Cách chuyển số dư cuối kỳ sang đầu kỳ trên MISA

Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu hiện tại không?

Khi hết năm kinh tế tài chính, nếu đơn vị chức năng vẫn chưa triển khai xong số liệu quyết toán của năm đó thì Bạn nên nhập tiếp chứng từ năm mới trên tài liệu hiện tại .Cách thực thi :

1. Không cần khóa sổ dữ liệu năm cũ.

2. Hạch toán đồng thời các chứng từ của năm cũ và năm mới trên tài liệu của năm cũ .Lưu ý :Khi hạch toán và chỉnh sửa số liệu của năm cũ, nên chọn lại ngày hạch toán ( theo năm cũ ) để không mất công sửa lại năm hạch toán trên chứng từ. Số chứng từ phải được đánh liên tục .

Ví dụ : Năm cũ đã có phát sinh số chứng từ là PC001 thì sang năm mới số chứng từ phải là số tiếp theo như PC002 Nếu muốn phân biệt số chứng từ giữa năm cũ và năm mới thì hoàn toàn có thể đánh số chứng từ là PC001 / 19 hoặc PC0001. Sau này khi Bạn tách DLKT rồi thì có thể thao tác đánh lại số chứng từ3. Sau khi triển khai xong số liệu quyết toán năm cũ, mới tách riêng tài liệu của năm mới. Để chuyển hạng mục, số dư và các phát sinh của năm mới sang một tài liệu khác, xem hướng dẫn tại đây .

Tôi muốn nhập hoặc sửa số dư tài khoản đầu kỳ thì làm thế nào?

Khi xem bảng cân đối thông tin tài khoản nếu bạn thấy số dư đầu kỳ không đúng so với số dư cuối kỳ năm trước thì sửa lại như sau :1. Vào menu Nghiệp vụ \ Nhập số dư khởi đầu \ tab Số dư thông tin tài khoản .2. Chọn thông tin tài khoản cần nhập số dư trên list, sau đó chọn tính năng Nhập số dư trên thanh công cụ .

3. Thực hiện nhập lại số dư đúng .

4. Sau khi nhập xong, nhấn Cất .

Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính ở công ty về nhà làm tiếp thì phải làm như thế nào?

1. Nội dung Giúp Bạn hoàn toàn có thể mang tài liệu đang thao tác từ máy tính ở công ty chuyển sang máy tính khác để về nhà thao tác .

2. Cách triển khai Xem video hướng dẫn :

Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

XemHướng dẫn quyết toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính Tại đây

Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

Phần mềm MISA SME được cho phép kế toán triển khai khoá sổ tài liệu sau khi chốt được tài liệu vào cuối kỳ kế toán .Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ quay trở lại trước sẽ không được phép sửa đổi .Cách thao tácTại phân hệ Tổng hợp, chọn công dụng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp ( hoặc vào menu Nghiệp vụ \ Tổng hợp \ Khoá sổ kỳ kế toán. Chọn ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện .

Lưu ý :1. Với tài liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ .2. Khi thực thi khoá số, kiểm tra được 1 số ít chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực thi giải quyết và xử lý các chứng từ này trước khi liên tục khoá sổ .

“Máy Chủ CLOUD” cho Phần mềm kế toán MISA

Giải pháp giúp dùng online 24/24: Tiện lợi, Tiết kiệm, An toàn

HOTLINE: 0903 6264 39 (ZALO)

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *