Top 5 Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc Viettel Cung Cấp Pms, Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc Gpp Viettel – bacxiunong – bacxiunong – bacxiunong

Bạn đang xem :

*

*

*

***Phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel có những tính năng nào. ? Khách hàng có nhu yếu ĐK sử dụng mạng lưới hệ thống phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel phải liên hệ ở đâu để ĐK. ? Hướng dẫn tổng quan về phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Bạn đang xem : Phần mềm quản trị nhà thuốc viettelBảng giá gói phần mềm quản trị nhà thuốc do Viettel phân phối
Các quan tâm khi ĐK sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel .Thanh toán trả trước 6 tháng và 12 tháng/1 lần. Khi hết hạn sử dụng hệ thống sẽ khóa tài khoản.Trong vòng 15 ngày tính từ ngày hết hạn. Nhà thuốc sử dụng tài khoản quản trị đăng nhập hệ thống để nạp tiền vào tài khoản gia hạn gói cước.Mỗi nhà thuốc trong chuỗi nếu muốn sử dụng đều phải đăng ký và ký kích hoạt gói ” Gói chuỗi nhà thuốc “.Nhà thuốc chỉ kích hoạt được gói bổ sung khi đang sử dụng một trong các gói chính còn hạn sử dụng.Khi kích hoạt gói bổ sung nhà thuốc phải thanh toán phí sử dụng tương đương với số tháng còn lại tính từ thời điểm kích hoạt tới hạn sử dụng hiện tại của gói chính đang sử dụng. Số tháng còn lại được tính theo quy tắc tròn lên. Ví dụ: số ngày còn lại là 33 ngày -> nhà thuốc phải thanh toán tương ứng với 2 tháng. Hệ thống sẽ có cảnh báo để nhà thuốc quyết định.Thời gian sử dụng sau khi gia hạn: nếu hiện tại đang còn sử dụng -> hạn sử dụng mới được tính cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại. Nếu đã hết hạn thì hạn sử dụng được tính từ ngày gia hạn.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc Viettel phải liên hệ ở đâu để đăng ký.?

Phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel có những tính năng nào. ? Khách hàng có nhu yếu ĐK sử dụng mạng lưới mạng lưới hệ thống phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel phải liên hệ ở đâu để ĐK. ? Hướng dẫn tổng quan về phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Bạn đang xem : Phần mềm quản trị nhà thuốc viettelBảng giá gói phần mềm quản trị nhà thuốc do Viettel phân phốiCác chăm sóc khi ĐK sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Thanh toán trả trước 6 tháng và 12 tháng / 1 lần. Khi hết hạn sử dụng mạng lưới hệ thống sẽ khóa thông tin tài khoản. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày hết hạn. Nhà thuốc sử dụng thông tin tài khoản quản trị đăng nhập mạng lưới hệ thống để nạp tiền vào thông tin tài khoản gia hạn gói cước. Mỗi nhà thuốc trong chuỗi nếu muốn sử dụng đều phải ĐK và ký kích hoạt gói ” Gói chuỗi nhà thuốc “. Nhà thuốc chỉ kích hoạt được gói bổ trợ khi đang sử dụng một trong các gói chính còn hạn sử dụng. Khi kích hoạt gói bổ trợ nhà thuốc phải thanh toán giao dịch phí sử dụng tương tự với số tháng còn lại tính từ thời gian kích hoạt tới hạn sử dụng hiện tại của gói chính đang sử dụng. Số tháng còn lại được tính theo quy tắc tròn lên. Ví dụ : số ngày còn lại là 33 ngày -> nhà thuốc phải thanh toán giao dịch tương ứng với 2 tháng. Hệ thống sẽ có cảnh báo nhắc nhở để nhà thuốc quyết định hành động. Thời gian sử dụng sau khi gia hạn : nếu hiện tại đang còn sử dụng -> hạn sử dụng mới được tính cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại. Nếu đã hết hạn thì hạn sử dụng được tính từ ngày gia hạn .Phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel có những tính năng nào. ? Khách hàng có nhu yếu ĐK sử dụng mạng lưới mạng lưới hệ thống phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel phải liên hệ ở đâu để ĐK. ? Hướng dẫn tổng quan về phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Bạn đang xem : Phần mềm quản trị nhà thuốc viettelBảng giá gói phần mềm quản trị nhà thuốc do Viettel phân phốiCác chăm sóc khi ĐK sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Thanh toán trả trước 6 tháng và 12 tháng / 1 lần. Khi hết hạn sử dụng mạng lưới hệ thống sẽ khóa thông tin tài khoản. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày hết hạn. Nhà thuốc sử dụng thông tin tài khoản quản trị đăng nhập mạng lưới hệ thống để nạp tiền vào thông tin tài khoản gia hạn gói cước. Mỗi nhà thuốc trong chuỗi nếu muốn sử dụng đều phải ĐK và ký kích hoạt gói ” Gói chuỗi nhà thuốc “. Nhà thuốc chỉ kích hoạt được gói bổ trợ khi đang sử dụng một trong các gói chính còn hạn sử dụng. Khi kích hoạt gói bổ trợ nhà thuốc phải giao dịch thanh toán phí sử dụng tương tự với số tháng còn lại tính từ thời gian kích hoạt tới hạn sử dụng hiện tại của gói chính đang sử dụng. Số tháng còn lại được tính theo quy tắc tròn lên. Ví dụ : số ngày còn lại là 33 ngày -> nhà thuốc phải thanh toán giao dịch tương ứng với 2 tháng. Hệ thống sẽ có cảnh báo nhắc nhở để nhà thuốc quyết định hành động. Thời gian sử dụng sau khi gia hạn : nếu hiện tại đang còn sử dụng -> hạn sử dụng mới được tính cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại. Nếu đã hết hạn thì hạn sử dụng được tính từ ngày gia hạn .

Phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel có những tính năng nào. ? Khách hàng có nhu yếu ĐK sử dụng mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel phải liên hệ ở đâu để ĐK. ? Hướng dẫn tổng quan về phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Bạn đang xem : Phần mềm quản trị nhà thuốc viettelBảng giá gói phần mềm quản trị nhà thuốc do Viettel phân phốiCác chăm nom khi ĐK sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel. Thanh toán trả trước 6 tháng và 12 tháng / 1 lần. Khi hết hạn sử dụng mạng lưới mạng lưới hệ thống sẽ khóa thông tin thông tin tài khoản. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày hết hạn. Nhà thuốc sử dụng thông tin thông tin tài khoản quản trị đăng nhập mạng lưới mạng lưới hệ thống để nạp tiền vào thông tin thông tin tài khoản gia hạn gói cước. Mỗi nhà thuốc trong chuỗi nếu muốn sử dụng đều phải ĐK và ký kích hoạt gói ” Gói chuỗi nhà thuốc “. Nhà thuốc chỉ kích hoạt được gói hỗ trợ khi đang sử dụng một trong những gói chính còn hạn sử dụng. Khi kích hoạt gói hỗ trợ nhà thuốc phải thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch phí sử dụng tương tự như với số tháng còn lại tính từ thời hạn kích hoạt tới hạn sử dụng hiện tại của gói chính đang sử dụng. Số tháng còn lại được tính theo quy tắc tròn lên. Ví dụ : số ngày còn lại là 33 ngày -> nhà thuốc phải thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán tương ứng với 2 tháng. Hệ thống sẽ có cảnh báo nhắc nhở nhắc nhở để nhà thuốc quyết định hành động hành vi. Thời gian sử dụng sau khi gia hạn : nếu hiện tại đang còn sử dụng -> hạn sử dụng mới được tính cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại. Nếu đã hết hạn thì hạn sử dụng được tính từ ngày gia hạn .
Thanh toán trả trước 6 tháng và 12 tháng / 1 lần. Khi hết hạn sử dụng mạng lưới hệ thống sẽ khóa thông tin tài khoản. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày hết hạn. Nhà thuốc sử dụng thông tin tài khoản quản trị đăng nhập mạng lưới hệ thống để nạp tiền vào thông tin tài khoản gia hạn gói cước. Mỗi nhà thuốc trong chuỗi nếu muốn sử dụng đều phải ĐK và ký kích hoạt gói ” Gói chuỗi nhà thuốc “. Nhà thuốc chỉ kích hoạt được gói bổ trợ khi đang sử dụng một trong những gói chính còn hạn sử dụng. Khi kích hoạt gói bổ trợ nhà thuốc phải thanh toán giao dịch phí sử dụng tương tự với số tháng còn lại tính từ thời gian kích hoạt tới hạn sử dụng hiện tại của gói chính đang sử dụng. Số tháng còn lại được tính theo quy tắc tròn lên. Ví dụ : số ngày còn lại là 33 ngày -> nhà thuốc phải thanh toán giao dịch tương ứng với 2 tháng. Hệ thống sẽ có cảnh báo nhắc nhở để nhà thuốc quyết định hành động. Thời gian sử dụng sau khi gia hạn : nếu hiện tại đang còn sử dụng -> hạn sử dụng mới được tính cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại. Nếu đã hết hạn thì hạn sử dụng được tính từ ngày gia hạn .

Bạn đang đọc : Top 5 Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc Viettel Cung Cấp Pms, Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc Gpp Viettel
Các dịch vụ khác người mua thường ĐK cùng với dịch vụ phần mềm quản trị nhà thuốc người mua trọn vẹn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm thêm như : ĐK dịch vụ internet cáp quang Viettel, ĐK di động trả sau Viettel … Với đối tượng người tiêu dùng người dùng người mua là doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể thêm khảo những dịch vụ Viettel đáp ứng cho doanh nghiệp. Tham khảo cụ thể đơn cử những loại loại sản phẩm dịch vụ khác tại trang chủ : https://bacxiunong.com/ .

Hướng dẫn tổng quan về phần mềm quản lý nhà thuốc Viettel.

Để sử dụng dịch vụ tổng thể tất cả chúng ta phải tiến hành thao tác 5 bước cơ bản : Khai báo khuôn khổ : Khai báo nhóm nhà đáp ứng ( nhóm đại lý hay nhóm nhà phân phối ). Khai báo nhóm người mua ( để phân loại quản trị và chăm nom người mua ). Khai báo nhóm mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa ( khai báo mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa đang có trong nhà thuốc ). Khai báo tên nhà phân phối ( khai báo những đơn vị chức năng tính năng đang phân phối thuốc cho mình ). Để sử dụng dịch vụ hàng loạt tổng thể tất cả chúng ta phải thực thi thao tác 5 bước cơ bản : Khai báo khuôn khổ : Khai báo nhóm nhà phân phối ( nhóm đại lý hay nhóm nhà phân phối ). Khai báo nhóm người mua ( để phân loại quản trị và chăm nom người mua ). Khai báo nhóm mẫu loại sản phẩm và loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa ( khai báo loại mẫu sản phẩm và mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa đang có trong nhà thuốc ). Khai báo tên nhà cung ứng ( khai báo những đơn vị chức năng công dụng tính năng đang phân phối thuốc cho mình ). 2. Quản lý kho. Nhập tồn lên mạng lưới mạng lưới hệ thống : tiềm năng là kiểm kê hàng loạt hàng tồn có trong thực tiễn để đưa lên mạng lưới mạng lưới hệ thống ( có 2 cách nhập tồn theo file excel hoặc tạo phiếu nhập tồn ). Mua mới thuốc từ nhà đáp ứng. Nếu loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa hỏng, hết hạn sử dụng. -> Sử dụng tác dụng xuất hủy ( loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa sai quy cách, hết hạn sử dụng ). Trả lại mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa cho nhà đáp ứng. -> Sử dụng hiệu quả xuất trả lại cho nhà phân phối. Kiểm kê loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa trên mạng lưới mạng lưới hệ thống và trong thực tiễn -> Sử dụng tác dụng kiểm kho. Kiểm tra số lượng loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa còn lại trong kho. -> Chọn trạng thái hạn sử dụng để tìm kiếm. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa -> Kiểm tra thông tin nguồn gốc loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa. 3. Cấu hình giá. ( khai báo giá bán ). Bán theo viên. -> giá trị qui đổi là 1B án theo vĩ. -> giá trị qui đổi là 10B án theo hộp. -> giá trị qui đổi là 100N hập tồn lên mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống : tiềm năng là kiểm kê hàng loạt hàng tồn có trong trong thực tiễn để đưa lên mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống ( có 2 cách nhập tồn theo file excel hoặc tạo phiếu nhập tồn ). Mua mới thuốc từ nhà phân phối. Nếu mẫu mẫu sản phẩm và loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa hỏng, hết hạn sử dụng. -> Sử dụng công dụng xuất hủy ( mẫu loại sản phẩm và loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa sai quy cách, hết hạn sử dụng ). Trả lại mẫu mẫu sản phẩm và loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa cho nhà phân phối. -> Sử dụng tính năng xuất trả lại cho nhà phân phối. Kiểm kê loại loại sản phẩm và loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa trên mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống và trong thực tiễn -> Sử dụng tính năng kiểm kho. Kiểm tra số lượng loại loại sản phẩm và mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa còn lại trong kho. -> Chọn trạng thái hạn sử dụng để tìm kiếm. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa -> Kiểm tra thông tin nguồn gốc loại mẫu sản phẩm và mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa. 3. Cấu hình giá. ( khai báo giá bán ). Bán theo viên. -> giá trị qui đổi là 1B án theo vĩ. -> giá trị qui đổi là 10B án theo hộp. -> giá trị qui đổi là 1004. Bán hàng. Theo đơn. Không theo đơn. Đổi loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa có tác dụng tương tự như .
Xem thêm : 10 Ứng dụng chụp hình sống ảo hot nhất lúc bấy giờ

Theo đơn. Không theo đơn. Đổi sản phẩm & hàng hóa có tính năng tương tự .
Xem thêm : Top 6 phần mềm chỉnh sửa video không tính tiền tốt nhất
5. Báo cáo. Báo cáo bán hàng. Báo cáo bán hàng chi tiết cụ thể đơn cử. Báo cáo nhập hàng. Báo cáo nhập hàng đơn cử .

Hướng dẫn chức năng quản lý chuỗi nhà thuốc. Đối với chủ sở hữu có nhiều nhà thuốc khác nhau. Dùng hệ thống để quản lý chuỗi nhà thuốc của mình.

Báo cáo bán hàng. Báo cáo bán hàng chi tiết cụ thể đơn cử. Báo cáo nhập hàng. Báo cáo nhập hàng đơn cử. Đối với cơ sở chính : trọn vẹn hoàn toàn có thể dùng mạng lưới mạng lưới hệ thống để tiến hành cấp phép thuốc, vật tư y tế, cũng như nhập cấp phép từ những cơ sở con chuyển về. Các cơ sở con cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể điều chuyển thuốc hoặc vật tư y tế giữa những cơ sở với nhau. Đối với cơ sở chính có 2 tính năng cơ bản : Cấp phát xuống cơ sở dưới. Nhập trả lại từ cơ sở dưới. Cấp phát xuống cơ sở dưới. Nhập trả lại từ cơ sở dưới .

Đối với cơ sở con có 3 tính năng cơ bản :

Chức năng nhập cấp phép. Chức năng xuất trả lại. Điều chuyển thuốc giữa những cơ sở với nhau .
Xem thêm :

Chức năng nhập cấp phép. Chức năng xuất trả lại. Điều chuyển thuốc giữa những cơ sở với nhau. Xem thêm : Cách Khôi Phục Thẻ Nhớ Bị Lỗi, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Thẻ Nhớ Bị HỏngChi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc Viettel .
https://bacxiunong.com/wp-content/uploads/2019/07/ĐĂNG-KÝ-GIA-HẠN-PHẦN-MỀM-QUẢN-LÝ-NHÀ-THUỐC-VIETTEL.mp4
https://bacxiunong.com/wp-content/uploads/2019/07/ĐĂNG-KÝ-GIA-HẠN-PHẦN-MỀM-QUẢN-LÝ-NHÀ-THUỐC-VIETTEL.mp4

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *