Kết quả bóng đá Ả Rập Xê-út hôm nay, Kqbd Ả Rập Xê-út đêm qua

 • 11/03 trăng tròn : trăng tròn

  Al Entesar

  một – 2Al Qous Club

  0 – 0


  Vòng Blink đăng nhập fun88
  ng A / 26

 • 11/03 đôi mươi : 10

  Arar
  0 – mộtTaweek

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 11/03 trăng tròn : 00

  Al-Taqdom
  2 – 0Al-Draih

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 11/03 đôi mươi : 00

  Qilwah
  2 – 0Al-Saqer

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 11/03 19 : 50

  Al-Sadd ( SA )
  2 – 0Al Liwaa

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 11/03 19 : 45

  Al-Kawkab
  ba – 2Al-Zlfe

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 11/03 19 : 35

  Al-Nahdha
  0 – baAl Bukayriyah

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 11/03 00 : đôi mươi

  Al Shuaib
  một – 0Al-Ansar

  một – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 23 : 40

  Al-Rawdhah
  0 – mộtAl-Jeel

  0 – một


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 đôi mươi : 15

  Al-Jndal
  tam – mộtJerash

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 26

 • 10/03 trăng tròn : 15

  Wajj
  ba – mộtSajer

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 trăng tròn : 00

  Al-Najma
  2 – mộtAl-Suqoor

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 19 : 55

  Al-Washm
  0 – tamBisha

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 19 : 50

  Al-Sharq
  0 – 0Al-Rayyan

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 10/03 19 : 40

  Al Nairyah
  một – 2Al Safa ( KSA )

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 26

 • 05/03 19 : 35

  Al-Trgee
  bốn – baAl-Jndal

  một – một


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 đôi mươi : 10

  Qilwah
  một – mộtAl-Taqdom

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 đôi mươi : 10

  Al Qous Club
  0 – 2Arar

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 đôi mươi : 05

  Al Liwaa
  một – 2Jerash

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 đôi mươi : 00

  Al-Saqer
  một – 0Al-Nahdha

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 trăng tròn : 00

  Al Bukayriyah
  2 – 2Al Entesar

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 19 : 55

  Taweek
  ba – tamAl-Sadd ( SA )

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 04/03 19 : 50

  Al-Draih
  một – baHottain

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 25

 • 03/03 đôi mươi : 30

  Al-Suqoor
  0 – 0Al-Sharq

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 đôi mươi : 10

  Al-Rayyan
  2 – 2Al Nairyah

  một – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 đôi mươi : 05

  Bisha
  2 – mộtWajj

  2 – một


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 19 : 55

  Al-Zlfe
  2 – 0Al-Najma

  một – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 19 : 50

  1Al Shuaib

  0 – 2Al-Rawdhah

  0 – một


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 19 : 45

  Al-Kawkab
  một – 0Al-Ansar

  một – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 19 : 35

  Al Safa ( KSA )
  2 – mộtSajer

  một – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 03/03 19 : 35

  Al-Jeel
  một – 0Al-Washm

  0 – 0


  Vòng Bảng B / 25

 • 26/02 đôi mươi : 05

  Jerash
  5 – 2Taweek

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 trăng tròn : đôi mươi

  Al Entesar
  ba – 2Al-Saqer

  một – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 đôi mươi : 10

  Al-Jndal
  2 – 2Al-Draih

  một – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 trăng tròn : 05

  Al Liwaa
  một – mộtAl-Trgee

  một – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 trăng tròn : 05

  Hottain
  0 – mộtQilwah

  0 – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 đôi mươi : 00

  Al Bukayriyah
  2 – 0Al Qous Club

  một – 0


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 19 : 55

  Sajer
  2 – baAl-Rayyan

  một – một


  Vòng Bảng B / 24

 • 25/02 19 : 55

  Al-Taqdom
  0 – 2Al-Nahdha

  0 – một


  Vòng Bảng A / 24

 • 25/02 19 : 50

  Al-Sadd ( SA )
  2 – mộtArar

  2 – 0


  Vòng Bảng A / 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *