Các loại Test Level trong Kiểm thử phần mềm – AI Design – Thiết kế web theo yêu cầu tại Hồ Chí Minh

Các bài kiểm tra được nhóm lại với nhau dựa trên vị trí chúng được thêm vào trong SDLC hoặc theo mức độ chi tiết cụ thể của chúng. Nói chung, có bốn Lever kiểm thử : kiểm thử đơn vị chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử mạng lưới hệ thống và kiểm thử gật đầu. Mục đích của Cấp độ kiểm thử là làm cho việc kiểm thử phần mềm có mạng lưới hệ thống và thuận tiện xác lập tổng thể các trường hợp kiểm thử hoàn toàn có thể có ở một Lever đơn cử .Có nhiều Lever kiểm tra khác nhau giúp kiểm tra hành vi và hiệu suất để kiểm thử phần mềm. Các Lever kiểm tra này được phong cách thiết kế để nhận ra các khu vực còn thiếu và điều hòa giữa các trạng thái của vòng đời tăng trưởng. Trong các quy mô SDLC có các quy trình tiến độ đặc trưng như tích lũy nhu yếu, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, mã hóa hoặc thực thi, thử nghiệm và tiến hành. Tất cả các tiến trình này đều trải qua quy trình cấp kiểm thử phần mềm .

Các loại Test Level

Chủ yếu có bốn Lever kiểm tra trong kiểm thử phần mềm :

Unit Testing : Kiểm tra xem các thành phần phần mềm có đáp ứng đầy đủ các chức năng hay không
Integration Testing : Kiểm tra luồng dữ liệu từ một mô-đun này sang các mô-đun khác
System Testing : Đánh giá cả nhu cầu chức năng và phi chức năng cho việc kiểm thử
Acceptance Testing : Xác nhận rằng phần mềm đã tạo ra có hoạt động phù hợp với người dùng cuối hay không

Mỗi Lever thử nghiệm đều có một mục tiêu đơn cử. Mức độ kiểm thử này cung ứng giá trị cho vòng đời tăng trưởng phần mềm .

1. Unit testing – Kiểm thử đơn vị

Khái niệm : Kiểm thử đơn vị chức năng là loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị chức năng / thành phần đơn lẻ của phần mềm sẽ được kiểm tra như : Hàm ( Function ), Lớp ( Class ), Phương thức ( Method ) và người thực thi kiểm tra thường là các developer. Kiểm thử đơn vị chức năng được triển khai trong quy trình tăng trưởng ứng dụng. Lỗi ở level này thường được fix ngay sau khi chúng được tìm ra mà không cần lưu lại và quản trị như các test level khác .Mục đích :

 • Lỗi dễ được tìm thấy và được sửa sớm trong quy trình tăng trưởng phần mềm vì thế tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và ngân sách sửa lỗi .
 • Tách riêng từng phần để kiểm tra và chứng tỏ các thành phần đó triển khai đúng chuẩn các nhu yếu tính năng trong đặc tả
 • Mã code được tái sử dụng nhiều hơn
 • Giúp cho việc biến hóa và bảo dưỡng trở nên thuận tiện hơn
 • Ngăn chặn lỗi Open trong các tiến trình kiểm thử sau

Sử dụng chiêu thức : Kiểm thử hộp trắngMôi trường test : Framework, debug tool ,Người triển khai : Developer

2. Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

Khái niệm : Kiểm thử tích hợp là loại kiểm thử trong đó các module phần mềm hay từng tính năng riêng không liên quan gì đến nhau được tích hợp logic và được kiểm tra theo nhóm chung với nhau. Mỗi dự án Bất Động Sản phần mềm gồm nhiều module, được code bởi nhiều người khác nhau, thế cho nên kiểm thử tích hợp tập chung vào việc kiểm tra tương tác, truyền tài liệu giữa các module hoặc đơn vị chức năng được tích hợpMục đích : Phát hiện lỗi tương tác xảy ra giữa các module. Tập chung đa phần vào các giao diện và thông tin giữa các module. Tích hợp các module đơn lẻ thành các mạng lưới hệ thống nhỏ .Một số chiêu thức kiểm thử tích hợp :

2.1. Big Bang

Đây là giải pháp test tích hợp mà toàn bộ hoặc hầu hết các unit được tích hợp với nhau và cùng được kiểm thử. Phương pháp này được thực thi khi team kiểm thử nhận được hàng loạt phần mềmƯu điểm : tương thích với các dự án Bất Động Sản nhỏNhược điểm : hoàn toàn có thể bỏ lỡ các bug giao diện nhỏ trong quy trình tìm bug, mất thời hạn cho tích hợp mạng lưới hệ thống nên không có thời hạn cho test

2.2. Top down

Kiểm thử được thực thi từ trên xuống dưới. Đơn vị cao nhất được kiểm thử đầu tiền, đơn vị chức năng thấp hơn được kiểm thử sau đó một cách tuần tựƯu điểm : thu gọn bug thuận tiện hơn, module quan trọng được kiểm thử tiên phong lỗi trong phong cách thiết kế lớn hoàn toàn có thể được tìm thấy và cố định và thắt chặt tiên phong .Nhược điểm : module ở mức độ thấp hơn sẽ được kiểm tra không khá đầy đủ

2.3. Bottom up

Kiểm thử được triển khai từ dưới lên trên. Đơn vị thấp nhất được kiểm thử đầu tiền, đơn vị chức năng cao hơn được kiểm thử sau đó .Ưu điểm : thu gọn bug thuận tiện hơn, không mất thời hạn để đợi các module được tích hợp .Nhược điểm : module quan trọng của mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể dễ bị lỗi, không giữ được nguyên mẫu bắt đầu của mạng lưới hệ thống .

2.4. Sandwich/Hybrid

Còn gọi Phương thức ngày càng tăng công dụng. Là sự tích hợp của hai chiêu thức Top Down và Bottom Up. Ở đây, các module số 1 được kiểm tra với các module thấp hơn đồng thời các module thấp hơn được tích hợp với các module số 1 và được kiểm thử .

Môi trường test: staging, develop

Người triển khai : Developer and Tester

3. System Testing – Kiểm thử hệ thống

Khái niệm : Kiểm thử mạng lưới hệ thống là triển khai kiểm thử một mạng lưới hệ thống đã được tích hợp hoàn hảo để bảo vệ nó hoạt động giải trí đúng nhu yếuMục đích : Đánh giá mạng lưới hệ thống có phân phối theo đúng nhu yếu nhiệm vụ, nhu yếu về công dụng theo bản đặc tả nhu yếu phần mềm đưa ra hay khôngCác loại kiểm thử mạng lưới hệ thống :

 • Kiểm tra tính năng – Functional Testing : Kiểm thử tính năng nhằm mục đích bảo vệ tính năng phần mềm được quản lý và vận hành theo đúng mục tiêu đưa ra
 • Kiểm tra năng lực Recoverability Testing : Nó được thực thi bằng cách cố làm cho phần mềm bị crash hoặc fail, để nhìn nhận năng lực phục sinh của mẫu sản phẩm một cách nhanh gọn .
 • Kiểm tra năng lực tương tác – Interoperability Testing : Nó bảo vệ năng lực phần mềm thích hợp và tương tác với phần mềm hoặc mạng lưới hệ thống khác và các thành phần của chúng .
 • Kiểm tra hiệu suất – Performance Testing : Nó được thực thi để kiểm tra phản ứng, độ không thay đổi, năng lực lan rộng ra, độ an toàn và đáng tin cậy và các số liệu chất lượng khác của phần mềm dưới các khối lượng việc làm khác nhau .
 • Kiểm tra năng lực lan rộng ra – Scalability Testing : Để bảo vệ các năng lực lan rộng ra quy mô của mạng lưới hệ thống theo các thuật ngữ khác nhau như chia tỷ suất người dùng, chia tỷ suất theo địa lý và lan rộng ra tài nguyên .
 • Kiểm tra độ đáng tin cậy – Reliability Testing : Đảm bảo mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể được quản lý và vận hành trong thời hạn dài hơn mà không tăng trưởng lỗi .
 • Kiểm tra hồi quy – Regression Testing : Đảm bảo mạng lưới hệ thống không thay đổi khi mạng lưới hệ thống tích hợp các mạng lưới hệ thống con và trách nhiệm bảo dưỡng khác nhau .
 • Kiểm tra bảo mật thông tin – Security Testing : Để bảo vệ rằng mạng lưới hệ thống không được cho phép truy vấn trái phép vào tài liệu và tài nguyên .
 • Kiểm thử năng lực sử dụng – Usability Testing : kiểm thử năng lực sử dụng hầu hết tập trung chuyên sâu vào việc người dùng thuận tiện sử dụng ứng dụng, linh động trong việc trấn áp giải quyết và xử lý và năng lực của mạng lưới hệ thống để cung ứng các tiềm năng .

Sử dụng chiêu thức : Kiểm thử hộp đen là thông dụng .Môi trường test : productionNgười triển khai : Tester

4. Acceptance Test – Kiểm thử chấp nhận

Khái niệm : Kiểm thử đồng ý chính thức tương quan đến nhu yếu và quy trình tiến độ kinh doanh thương mại để xác định liệu mạng lưới hệ thống có phân phối tiêu chuẩn gật đầu hay không và được cho phép người dùng, người mua hoặc tổ chức triển khai được ủy quyền khác xác lập có gật đầu mạng lưới hệ thống hay khôngMục đích : Để nghiệm thu sát hoạch mạng lưới hệ thống trước khi mạng lưới hệ thống được đưa vào hoạt động giải tríKiểm thử đồng ý thường là nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng hoặc người mua. Trong kiểm thử mạng lưới hệ thống, người mua sẽ kiểm tra xem phần mềm được viết có hoạt động giải trí đúng như mong đợi của mình không, có bảo vệ tính tiện lợi, hiệu suất hoạt động giải trí có như mong đợi không, có bảo mật thông tin tốt hay không, … .Tìm lỗi không phải là trọng tâm chính trong kiểm thử đồng ý, vì việc tìm lỗi đã được đội Developer và Tester thực thi trong các tiến trình kiểm thử đơn vị chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử mạng lưới hệ thống rồiKiểm thử đồng ý được chia thành 2 loại :

 • Kiểm thử alpha : được thực thi tại nơi tăng trưởng phần mềm bởi những người trong tổ chức triển khai nhưng không tham gia tăng trưởng phần mềm .
 • Kiểm thử beta : được thực thi tại bởi người mua / người dùng cuối tại khu vực của người dùng cuối .

Sử dụng phương pháp: Kiểm thử hộp đen.

Môi trường test : staging, develop, production, ..Người triển khai : thường là người mua hoặc bên thứ ba

Tài liệu tham khảo:
https://www.guru99.com/levels-of-testing.htmlhttps://www.javatpoint.com/levels-of-testinghttps://softwaretestingfundamentals.com/software-testing-levels/

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.