Cách nhập dữ liệu vào phần mềm MISA – Gấu Đây

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015, 2017

Kiến thức kế toán cho người đi làm

Bài viết sau Kế toán Đức Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình nhập dữ liệu ban đầu trong phần mềm kế toán MISA 2015, 2017 mới nhất. Bài viết sẽ được chia làm các bước cũng các ví dụ cụ thể để giúp cho bạn đọc dễ hiểu nhất.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015, 2017Các trong bước đầu trong phần mềm kế toán MISA

– Bước 1: Vào Danh mục -> cơ cấu tổ chức ->

Bạn đang đọc : Cách nhập dữ liệu vào phần mềm MISAVí dụ khai báo với cấp tổ chức triển khai tiến hành tổng công ty công ty :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 1

Ví dụ khai báo với cấp tổ chức triển khai tiến hành là Trụ sở :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 2

Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những phòng ban nào thì nhập vào. Ví dụ : Bộ phận kế toán / phòng kế toán thì trọn vẹn hoàn toàn có thể tạo một mã là PKT. Ví dụ :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 4

– Bước 2: Danh mục -> đối tượng (trong đó có khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, nhóm khách hàng/nhà cung cấp)

Các bạn nhập list các người mua vào, nếu người mua nào vừa là người mua vừa là nhà phân phối thì tích chọn vào hình tượng ở góc trên cùng bên phải của hộp thoại ( nhà sản xuất ). Ngược lại so với nhà phân phối cũng tương tự như. Nên khai rõ các chỉ tiêu như địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, mã số thuế để tiện quản trị. Khai mã nào thì ấn nút thêm trên thanh công cụ. Ví dụ :
Khách hàng :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 6

Nhà đáp ứng :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 7

Nhân viên : Khai báo nhân viên cấp dưới để sau ship hàng cho quy trình chấm công và tính lương. Nếu các bạn quản trị bằng excel thì bỏ lỡ phần này. Cá nhân tác giả khuyên các bạn nên dùng Excel để tính lương. Không nên dùng trực tiếp trên phần mềm. Lí do thế nào các bạn hoàn toàn có thể tự hiểu, hoặc tìm hiểu và khám phá thêm trên google .
Các bạn hoàn toàn có thể phân nhóm người mua để tiện quản trị hơn .

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 8

– Bước 3: Danhmục-> Loại công cụ DC

Ở đây chỉ cần thêm 1 loại là CCDC ( công cụ dụng cụ ), nếu các bạn muốn đơn cử hơn thì trọn vẹn hoàn toàn có thể thêm hai mã công cụ với dụng cụ. Hoặc cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể khai báo rõ từng mã công cụ nếu muốn. Còn loại gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt misa sẽ có mặc định, không cần khai, nếu các bạn muốn thêm hoặc sửa thì trọn vẹn hoàn toàn có thể click vào từng mã để thao tác .

– Bước 4: Danh mục-> vật tư hàng hóa -> Kho

Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những kho nào thì nhập vào. Ví dụ : kho nguyên vật liệu thì trọn vẹn hoàn toàn có thể tạo một mã là KNVL, thông tin thông tin tài khoản là 152, kho loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa thì là KHH, thông tin thông tin tài khoản là 156, …

– Bước 5: Danh mục ->Vậttư hàng hóa -> Vật tư HH

Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những vật tư, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, .. nào thì thêm hàng loạt vào phần này .
Lưu ý : nếu là sản phẩm & hàng hóa, NVL, CCDC thì đặc thù chọn sản phẩm & hàng hóa, nhóm VTHH chọn chi tiết cụ thể : sản phẩm & hàng hóa hoặc NVL hoặc CCDC, kho ngầm định chọn kho HH hoặc NVL, CCDC. Đơn vị tính, TK kho, TK lệch giá, TK ngân sách chọn khá đầy đủ. Còn nếu là Thành phẩm đặc thù chọn Thành phẩm, nhóm VTHH chọn thành phẩm, kho ngầm định chọn kho thành phẩm. Đơn vị tính, TK kho, TK lệch giá, TK ngân sách chọn rất đầy đủ. Nhớ chọn cả phần thuế và kho để sau này trong quy trình hạch toán nó tự động hóa nhảy phần thuế và thông tin tài khoản. Ví dụ :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 9

– Bước 6:Danh mục -> Đối tượng tập hợp chi phí

Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì phải thêm đối tượng người dùng người tiêu dùng tập hợp ngân sách ( vào khuôn khổ -> đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng tập hơp ngân sách )

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 10

– Bước 7: Danh mục -> Công trình

Nếu là doanh nghiệp xây lắp / kiến thiết xây dựng thì vào Danh mục -> khu công trình -> thêm các khu công trình
Loại khu công trình :

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 11

Hạng mục khu khu công trình

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 13

Công trình

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 14

– Bước 8 : Danh mục -> Ngân hàng

Thêm thông tin thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước nhà nước của cty vào ( có bao nhiêu thông tin thông tin tài khoản thì thêm bấy nhiêu vào )

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  18

– Bước 9:Nghiệp vụ -> Công cụ dụng cụ-> Khai báo công cụ dc đầu kỳ

Lưu ý : ô tổng số kì phân loại ghi là tháng hoặc năm. Ô giá trị đã phân loại điền theo cột lũy kế của bảng theo dõi công cụ dụng cụ / phân loại ngân sách trả trước 242. TK chờ phân chia chọn 242. Đối với DNSX, DNXL sang mục Thiết lập phân chia chọn TK ngân sách 154, chọn Khoản mục ngân sách : SXC.DCSX. Nhớ chọn phần Đơn vị sử dụng ở bên dưới cho từng mã .

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 20

– Bước 10: Nghiệp vụ ->TSCĐ -> khai báo tài sản đầu kỳ

Lưu ý : số kì khấu hao lấy số năm nhân lên 12 tháng. Cột hao mòn lũy kế điền số tiền cột lũy kế ở bảng theo dõi khấu hao gia tài cố định và thắt chặt 211. Đối với DNSX, DNXL sang mục Thiết lập phân chia chọn TK ngân sách 154, chọn Khoản mục ngân sách : SXC.DCSX. Nhớ chọn phần Đơn vị sử dụng ở bên dưới cho từng mã .

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 21

– Bước 11: Nghiệp vụ-> Nhập số dư ban đầu:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 22

Nhập số dư tài khoản ngân hàng: Vào menu Nghiệp vụ sau đó vào Nhập số dư ban đầu, –> Số dư tài khoản ngân hàng, chọn Nhập số dư trên thanh công cụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 24

Nhập số dư công nợ khách hàng: Vào menu Nghiệp vụ sau đó vào Nhập số dư ban đầu, –> Công nợ khách hàng –> Nhập số dưtrên thanh công cụ.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  25

Nhập số dư công nợ nhà cung cấp: Vào menu Nghiệp vụ sau đó vào Nhập số dư ban đầu, –> Công nợ nhà cung cấp –> Nhập số dưtrên thanh công cụ.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  27

Nhập số dư tồn kho vật tư hàng hóa:

Vào menu Nghiệp vụ sau đó vào Nhập số dư ban đầu, –> Tồn kho vật tư, hàng hoá –> Nhập số dưtrên thanh công cụ. Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ. Nhập số lượng, giá trị hàng tồn kho và các thông tin như: số lô, hạn sử dụng, số lượng.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 30

Nhập số dư tài khoản:Nhập tất cả những số dư của từng tài khoản cụ thể vào đây

Vào menuNghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu -> Số dư tài khoản -> Nhập số dưtrên thanh công cụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 33

Như thế là đã xong các bước nhập số dư khởi đầu. Các bước trên trọn vẹn hoàn toàn có thể sẽ rất khác tùy vào tình hình và nghành kinh doanh thương mại thương mại của doanh nghiệp các bạn. Các bạn cần luôn update các thông tin, kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về phần mềm kế toán misa nhé .

Ưu đãi cực lớn từ MISA năm 2017

* Nội dung khuyễn mãi thêm : Tặng Kèm không tính tiền gói Starter và giảm tới 3 TRIỆU ĐỒNGcác gói còn lại

  • TẶNG MIỄN PHÍ phần mềm MISA 2017 gói Starter trị giá 2.950.000đ.
  • Giảm TRỰC TIẾP 2.950.000đ NGAY khi mua các gói cao cấp: Standard/Professional/Enterprise của phần mềm.

* Chi tiết về khuyến mại cùng các thủ tục và chiêu thức nhận khuyễn mãi thêm mời các bạn, các anh / chị fan hâm mộ và Quý Doanh nghiệp liên hệ với Kế toán Đức Minh theo thông tindưới đây :

Đặt mua phần mềm kế toán MISA

>> > TT giảng dạy kế toán
>> > Lỗi không hề xuất kho trong MISA
>> > Cách gõ tiếng Việt trong phần mềm kế toán Misa
>> > Cách tải về và thiết lập Misa BẢN MỚI NHẤT
>> > Hướng dẫn khởi tạo tài liệu bắt đầu trong phần mềm kế toán MISA SME.Net năm ngoái
>> > Khóa học sử dụng phần mềm kế toán MISA
Với tiềm năng Sự thành công xuất sắc của học viên là niềm tự hào của Đức Minh, Công ty đào tạo và giảng dạy kế toán và tin học Đức Minh là nơi huấn luyện và đào tạo kế toán thực tiễn và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Thành Phố Hà Nội lúc bấy giờ. Đức Minh luôn sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ hết mình vì học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước đường đi tới thành công xuất sắc .
Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tổng thể các học viên :

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học
Bảng giá khóa họcTỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH
Mọi chi tiết cụ thể vui mắt liên hệ :
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh Cầu Giấy HN – 0339.156.806
Cơ Sở 2: Phòng 610 – Chung cư CT4A2 Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội. – 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 – Đường Nguyễn Khuyến – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội – 0339.421.606

Xem thêm : 12 phần mềm học tiếng Anh cho bé cực dễ hiểu cha mẹ nên biết

  • Chia sẻ
  • Tweet

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *