Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Fast Accounting Online, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Fast – Gấu Đây – bacxiunong

cách sử dụng phần mềm fast là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề cách sử dụng phần mềm fast.Bạn đang xem : Hướng dẫn sử dụng phần mềm fast accounting Trong bài viết này, chienlubo.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn các cách sử dụng phần mềm fast mới nhất 2020.

Bạn đang đọc : Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Fast Accounting Online, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Fast

*

software kế toán Fast là giải pháp cho những loại ảnh công ty có quy mô từ nhỏ đến cấp tập đoàn lớn, nếu doanh nghiệp những bạn thuộc loại vừa và nhỏ thì nên sử dụng software kế toán cho công ty vừa và nhỏ .Xem thêm : Top 6 Phần Mềm Thay Phông Nền Cho Ảnh Trên Iphone, Thay Đổi Hình Ảnh Nền

software kế toán Fast là giải pháp cho những loại ảnh công ty có quy mô từ nhỏ đến cấp tập đoàn lớn, nếu doanh nghiệp những bạn thuộc loại vừa và nhỏ thì nên sử dụng software kế toán cho công ty vừa và nhỏ .Xem thêm : Top 6 Phần Mềm Thay Phông Nền Cho Ảnh Trên Iphone, Thay Đổi Hình Ảnh Nền

Phần mềm kế toán Fast Accounting gồm có 16 phân hệ : 1. nền móng2. Kế toán tổng hợp. 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay4. Kế toán bán hàng và nợ công phải thu5. Kế toán mua hàng và nợ công phải trả6. Kế toán hàng tồn kho7. Kế toán TSCĐ8. Kế toán CCLĐ9. Báo cáo ngân sách theo khoản mục10. Kế toán giá tiền dự án Bất Động Sản, khu công trình xây lắp11. Kế toán giá bán sản phẩm & hàng hóa sản xuất tiếp tục12. Kế toán giá tiền loại sản phẩm sản xuất theo đơn hàng13. Báo cáo thuế14. Báo cáo quản trị những trường do người dùng tự định nghĩa15. quản lý hóa đơn16. Thuế doanh thu một mình .*

Các bước dùng software

Bước 1: sẵn sàng các mục lụcmục lục accountmục lục tài khoản bankdanh mục khách hàng, nhà sản xuất, cán bộ công nhân sự (Các đối tượng theo dõi công nợ)danh mục kho, hàng hóa vật tưmục lục vụ việcmục lục khoản mục phímục lục TSCĐ

Bước 2: Vào số dưSố dư các account thông thường (trừ các tài khoản công nợ)Số dư công nợSố dư tồn khoSố dư vụ việc

Bước 3: cập nhật các chứng từ phát sinh:1. Chứng từ Kế toán tiền mặt, tiền send NH2. Chứng từ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:2.1 Phiếu nhập mua hàng2.2 Phiếu nhập khẩu2.3 Hóa đơn mua hàng dịch vụ2.4 Chứng từ bù trừ công nợ

3. Chứng từ Kế toán hàng tồn dư : 3.1 Phiếu nhập kho3. 2 Phiếu xuất kho4. Chứng từ Kế toán bán hàng và nợ công phải thu : 4.1 Hóa đơn marketing kiêm phiếu xuất kho4. 2 Hoá đơn dịch vụ5. Kế toán TSCĐ5. 1 nâng cấp cải tiến thông tin về TSCĐ 5.2 Điều chỉnh trị giá TS5. 3 Khai báo giảm TS5. 4 Khai báo thôi khấu hao tiến sỹ
6. Chứng từ đo đạt6. 1 Phiếu Kế toán đo đạt

Bước 4: Bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ:1. Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ2. Tính và update giá hàng tồn kho3. Bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bạn hoàn toàn có thể tham gia lớp học software kế toán Fast tại Đức Minh ngay ngày hôm nay để được học thực hành thực tế trên chứng từ thực tiễn và được giải đáp chi tiết cụ thể nhất về những nhiệm vụ phát sinh tại doanh nghiệp .Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Với tiềm năng “ Sự sự tăng trưởng của học viên là niềm tự hào của Đức Minh ”, công ty coaching kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo và giảng dạy kế toán thực tiễn và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Thành Phố Hà Nội cho đến nay. Đức Minh luôn sẵn sàng chuẩn bị tư vấn hết mình vì học viên, luôn cùng tiến cùng học viên trên bước đường đi tới sự tăng trưởng .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.