Hướng dẫn báo giảm BHXH trên phần mềm Viettel

TÀI LIỆU SO SÁNH, HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI

TỪ HỆ THỐNG VBHXH HÀ NỘI VỀ HỆ THỐNG VBHXH VIỆT NAM

Căn cứ Thông báo số 1443/TB-BHXH của BHXH TP. Hà Nội ban hành ngày 23/04/2019 về việc chuyển đổi Hệ thống phần mềm một cửa sang phần mềm Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của BHXH Việt Nam. Thực hiện theo yêu cầu BHXH TP Hà Nội, IVAN Viettel sẽ thực hiện nâng cấp phần mềm vBHXH phiên bản Hà Nội từ ngày 01/05/2019.

Phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị trên địa bàn Hà Nội

BHXH Thành Phố Hà Nội chuyển đổi hệ thống tiếp nhận hồ sơ và thay đổi hồ sơ, biểu mẫu theo chuẩn BHXH Việt Nam. Thời gian nâng cấp từ 28/04/2019 đến 01/05/2019 Quá trình nâng cấp nếu phát sinh vấn đề Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 18008000 Nhánh 1 để được hỗ trợ.

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tải tại đây.
  • Hướng dẫn xử lý các tình huống phần mềm tải tại đây.
  • Hướng dẫn đưa phần mềm vào vùng tin tưởng của phần mềm Anti-Virus tải tại đây.

2. Hướng dẫn phiên từ bộ thủ tục BHXH Hà Nội, sang bộ thủ tục BHXH Việt Nam

Thủ tục

Hà Nội

Khi chuyển sang phiên bản Việt Nam

Đăng ký lần đầu Có .Tải bản setup phần mềm vBHXH mới nhất tại đây
Đăng ký dịch vụ

Không có các thông tin: ĐC đăng ký kinh doanh, Loại đối tượng, Nơi nhận kết quả

Phải bổ trợ thêm trước khi ĐK

Quyết định 595

Báo tăng lao động 103 600
Thay đổi điều kiện kèm theo đóng, địa thế căn cứ đóng, mức đóng 104 600 b
Báo giảm lao động 106 600 a
Báo tăng, truy thu BHXH so với người lao động có thời hạn ở quốc tế 107 601, 601 a
Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách nát, hỏng 301 612
Cấp lại thẻ BHYT hàng năm 304 Không có
Cập nhật thông tin lao động, xin cấp mã số BHXH 310 Không có
Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HS-SV 303 603
Cấp lại thẻ BHYT cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi do bị mất, rách nát, hỏng ( không đổi khác thông tin trên thẻ ) 306 612
Cấp thẻ BHYT cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi 305 603
Cấp lại thẻ BHYT cho HS-SV do bị mất, rách nát, hỏng ( không đổi khác thông tin trên thẻ ) 307 612
Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do xã / phường hoặc phòng LĐTB&XH quản trị 308 603
Cấp sổ BHXH do mất, hỏng không làm biến hóa thông tin trên sổ 309 607
Bổ sung thông tin thân nhân 301 a Không có, nộp hồ sơ giấy

Quyết định 636

Không có Có nhưng chưa vận dụng với những đơn vị chức năng tại Thành Phố Hà Nội

Đính kèm file tại các màn hình nhập tờ khai

Có được cho phép đính kèm Chỉ được cho phép đính kèm tại thủ tục 606, 606 a

Gửi tờ khai sang BHXH

Gửi excel, word . Gửi XML .

Mail thông báo Kết quả giải quyết hồ sơ

BHXH HN trả mail về cho những IVAN, IVAN sẽ gửi mail về cho đơn vị chức năng BHXH việt nam sẽ trả mail thông tin hiệu quả trực tiếp về mail của đơn vị chức năng .

Chú ý:

  • Khi chuyển thành công, đơn vị đơn vị ở Hà nội muốn tra cứu các giao dịch cũ thì thực hiện như sau: Đăng nhập phần mềm >> Vào Tra cứu >> Vào Tra cứu giao dịch HN (dành riêng cho HN)

Trong đó hướng dẫn :

Thực hiện tra cứu thực trạng hồ sơ ( cả hồ sơ giấy và hồ điện tử ) .

3. Bộ thủ tục của quyết định 595 trên hệ thống giao dịch điện tử BHXH Việt Nam:

Mã thủ tục

Tên thủ tục

Tờ khai, đính kèm file

600 Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT D02-TS TK1-TS D01-TS
600 a Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ( báo giảm ) D02-TS TK1-TS D01-TS
600 b Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ( kiểm soát và điều chỉnh mức đóng ) D02-TS TK1-TS D01-TS
601 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ( Trường hợp vi phạm lao lý của pháp lý về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ) D02-TS TK1-TS D01-TS
601 a Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ( Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ) D02-TS TK1-TS D01-TS
602 Đăng ký, ĐK lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện ; Cấp sổ BHXH D05-TS TK1-TS D01-TS
603 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT so với người chỉ tham gia BHYT . D03-TS TK1-TS D01-TS
604 Đăng ký, đổi khác thông tin đơn vị chức năng TK3-TS
605 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc ( Người lao động có thời hạn ở quốc tế ) TK1-TS
606 Hoàn trả tiền đã đóng ( Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình và người được ngân sách nhà nước tương hỗ một phần mức đóng BHYT ) TK1-TS Đính kèm
606 a Hoàn trả tiền đã đóng ( Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ) TK1-TS Đính kèm
607 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng TK1-TS D01-TS
608 Cấp lại sổ BHXH do đổi khác họ, tên, chữ đệm ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính, dân tộc bản địa ; quốc tịch TK1-TS D01-TS
609 Cấp lại sổ BHXH do kiểm soát và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ TK1-TS D01-TS
610 Cấp lại thẻ BHYT do đổi khác mã quyền hạn ; đổi khác nơi KCB ; bổ trợ mã nơi đối tượng người dùng sinh sống ; biến hóa thông tin in trên thẻ BHYT ; đổi thời gian đủ 05 năm liên tục. Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin TK1-TS D01-TS
611 Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ TK1-TS D01-TS
612

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

TK1-TS D01-TS

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.