Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về CLB thể dục thể thao cơ sở

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——————

Số: 18/2011/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

mu88 đăng nhập
Phố Hà Nội, Trong ngày 02 thán 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao khoản 77/2006 / QH11 đến ngày 29 mon 11 năm 2006 ;

Căn cứ Nghị định khoản 112 / 2007 / NĐ-CP vào ngày 26 mon 6 năm 2007 của nhà nước pháp luật cụ thể & chỉ dẫn thực hành 1 số ít vấn đề của Luật Thể dục, thể thao ;

Căn cứ Nghị định khoản 185 / 2007 / NĐ-CP đúng ngày 25 mon 12 năm 2007 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền lợi & cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ;

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch lao lý kiểu về tổ chức triển khai & hoạt động giải trí của câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở cũng như sau :

Điều 1. Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh

1. Thông tư nè pháp luật kiểu về tổ chức triển khai & hoạt động giải trí của câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở .

2. Thông tư nà vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể nhập cuộc tổ chức triển khai & hoạt động giải trí câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở .

ba. Câu lạc bộ thể thao đc thành lập đi theo lao lý trên Điều 49, Điều 55, Điều 56 Luật Thể dục, thể thao & pháp lý về hội ko trực thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư nào là .

Điều 2. Vị trí, tính năng, trách nhiệm của câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở

một. Vị trí

a ) Câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở được xem là tổ chức triển khai tình nguyện, đc thành lập trên những bộ phận, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, trường đào tạo, đơn vị, những cơ sở chế tạo kinh doanh thương mại, chuyên dịch vụ ( sau phía trên điện thoại tư vấn thông thường được xem là bộ phận ) ;

b ) Câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở chịu đựng sự quản trị Chính phủ về thể dục thể thao, thể thao của Ủy ban nhân loại xóm, phường, thị xã ( sau trên đây Hotline phổ thông được xem là cung cấp xóm ) ;

c ) Câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở đc đề xuất làm cho con dấu nhằm thanh toán giao dịch & mở thông tin tài khoản trên ngân hàng nhà nước đi theo pháp luật của pháp lý .

2. Chức năng

Tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng tăng cao sức khỏe thể chất, cải tổ cuộc sống văn hóa truyền thống, niềm tin & nâng tăng cao sản phẩm thể thao mang đến dân chúng tập .

tam. Nhiệm vụ của câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở :

a ) Vận động các quần chúng mang cộng sở trường thích nghi, tình nguyện nhập cuộc hoạt động giải trí thể dục thể thao, thể thao ;

b ) Tổ chức tiếp tục luyện tập thể dục thể thao, thể thao nhằm mục đích nâng quá cao sức khỏe thể chất, sức khỏe, dáng vẻ ; bức tốc sự bắt tay hợp tác, chia sẻ, nâng quá cao sự nắm rõ về thể thao, thể thao mang lại nhân loại tập ;

c ) Tổ chức, nhập cuộc những giải thể thao thế giới, những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể thao ở bản địa, đơn vị chức năng ;

d ) Tuyên truyền, dạy dỗ, hoạt động nhằm hội viên chấp hành pháp lý, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước ;

đ ) Quản lý & tăng trưởng hội viên ;

kinh hãi ) Tiếp nhận, quản trị & dùng những Power hỗ trợ vốn của những tổ chức triển khai, cá thể vào & không tính lớp nước đi theo pháp luật của pháp lý ;

g ) Xây dựng quy định hoạt động giải trí, trình cấp cho ra quyết định thành lập chú ý & tổ chức triển khai triển khai .

Điều ba. Công nhận & giải tán câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở, bao gồm :

a ) Quyết định thành lập ;

b ) Danh sách Ban Chủ nhiệm ;

c ) Danh sách hội viên ;

d ) Địa điểm tập dượt ;

đ ) Quy chế hoạt động giải trí .

2. Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở

Trong thời gian 07 Trong ngày thao tác sau lúc nhấn đc đầy đủ làm hồ sơ ý kiến đề nghị đi theo pháp luật trên lượng một Điều nè, quản trị Ủy ban người ta cung cấp xóm ra quyết định xác nhận. Trường hợp ko xác nhận thì nên với ngôn từ nêu rõ rệt nguyên do .

tam. Trong tình huống câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở hoạt động giải trí quả sở hữu lao lý của pháp lý thì bộ phận ra quyết định xác nhận tiếp tục quyết định giải tán câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở. Trường hợp câu lạc bộ thể thao cơ sở tự động giải tán thì buộc phải báo cáo giải trình đến quản trị Ủy ban mọi người cung cấp làng mạc ra quyết định xác nhận .

Điều bốn. Tổ chức của câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở

một. Ban chủ nhiệm bao gồm : Chủ nhiệm & những Phó Chủ nhiệm bởi vì hội viên thai hay bổ nhiệm .

2. Hội viên câu lạc bộ .

ba. Tên gọi của câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở buộc phải tương thích mang content hoạt động giải trí & truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa .

Điều 5. Hoạt động của câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở

một. Câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở hoạt động giải trí đi theo cơ chế tự quản, tự động chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

2. Tài chính của câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở bao gồm :

a ) Thu tự góp phần của hội viên, hỗ trợ vốn, cỗ vũ của những tổ chức triển khai, cá thể ;

b ) Chi đến những hoạt động giải trí của câu lạc bộ đc những hội viên nhất thống quan điểm & công khai minh bạch .

ba. Hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao thể thao cơ sở dựa bên trên công tác, chiến lược sẽ đc thiết kế xây dựng .

Điều 6. Tổ chức triển khai

một. Tổng cục Thể dục thể thao mang nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ dẫn, chất vấn vấn đề thực thi Thông tư nào là .

2. GĐ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh giấc, khu phố thường trực Trung ương chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Thông tư nào .

tam. Cơ quan quản trị Chính phủ về văn hóa truyền thống, thể thao & tham quan Q., thị trấn, thị trấn, khu phố trực thuộc thức giấc chỉ huy Ủy ban quả đât cung cấp buôn bản tiến hành triển khai Thông tư nào .

Điều 7. Điều khoản thực hiện

Thông tư nào với hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện nói trường đoản cú đến ngày 25 mon 01 năm 2012 & sửa chữa thay thế mang lại Quyết định khoản 1589 / 2003 / QĐ-UBTDTT đúng ngày 19 mon 9 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về Việc phát hành Quy chế tổ chức triển khai & hoạt động giải trí của câu lạc bộ thể thao thể thao cơ sở .

Trong quy trình thực thi, giả dụ nảy sinh thắc mắc, ý kiến đề nghị những bộ phận, tổ chức triển khai, cá thể ngay bây giờ phản chiếu về Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ( đi qua Tổng cục Thể dục thể thao ) nhằm Để ý đến, chỉnh sửa, bổ trợ ngay bây giờ. / .

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
– Sở VHTTDL;
– Lưu : VT, TCTDTT, Th (300).

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *