Tin học 10 Bài 7: Phần mềm máy tính – Học hỏi Net

1. Tóm tắt lý thuyết

 • Phần mềm máy tính là những chương trình thu được sau khi thực thi giải những bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau .
 • Phần mềm máy tính gồm 2 loại : Phần mềm mạng lưới hệ thống và phần mềm ứng dụng

1.1. Phần mềm hệ thống

 • Phần mềm mạng lưới hệ thống là những chương trình tạo thiên nhiên và môi trường thao tác và cung ứng những dịch vụ cho những phần mềm khác trong quy trình hoạt động giải trí của máy tính .
 • Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.

 • Ví dụ 1 : Hệ quản lý MS-DOS, hệ điều hành quản lý WINDOWS, …

1.2. Phần mềm ứng dụng

 • Phần mềm ứng dụng là phần mềm được viết để giúp xử lý những việc làm thường gặp như soạn thảo văn bản, quản lí học viên, xếp thời khoá biểu, xử lí ảnh, game show .
 • Ví dụ 2 : WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, NETSCAPE NAVIGATOR, WINDOWS MEDIA PLAYER, MPEG, debugger, NC, WINZIP, Diệt VIRUS, …
 • Phần mềm ứng dụng có 2 loại : Phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích

a. Phần mềm công cụ

 • Phần mềm công cụ : Là phần mềm tương hỗ cho việc làm ra những mẫu sản phẩm phần mềm khác
 • Ví dụ 3 : Visual Basic, ASP, …

b. Phần mềm tiện ích

Ví dụ 4 : NC, BKAV, …
Ví dụ 5 : phần mềm quản lí tiền điện thoại cảm ứng, phần mềm quản lí điểm .
Ví dụ 6 : Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Windows Media .

2. Bài tập minh họa

Có những loại phần mềm ứng dụng nào ? Cho ví dụ .

Hướng dẫn giải

Phần mềm ứng dụng có 2 loại : Phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích

– Phần mềm công cụ : Là phần mềm tương hỗ cho việc làm ra những loại sản phẩm phần mềm khác

Ví dụ: Visual Basic, ASP,…

– Phần mềm tiện ích : Phần mềm giúp người dùng thao tác với máy tính thuận tiện hơn

Ví dụ: NC, BKAV,…

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Phần mềm máy tính gồm những loại nào?

Câu 2: Hãy nêu một số hệ điều hành mà em biết.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

A. 3

B. 1
C. 2
D. 4

Câu 2: Phần mềm diệt virus là:

A. Phần mềm mạng lưới hệ thống
B. Phần mềm công cụ
C. Phần mềm ứng dụng
D. Phần mềm tiện ích

Câu 3: Phần mềm tiện ích:

A. Giúp thao tác với máy tính thuận tiện hơn
B. Tạo thiên nhiên và môi trường thao tác cho những phần mềm khác
C. Giải quyết những việc làm thường gặp
D. Hỗ trợ việc làm ra những mẫu sản phẩm phần mềm khác

Câu 4: Không thể thực hiện một… mà không cần…

Trong dấu 3 chấm ( … ) tương ứng là :
A. phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ
B. phần mềm ứng dụng, hệ quản lý và điều hành
C. phần mềm mạng lưới hệ thống, phần mềm ứng dụng
D. hệ quản lý, phần mềm tiện ích

Câu 5: Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

A. Phần mềm mạng lưới hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm tiện ích
D. Phần mềm ứng dụng

4. Kết luận

Sau khi học xong Bài 7 : Phần mềm máy tính, những em cần nắm vững những nội dung trọng tâm :

 • Khái niệm và phần loại phần mềm máy tính.
 • Khái niệm phần mềm hệ thống.
 • Khái niệm và phân loại phần mềm ứng dụng.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *