Xâm Phạm Bản Quyền Phần Mềm Là Hành Vi Như Thế Nào? – Bản Quyền Quốc Tế – Gấu Đây

Xâm phạm bản quyền phần mềm là hành vi như thế nào?

Bản quyền phần mềm là tài sản sở hữu trí tuệ quan trọng không chỉ ở khía cạnh thương mại mà còn ở khía cạnh tinh thần đối với kỹ sư thiết kế, chủ sở hữu phần mềm. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả phần mềm hiện vẫn là vấn đề nhức nhối, gây đau đầu cho các chủ thể sở hữu phần mềm. Có những biện pháp nào để xử lý các hành vi này? Mời các bạn tham khảo ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Làm cách nào để bảo vệ bản quyền phần mềm?Làm cách nào để bảo vệ bản quyền phần mềm?

Bản quyền phần mềm là gì?

Phần mềm là một trong những cách thể hiện của chương trình máy tính, được pháp luật công nhận và bảo hộ quyền tác giả. Cần lưu ý, việc bảo hộ bản quyền với chương trình máy tính được áp dụng trước hết đối với các chương trình máy tính được thể hiện chính xác theo quy định tai khoản 1 Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành:

“ Chương trình máy tính là tập hợp các hướng dẫn được bộc lộ dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kể dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện đi lại mà máy tính đọc được, có năng lực làm cho máy tính thực thi được một việc làm hoặc đạt được một tác dụng đơn cử .

Chương trình máy tính được bảo lãnh như tác phẩm văn học, dù được bộc lộ dưới dạng mã nguồn hay mã máy. ”Ngay sau khi hình thành, phần mềm sẽ tự động hóa xác lập quyền tác giả mà không cần trải qua bất kể thủ tục pháp lý nào, không cần biết đã công bố hay chưa .

Hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm

Những hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm được liệt kê chung tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, có thể kể đến như:

  • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với phần mềm
  •  Mạo danh tác giả phần mềm; Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả
  • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc phần mềm, chương trình code của phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
  • Tự ý sao chép phần mềm cho mục đích thương mại
  • Tự ý sử dụng trái phép phần mềm bản quyền
  • Cho thuê phần mềm lậu
  • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối,truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
  • Xuất bản phần mềm lậu. Cố tình xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong phần mềm
  • Cố tình hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật của chủ sở hữu, tác giả phần mềm thực hiện để bảo vệ phần mềm.

Và 1 số ít các hành vi tương tự như như khác, gây tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động hoặc có rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn gây tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến danh dự, uy tín, quyền lợi và nghĩa vụ thương mại của tác giả, chủ sở hữu phần mềm hợp pháp .

Cách hình thức xử lý xâm phạm bản quyền phần mềm

Pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ các biện pháp bảo vệ, xử lý hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm. Theo đó, bạn có thể bảo vệ phần mềm của mình thông qua các hình thức như:

Thứ nhất, tự bảo vệ tác phẩm phần mềm

Bạn nên vận dụng những giải pháp tự bảo vệ quyền tác giả được hướng dẫn tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành như : Áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ; Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm hết hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai minh bạch, bồi thường thiệt hại ; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật của Luật này và các pháp luật khác của pháp lý có tương quan ; Khởi kiện ra TANDTC hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .Áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với phần mềm.Áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với phần mềm.

Thứ hai, yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý hành vi vi phạm

Theo hướng dẫn tại Điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, khi phát hiện các hành vi xâm phạm đến quyền tác giả của mình, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể nhu yếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi các giải pháp xử lý và giải quyết và xử lý thích hợp :“ 1. Tổ chức, cá thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức triển khai, cá thể khác thì tùy theo đặc thù, mức độ xâm phạm, ­ ­ hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý bằng giải pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự .2. Trong trường hợp thiết yếu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trọn vẹn hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời gian trong thời điểm tạm thời, giải pháp trấn áp mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối sánh tương quan đến sở hữu trí tuệ, giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ xử phạt hành chính theo lao lý của Luật này và các pháp lý khác của pháp lý có đối sánh tương quan. ” Trên đây là các thông tin pháp lý hiện hành so với việc bảo lãnh bản quyền phần mềm. Để nắm rõ hàng loạt các hướng xử lý và giải quyết và xử lý vi phạm bản quyền phần mềm, cũng như các cách bảo vệ phần mềm hiệu suất cao nhất ; bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm tại những bài viết khác trên trang https://bacxiunong.com của chúng tôi. Chia sẻ :

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *