Phương án xử lý rác nhiều hữu cơ phát điện – một số chỉ tiêu kỹ thuật

TÓM TẮT:

Nghiên cứu đề cập đến phương án xử lý rác thải nhiều hữu cơ (HC) bằng phương án tách một phần HC ra khỏi rác để xử lý phát điện riêng bằng hệ thống lên men khô, xây dựng phần mềm tính toán các thông số kỹ thuật và cân bằng năng lượng, vật chất của phương án. Nghiên cứu cho thấy, đầu tư thêm hệ thống tách lọc HC, hiệu quả mang lại là rõ rệt, công suất lò đốt – lò hơi giảm, hiệu quả tận dụng nhiệt tăng, lượng điện sản xuất tăng. Giải pháp công nghệ đưa ra có thể áp dụng cho xử lý rác theo modun với lượng rác 300 – 700 tấn/ngày.

Từ khóa: điện rác, lên men khô, tách lọc rác, xử lý rác phát điện, nhiệt trị rác.

1. Đặt vấn đề

vấn đề giải quyết và xử lý rác thải lợi dụng máy bơm hút nước thải
nhằm phát điện đang được được xem là yếu tố đc chăm sóc trên Nước Ta cũng cũng như trên những lớp nước đang được tăng trưởng. Các chủ trương trên Nước Ta về giải quyết và xử lý chất thải rắn ( CTR ) : Luật Bảo vệ thiên nhiên và môi trường năm năm trước, Quyết định khoản 2149 / QĐ-TTg ( 2009 ), Quyết định khoản 31/2014 / QĐ-TTg phần lớn phía tới bài toán giải quyết và xử lý CTR lợi dụng nguồn năng lượng, như thế vấn đề góp vốn đầu tư những xí nghiệp sản xuất ( NM ) năng lượng điện rác rến trên những bản địa được xem là định hướng tất nhiên /. Ở Nước Ta, rác rưởi tầm thường không đc phân chia, phần tử rác rến nhờ vào trong vùng miền, tỉ trọng HC béo : ( rác rưởi chợ : 86 %, rác rưởi hộ mái ấm gia đình : 60 % [ 13 ] ). Nếu đốt liên đới, cho dù rác rến nhằm vào vũng thừa nhận rộng rãi Trong ngày thì nhiệt độ rác rưởi nhưng vẫn quá cao. Ở những vùng miền Nước Ta, rác rến cơ học giật tự 53-77 % [ 13,15 ], bắt buộc nhiệt độ tăng cao & ấy được xem là 1 vào các thử thách về kinh tế tài chính & góp vốn đầu tư lúc thiết kế xây dựng NM năng lượng điện rác rến. Thành phần cơ học của rác rưởi sống những lớp nước đang được tăng trưởng đặc biệt cũng hơi quá cao, Mexico : 60 %, Xứ sở nụ cười Thái Lan : 61 %, Bangladesh : 84 %. Một vào các phương án được xem là nên bóc tách hệ thống cơ học ra trước lúc đốt rác rến phát điện [ bốn, 13, 14, 17 ]. Các NM năng lượng điện rác rưởi lúc bấy giờ sống những lớp nước tăng trưởng đang được đốt rác rến liên đới [ 16 ]. Việt Nam cũng đang được với 2 NM năng lượng điện rác rưởi đốt liên đới, rác rến đc đựng vào vũng nhằm tránh độ ẩm. Ở China sở hữu sắp 200 NM năng lượng điện rác rến, nhiệt trị rác rưởi rẻ, tự 3.000 – 6.700 kJ / kilogam, nhiệt độ tới 50 % [ 19 ]. Tại những NM năng lượng điện rác rưởi sống Ấn Độ, nhiệt độ rác rưởi lên tới 54 %, rác rến cất vào vũng 6 đúng ngày nhằm tách bóc độ ẩm, nhiệt trị rác rưởi cải thiện trường đoản cú 5.812 kJ / kilogam lên tới 6.900 kJ / kilogam [ 16 ] .
Nghiên cứu nè tập trung chuyên sâu trong giám sát bóc HC ra giải quyết và xử lý riêng biệt ngoài rác rến đốt. Kết quả hoàn toàn có thể đc vận dụng đến việc giải quyết và xử lý rác rến sống Nước Ta & những lớp nước đang được tăng trưởng .

2. Phương án xử lý chất thải rắn nhiều hữu cơ

Chất HC vào rác rưởi gồm có : đồ ăn thừa, rau xanh củ trái quá, rác rưởi chợ hổ lốn, lá cây, rác rưởi vườn cửa, phân con vật vật nuôi, chất thải NM tạo ra gia cầm, NM chế tạo giấy, bột giấy, NM đồ ăn … xoàng mang nhiệt độ siêu bự [ một ]. Phương án bóc HC trước lúc đốt rác rến phát điện [ 4,16,20 ] & tổ hợp về những giải pháp giải quyết và xử lý CTR [ 17 ] sẽ nêu rõ ràng giải quyết và xử lý HC sử dụng giải pháp nội khí tiếp tục mang lợi rộng .
Đối với chất thải HC, sẽ mang đa dạng nghiên cứu và điều tra về giải quyết và xử lý bởi giải pháp để cho lên men yếm khí Anaebobic Digestion ( AD ) vận khí biogas. Nguyen T.V. [ 14 ] sẽ tính mang đến rác rưởi Thành phố TP HCM, mang khối lượng cơ học một vào ngày 4.500 – 5850 tấn trường hợp nội khí tiếp tục chế tạo ra 540.000 – 702.000 m3. Ildefonso [ 10 ] tổ hợp về dòng thiết bị AD trường đoản cú rác rến HC của những thương hiệu châu Âu. NAGY V. [ 9 ] thực thi thí điểm vận khí biogas so với rác rưởi HC. Vai trò AD sống châu Âu cải thiện dần dần vào các năm sắp phía trên .
Đối với HC phân diệt nhằm nội khí, những định nghĩa nhiệt độ ( W : water ), chất rắn toàn phần tiến sỹ ( total solid ), chất rắn bốc hơi VS ( volatile solid ) được xem là tất yêu nhằm xác định lượng khí sinh ra .
Hình một mang đến giải pháp giải quyết và xử lý rác rưởi rộng rãi HC. Rác tươi đc tách bóc thanh lọc thành HC, rác rưởi đốt & vô sinh ( HC bóc ra khoảng chừng 40 – 80 % ). HC đc đã lên men yếm khí ( AD ) nhằm nội khí biogas trả trong rượu cồn cơ khí & phát điện. Bã HC đc sấy & đốt lẫn có rác rưởi đốt vào phòng đốt lò tương đối. Phần phát điện sài lò tương đối turbine. Phần tro xỉ sau đốt hoàn toàn có thể đc lợi dụng một chương trình nhằm có tác dụng gạch ốp, tránh chương trình chôn đậy. Với giải pháp nà, trọng lượng rác rến trong đốt tiếp tục tránh đáng chú ý, tránh mô hình của phòng đốt, lò tương đối, turbine. Rác dễ dàng cháy khét rộng vì nhiệt độ hạn chế so sánh mang bắt đầu, quy trình đốt sanh ra hạn chế chất khiến ô nhiễm và độc hại môi trường tự nhiên rộng .
Nghiên cứu đo lường và thống kê cái CS vật chất & nguồn năng lượng nhằm xác lập tính hiệu suất cao của Nhà máy điện rác rưởi đi theo giải pháp nè .

Hình 1: Phương án xử lý rác nhiều hữu cơ phát điện

phuong-an-xu-ly-rac-nhieu-huu-co-phat-dien

Nguồn : Nhóm người sáng tác nghiên cứu và điều tra

3. Xác định thành phần nguyên tố và nhiệt trị rác của phương án

Để giám sát những giải pháp XLR cũng như 1 hình trạng nguyên vật liệu, phải xác lập phần tử nhân tố ( TPNT ) & trường đoản cú ấy xác lập nhiệt trị phải chăng ( NT ) đi theo cơ chế Mendeleep :
Qt = ( ( 340 * Car + 1250 * Har + 110 * ( Sar-Oar ) ) ) * 100 – 25 * ( 9 * Har + War ) * 100 ; kJ / kilogam ( một )
Trong đấy, mang C, H, S, O, W : phần tử trọng lượng sống điều kiện kèm theo sài ar, kilogam / kilogam. Nhiệt trị quá cao xác lập đi theo cơ chế : Qc = Qt + 25 * ( 9 * Har + War ) * 100 ; kJ / kilogam ( 2 )
Trong 1 số ít điều tra và nghiên cứu đến sắp đúng chuẩn TPNT của rác rến cơ học. lấy một ví dụ, Mohamad [ 11 ] đến cơ chế của rác rến cơ học C6H9, 6O3, 5N0, 28S0, 2 ; của giấy : C6H9, 6O3, 54N0, 036S0, 01. Một số mang cơ chế sắp đúng chuẩn đến rác rến cơ học được xem là C6H10O4 .

Hình 2. Sơ đồ tính TPNT và NT của rác

so-do-tinh-tpnt-va-nt-cua-rac Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu

Sơ đồ tính đc mang lại vào Hình 2. Mỗi phần tử căn bản sẽ đc điều tra và nghiên cứu, xác lập TPNT mang lại kiểu bị khô [ 11, 12 ] phải hoàn toàn có thể xác lập TPNT & NT của rác rưởi tươi. Từ tỉ lệ thành phần tách bóc cơ học & vô sinh, xác lập TPNT & NT của rác rến đốt & cơ học, trường đoản cú đấy xác lập loại CS vật chất & cái nguồn năng lượng .
ví dụ như : Rác sở hữu phần tử căn bản cũng như mang lại vào Bảng 1, cột 1,2,3. HC đc phân ra thành những phần tử, cũng như : lá cây + cỏ, thức ăn dư, rau xanh quá, củ quả quá, rác rưởi vườn cửa. Hình ba mang đến chiếc chú ý demo về rác rưởi, phần tử HC bự tới 65 % .

Bảng 1. Thành phần cơ bản của rác thải tươi

Thành phần yếu tố, db ( dry basic ) : kiểu bị khô quá
Thành phần căn bản vào rác thải % KL W, % C, db H, db O, db N, db S, db A, db Cộng
( một ) ( 2 ) ( tam ) ( bốn ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( tám ) ( 9 ) ( 10 )
Lá cây + cỏ 10,00 40 42,50 5,86 42,99 0,98 0,39 7,28 100
Thức ăn thừa 15,00 65 45,06 6,98 40,28 2,90 0,27 4,51 100
Rau quá 22,80 85 45,06 6,98 40,28 2,90 0,27 4,51 100
Hoa quả quá 18,00 80 48,50 6,20 39,50 1,40 0,20 4,20 100
Nhựa 5,00 1,7 62,50 4,76 32,00 0,03 0,09 0,62 100
Giấy 6,50 6,23 34,96 4,60 48,51 0,08 0,08 11,77 100
Gỗ 3,20 35 41,93 5,72 44,40 0,70 0,10 7,15 100
vải vóc 3,20 10 52,54 5,69 40,71 0,44 0,21 0,41 100
Cao su 0,50 11 45,72 6,67 30,80 1,45 0,39 14,97 100
Da 0,50 11 60,00 8,00 11,60 10,00 0,40 10,00 100
Chất cháy khét dị thường 4,40 15 46,00 6,00 38,00 3,40 0,30 6,30 100
sắt kẽm kim loại 0,80 ba 4,50 0,60 4,30 0,10 0,00 90,50 100
Thủy tinh 1,40 2 0,50 0,10 0,40 0,10 0,00 98,90 100
Chất trơ khác thường 8,70 đôi mươi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100
Cộng 100            

Nguồn : Nhóm người sáng tác nghiên cứu và điều tra

thanh-phan-rac-tho

Nguồn : Nhóm người sáng tác nghiên cứu và điều tra
lấy ví dụ như : Tỉ lệ tách bóc HC ra ngoài rác rưởi được xem là 60 %, chất trơ được xem là 30 %, sắt kẽm kim loại được xem là 90 % & chai lọ thủy tinh được xem là 80 % .
Kết quả giám sát nhằm Giao hàng mang đến lược đồ vào Hình 4 tiếp tục gồm có : TPNT & NT của hàng loạt quy trình .
Không những thế, Bảng 2 cũng đến nhìn thấy loại CS vật chất vào cả quy trình, tính mang lại khối lượng rác rưởi khởi đầu được xem là 500 tấn / đúng ngày. Qt & Qc đc tính đi theo cơ chế ( một ) & ( 2 ) :

Bảng 2. Thành phần nguyên tố và nhiệt trị của rác trong quá trình xử lý

thanh-phan-nguyen-to-va-nhiet-tri-cua-rac-trong-qua-trinh-xu-ly Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu

sau-tach-hc Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu

Từ Bảng 2, hoàn toàn có thể viết lách cơ chế chuyển đổi :
– Cho rác rưởi tươi khởi đầu : C6H9, 08O3, 937N0, 164S0, 0108
– Cho rác rến bóc nhằm đốt : C6H8, 595O3, 871N0, 140S0, 0093
– Cho phần tử HC tách bóc ra : C6H10, 381O4, 133N0, 226S0, 0151
– Nước ép ra được xem là 100,8 T / đến ngày .

4. Tính cân bằng nhiệt và vật chất

Phản ứng vận khí biogas trường đoản cú HC :

C4H10O4 + 1,5H2O à 3,25CH4 + 2,75CO2

Theo phản động lại thì tỉ trọng không gian được xem là CH4 : CO2 được xem là 54 : 46. Một số thí nghiệm xác định lượng biogas sanh ra so với cơ học nhiệt độ 80 % được xem là 114 Nm3 / tấn HC độ ẩm, khớp ứng 573N m3 / tấn HC bị khô quá. Vấn đề này, trường hợp tỉ lệ thành phần VS của HC bên trên kiểu bị khô được xem là 80 %, thì hệ thống VS phân diệt nội khí được xem là 73,9 % kl, ( trọng lượng riêng biệt biogas được xem là 1,289 kilogam / Nm3 ), giỏi chương trình VS đưa thành biogas đạt 92,3 %. Trong mạng lưới hệ thống AD trong thực tiễn khối lượng biogas sanh ra giao động từ bỏ 80 – 200 Nm3 / tấn HC độ ẩm .
Dòng nhiệt tốt mẫu nguồn năng lượng đc xác lập bởi những cơ chế :
– Đối với rác rưởi trong đốt, chỉ xác định lượng nhiệt hữu dụng lúc đốt bắt buộc sử dụng Qt :
QRA = GRA * Qt, kW ( tam )
– Đối với HC bóc tách ra, xác lập nhiệt có lợi hoàn toàn có thể sài nội khí bắt buộc sử dụng Qc :
QHC = GHC * Qc, kW ( bốn )
– Đối với biogas, cái nhiệt xác lập đi theo nhiệt trị của biogas HV :
QBi = VBi * HV, kW ( 5 )
Với GRA & GHC : kilogam / s ; VBi : Nm3 / s ; HV : kJ / Nm3
+ Với tỉ lệ thành phần bên trên, khối lượng HC bóc tách ra được xem là GHC = 197,4 Tấn / Trong ngày, QcHC = 4788 kJ / kilogam, chiếc nhiệt HC rước đi theo được xem là :
QHC = GHC * HHVHC = 197,4 * 1000/24/36 00 * 4.788 = 10.940 kW
+ Lấy năng lực nội khí được xem là 115 Nm3 / tấn cơ học độ ẩm, nhiệt trị biogas được xem là HV = 19.330 kJ / Nm3, khối lượng biogas sanh ra được xem là 22.700 Nm3 / đến ngày, khớp ứng cái nhiệt :
QBi = VBi * HV = 22.700 / 24/3600 * 19.330 = 5.078 kW
Vấn đề này, loại nhiệt vì biogas đem đi so sánh mang mẫu nhiệt HC bóc tách ra bởi : a = QBi / QHC = 46,42 %. Dòng nhiệt buồn bực cơ học vẫn lại được xem là : Qba = QHC – QBi = 5861 kW .
Ưu điểm của bóc tách HC ra giải quyết và xử lý phát điện riêng rẽ được xem là về bên nguồn năng lượng tiếp tục ko bị mất đi hệ thống chênh lệch thân nhiệt trị phải chăng Qt & quá cao Qc. Tổ trang bị Genset sở hữu năng suất nhiệt điện quá cao rộng so sánh mang tổ lò tương đối – turbine. ( 39 % so sánh sở hữu 21,5 % ) .
Kết quả giám sát cân đối cơ sở vật chất & nguồn năng lượng đc biểu lộ trên Hình 5. Kết quả tính mang lại 500 tấn rác rến / đúng ngày mang đến nhìn thấy, giả dụ đốt liên đới vào phòng đốt rác rến, hiệu suất nhiệt trả trong chỉ được xem là 31.440 kW, vào lúc giả dụ bóc tách HC ra giải quyết và xử lý riêng rẽ thì chương trình hiệu suất nhiệt của biogas được xem là 5.078 kW & của rác rến trong đốt được xem là 28.899 kW, tổng được xem là 28.899 + 5.078 = 33.977 kW, tức bự rộng hiệu suất nhiệt khởi đầu khoảng chừng tám %. Công suất năng lượng điện phạt ra tự 2 Power nguồn : nhiều Genset ( tổ sản phẩm bộ động cơ – sản phẩm công nghệ phạt ) 1.980 kW & turbine tương đối 6.212 kW, tổng 8.192 kW. Nếu chỉ đốt phát điện thì hiệu suất năng lượng điện chế tạo ra được xem là 21,5 % * 31.440 kW = 6.760 kW. Vấn đề này, giải pháp bóc HC ra giải quyết và xử lý phát điện riêng biệt, khối lượng năng lượng điện chế tạo ra tiếp tục to rộng 8.192 / 6.760 = 1,21 đợt tuyệt mập rộng 1.432 kW. Với giải pháp tách bóc HC, nhiệt quá sau genset tiếp tục đc sài nhằm sấy buồn bực HC & có tác dụng cải thiện nhiệt trị lên tới 12.059 kJ / kilogam .

Hình 5: Cân bằng vật chất và năng lượng

can-bang-vat-chat-va-nang-luong

Nguồn : Nhóm người sáng tác điều tra và nghiên cứu

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu và điều tra mang lại nhìn thấy, sở hữu rác rưởi rộng rãi cơ học, trường hợp bóc tách 1 phần mềm cơ học ra nhằm giải quyết và xử lý phát điện bổ trợ thì hiệu suất cao sài nhiệt tiếp tục cải thiện lên. Lượng rác rến đốt hạn chế, nhiệt trị rác rến đốt cải thiện, tránh mô hình hệ thống phòng đốt, lò tương đối, turbine & hệ giải quyết và xử lý sương thải. Sản lượng năng lượng điện cải thiện lên đi theo chừng độ bóc tách HC .
Với rác rưởi phổ biến HC cũng như sống Nước Ta & những lớp nước đang được tăng trưởng, siêu nên những phương án hài hòa và hợp lý nhằm giải quyết và xử lý rác rến lợi dụng nhiệt nhằm phát điện. Nghiên cứu thống kê giám sát những tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuật tiếp tục giúp 1 hệ thống trong quyết định hành động mang lại những chủ đầu tư dự án thiết kế xây dựng những Nhà máy giải quyết và xử lý rác rưởi sống Nước Ta sao mang đến hiệu suất cao & thân mật và gần gũi rộng sở hữu thiên nhiên và môi trường. Nghiên cứu tiếp tục vẫn liên tục sở hữu phần mềm tính hiệu suất cao kinh tế tài chính giả dụ vận dụng chiến thuật nào là & Nước Ta thống trị đc những công nghệ tiên tiến tương quan .

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Imex. Co., SJC.) đã hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Yvonne V., Christian R. L., Christian Z. et al. (2014). Anaerobic Digestion of Biowaste in Developing countries – Practical information and case studies. Switzerland: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology Department of Water and Sanitation in Developing Countries (Sandec).
 2. Khalid A., Arshad M., Anjum M. et al. (2011). The anaerobic digestion of solid organic waste – review. Waste Management, 31(8), 1737-44.
 3. Nguyễn Thanh Quang, Bùi Thị Hương Lan. (2005). Nghiên cứu sản xuất, sử dụng khí sinh vật để phát điện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, 62, 17-19.
 4. Phan Quang Xưng, Nguyễn Thanh Quang. (2004). Rác thải và phương hướng xử lý nhiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, 58, 6-8.
 5. Nguyễn Thanh Quang (2004). Phát triển Biogas – cải thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu trong tương lai. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại Học Đà Nẵng, 34-37.
 6. Quang, N.T., Bernstein, W.et al. (1998). Die Mitverbrennung von Abfallstoffen in der Zirkulierenden Wirbelschicht – Experimentelle Untersuchungen und mathematische Modellierung. Germany: VDI Berichte Nr. 1387.
 7. Nguyễn Thanh Quang, Phan Quang Xưng, Nguyễn Sĩ Mão, et al. (2000). Xử lý rác thải ở Việt Nam: một vấn đề cấp thiết hiện nay. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, 12, 7-9.
 8. Mohamad Y., Mustafa, Rajnish K., et al. (2016). Biogas from Organic Waste – A Case Study, 8th International Cold Climate HVAC 2015 Conference, CCHVAC 2015. Procedia Engineering, 146, 310-317.
 9. NAGY V., SZABÓ E. (2011). Biogas from organic wastes. Vasile Goldis University Press, 21(4), 887-891.
 10. Ildefonso R., Stuart T., Rafaella V., et al. (2020). Dry anaerobic digestion of organic waste: A review of operational parameters and their impact on process performance. Journal Bioresource Technology, 299,122681.
 11. Ari D. P., Kilbergen W. G., Aryadi S. (2013). Feasibility of Recovering Energy from Municipal Solid Waste to Generate Electricity. Journal of Engineering and Technological Sciences, 45(3), 241-256.
 12. Nehreen Majed. (2015). Physical and Chemical Properties of solid waste CE 431: Solid Waste Management. Retrieved from: https://uap-bd.edu/ce/nehreen/Lecture 2_431.pdf.
 13. Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019. Nhà xuất bản Dân trí.
 14. Nguyễn Trung Việt (2012). Tính kinh tế trong hoạt động tái sinh – tái chế chất thải rắn đô thị và sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội san Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững số 3. Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang.
 15. Jochen Amrehn. (2014). Báo cáo Điện rác. Truy cập tại: http://gizenergy.org.vn/media/app/media/bai trinh bay/1-_Amrehn_Module_1-VIE.pdf.
 16. BHOPAL MUNICIPAL SOLID WASTE PRIVATE LIMITED. Retrieved from: http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Online/EDS/0_0_26_Nov_2018_1232465401ADS.pdf
 17. Maw M. T., Petr P., Dagmar J., et al. (2020). Renewable Waste-to-Energy in Southeast Asia: Status, Challenges, Opportunities, and Selection of Waste-to-Energy Technologies. Journal Applied Sciences,
 18. Bảo Yến (2020). Góp ý hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Luật Bảo vệ môi trường. Truy cập tại: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=47922>
 19. Dongliang Z., Guangqing H., Yimin X., et al. (2015). Waste-to-Energy in China: Key Challenges and Opportunities. Energies, 8, 14182-14196.

DETERMINING TECHNICAL FEATURES OF WASTE-TO-ENERGY METHOD WITH PRE-TREATING ORGANIC WASTE

PhD. NGUYEN THANH QUANG một
NGUYEN HOANG KHOI một
TRAN KIM SA 2
NGUYEN MINH TAM 2
một Faculty of Heat – Refrigeration Engineering ,
Industrial University of Ho Chi Minh City
2 Dong Duong Imex. Co., SJC .

ABSTRACT:

This study presents the pre-treatment of municipal solid waste by separating the organic waste for generating electricity with the use of dry fermentation system. In this study, a software was developed phệ calculate technical parameters và balance energy và material. The study’s results show that the additional investment into the organic waste separation và filtration system leads lớn the increase in heat utilization & electricity output, và the decrease in furnace – boiler capacity. The study’s proposed công nghệ solution can be applied bự modular-block waste water treatment systems with the waste volume of 300 – 700 tons per day .

Keywords: Waste-to-Energy, dry fermentation, solid waste separation, waste power plant, solid waste heat value.

[ Tạp chí Công Thương – Các tác dụng điều tra và nghiên cứu công nghệ & phần mềm công nghệ tiên tiến ,

Số 25, mon 10 năm 2021 ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *