản quyền cũ ) .
 • Cập nhật sửa đổi qui cách tài liệu và những báo cáo giải trình thuế theo TTư 28/2011 / TT-BTC ngày 28/2/2011 ( thay thế sửa chữa TTư 60/2007 / TT-BTC ) và chương trình HTKK 3.0 của Tổng cục Thuế .
 • Mở thêm độ rộng tài liệu của 1 số ít chỉ tiêu : Diễn giải = 90 ký tự / Tên đơn vị chức năng trên hoá đơn = 60 / Họ tên = 60 / Địa chỉ = 60 / Mặt hàng = 60 / Tên thông tin tài khoản = 60 / Tên chi tiết cụ thể = 60 ký tự .
 • Cập nhật sửa đổi mẫu 01 / TNDN – Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn, theo TTư 18/2011 / BTC ngày 10/2/2011 : Thêm chỉ tiêu Số CMND, được nhập liệu chung tại ô Mã Số thuế. Nếu loại hóa đơn là ” V06 ” thì được xem là Số CMND, nếu loại hóa đơn khác thì được xem là Mã số thuế. Bổ sung chỉ tiêu Địa chỉ nơi tổ chức triển khai thu mua và Tên người đảm nhiệm thu mua .
 • Bổ sung mục Tính và update lại tỷ giá xuất ( Ghi có của những TK 1112, 1122 ) : chọn trong công dụng / .
 • Bổ sung chức năng Tính và update lại giá xuất vật tư, sản phẩm & hàng hóa – Thực hiện cho Nhiều Tài khoàn và Nhiều tháng : chọn ngoài menu chính .
 • Phiếu nhập khi được hạch toán đồng thời trong loại chứng từ Phiếu chi : bổ trợ thêm chỉ tiêu tên đơn vị chức năng trên phiếu nhập này, thêm tính năng tìm kiếm nhanh bởi phím mũi tên xuống .
 • Điều chỉnh lại tùy chọn khi in liên tục nhiều Sổ Sách : Nếu chọn nhảy trang khi in hết một sổ thì có phần chữ ký cuối từng sổ / Nếu in liên tục ( không nhảy trang khi hết một sổ ) thì chỉ có phần chữ ký tại cuối bộ sổ .
 • Trường hợp sử dụng hình thức sổ sách CTGS : chỉ tiêu Tháng của CTGS được thay bằng Ngày CTGTS, ngày này được ghi theo ngày ghi sổ ở đầu cuối của CTGS đó – nếu nó được hợp thành từ nhiều chứng từ gốc ghi sổ trong nhiều ngày khác nhau. Áp dụng cho những mẫu : CTGS, Bảng kê CTGS, Sổ cái CTGS, Sổ Đăng ký CTGS
 • Một vài kiểm soát và điều chỉnh về giao diện và những lỗi đã phát hiện của phiên bản cũ .
 • Các kiểm soát và điều chỉnh và sửa lỗi cho bản phát hành Tháng 08/2011, gồm :
  1 / Sổ cái hình thức CTGS : sửa lỗi sắp xếp sai thứ tự những Tháng .
  2 / Mẫu BC 26 / AC : lan rộng ra số dòng không số lượng giới hạn, số lượng hoá đơn xoá-mất-huỷ không số lượng giới hạn .
  3 / Thêm loại hoá đơn V07 : dùng riêng cho trường hợp hàng hoá dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng .
  4 / Bảng kê 01-2 / GTGT : sửa lỗi bị kê thừa loại V06 – nếu có phát sinh loại này .
  5 / Phiếu nhập kho : đặt lại phần ghi chú tiền Hóa Đơn đỏ VAT ngay dưới dòng cộng tiền .
  6 / Mẫu phiếu Nhập, Xuất, Xuất theo giá cả : để sẵn tối thiểu 3 dòng cho trường hợp có ít khoản nhập xuất .
  7 / Cải thiện vận tốc thi hành chương trình .

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật tháng 12/2010 :

 • Điều chỉnh Sổ Nhật Ký Chung, phần Mẫu tổng hợp : sắp xếp theo thứ tự đã nhập liệu chứ không sắp xếp lại theo mã TK từ nhỏ đến lớn. Phần diễn giải được ghi đơn cử hơn cho từng Tài Khoản .
 • Đưa vào chương trình 2 mẫu hóa đơn GTGT để bạn tiện tìm hiểu thêm chỉnh sửa khi đặt in .
 • Sửa đổi báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo theo thông tư 153 / 2010 / TT-BTC và Quyết định đính chính số 2905 / QĐ-BTC .
 • Sửa lỗi không thức giấc được chương trình khi máy tính từ chính sách ngủ stand by thức dậy .
 • Mọi số liệu trong báo biểu chứng từ, sổ sách, báo cáo giải trình là số âm thì đều đặt trong cặp dấu ( ) thay vì ghi dấu – ở đầu .
 • Điều chỉnh phần in thẳng những phiếu Thu / Chi ra máy in, không phải nhấn enter cho mỗi phiếu .
 • In mục lục sổ sách có thêm lựa chọn cho in Toàn bộ những sổ hoặc Chỉ những sổ có số liệu .
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại mã số 03 ( Tiền chi trả cho người lao động ) được lấy số liệu từ TK 353 và TK 431 ( Tùy theo người dùng vận dụng TK nào thì lấy TK đó )
 • Báo cáo CĐKT theo QĐ 48 : chỉ tiêu được tính từ Dư Có TK 431 hoặc 353. Lý do : theo thông tư 244 / 2009 / TT-BTC thì TK 353 chỉ sửa đổi tại bảng CĐKT của QĐ 15 chứ không nhắc tới CĐKT của QĐ 48, nhưng vì có người dùng muốn vận dụng cho QĐ 48, nên chương trình tính cho cả 2 giải pháp .
 • Nhập liệu phát sinh : Phần hạch toán chiết khấu/ giảm giá bán ra được thực hiện cho cả tình huống chiết khấu/giảm giá ngay hoặc sau này “nghĩ lại với nhau” mới chiết khấu/giảm giá. Xem cụ thể tại tài liệu hướng dẫn, mục .

  Xem thêm : TOP 5 app máy tính Casio cho điện thoại cảm ứng Android, iOS tốt nhất

 • Nhập liệu phát sinh : Thêm chỉ tiêu kê khai bổ trợ cho hóa đơn
 • Các trường hợp nhập liệu có tự động hóa điền theo tên chi tiết cụ thể cấp 1, nếu sau đó có chi tiết cụ thể cấp 2 thì cũng sẽ tự động hóa điền lại theo tên cụ thể cấp 2 .
 • Mở rộng công dụng cho Phiên bản DN. 1 : Xuất sang Excel cho phần sổ sách. Được phép đặt lại họ tên cho người được Giám đốc ủy quyền ký trên những báo biểu .
 • Mở rộng công dụng cho tiến trình dùng thử nghiệm : Cho phép xuất sang excel để xem và in trong cả trường hợp đã hết số lượng giới hạn sử dụng thử nghiệm .
 • Mở rộng tính năng sửa mẫu báo cáo giải trình : được cho phép người dùng tự chỉnh sửa lại mọi biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo giải trình trong chương trình .
 • Rút gọn tài liệu hướng dẫn sử dụng chỉ còn 60 trang, dễ tra cứu hơn .
 • Đóng gói bộ thiết lập thành 1 tập tin CaidatKTVN. EXE dùng chung cho cả 2 phiên bản 10 và Doanh Nghiệp .
 • Chương trình đã chạy được trong cả trong windows 32 bit và 64 bit .
 • Tránh bị CMC antivirus chặn đầu gây lỗi ( có vẻ như CMC không có dự tính kiểm soát và điều chỉnh ) .
 • Một số kiểm soát và điều chỉnh khác về giao diện, nâng cao tính thích hợp với Themes in windows 7 .
 • Bảng giá mới vận dụng từ năm 2011 với tiềm năng khuyến khích người mua chọn dùng phiên bản DN. 1 .
 • Phát hành một bản DN. 1 không lấy phí cho một số ít đối tượng người tiêu dùng người dùng, bạn hãy xem tài liệu hướng dẫn để biết cách kích hoạt bản không lấy phí .

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 phát hành lần đầu tháng 04/2010 so với phiên bản 9.09+ :

Các vấn đề chung :

 • Sử dụng cho những hệ quản lý windows 32 bit : XP SP2 / Vista SP2 / Windows 7 Version 6.1.7600 .
 • Cập nhật thông tư 244 / 2009 / TT-BTC – 31/12/2009 về sửa đổi bổ trợ chính sách kế toán doanh nghiệp .
 • Điều chỉnh chính sách màn hình hiển thị để sử dụng cho những loại màn hình hiển thị từ Netbook ( phân giải 800×600 ) đến lớn hơn .
 • Kiểm tra cấu trúc những tập tin dữ liệu DBF đúng đủ theo nhu yếu trước khi mở ra nhập liệu. Thứ 2 hàng tuần sẽ tự động hóa thực thi Kiểm tra nhanh tài liệu của nguồn 01 ( reindex )
 • Tự động chép tài liệu hiện hành từ bộ nhớ máy tính xuống đĩa cứng ( 5 phút 1 lần ) để giảm bớt mất mát dữ liệu khi bị cúp điện bất ngờ đột ngột – chỉ có tính năng cho trường hợp tập tin DBF chưa bị hư hỏng .
 • Rà soát lại tài liệu hướng dẫn sử dụng rất đầy đủ hơn, nhất là phần hướng dẫn giải quyết và xử lý những sự cố nếu có. Hoàn thiện tốt hơn cho 2 chương trình kèm theo : FoxFix. EXE và SetFont. EXE
 • Tránh được 1 số ít chương trình quét virus nhầm lẫn, ngoại trừ những chương trình quét giám sát sâu quy trình hoạt động giải trí của KTVN thì phải thiết lập lại cho chương trình quét virus ( Kiểm tra tại thời gian phát hành thì còn đụng với Kasperky )
 • Rà soát hiểu chỉnh những tính năng để giảm thiểu sai sót nhầm lẫn của người dùng .

Khai báo, Danh mục, Phát sinh

 • Chức năng : có thêm ô nhập để đổi lại những chức vụ như : Giám đốc => Tổng GĐ, Chủ nhiệm, Viện trưởng, Hiệu trường. Kế toán trưởng => Trưởng phòng KT, Phụ trách KT. Thêm tên Thủ Kho chung trong trường hợp không mở hạng mục kho. Các chức vụ đổi khác này được in tại những biểu mẫu .
 • Danh mục thông tin tài khoản : được cho phép mở thêm bất kể TK, Tiểu khoản nào ngoài chính sách hiện hành của chương trình. Để phòng hờ khi chính sách đổi khác .
 • Chức năng : xét triệt để hơn, trong trường hợp giá có số lẻ hoàn toàn có thể tạo thực trạng Hết hàng mà còn dư / thiếu ít Tiền, khi đó chương trình sẽ tự động hóa cộng / trừ số tiền còn lại này vào dòng phát sinh sau cuối của mẫu sản phẩm đó. Cách giải quyết và xử lý này cũng vận dụng cho công dụng
 • Sửa lỗi cho trường hợp 3 b. 1 — > Nhiều của tính năng, trước đã đặt nhầm công thức nên chưa Phân Bổ đúng theo % tổng phát sinh hiện có của bên nhận .

Báo cáo, In ấn

 • Thêm phím nóng tại màn hình hiển thị xem trước khi in, hoàn toàn có thể chọn in trang Lẻ, trang Chẵn ( 2 mặt giấy ) cho những sổ sách và báo cáo giải trình .
 • Tại màn hình hiển thị xem sửa số liệu báo cáo giải trình trước khi in :
  • Thêm ô lựa chọn < [ x ] t = " " c = " " ng = " " th = " " nh = " " > so với những báo cáo giải trình có đặt công thức tính. Để hoàn toàn có thể sửa số liệu bằng tay thủ công khác với công thức tính – khi chính sách biến hóa .
  • Khi thêm mới 1 dòng trong sẽ copy nội dung của dòng hiện hành vào dòng mới thêm để sửa cho nhanh .
  • Thêm phím nóng ALT + mũi tên : biến hóa vị trí dòng trong của sổ xem sửa trước khi in để in ra theo vị trí đã biến hóa .
 • Phiếu xuất kho giá cả : tách riêng phần giá bán chưa thuế để so sánh cho dễ .
 • Phiếu nhập kho : thay tựa ký Kế toán trưởng là ” Phụ trách đơn vị chức năng ” để hoàn toàn có thể ký bởi người được phân công quản trị .
 • Mở lại công dụng sửa mẫu hóa đơn
 • Khi lập bảng kê thuế GTGT đầu ra, nếu có thuế suất 0 %, 5 %, 10 % do sai hoá đơn gốc đã ghi sai Thì vẫn hoàn toàn có thể tạm sửa lại khi in và kết xuất cho chương trình HTKK .
 • Quyết toán thuế TNDN theo thuế suất hiện hành 25 %, hoàn toàn có thể tắt công thức để chỉnh sửa lại khi vận dụng thuế suất khác .
 • Hóa đơn đầu ra ghi HUYBO cũng đưa vào bảng kê đầu ra của chương trình HTKK
 • In những sổ sách : Khi dòng Diễn giải quá dài tại cuối trang giấy thì sẽ cắt bỏ tại cuối trang, không in tràn sang trang sau – vì nó đè vào nội dung của trang sau .
 • Thêm tuỳ chọn khi lập theo : 1 / Mẫu tổng hợp : mỗi dòng là tổng hợp của 1 TK trong chứng từ. 2 / Mẫu chi tiết cụ thể : mỗi dòng là 1 dòng phát sinh trong chứng từ. Mẫu tổng hợp sẽ xem tổng quát và khi in ít tốn giấy hơn .
 • : nếu là những TK có chỉ tiêu thời gian ngắn hoặc dài hạn ( ví dụ 121,131,136,138,331, … ) thì sẽ có thêm lựa chọn in riêng phần tách Ngắn hoặc Dài hạn .
 • Xuất những báo cáo giải trình quyết toán ( CĐKT, KQKD, LCTT ) sang HTKK 2.5 để mở ra và in luôn. Các báo cáo giải trình đầu ra và nguồn vào cũng chỉnh theo theo mẫu của HTKK 2.5 .
 • Sửa lỗi báo cáo giải trình thuyết minh theo QĐ15 : số liệu của chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bị đặt sai dòng
 • Sửa lỗi theo QĐ 48 chưa cộng chỉ tiêu 328 ( TK 3414 – Nhận ký quỹ ký cược dài hạn )
 • Chuyển sang Excel là update theo version excel hiện tại ngay để không mất Font khi Save As ( không cần lệnh Save trong Excel ). Có tùy chọn đổi sang Font Unicode ( nếu không chọn thì mặc nhiên là Fonts TCVN-ABC ). Mở rộng năng lực chuyển sang Excel với tài liệu lớn đến 200.000 dòng. Tốc độ quy đổi Unicode nhanh hơn .

Các công cụ trợ giúp

 • Đặt công dụng vào trong chương trình và in bằng Word để hoàn toàn có thể chỉnh sửa, định dạng lại và in trên 2 mặt giấy .
 • Thêm báo cáo giải trình nhanh tức thời – phím nóng Ctrl + B
 • Đặt công dụng, trong chương trình để thuận tiện khi dùng .
 • Cho phép thực thi tính năng tại cả máy con trong mạng LAN .
 • Chức năng soát xét kỹ hơn, các dòng mà Loại chứng từ hoặc Tháng bị tạo rác sẽ được chuyển về Loại chứng tháng 01 của Tháng 01 để hiện ra trong chứng từ phát sinh.

  Xem thêm : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GDS HYUNDAI và KIA – SCO

 • Khi đã khoá tài liệu bảo vệ tháng nào thì trong lệnh của nhập chứng từ phát sinh sẽ không hiện sáng những mục, của tháng đó nữa. Và không Di chuyển chứng từ qua lại với tháng bị khoá .
 • Mỗi khi đổi năm thao tác, hoặc đổi nguồn tài liệu thì cũng triển khai việc AutoBackup cho nguồn và năm vừa thao tác. Thay vì trước kia chỉ thực thi khi kết thúc chương trình .

Link down : Tải vềTrích dẫn

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *