Ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở (ruột dẫn và cách điện) — SUNWON

Ở điều kiện kèm theo Máy phun sương quán cafe
độ thông thường, điện trở của ruột dẫn ( hóa học dẫn điện ) cực kỳ tốt vào lúc điện trở của cách điện vô cùng tăng cao. Khi nhiệt độ tăng, điện trở của hóa học dẫn điện tăng lên ( dẫn điện thường rộng ), vào lúc ấy, điện trở của hóa học bán dẫn & hóa học cách điện hạn chế ( cách điện xoàng xĩnh rộng ) .Thuật ngữ buộc phải đọc :

  • Vùng hóa trị (valence band): Nơi có mức năng lượng thấp nhất, tại đây electron liên kết mạnh với nguyên tử và không linh động;
  • Vùng dẫn (Conduction band): Nơi có mức năng lượng cao nhất, đây là vùng linh động cho các điện tử electron và quyết định tính dẫn điện của vật dẫn.

Ảnh hưởng của nhiệt độ với điện trở

Đối với chất dẫn điện (đồng, nhôm, bạc…), khi nhiệt độ tăng, electron di chuyển từ vùng hóa trị đến vùng dẫn nhưng do mật độ electron tại vùng dẫn quá đông, chúng va chạm với nhau gây ra sự cản trở chuyển động của chính chúng, vậy nên điện trở tăng lên. Hệ số nhiệt độ điện trở của chất dẫn điện là dương (nhiệt độ tăng thì điện trở tăng).

Đối với chất cách điện (kính, cao su, nhựa, khí…), khi nhiệt độ tăng, các electron di chuyển đến vùng dẫn nhưng do mật độ electron rất ít nên tính linh động của các electron tại đây cao hơn, tính dẫn điện của chất cách điện tăng lên nên điện trở của nó bị giảm xuống. Hệ số nhiệt độ với điện trở của chất cách điện là âm (nhiệt độ tăng thì điện trở giảm).

Vật liệu cách điện đc sài thoáng rộng vào những phần mềm nhân viên sửa chữa điện được xem là – cao su đặc, giấy, chai lọ thủy tinh, mộc, vật liệu bằng nhựa, mica, sứ, polyester, SF6, dầu khoáng, hơi nitơ, v.v.

Đối với chất bán dẫn (silicon, gecmani…), tương tự như chất cách điện, điện trở của nó sẽ giảm xuống khi nhiệt độ tăng, tức là độ dẫn điện tăng lên. Hệ số nhiệt độ với điện trở của chất bán dẫn là âm.

STT Trạng thái Chất dẫn điện Chất bán dẫn Chất cách điện

1 Sự thay đổi độ dẫn điện Độ dẫn điện giảm khi nhiệt độ tăng lên đến giá trị gần bằng 0 Độ cách điện giảm, độ dẫn điện tăng khi nhiệt độ tăng Độ cách điện giảm (Độ dẫn điện tăng) khi nhiệt độ tăng
2 Thứ tự độ dẫn điện  Độ dẫn điện của kim loại có bậc là 107  (Ω-m)-1 Độ dẫn điện của chất bán dẫn nằm trong khoảng từ 10-6 đến 104 (Ω-m)-1 Độ dẫn điện của chất cách điện nằm trong khoảng từ 10-10 đến 10-20 (Ω-m)-1
3 Điện trở suất Điện trở suất rất thấp và nằm trong khoảng từ 10-9 đến 10-4 (Ω-m) Điện trở suất thường cao và nằm trong khoảng từ 10-3 đến 103 (Ω-m) Điện trở suất rất cao và nằm trong khoảng từ 104 đến 1017 (Ω-m)
4 Hệ số nhiệt độ Hệ số nhiệt độ của điện trở dương Hệ số nhiệt độ của điện trở là âm Hệ số nhiệt độ điện trở âm
5 Thuộc tính với sự thay đổi nhiệt độ Ở nhiệt độ thấp chúng thể hiện tính bán dẫn. Ở nhiệt độ rất thấp, một số nguyên tố và hợp kim thể hiện tính dẫn điện hoàn hảo, tức là tính siêu dẫn. Ở nhiệt độ thấp, chất bán dẫn trở thành chất điện môi (chất cách điện). Thay đổi nhỏ về đặc tính của vật cách điện.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *