Biên bản nghiệm thu là gì? Những mẫu biên bản nghiệm thu chuyên nghiệp nhất

Mỗi khu công trình sau khi hoàn thành xong đều có biên bản nghiệm thu nhất mức độ triển khai xong cũng như khối lượng việc làm cần sửa chữa thay thế. Và ở bài viết này 123 job sẽ cung ứng cho bạn những thông tin cơ bản nhất cần chú ý quan tâm khi lập biên bản nghiệm thu khu công trình .

Ngày nay, sau mỗi dự án được hoàn tất, các cá nhân, doanh nghiệp cần thực hiện việc lập mẫu biên bản nghiệm thu để tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả. Để quá trình nghiệm thu dự án diễn ra nhanh chóng thì bạn cần chuẩn bị mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn. Nếu bạn không thường xuyên đảm nhận công việc này thì việc lập biểu mẫu cũng sẽ gặp trở ngại.Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc các mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn nhất hiện nay.

I. Biên bản nghiệm thu công trình là gì? 

Biên bản nghiệm thu khu công trình là biên bản lập ra để thẩm định và đánh giá hoặc đi kiểm tra chất lượng mẫu sản phẩm đã được thiết kế lắp ráp tại khu công trình / dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhưng giá trị của chất lượng loại sản phẩm chưa được kiểm định ở việc làm nghiệm thu này .

Xem thêm: Chi tiết cách lập mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng mới nhất

II. Vai trò của các biên bản nghiệm thu công trình

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được lập ra với mục đích để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Trong mẫu biên bản nghiệm thu công trình này cần nêu rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu…

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành xong khu công trình đưa vào sử dụng phải trình diễn rõ ràng những nhìn nhận về khu công trình được nghiệm thu và Tóm lại đồng ý đưa khu công trình vào sử dụng hay không. Nếu không được nghiệm thu, cần nêu rõ những nhu yếu thay thế sửa chữa và triển khai xong để nhà thiết kế nắm được. Trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng thiết kế lúc bấy giờ biểu mẫu được chăm sóc nhiều nhất ngoài mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành xong khu công trình đưa vào sử dụng hoàn toàn có thể kể đến mẫu biên bản chuyển giao công trình triển khai xong đưa vào sử dụng. Sau khi nghiệm thu được gật đầu thì phía xây đắp cần làm thêm mẫu biên bản chuyển giao khu công trình triển khai xong đưa vào sử dụng để chuyển giao lại cho nhà góp vốn đầu tư theo đúng lao lý .

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cũng có nhiều nội dung tương tự như các mẫu biên bản khác. Trong đó nói rõ những công việc nào đã được hoàn thành, thêm nữa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn được dùng là căn cứ để đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện công việc

3. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp cần trình bày rõ ràng tên công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng… giống như mẫu biên bản hoàn thành công việc. Các thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều phải được trình bày chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu kết quả nghiệm thu với thực tế.

Bên cạnh đó, biên bản này cũng là mẫu biên bản nghiệm thu và chuyển giao sử dụng trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng bộc lộ rằng hợp đồng xây lắp đã triển khai xong, đồng thời trong mẫu biên bản nghiệm thu và chuyển giao phải nêu rõ bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao là ai .Không chỉ vậy, mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành xong những khuôn khổ xây lắp còn được dùng để ban quản trị, tư vấn giám sát nhìn nhận, nhận xét về việc làm thiết kế xây dựng mà nhà thầu kiến thiết xây lắp. Từ đó, hoàn toàn có thể đưa ra Tóm lại đồng ý đưa khu công trình này vào sử dụng hay không. Nếu có sai sót cần thay thế sửa chữa lại và đưa ra thời hạn cần hoàn thành xong những thay thế sửa chữa .

4. Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:” Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.” Đồng thời việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Xem thêm : Tổng hợp những mẫu biên bản nghiệm thu hot nhất lúc bấy giờ

III. Một số quy định về nghiệm thu công trình 

Để nắm rõ nhất những quy định về nghiệm thu công trình, bạn nên tham khảo Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Theo Điều khoản này những quy định được nêu ra rất rõ ràng và cụ thể như sau:

“1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.
Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;
b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.
2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.
3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện.
4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.”

IV. Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình xây dựng 

Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình xây dựng

3. Biên bản nghiệm thu công trình tiếng anh 

Biên bản nghiệm thu công trình tiếng anh 

Biên bản nghiệm thu công trình tiếng anh 

Biên bản nghiệm thu công trình tiếng anh 

4. Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

5. Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình 

Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình 

Bên cạnh những mẫu biên bản nghiệm thu mà 123 job đã đưa ra cho bạn thì vẫn còn 1 số ít mẫu biên bản khác, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm trên Internet những mẫu biên bản khác mình đang cần như :

 • Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015
 • Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 15/2013
 • Biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình
 • Biên bản nghiệm thu công trình nhà ở
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình
 • Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình
 • Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Xem thêm : Bật mí những kinh nghiệm thực chiến Facebook ads của dân chuyên nghiệp

V. Những lưu ý trong quá trình nghiệm thu công trình 

1. Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Khi nghiệm thu khu công trình kiến thiết xây dựng, khi nào cũng trải qua 3 bước sau :

 • Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng
 • Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp
 • Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

2. Thành phần tham gia nghiệm thu

Có 3 thành phần tham gia nghiệm thu, đó là :

 • Đơn vị thi công
 • Người hoặc đơn vị giám sát
 • Chủ nhà

3. Các tiêu chí giám sát và các nội dung cần giám sát

Khi giám sát nghiệm thu khu công trình thiết kế xây dựng, bạn cần bảo vệ hai tiêu chuẩn sau :

 • Đúng và đủ
 • Công việc kiểm tra giám sát cần được tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình thi công

Bên cạnh đó, cũng cần chú ý quan tâm những nội dung cơ bản cần xem xét như sau :

 • Thường xuyên theo dõi chất lượng thi công của nhà thầu
 • Kiểm tra công tác an toàn lao động thường xuyên
 • Nên cử người nhà hoặc người thân tham gia giám sát
 • Kiểm tra chất lượng, quy cách và mẫu mã vật tư xây dựng

Và chú ý khi hoàn thành xem xét các nội dung trên cần:

 • Khi kiểm tra cần có biên bản kiểm tra từng giai đoạn, từng hạng mục thi công
 • Nếu có vấn đề cần báo ngay cho bên thi công để khắc phục lại đảm bảo đúng yêu cầu
 • Cần phải thận trọng, tỉ mỉ khi kiểm tra chất lượng công trình

4. Các hạng mục nghiệm thu

Có 2 khuôn khổ cơ bản cần nghiệm thu đó là :

 • Việc nghiệm thu được thực hiện với tất cả các hạng mục thi công từ bê tông tươi, xây trát đến hệ thống kỹ thuật và kiểm tra xem hoàn thiện có đúng với yêu cầu thực tế đã đề ra hay không, đã đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ chưa?
 • Đối với các bộ phận bị che khuất, khó nhìn thấy được thì cần được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Các giấy tờ này chính là cơ sở pháp lý để quyết toán sau đó và tránh trường hợp không đáng có

Trong quy trình nghiệm thu những khuôn khổ trên cần chú ý quan tâm một vài điểm sau :

 • Phải thực hiện nghiệm thu cẩn trọng, chi tiết và có biên bản nghiệm thu
 • Nghiệm thu kết thúc và các hạng mục thì bàn giao lại cho chủ đầu tư
 • Cần ký hợp đồng bảo hành công trình để đảm bảo chất lượng công trình theo cam kết và nhà thầu sửa chữa kịp thời trong thời gian bảo hành

VI. Kết luận 

Cuối cùng sau khi đọc bài viết bạn đã tìm được cho mình mẫu biên bản nghiệm thu đang tìm kiếm chưa ? Đừng quên chú ý quan tâm những pháp luật và chú ý quan tâm về lập biên bản nghiệm thu khu công trình nhé. 123 job mong bạn tìm được mẫu biên bản nghiệm thu đúng ý, chúc bạn thành công xuất sắc !

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *