Muốn được tham gia vào Công an nhân dân thì công dân phải có chiều cao bao nhiêu? Những đối tượng nào được tuyển chọn tham gia Công an nhân dân bằng hình thức xét tuyển?


Cho anh hỏi một chút, con trai anh năm nay học 12. Từ bé nó đã có ước mơ là muốn được tham gia vào Công an nhân dân. Nhưng anh có nghe là vào lực lượng Công an phải đáp ứng đủ về chiều cao thì mới được. Vậy công dân có chiều cao bao nhiêu thì mới được tham gia vào Công an nhân dân? Có ai được xét tuyển vào Công an nhân dân không? Và điểm ưu tiên như thế nào? – Câu hỏi của anh Minh Chiến đến từ Tây Ninh

Công dân có chiều cao bao nhiêu thì mới được tham gia vào Công an nhân dân?

Căn cứ trong Điều 5 Thông tư 55/2019 / TT-BCA lao lý về dich vu bao ve chuyen nghiep
chuẩn tuyển công dân nhập cuộc Công an quả đât cũng như sau :

Tiêu chuẩn tuyển chọn

1. Tiêu chuẩn chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định, tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tiêu chuẩn sau:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

c) Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

3. Văn bằng, chứng chỉ

Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên;

b) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

4. Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

5. Sức khỏe

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

a) Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

b) Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10;

c) Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 (hai) cm đối với từng giới so với quy định tại điểm a Khoản này; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

6. Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

Điều này, đi theo cũng như pháp luật bên trên thì tiêu chuẩn về chiều quá cao đối với công dân nhập cuộc trong Công an thế giới được xem là :+ Nam từ bỏ một m64 trở lên trên ;

+ Nữ tự một m58 trở lên trên .

Muốn được tham gia vào Công an nhân dân thì công dân phải có chiều cao bao nhiêu?

Muốn đc nhập cuộc trong Công an con người thì công dân bắt buộc với chiều tăng cao bao lăm ? ( Hình tự Internet )

Những đối tượng nào được tuyển chọn tham gia Công an nhân dân bằng hình thức xét tuyển?

Căn cứ trong Điều 6 Thông tư 55/2019 / TT-BCA lao lý về phương pháp tuyển công dân nhập cuộc trong Công an quần chúng cũng như sau :

Phương thức tuyển chọn

1. Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.

2. Người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học;

b) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

c) Các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

3. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển trong đợt thi tuyển hoặc xét tuyển không bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này, Công an đơn vị, địa phương báo cáo về Cục Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác cán bộ trong từng giai đoạn, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, điều chỉnh phương thức tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Vấn đề này, các đối tượng người tiêu dùng đc tuyển nhập cuộc trong Công an người bởi khí cụ xem xét tuyển chọn được xem là :+ Có trình độ chuyên môn tiến sỹ, thầy thuốc chuyên nghành cung cấp I, thầy thuốc chuyên nghành cung cấp II, thầy thuốc nội trú, dược sĩ chuyên nghành cấp cho I, dược sĩ chuyên nghành cung cấp II chuyên ngành y khoa, dược khoa ;+ Các tình huống lao lý trên lượng một Điều tam Thông tư 55/2019 / trung tâm – BCA, cán bộ, công chức, nhân viên đang được công tác làm việc trên những cỗ, ngành sống Trung ương & bản địa hay sĩ quan, lính bài bản và chuyên nghiệp đang được Giao hàng vào Quân đội dân chúng Nước Ta .+ Các tình huống lao lý trên Điều 2 Nghị định 140 / 2017 / NĐ-CP đến ngày 05 mon 12 năm 2017 của nhà nước về chủ trương lôi cuốn, tạo ra Power nguồn cán bộ từ bỏ học sinh sinh viên tốt nghiệp giỏi, cán bộ công nghệ trẻ em .

Các trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên trong tuyển chọn công dân tham gia vào Công an nhân dân?

Căn cứ trong Điều 7 Thông tư 55/2019 / TT-BCA pháp luật về nơi ưu ái vào tuyển :

Điểm ưu tiên trong tuyển chọn

1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các điều 4 và 5 Thông tư này được cộng điểm ưu tiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; trình độ đào tạo cao hơn và đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu tuyển chọn); người dân tộc thiểu số: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

d) Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

đ) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Người mang đầy đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn pháp luật trên những yếu tố bốn & Điều 5 Thông tư 55/2019 / TT-BCA đc cùng nơi ưu ái, ví như trực thuộc 1 vào những tình huống sau :a ) Có chuyên môn tiến sỹ, thầy thuốc chuyên nghành cấp cho II, dược sĩ chuyên nghành cấp cho II chuyên ngành y khoa, dược khoa : đc cùng 50 nơi trong tổng cộng nơi xem xét tuyển chọn ;b ) Có chuyên môn thạc sĩ, thầy thuốc chuyên nghành cung cấp I, thầy thuốc nội trú, dược sĩ chuyên nghành cung cấp I chuyên ngành y khoa, dược khoa hay tốt nghiệp ĐH dạng hình xuất sắc, tốt : đc cùng 40 nơi trong tổng cộng nơi thi cử hay xem xét tuyển chọn ;c ) Tốt nghiệp ĐH thứ hạng tương đối ; tốt nghiệp cao đẳng, tầm trung phong cách xuất sắc, giỏi ; tốt nghiệp sơ cấp vẻ bên ngoài tốt ; trình độ chuyên môn huấn luyện và đào tạo quá cao rộng & đúng chuẩn với địa điểm việc làm buộc phải tuyển chọn ( đi theo tiêu chí tuyển ) ; loài người dân tộc thiểu số : đc cùng 30 nơi trong tổng cộng nơi thi cử hay xem xét tuyển chọn ;d ) Đạt phần thưởng nước ngoài, vương quốc vào những ngành, nghành nghề dịch vụ đi theo tiêu chuẩn phải tuyển chọn : đc cùng đôi mươi nơi trong tổng cộng nơi thi cử hay xem xét tuyển chọn ;đ ) Con đẻ của : Liệt sĩ, thương bệnh binh, thương bệnh binh, người ta đc hưởng trọn chủ trương cũng như thương bệnh binh, nhân loại truyền nhiễm độc hại hóa chất vào cuộc chiến tranh, Anh hùng Lực lượng thiết bị, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an người ; nhân loại triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nhập cuộc Công an người ta : đc cùng 10 nơi trong tổng cộng nơi thi cử hay xem xét tuyển chọn .

* Trường hợp 1 quần chúng với rộng rãi ưu ái pháp luật nêu bên trên thì chỉ đc cùng nơi ưu ái quá cao hàng đầu trong tổng cộng nơi thi cử hay xem xét tuyển chọn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *