Cách xuất khẩu XML trên MISA

Nguyễn Hải Tâm

4 years agoFacebookTwitterEmail

Ngày 23/03/2018, Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML bộ báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Với chuẩn XML này doanh nghiệp có thểnộp tờ khai qua mạng cho cơ quan Thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Cùng với sự đổi khác đó, ngày 24/03/2018 Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 phiên bản R34 của Công ty Cổ phần MISA đã được cho phép xuất khẩu BCTC ra file XML theo Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC để nộp tờ khai qua mạng cho cơ quan Thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế .


Tổng cục Thuế thông báo các nội dung liên quan đến việc triển khai ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng mẫu biểu BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC lập và gửi Báo cáo tài chính đến Cơ quan Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Tổng cục Thuế sẽ tăng cấp và tiến hành ứng dụng tương hỗ NNT lập BCTC bằng ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK ) và gửi đến Cơ quan Thuế bằng hình thức điện tử qua ứng dụng iHTKK, eTax hoặc qua các nhà sản xuất dịch vụ TVAN từ ngày 23/3/2018 .3. Ngày 23/3/2018, Tổng cục Thuế đã thông tin chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ BCTC

  • Đối tượng áp dụng:Sử dụng cho các đơn vị TVAN và các Tổ chức/cá nhân cung cấp phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gửi qua mạng
  • Nội dung:Tổng cục Thuế thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ BCTC đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi tiết các bộ BCTC như sau:


Chi tiết chuẩn XML các bộ BCTCtại đây

Chi tiết chuẩn XML các bộ BCTC

4. Tổng cục Thuế liên tục lên kế hoạch tăng cấp đồng nhất các nội dung kê khai trực tuyến của ứng dụng iHTKK, eTax và ứng dụng BCTC để giải quyết và xử lý tài liệu Báo cáo kinh tế tài chính ship hàng công tác làm việc quản trị thuế. Tổng cục Thuế sẽ liên tục thông tin kế hoạch đơn cử tới các Cục Thuế sau .Hiện tại, loại sản phẩm Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 đã có tính năng xuất BCTC ra file XML theo Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC để nộp tờ khai qua mạng cho cơ quan Thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.