Có mấy loại phần mềm máy tính? – Top Tài Liệu

Trắc nghiệm: Có mấy loại phần mềm máy tính?

A. 2
B. 1

C. 4

D. 3

Trả lời:

Đáp án đúng : A. 2

Giải thích :

Có 2 loại phần mềm máy tính là phần mềm mạng lưới hệ thống và phần mềm ứng dụng. Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích .

Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu thêm về phần mềm máy tính nhé.

I. Phần mềm máy tính là gì ?

– Phần mềm máy tính có tên tiếng anh là Computer Software, và thường được gọi tắt là phần mềm ( Software ) .
– Là một tập hợp những câu lệnh, hoặc thông tư ( Instruction ) trên phần cứng. Được viết bằng một hoặc nhiều ngôn từ lập trình, theo một trật tự xác lập .
– Cùng những tài liệu hay tài liệu tương quan, nhằm mục đích tự động hóa triển khai một số ít trách nhiệm hay công dụng. Hoặc là xử lý một yếu tố đơn cử nào đó .
– Phần mềm là một khái niệm trừu tượng, nó khác với phần cứng ở chỗ là : Phần mềm không hề sờ hay đụng vào, và nó cần phải có phần cứng mới hoàn toàn có thể thực thi được .

II. Phân loại phần mềm máy tính

– Đối với phần mềm máy tính, thì có 2 loại phần mềm chính : Đó là phần mềm mạng lưới hệ thống, và phần mềm ứng dụng .

Phần mềm hệ thống là gì?

Phần mềm mạng lưới hệ thống là phần mềm chính chạy máy tính. Khi bạn bật máy tính, nó sẽ kích hoạt phần cứng và tinh chỉnh và điều khiển, điều phối hoạt động giải trí của chúng. Các chương trình ứng dụng cũng được tinh chỉnh và điều khiển bởi phần mềm mạng lưới hệ thống. Hệ quản lý là một ví dụ về phần mềm mạng lưới hệ thống .

Hệ điều hành

Hệ quản lý và điều hành là phần mềm mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí như một giao diện được cho phép người dùng tiếp xúc với máy tính. Nó quản trị và điều phối hoạt động giải trí của phần cứng và phần mềm của máy tính. Các hệ quản lý và điều hành thường được sử dụng là Microsoft Windows, Linux và Apple Mac OS X .

BIOS

Nó là viết tắt của mạng lưới hệ thống đầu ra nguồn vào cơ bản. Nó là một loại phần mềm mạng lưới hệ thống, được tàng trữ trong Bộ nhớ Chỉ Đọc ( ROM ) nằm trên bo mạch chủ. Tuy nhiên, trong những mạng lưới hệ thống máy tính tiên tiến và phát triển, nó được tàng trữ trong bộ nhớ flash. BIOS là phần mềm tiên phong được kích hoạt khi bạn bật mạng lưới hệ thống máy tính của mình. Nó tải những trình điều khiển và tinh chỉnh của đĩa cứng vào bộ nhớ cũng như tương hỗ hệ quản lý tự tải vào bộ nhớ .

Chương trình khởi động

Khởi động đề cập đến việc khởi động máy tính. Khi bạn bật máy tính, các lệnh trong ROM sẽ tự động được thực thi để tải chương trình khởi động vào bộ nhớ và thực hiện các lệnh của nó. Chương trình BIOS có một tập hợp các lệnh cơ bản cho phép máy tính thực hiện các lệnh nhập / xuất cơ bản để khởi động máy tính.

Bộ hợp dịch

Nó đóng vai trò của một bộ chuyển đổi khi nó nhận những lệnh cơ bản của máy tính và chuyển chúng thành một mẫu bit. Bộ giải quyết và xử lý sử dụng những bit này để thực thi những hoạt động giải trí cơ bản .

 Trình điều khiển thiết bị driver

Phần mềm mạng lưới hệ thống này điều khiển và tinh chỉnh những thiết bị phần cứng được liên kết với máy tính. Nó được cho phép máy tính sử dụng phần cứng bằng cách phân phối một giao diện thích hợp. Nhân của CPU máy tính tiếp xúc với những phần cứng khác nhau trải qua phần mềm này .
Hệ quản lý thường đi kèm với hầu hết những trình điều khiển và tinh chỉnh thiết bị. Nếu hệ quản lý không có trình tinh chỉnh và điều khiển thiết bị cho phần cứng, bạn phải thiết lập trình điều khiển và tinh chỉnh thiết bị trước khi sử dụng thiết bị phần cứng đó

Có mấy loại phần mềm máy tính?

Phần mềm ứng dụng để người sử dụng có thể hoàn thành một hay nhiều công việc nào đó, ví dụ như các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, OpenOffice), phần mềm doanh nghiệp, [[[Vpar DB]]], phần mềm quản lý nguồn nhân lực, phần mềm giáo dục, cơ sở dữ liệu, phần mềm trò chơi, chương trình tiện ích, hay các loại phần mềm độc hại.

III. 4 ví dụ về phần mềm ứng dụng phổ cập

Ứng dụng xử lý văn bản

Một chương trình xử lý văn bản là Microsoft Word. Chương trình này cho phép bạn gõ chữ cái, bài tập và thực hiện bất kỳ hoạt động viết nào khác trên máy tính.

Ứng dụng bảng tính

Microsoft Excel là một ví dụ về chương trình bảng tính. Người ta có thể sử dụng chương trình này để tạo biểu đồ và tính toán.

Có mấy loại phần mềm máy tính? (ảnh 2)

Phần mềm ứng dụng

Ứng dụng e-mail
Outlook Express là một chương trình e-mail được cho phép bạn nhận và gửi e-mail .
Ứng dụng Internet
Internet Explorer là một chương trình được cho phép bạn liên kết với Internet và xem những trang Web giống như trang bạn đang đọc .

Một số phần mềm máy tính khác

Bên cạnh phần mềm mạng lưới hệ thống, và phần mềm ứng dụng. Mà chúng tôi đã nên bên trên, thì cũng có 1 vài phần mềm chính nữa, được sử dụng rất nhiều như :
– Phần mềm dịch mã ( trình dịch ) : Loại phần mềm gồm trình biên dịch, và trình thông dịch. Chúng dịch những câu lệnh từ mã nguồn, của ngôn từ lập trình, sang dạng ngôn ngữ máy, sao cho thiết bị thực thi hoàn toàn có thể hiểu được .
– Phần mềm web : Là loại phần mềm được lập trình riêng, dùng cho những ứng dụng website. Loại phần mềm này cũng hoạt động giải trí dựa trên phần mềm mạng lưới hệ thống .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *