Cách cập nhật thiết bị | Sony Xperia XA Ultra

background image

Cách cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải
tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập
nhật phần mềm, sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các
bản cập nhật mới theo cách thủ công hoặc nên lịch cập nhật.
Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ
thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để tải về qua mạng
không dây. Khi đó, bạn cần sử dụng phần mềm Xperia™ Companion trên PC hoặc
máy tính Mac

®

của Apple

®
để cập nhật thiết bị .
Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét những điều sau :

Đảm bảo bạn có đủ dung tích tàng trữ trước khi cố gắng nỗ lực cập nhật .

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư
cách chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để cập nhật thiết bị.

Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của
bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này. Phiên bản
Android™ có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.
Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần mềm, hãy truy cập
www.sonymobile.com/update/.

Cách kiểm tra phần mềm mới
1

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, đảm bảo bạn đã đăng
nhập dưới dạng chủ sở hữu.

2
Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
3

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm.

Nếu không có phần mềm mới nào, có thể là bạn không còn đủ bộ nhớ trống trên thiết bị của
mình. Nếu thiết bị Xperia™ của bạn còn trống dưới 500 MB bộ nhớ trong (bộ nhớ thiết bị), bạn
sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào về phần mềm mới. Thông báo sau đây sẽ hiển thị
trong bảng Thông báo để cảnh báo bộ nhớ lưu trữ đang thiếu: Sắp hết bộ nhớ lưu trữ. Một số
chức năng hệ thống có thể không hoạt động. Nếu bạn nhận được thông báo này, bạn phải giải
phóng bộ nhớ trong (bộ nhớ điện thoại) trước khi bạn có thể nhận được các thông báo về phần
mềm mới đang có sẵn.

Cập nhật thiết bị qua liên kết không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không
dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai
thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải về
phần mềm mới giúp tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

Cách tải về và setup bản cập nhật mạng lưới hệ thống
1

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, đảm bảo bạn đã đăng
nhập dưới dạng chủ sở hữu.

2
Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
3

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm.

4

Nếu có bản cập nhật hệ thống, hãy nhấn Tải về để tải về thiết bị của bạn.

5

Khi hoàn tất quá trình tải về, hãy nhấn Cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên
màn hình để hoàn tất việc cài đặt.

Cách lên lịch cập nhật phần mềm
1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm.

3

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt > Cài đặt tự động > Cài giờ.

4

Đặt thời gian mong muốn để cập nhật phần mềm, sau đó nhấn vào OK.

36
Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá thể .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *