tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm – Bestshop – bacxiunong – Gấu Đây

Thuật ngữ thường dùng

CIA: Confidentiality, Integrity, and Availability(Độ tin cậy, Tính toàn vẹn, tính khả dụng ) – UML: Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa) – SysML: Systems Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống)

Bạn đang xem : tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

1.1. Kiến thức cơ bản

Tổng quan

Đặc tả yêu cầu phần mềm | TIGO Software Solutions

Bạn đang đọc : tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm – Bestshop

Định nghĩa

 • Yêu cầu cho 1 phần mềm cụ thể là tổng hợp những yêu cầu từ nhiều người khác nhau về tổ chức, mức độ chuyên môn và mức độ tham gia, tương tác với phần mềm trong môi trường hoạt động của nó.
 • Có thể kiểm chứng một cách riêng rẽ ở mức chức năng (yêu cầu chức năng) hoặc mức hệ thống (yêu cầu phi chức năng).
 • Cung cấp các chỉ số đánh giá độ ưu tiên về các mặt khi cân nhắc về nguồn tài nguyên.
 • Cung cấp các giá trị trạng thái để theo dõi tiến độ của dự án.

Phân loại

 • Theo sản phẩm và tiến trình
  • Yêu cầu sản phẩm: là những đòi hỏi hay ràng buộc mà phần mềm phải thực hiện.
  • Yêu cầu tiến trình: là những ràng buộc liên quan đến việc phát triển phần mềm đó (quy trình, đối tác kiểm thử, phân tích, kĩ thuật sử dụng,…).

Ví dụ : Trong Project A :
Yêu cầu loại sản phẩm là kiến thiết xây dựng trang Web trường học điện tử với những tính năng như Giáo viên quản trị câu hỏi, đề thi ; Học sinh tham gia làm bài ; Admin duyệt câu hỏi của giáo viên trước khi đăng, …

Yêu cầu tiến trình: Phải thực hiện theo mô hình Agile. Sản phẩm cuối cùng bao gồm cả sản phẩm và backlog cho từng Sprint.

 • Theo tính năng
  • Yêu cầu chức năng: đặc tả các chức năng mà phần mềm phải thực hiện.
  • Yêu cầu phi chức năng: là các ràng buộc về giải pháp và chất lượng (hiệu năng, việc bảo trì, độ an toàn, bảo mật,…).
  • Yêu cầu đặc tả các thuộc tính nổi bật: là đặc tả cho các thuộc tính phụ thuộc vào sự vận hành, đặc biệt là kiến trúc hệ thống. Các thuộc tính này không thể xác định được cho từng thành phần đơn lẻ.
 • Theo tính kiểm định
  • Mơ hồ, không thể kiểm định
  • Rõ ràng, định lượng và có thể kiểm định được.
 • Theo phạm vi đặc tả
  • Yêu cầu hệ thống: đặc tả các cấu hình, cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm, con người, kỹ thuật,… của toàn bộ hệ thống.
  • Yêu cầu phần mềm: đặc tả các chức năng, giao diện,… của các cấu phần phần mềm.

1.2. Tiến trình yêu cầu phần mềm

Vị trí trong mô hình tiến trình

 • Xuất phát từ giai đoạn khởi tạo dự án, cho tới khi hoàn thiện các tiến trình trong vòng đời phát triển của phần mềm. Không chỉ là các hoạt động bề nổi nhìn thấy được.
 • Được nhận biết như phần cấu hình của mọi việc, và được quản lí như việc quản lí các cấu hình; hoặc là sản phẩm của các quá trình trong vòng đời phát triển.
 • Được thiết kế theo từng tổ chức và hoàn cảnh của từng dự án.

Các nhân tố tham gia

 • Người dùng: vận hành phần mềm.
 • Khách hàng: gồm những người được hưởng mục tiêu cuối cùng của phần mềm, những giá trị thương mại mà phần mềm hướng đến.
 • Nhà phân tích thị trường: phân tích nhu cầu thị trường và tương tác với bên đại diện khách hàng.
 • Đại diện pháp lý: kiểm soát việc tuân thủ quy định, quy ước chung, quy định pháp lý.
 • Kỹ sư phần mềm: thu lợi nhuận hợp pháp từ việc phát triển phần mềm.

Quản lý và Hỗ trợ quy trình

 • Quản lí nguồn tài nguyên được sử dụng trong các tiến trình.
 • Cân đối nguồn nhân lực, tài chính, đào tạo và công cụ.

Chất lượng và cải tiến

 • Xác định vai trò của tiến trình xây dựng yêu cầu về các mặt chi phí, thời gian và sự thoả mãn của khách hàng với sản phẩm.
 • Định hướng tiến trình theo các chuẩn chất lượng và xây dựng mô hình cải tiến cho phần mềm và hệ thống.
 • Bao gồm:
  • Độ bao phủ theo các mô hình và chuẩn cải tiến.
  • Việc đo đạc và đánh giá tiến trình.
  • Việc thực hiện và lên kế hoạch cải tiến.
  • Việc cài đặt và lên kế hoạch cho an ninh.

1.3. Thu thập yêu cầu

Là tiến trình tiên phong trong việc phong cách thiết kế phong cách thiết kế thiết kế xây dựng sự hiểu biết về loại mẫu mẫu sản phẩm phần mềm và những yếu tố thiết yếu phải xử lý và giải quyết và xử lý ( ví dụ cần hiểu biết về những hiệu suất cao của phần mềm ). Đây cũng là tiến trình mà những bên đối sánh tương quan đối sánh tương quan ( stakeholders ) được xác lập. Thiết lập những mối quan hệ giữa những nhóm tăng trưởng và người mua. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tiến trình tích góp yêu là sự trao đổi giữa những bên đối sánh tương quan đối sánh tương quan. Sự trao đổi liên tục qua hàng loạt vòng đời tăng trưởng phần mềm ( SDLC ), tiến trình trao đổi với những bên đối sánh tương quan đối sánh tương quan khác nhau tại mỗi những thời hạn khác nhau. Trước khi mở màn tăng trưởng, những nhân viên cấp dưới tích góp yêu cầu toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể tạo ra những kênh cho sự tiếp xúc này. Họ sẽ là trung gian giữa người mua và kỹ sư phần mềm. Một số quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của tích góp yêu cầu :

 • Tạo được niềm tin của khách hàng khi họ được tham gia vào giai đoạn thu thập yêu cầu.
 • Giảm việc phải làm lại trong quá trình phát triển
 • Quá trình phát triển sẽ nhanh hơn, giảm được những chi phí cho những yêu cầu không cần thiết.
 • Hạn chế phạm vi hệ thống bị phình rộng.

1.3.1. Nguồn yêu cầu – Requirements Sources

Các yêu cầu có rất nhiều nguồn trong đặc trưng phần mềm và điều quan trọng là tổng lực và toàn diện và tổng thể những nguồn tiềm năng cần được xác lập và nhìn nhận. Phần này nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng nâng cao nhận thức của những nguồn khác nhau của yêu cầu phần mềm và những framework để quản trị chúng. Những điểm chính của nguồn yêu cầu gồm có :

 • Mục tiêu – Goal. Các mục tiêu về giá trị và giá thành thường mơ hồ, không rõ ràng. Kĩ sư phần mềm cần chú ý để xác định rõ các mục tiêu đó. Nghiên cứu tính khả thi là sẽ giúp giảm giá thành của quá trình phát triển. Ví dụ kỹ sư phần mềm cần xác định chi phí xây dựng server với chi phí đi mua cái nào sẽ tối ưu hơn để lựa chọn.
 • Hiểu biết về các lĩnh vực. Các kỹ sư phần mềm cần có kiến thức về các lĩnh vực như: mua sắm, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe,… lĩnh vực mà phần mềm được sử dụng. Việc hiểu biết về các lĩnh vực sẽ giúp cho người thu thập yêu cầu thu thập được những thông tin chính xác cao.
 • Các bên liên quan (stakeholders). Nhiều phần mềm đã được chứng minh không đạt yêu cầu vì nó chỉ tập trung vào yêu cầu của một số bên mà bỏ qua các bên khác. Do đó phần mềm đã giao rất khó để sử dụng hoặc phá vỡ văn hóa hoặc tổ chức chính trị của tổ chức khách hàng. Các kỹ sư phần mềm cần phải xác định, miêu tả và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan. Ví dụ phần mềm cho người không chuyên thì sử dụng chuột và các menu chọn, nhưng với người thành thạo thì cần có các hot-key để rút ngắn thời gian tương tác
 • Nguyên tắc kinh doanh. Là những điều kiện hoặc các ràng buộc được xác định để các doanh nghiệp hoạt động được. “Một sinh viên không thể đăng ký vào các khóa học học kỳ tiếp theo nếu vẫn còn một số môn chưa thanh toán học phí” sẽ là một ví dụ của nguyên tắc kinh doanh đó cho các phần mềm đăng ký môn học của trường đại học.
 • Môi trường vận hành. Các yêu cầu sẽ được bắt nguồn từ môi trường mà trong đó phần mềm sẽ được thực thi. Ví dụ như ràng buộc thời gian trong phần mềm thời gian thực hoặc ràng buộc hiệu năng trong môi trường kinh doanh.
 • Môi trường tổ chức. Phần mềm thường có thể bị ràng buộc bởi cấu trúc, văn hóa và tổ chức chính trị. Các kỹ sư phần mềm cần phải hiểu biết về chúng, phần mềm không nên ép buộc thay đổi ngoài ý muốn trong quá trình kinh doanh.

1.3.2. Kỹ thuật thu thập- Elicitation Techniques

Đang hot : Giải Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mớiMột khi những nguồn yêu cầu được xác lập, những kỹ sư phần mềm toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể khởi đầu tích góp thông tin yêu cầu từ chúng. Phần này tập trung chuyên sâu sâu xa sâu xa vào những kỹ thuật để tích góp những thông tin thiết yếu từ những bên đối sánh tương quan đối sánh tương quan .

Đặc tả yêu cầu phần mềm | TIGO Software Solutions

Các kỹ sư phần mềm cần phải linh hoạt với các sự việc xảy ra ví dụ: người dùng gặp khó khăn trong việc mô tả yêu cầu của họ, có thể thông tin quan trọng không được nói ra hoặc có thể không muốn hoặc không thể hợp tác.
Các kỹ sư phần mềm cần phải linh động với những vấn đề xảy ra ví dụ : người dùng gặp khó khăn vất vả trong việc miêu tả yêu cầu của họ, hoàn toàn có thể thông tin quan trọng không được nói ra hoặc hoàn toàn có thể không muốn hoặc không hề hợp tác .

Đặc tả yêu cầu phần mềm | TIGO Software Solutions

Thu thập không phải là hoạt động thụ động, ngay cả khi các bên liên quan sẵn sàng hợp tác các kỹ sư phần mềm phải cố gắng để thu thập thông tin chính xác nhất.Một số kỹ thuật thu thập yêu cầu như:

 • Phỏng vấn. Phỏng vấn là cách truyền thống để thu thập yêu cầu.
  • Ưu điểm: Thu thập được được những thông tin trực tiếp các thông tin có chất lượng cao, tính chân thực và độ tin cậy có thể kiểm nghiệm được trong quá trình phỏng vấn.
  • Nhược điểm: Đòi hỏi người phỏng vấn phải có trình độ cao, am hiểu, có kỹ năng xử lý các tình huống. Khó triển khai được trên quy mô rộng. Tiếp cận khách hàng là việc tương đối khó vì cần hẹn trước.
 • Kịch bản. Kỹ sư phần mềm cung cấp một hệ thống các câu hỏi bằng việc sử sụng các câu hỏi như “What if” và “How is this done”. Các loại kịch bản phổ biến được sử dụng là mô tả các trường hợp sử dụng. Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra với phần mềm khi bị mất kết nối mạng,…
 • Các bản mẫu. Kỹ thuật này sẽ làm rõ các yêu cầu không rõ ràng. Có thể sử dụng mockup, prototypes (bản vẽ thô), wireframes (bản vẽ có workflows rõ ràng) hoặc màn hình thiết kế hoặc các bản thử nghiệm để xác minh những yêu cầu từ khách hàng. Ví dụ: Thu thập các yêu cầu về thiết kế hoặc chức năng của phần mềm.
 • Cuộc hội họp. Một nhóm người sẽ mang lại nhiều cái nhìn sâu sắc hơn vào các yêu cầu phần mềm. Mọi người sẽ cùng suy nghĩ, tinh chỉnh các yêu cầu. Lợi thế của phương pháp này là các yêu cầu mâu thuẫn sẽ dễ dàng xử lý hơn.

1.4. Phân tích yêu cầu

Thu thập không phải là hoạt động giải trí thụ động, ngay cả khi những bên tương quan chuẩn bị sẵn sàng hợp tác những kỹ sư phần mềm phải cố gắng nỗ lực để tích lũy thông tin đúng mực nhất .Nhằm tiềm năng :

 • Phát hiện và giải quyết xung đột giữa các yêu cầu
 • Tìm ra những giới hạn của phần mềm và cách phần mềm tương tác với tổ chức và môi trường hoạt động của nó.
 • Nghiên cứu các yêu cầu hệ thống để lấy được các yêu cầu phần mềm.

1.4.1. Mô hình hóa khái niệm

Xây dựng những quy mô trong một yếu tố thực tiễn là chìa khóa của nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích yêu cầu phần mềm. Mục đích của nó là để hiểu rõ về những yếu tố xảy ra cũng như miêu tả được giải pháp của yếu tố. Do dó quy mô khái niệm báo gồm những quy mô của những thực thể từ miền yếu tố, thông số kỹ thuật kỹ thuật để phản ánh những mối quan hệ trong quốc tế thực và ràng buộc. Có rất nhiều loại quy mô trọn vẹn hoàn toàn có thể được tăng trưởng gồm có biểu đồ use case, quy mô luồng tài liệu, mô hình trạng thái, quy mô dựa trên tiềm năng, tương tác người dùng, quy mô tài liệu, quy mô đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng … Các yếu tố tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng đến sự lựa chọn quy mô gồm có :

 • Vấn đề tự nhiên. Một số loại phần mềm đòi hỏi một số khía cạnh được phân tích đặc biệt nghiêm ngặt. ví dụ mô hình trạng thái và mô hình tham số của phần mềm thời gian thực quan trọng hơn so với hệ thống thông tin.
 • Sự thành thạo của kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm sẽ lựa chọn các mô hình hay phương pháp để được kết quả tốt hơn.
 • Các yêu cầu về quy trình của khách hàng. Khách hàng có thể áp đặt các ký hiệu ưa thích của họ hoặc phương pháp hoặc ngăn cản bất cứ cái gì mà họ thấy không quen thuộc. Nhân tố này có thể xung đột với các nhân tố trước đó.

1.4.2. Thiết kế kiến trúc và phân bổ yêu cầu

Thiết kế kiến trúc là điểm mà tại đó tiến trình yêu cầu trùng lặp với phần mềm hoặc những hệ thống thiết kế. Trong nhiều trường hợp, những hành vi kỹ sư phần mềm như thể kiến trúc sư phần mềm do tại tiến trình điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích và thiết kế thiết kế xây dựng những yêu cầu yên cầu rằng những thành phần kiến trúc / phong thái phong cách thiết kế đó sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm đáp ứng những yêu cầu được xác lập. Phân bổ là quan trọng để cho phép nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích đơn cử những yêu cầu. Do đó, ví dụ, khi một bộ những yêu cầu đã được phân loại cho một thành phần, những yêu cầu thành viên trọn vẹn hoàn toàn có thể được điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích thêm để mày mò thêm những yêu cầu về cách thành phần tương tác với thành phần khác để đáp ứng những yêu cầu được giao. Trong những dự án Bất Động Sản BĐS Nhà Đất lớn, phân loại thôi thúc một vòng mới của điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích cho mỗi mạng lưới mạng lưới hệ thống. Thiết kế kiến trúc được xác lập ngặt nghèo với những quy mô khái niệm .

1.4.3. Đàm phán, giải quyết các xung đột giữa các yêu cầu

Điều này tương quan đến việc xử lý yếu tố giữa hai yêu cầu của những bên tương quan cùng những tính năng không thích hợp, giữa những yêu cầu và nhân lực hoặc giữa yêu cầu tính năng và yêu cầu phi tính năng. Trong tổng thể những trường hợp kỹ sư phần mềm không được tự đưa ra những quyết định hành động mà thiết yếu tìm hiểu thêm từ những bên tương quan để đạt được một sự đồng thuận trên sự thỏa hiệp thích hợp .
Tuy nhiên, thường rất khó khăn vất vả để có được thông tin thực. Ngoài ra, những yêu cầu thường nhờ vào vào nhau, và có ưu tiên tương đối. Trong thực tiễn, những kỹ sư phần mềm thực thi những yêu cầu ưu tiên liên tục mà không biết về toàn bộ những yêu cầu. Nó cũng gồm có một nghiên cứu và phân tích từ những kỹ sư phần mềm ước tính ngân sách triển khai từng yêu cầu hoặc tương quan đến những yêu cầu khác .

1.4.4. Phân tích hình thức – Formal Analysis

Formal Analysis đã có một tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng trên 1 số ít nghành nghề dịch vụ ứng dụng, đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng là những mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống toàn vẹn cao. Các hình thức biểu lộ của những yêu cầu yên cầu một ngôn từ với ngữ nghĩa định nghĩa chính thức ( ví dụ : Ngôn ngữ Z ). Việc sử dụng một điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu và điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích hình thức cho những yêu cầu bộc lộ có hai quyền hạn. Đầu tiên, nó được được được cho phép những yêu cầu biểu lộ bằng ngôn từ được xác lập một cách đúng mực và rõ ràng, do vậy tránh được nguồn năng lượng hiểu sai. Thứ hai, yêu cầu toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể được lý giải trên, được được được cho phép đặc tính mong ước của phần mềm đơn cử để chứng tỏ. Phân tích hình thức nhất là tập trung chuyên sâu nâng cao nâng cao vào quy trình quá trình tiến trình khá muộn của điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu và điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích yêu cầu .

1.5. Đặc tả yêu cầu

Đặc tả yêu cầu là một diễn đạt của mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống phần mềm được tăng trưởng, đưa ra những yêu cầu tính năng và phi công dụng, và toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể gồm có một tập hợp những ca sử dụng ( use cases ) để diễn đạt tương tác giữa người dùng với phần mềm. Đặc tả yêu cầu tạo cơ sở cho một thỏa thuận hợp tác hợp tác hợp tác giữa khác hàng và nhà phân phối về những gì phần mềm đã làm được tốt cũng như những gì chưa được như mong đợi. Nó cũng phân phối một cơ sở trong thực tiễn để ước tính giá tiền mẫu mẫu loại sản phẩm, rủi ro đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc và lịch trình. Đối với những mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống phức tạp có 3 loại tài liệu được tạo ra là : định nghĩa mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống và những yêu cầu phần mềm. Đối với loại loại mẫu sản phẩm phần mềm đơn thuần chỉ cần 1 trong 3 tài liệu .

1.5.1. Tài liệu đặc tả hệ thống.

Bài viết đối sánh tương quan đối sánh tương quan : bảng tính tan hóa 8 | BestshopCòn được biết như là tài liệu yêu cầu người dùng hay là tài liệu quản trị và quản trị và quản lý và vận hành ghi lại những yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống. Nó xác lập yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống ở mức cao với cách nhìn từ domain. Độc giả của tài liệu gồm có mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống người dùng hoặc khác hàng. Vì vậy nội dung của nó phải được diễn đạt bằng những từ ngữ của những nghành riêng. Tài liệu sẽ liệt kê những yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống cùng với những thông tin cơ bản về đối tượng người dùng người dùng người tiêu dùng mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên tự nhiên tiềm năng của nó, giả định và những yêu cầu phi tính năng. Nó toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể gồm có quy mô khái niệm được phong thái phong thái phong cách thiết kế để minh họa cho ngữ cảnh mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, sử dụng ngữ cảnh, và những miền thực thể chính, cũng như luồng việc làm .

1.5.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống

Người tăng trưởng những dự án Bất Động Sản Bất Động Sản BĐS Nhà Đất phần mềm có những thành phần thuần túy là software và những phần non-software. Ví dụ như máy bay văn minh thường tách biệt yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống với yêu cầu phần mềm. Theo quan điểm này, yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống được pháp lý, những yêu cầu phần mềm có nguồn gốc từ những yêu cầu mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, và sau đó những yêu cầu so với những thành phần phần mềm được xác lập .

1.5.3. Đặc tả yêu cầu phần mềm

Đặc tả yêu cầu phần mềm tạo cơ sở cho việc thỏa thuận hợp tác giữa người mua và nhà thầu hoặc những nhà sản xuất về những gì mẫu sản phẩm phần mềm có thao tác đúng như mong ước không. Nó được cho phép một nhìn nhận khắt khe những yêu cầu trước khi hoàn toàn có thể khởi đầu vào việc phong cách thiết kế và làm giảm việc phong cách thiết kế lại. Nó cũng cần cung ứng một cơ sở thực tiễn để ước tính giá tiền mẫu sản phẩm, rủi ro đáng tiếc, và lịch trình. Các tổ chức triển khai cũng hoàn toàn có thể sử dụng một tài đặc tả yêu cầu phần mềm làm cơ sở để tăng trưởng kế hoạch kiểm tra và xác định. Đặc tả yêu cầu phần mềm cung ứng một cơ sở thông tin cho chuyển một mẫu sản phẩm phần mềm cho người dùng mới hoặc những nền tảng phần mềm. Cuối cùng, nó hoàn toàn có thể phân phối một cơ sở để nâng cao phần mềm. Yêu cầu phần mềm thường được viết bằng ngôn từ tự nhiên, nhưng đặc tả yêu cầu phần mềm hoàn toàn có thể được bổ trợ bằng những diễn đạt chính thức hoặc gần chính thức. Lựa chọn những ký hiệu thích hợp và những góc nhìn của kiến trúc phần mềm đơn cử được miêu tả đúng mực hơn so với ngôn từ tự nhiên. Các nguyên tắc chung là ký hiệu nên được sử dụng được cho phép những yêu cầu để được diễn đạt là đúng chuẩn càng tốt. Điều này đặc biệt quan trọng quan trọng so với những phần mềm bảo đảm an toàn cao và một số ít loại phần mềm đáng an toàn và đáng tin cậy khác. Tuy nhiên, sự lựa chọn của những kí hiệu thường được hạn chế bởi việc đào tạo và giảng dạy, kỹ năng và kiến thức, và sở trường thích nghi của những tác giả và fan hâm mộ. Một số chỉ tiêu chất lượng đã được tăng trưởng hoàn toàn có thể được sử dụng tương quan đến chất lượng của đặc tả yêu cầu phần mềm như ngân sách, hài lòng, hiệu suất cao, đúng quy trình tiến độ, và năng lực tái sản xuất. Chỉ tiêu chất lượng cho đặc tả yêu cầu của cá thể gồm có mệnh lệnh, thông tư, những pha yếu, tùy chọn, và sự duy trì. Các chỉ số cho những tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm gồm có kích cỡ, dễ đọc, đặc tả kỹ thuật, chiều sâu và cấu trúc văn bản .
1.6. Thẩm định yêu cầu
Tất cả tài liệu yêu cầu cần được trải qua quy trình đánh giá và thẩm định và kiểm duyệt. Vậy Thẩm định yêu cầu là gì ?

Khái niệm

 • Thẩm định yêu cầu quan tâm đến việc chứng tở rằng các yêu cầu định nghĩa được hệ thống mà khách hàng thực sự muốn. Các yêu cầu phải được thẩm định để đảm bảo rằng người thực thi, người lập trình hiểu được yêu cầu.
 • Việc thẩm định phải đảm bảo dễ hiểu, nhất quán và hoàn thiện.
 • Thẩm định yêu cầu được quan tâm đến quá trình kiểm tra tài liệu yêu cầu có đảm bảo đầu ra là 1 phần mềm hoàn chỉnh, đúng đắn.

Các kĩ thuật thẩm định yêu cầu

 • xem lại yêu cầu
 • sử dụng phiên bản mẫu, thử nghiệm
 • thầm định mô hình
 • kiểm thử chấp thuận

1.6.1. Xem lại yêu cầu

Có lẽ phương tiện đi lại đi lại đi lại thông dụng nhất của việc nhìn nhận và thẩm định và đánh giá và nhìn nhận là sự kiểm tra hoặc xem lại những tài liệu yêu cầu. Một nhóm người được giao nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm tìm những lỗi, sai sót, thiếu sự rõ ràng, và độ lệch so với tiêu chuẩn. Thành phần của nhóm này đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng ( tối thiểu cần có đại diện thay mặt thay mặt đại diện thay mặt đại diện đại diện thay mặt người mua để có được xu thế đúng đắn ), và họ toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể phân phối sự hướng dẫn trong việc tìm kiếm thông tin chuẩn xác. Việc nhận xét toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể được thiết kế thiết kế xây dựng sau khi hoàn thành xong xong xong những tài liệu định nghĩa mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, những tài liệu đặc tả mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống, đặc tả cơ bản cho 1 phiên bản mới sắp phát hành, hoặc bất kể bước nào khác trong tiến trình làm yêu cầu. Ví dụ. Công ty đưa ra 1 tiêu chuẩn chung khi làm tài liệu, những kí hiệu, quy mô đối tượng người dùng người tiêu dùng người tiêu dùng, cần phải được thống nhất, Nhưng một nhân viên cấp dưới cấp dưới cấp dưới mới vào chưa nắm rõ được những tiêu chuẩn này nên làm sai 1 số ít chỗ. Phương pháp xem lại yêu cầu sẽ giúp tìm ra sai sót này giúp giống hệt trong tiến trình quy trình tiến độ viết tài liệu .

1.6.2. Sử dụng phiên bản mẫu, thử nghiệm

Sử dụng phiên bản mẫu, thử nghiệm là dùng một quy mô chạy được của mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống để kiểm tra những yêu cầu. Ưu điểm của giải pháp này nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng giúp thuận tiện trong việc lý giải những yêu cầu của phần mềm, giúp người mua có những phản hồi kịp thời để làm rõ mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống đang sai ở đâu, cũng như phát hiện ra những yêu cầu mới. Ví dụ Việc sử dụng quy mô giao diện người dùng ( Mockup, .. ) giúp nguời lập trình cũng như người mua dẽ hiểu, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách và ngân sách ngân sách hon việc miêu tả đơn thuần dùng văn bản hoặc quy mô đồ họa. Sự biến động hay sự biến hóa yêu cầu sau khi dùng bản thử nghiệm là rất thấp chính bới có sự thống nhất giữa người lập trình, người mua và những bên đối sánh tương quan đối sánh tương quan. Bên cạnh những ưu điểm đó, chiêu thức dùng phiên bản mẫu cũng có 1 số ít điểm yếu kém như sau. Dùng phiên bản thử nghiệm làm phân tán sự tập trung chuyên sâu nâng cao sâu xa của người dùng. Ví dụ, Phiên bản mẫu là phiên bản chưa thực thi xong về mặt thẩm mĩ cũng như tính năng. Điều đó khiến người dùng nhầm tưởng rằng chất lượng loại loại mẫu sản phẩm có chất lượng không tốt. Dùng phiên bản mẫu toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể tốn kém hơn cho việc tăng trưởng. Ví dụ, người mua quá tập trung chuyên sâu sâu xa nâng cao vào tính năng của phiên bản mẫu sẽ dẫn đến lỗi phát sinh, người làm yêu cầu lại phải sửa lỗi đó. Do đó việc lý giải đây chỉ là bản mẫu, thử nghiệm là đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng. thế cho nên sẽ tránh tiêu tốn tiêu tốn tiêu tốn lãng phí nguồn nhân lực .

1.6.3. Thẩm định mô hình

Thẩm định model là thẩm định lại chất lượng các model information model, behavior model, structure model) đã được phát triển trong suốt quá trình phân tích. Ví dụ trong mô hình đối tượng, chúng ta phải kiểm tra xem liên kết giữa các đối tượng, giữa sự trao đổi dữ liệu giữa các đối tượng có chuẩn xác không. Các model phải đủ các tiêu chí: Hoàn thiện, nhất quán và chuẩn xác.

1.6.4. Kiểm thử chấp thuận

Một đặc thù quan trọng của yêu cầu phần mềm là nó hoàn toàn có thể kiểm định rằng mẫu sản phẩm ở đầu cuối phải thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu. Viết những Test Case dành cho những yêu cầu để kiểm tra năng lực phân phối được những yêu cầu end-user. Sản phẩm sau cuối phải thỏa mãn nhu cầu những Test Case .

Xem thêm : 10 Ứng dụng chụp hình sống ảo hot nhất lúc bấy giờ

1.7. Khảo sát hiện trạng

Thực trạng có rất nhiều đổi khác, do đó quản lí những đổi khác và duy trì những yêu cầu là chìa khóa quyết định hành động hành vi hành vi sự thành công xuất sắc xuất sắc xuất sắc của phần mềm. Ví dụ : không phải tổ chức triển khai tiến hành thực thi nào cũng có thói quen làm tài liệu cũng như quản trị yêu cầu đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng với những công ty mới thiết kế kiến thiết xây dựng hoặc những công ty có nguồn nhân lực hạn chế. Khi những công ty này lan rộng ra, số lượng người mua trở lên lớn hơn, mẫu loại loại sản phẩm của họ khởi đầu tăng trưởng, thì lúc này việc tìm lại những yêu cầu và thôi thúc thêm nhiều tính năng để phân phối nhu yếu thị trường và sự biến hóa của vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường tự nhiên là rất thiết yếu. Do đó, tài liệu yêu cầu và quản lí những biến hóa là chìa khóa cho sự thành công xuất sắc xuất sắc xuất sắc của bất kể quy trình tiến độ tiến trình yêu cầu nào .

1.7.1. Quản lý thay đổi

Quản lý biến hóa là TT của quản trị yêu cầu. Yêu cầu phần mềm luôn luôn đổi khác : Môi trường doanh nghiệp và kĩ thuật đổi khác. Phần cứng mới => giao diện mới. Ví dụ : Màn hình đổi khác, sắc nét hơn nên giao diện cũng phải chăm chút hơn. Luật biến hóa, nhu yếu doanh nghiệp biến hóa => biến hóa tính năng. Ví dụ : Luật doanh nghiệp không cho bật mý thông tin người dùng. Do đó mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống quản lí user cần phải bảo mật thông tin thông tin thông tin hơnĐang hot : nội quy lớp học ở tiểu học

 • Khách hàng, người sử dụng thay đổi => Thay đổi chức năng. Ví dụ: Khách hàng muốn tạo chức năng đặt lịch gửi mail. Do đó phần mềm cần phải có chức năng email scheduler.
 • Xung đột giữa các yêu cầu mới nảy sinh, và giữa yêu cầu mới với yêu cầu cũ => Quản lý thay đổi là trung tâm và đặc biệt quan trọng của quản lý các yêu cầu.

1.7.2. Định danh yêu cầu

 • Yêu cầu bao gồm không chỉ đặc tả hệ thống mà còn những thông liên quan, giúp dễ dàng quản lí và diễn giải yêu cầu
 • Đinh danh yêu cầu cần được định nghĩa, ghi nhân và cập nhật như phần phần mềm trong quá trình phát triển và bảo trì.
 • Bao gồm:
  • việc phân loại yêu cầu Ví dụ: functional requirement and non-functional requirement
  • phương pháp xác minh Ví dụ:. xác minh bằng cách xem lại yêu cầu. xác minh bằng sử dụng phiên bản mẫu, thử nghiệm
  • thầm định mô hình
  • kiểm thử chấp thuận
  • kế hoạch kiểm thử
  • thuộc tính duy nhất để thuận tiện cho việc tham chiếu giữa các yêu cầu và lần vết. Ví dụ: thông tin của yêu cầu duy nhất để tiện cho việc thêm và chỉnh sửa sau khi có sự thay đổi.

1.7.3. Lần vết yêu cầu

 • Lần vết yêu cầu có liên quan với việc khôi phục nguồn của yêu cầu và dự đoán những ảnh hưởng của các yêu cầu.
 • Truy vết để thực hiện phân tích những ảnh hưởng khi yêu cầu thay đổi.
 • Một yêu cầu nên được truy về những yêu cầu khác và các bên liên quan để thúc đẩy nó (ví dụ: từ yêu cầu phần mềm về yêu cầu hệ thống)
 • Ngược lại. một yêu cầu nên được truy đến những yêu cầu khác nhằm thỏa mãn nó (ví dụ: từ yêu cầu hệ thống đến yêu cầu phần mềm)Đặc tả yêu cầu phần mềm | TIGO Software Solutions

1.7.4. Ðánh giá yêu cầu

 • Đánh giá kích thước của sự thay đổi yêu cầu.
  • Ví dụ: đánh giá độ khó khăn của việc triển khai thay đổi yêu cầu, đánh giá xem nó ảnh hưởng tới những phân hệ nào trong hệ thống.
 • Đánh giá chi phí cho việc phát triển hoặc duy trì một yêu cầu
  • Ví dụ: đánh giá nguồn lực, chi phí, man-day cho việc thay đổi yêu cầu.

1.8. Công cụ sử dụng trong việc làm yêu cầu phần mềm

 • Công cụ cho việc vẽ model (CASE tool, starUML )
 • Công cụ cho việc quản lí yêu cầu (spreadsheet, cơ sở dữ liệu,..)

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *