Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

máy bơm hút nước thải
cáo quản lý chất thải nguy hại Chủ góp vốn đầu tư sẽ ĐK nhà Power thải nguy hại trên Bộ Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

NĂM 2019

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Phần khai chung:

1.1. Tên chủ nguồn thải : CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

Địa chỉ công sở : Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254 383 1222 Fax : 0254 3630802 E-mail :
Mã số QLCTNH : 77.000533. T cấp dịp đầu đến ngày 03/9/2014
1.2. Thương hiệu nảy sinh CTNH :

Tên cơ sở (nếu có) : Resort Six Senses Hideway Con Dao

Địa chỉ đại lý : Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 383 1222 Fax : 064 3630802 E-mail :

2. Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thông thường tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

2.1. Tình hình về phát sinh CTNH và chất thải thông thường:

a ) Chất thải nguy hại
Từ 01/01/2019 tới 31/12/2019, trọng lượng CTNH nảy sinh trên đại lý cũng như sau :

STT

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

một Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 120
2 Các dầu hộp động cơ, cây hộp số & dung dịch trơn thải đặc trưng 17 02 04 5.140
tam Bao bì thải cứng bởi sắt kẽm kim loại 18 01 02 176
bốn Bao bì thải cứng bởi vật liệu bằng nhựa 18 01 03 163
5 Chất dung nạp, vật tư thanh lọc ( gồm có cả vật tư thanh lọc dầu không nêu sống những mã Đặc biệt ), giẻ lau, vải vóc bảo đảm thải bị lây lan những phần tử nguy hại 18 02 01 367
6 Bảng mainboard, linh phụ kiện điện tử thải 16 01 13 973

Tổng số lượng

6939

b ) Chất thải thường thì
Từ 01/01/2019 tới 31/12/2019, Khối lượng chất thải thường thì nảy sinh trên cửa hàng cũng như sau :

STT

Tên chất thải

Số lượng (kg)

một Rác thải hoạt động và sinh hoạt ( đồ ăn, rau củ, bao giấy ) 18.000
2 Chất thải kì cục ( Ống lớp nước PVC hư, can vật liệu nhựa, căng thẳng cao su đặc, bao vật liệu bằng nhựa, đồng phục vải vóc hỏng ) 700
tam Bùn tự mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý thải nước hoạt động và sinh hoạt 1.080

Tổng số lượng

19.780

2.2 Tình hình về quản lý CTNH và chất thải thông thường:

a ) Chất thải nguy hại
Đối với chất thải nguy hại thì cửa hàng HĐ có chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý mang công dụng nhặt nhạnh & luân chuyển chất thải nguy hại đi theo nhu yếu & đi theo khối lượng nảy sinh của Resort. Bên cạnh ấy, Chủ góp vốn đầu tư Resort sẽ ĐK công ty Power nguồn thải nguy hại trên Bộ Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, mã số 77.000533 T Trong ngày 03/09/2014 nhằm quản lý Power nguồn chất thải nguy hại nảy sinh đi theo chuẩn lao lý đang thi hành Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về vấn đề chỉ dẫn quản lý, phân chia chất thải nguy hại .
Khu vực giữ đựng CTNH :
– Có đại dương tín hiệu cảnh báo nhắc nhở đi theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 6707 : 2009 về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo nhắc nhở, dự phòng .
– Mặt sàn vào khoanh vùng gìn dữ CTNH bảo vệ kín đáo khít, ko bị ngấm & hạn chế lớp nước mưa rã tràn tự phía bên cạnh trong .
– Khu vực lưu giữ cất CTNH Có mái lấp kín đáo nắng và nóng, mưa đến hàng loạt khoanh vùng .
Tấm hình minh họa :

Kho đựng CTNH Thùng cất CTNH

01101

Thùng đựng CTNH
b ) Chất thải thường thì
Lượng chất thải nè hoạt động và sinh hoạt nà tiếp tục đc giữ đựng vào cỗ ván đựng rác rến. Các cỗ ván đựng rác rến với dung lượng cất 5 kilogam, sở hữu nắp che, sắp xếp sống Khu Vực nảy sinh cũng như những công sở, đàng đi, trung tâm căn tin, Tolet. Sau ấy rác rến đc gom gọn gàng lại rước ra không tính đến tổ dọn dẹp và sắp xếp giải quyết và xử lý. Đối với rác thải hoạt động và sinh hoạt Resort HĐ sở hữu Ban quản lý khu công trình nơi công cộng Côn Đảo nhặt nhạnh & luân chuyển. Tần suất thu lượm : một dịp / vào ngày. Thời gian đem rác rưởi : bốn h00 – 5 h00. Tất cả những Power nguồn chất thải rắn thường thì nảy sinh của Resort phần lớn đc thu lượm, giải quyết và xử lý triệt để đi theo Nghị định 59/2007 / NĐ-CP, triển khai đóng góp phung phá định kỳ dãy mon đi theo QĐ 88/2008 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân .

2.3. Tình hình về xử lý CTNH

STT

Tên chất thải

Mã CTNH

Phương pháp xử lý (i)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

một Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 HTXLBĐHQ cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
2 Các dầu hộp động cơ, cây hộp số & dung dịch trơn thải khác thường 17 02 04 TC shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
tam Bao bì thải cứng bởi sắt kẽm kim loại 18 01 02 TC cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
bốn Bao bì thải cứng bởi vật liệu bằng nhựa 18 01 03 TC shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
5 Chất tiêu thụ, vật tư thanh lọc ( gồm có cả vật tư thanh lọc dầu không nêu sống những mã dị kì ), giẻ lau, vải vóc đảm bảo thải bị lây nhiễm những phần tử nguy hại 18 02 01 TĐ.HR chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):

shop tiếp tục liên tục thực thi có lợi những giải pháp quản lý chất thải nguy hại :
– Bố trí khoanh vùng gìn dữ CTNH ; gìn dữ CTNH vào những vỏ hộp hay dòng thiết bị lưu giữ cất phân phối nhu yếu nhân viên kỹ thuật, quy trình tiến độ quản lý đi theo lao lý
– Chỉ ký kết HĐ chuyển nhượng bàn giao CTNH có những tổ chức triển khai, cá thể sở hữu Giấy phép giải quyết và xử lý CTNH hay Giấy phép quản lý CTNH tương thích
– Lập & nộp những báo cáo : Báo cáo quản lý CTNH định kỳ dãy năm ( kỳ báo cáo tính tự Trong ngày 01 mon 01 tới không còn đến ngày 31 mon 12 ) đi theo mẫu pháp luật & nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường trước Trong ngày 31 mon 01 của năm tiếp sau .

4. Các vấn đề khác:

Không sở hữu. / .

CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

Giám đốcPhụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh

( Trường hợp mang phổ biến rộng 1 cửa hàng nảy sinh CTNH thì nhận thấy rõ rệt so với mỗi đại lý )

a. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý (i)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

Ghi chú

Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 120 HTXLBĐHQ shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
Các dầu bộ động cơ, cây hộp số & chất trơn tru thải khác lại 17 02 04 5.140 TC chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
Bao bì thải cứng bởi sắt kẽm kim loại 18 01 02 176 TC chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
Bao bì thải cứng bởi vật liệu nhựa 18 01 03 163 TC chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
Chất dung nạp, vật tư thanh lọc ( gồm có cả vật tư thanh lọc dầu không nêu sống những mã đặc biệt ), giẻ lau, vải vóc đảm bảo thải bị truyền nhiễm những phần tử nguy hại 18 02 01 367 TĐ.HR shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX
Bảng mainboard, linh phụ kiện điện tử thải 16 01 13 973 TC, TĐ, HR chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
Mã số QLCTNH : 3-4-5 – 6.049. VX

Tổng số lượng

6939

( i ) Ghi ký hiệu của chiêu thức giải quyết và xử lý sẽ vận dụng so với mỗi CTNH : TC ( Tận thu / tái chế ) ; TH ( Trung hòa ) ; PT ( Phân tách / phân tách / thanh lọc / kết tủa ) ; OH ( Oxy hóa ) ; SH ( Sinh học ) ; ĐX ( Đồng giải quyết và xử lý ) ; TĐ ( Thiêu đốt ) ; HR ( Hóa rắn ) ; CL ( Cô lập / đóng góp lựa chọn ) ; C ( Chôn lấp ) ; TR ( Tẩy rửa ) ; SC ( Sơ chế ) ; Khác ( ghi rõ rệt thương hiệu chiêu thức ) .

b. Thống kê chất thải rắn thông thường:

Tên chất thải

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý hoặc tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý

Đơn vị xử lý

Rác thải hoạt động và sinh hoạt ( đồ ăn, rau củ, bao giấy ) 18.000 Chuyển giao giải quyết và xử lý Ban quản lý khu công trình nơi công cộng Côn Đảo
Chất thải đặc trưng ( Ống lớp nước PVC hư, can vật liệu bằng nhựa, găng cao su đặc, bao vật liệu nhựa, đồng phục vải vóc hỏng ) 700 Chuyển giao giải quyết và xử lý Ban quản lý khu công trình nơi công cộng Côn Đảo
Bùn trường đoản cú mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý thoát nước hoạt động và sinh hoạt 1.080 Chuyển giao giải quyết và xử lý Ban quản lý khu công trình chỗ đông người Côn Đảo

Tổng số lượng

19.780Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các) chủ xử lý CTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi)

( Lưu ý bố trí thành mỗi cỗ, gồm có bản sao HĐ kèm đi theo những liên Chứng từ khớp ứng bố trí tuần tự đi theo khoản chứng chỉ ) .
một / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 / Sổ ĐK nhà Power nguồn thải nguy hại
ba / Hợp đồng thân chúng tôi & chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
bốn / Hồ sơ năng lượng / Giấy phép cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi trường Chân Lý
5 / Liên 5 chứng chỉ thu nhặt CTNH
6 / Hợp đồng nhặt nhạnh rác rưởi thân shop & Ban quản lý khu công trình chỗ đông người Côn Đảo

GỌI NGAY 0907957895

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 – 0903 649 782 
Email:  [email protected] ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *