Kết quả VĐQG Australia nữ (Bang Victoria), Kqbd Australia hôm nay

 • 11/09 10 : 00

  link đăng nhập fun88
  Calder United SC

  2 – 0Nữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng Chung kết

 • 03/09 10 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  một – 2Nữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng Bán kết

 • 03/09 10 : 00

  Nữ Calder United SC
  một – 0Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng Bán kết

 • 28/08 12 : 00

  Nữ Alamein
  một – mộtNữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng 21

 • 28/08 12 : 00

  Nữ Bayside United
  một – 2Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 21

 • 28/08 12 : 00

  Nữ Bulleen Lions
  2 – tamNữ Heidelberg Utd

  một – 2

  Vòng 21

 • 28/08 12 : 00

  Nữ Box Hill
  tam – bốnNữ South Melbourne

  0 – tam

  Vòng 21

 • 23/08 17 : 30

  Nữ Box Hill
  0 – mộtNữ Calder United SC

  0 – một

  Vòng 15

 • 22/08 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  0 – tamNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng đôi mươi

 • 20/08 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  0 – 2Nữ Calder United SC

  0 – một

  Vòng đôi mươi

 • 20/08 12 : 30

  Nữ Alamein
  bốn – 0Nữ Bayside United

  0 – 0

  Vòng trăng tròn

 • 20/08 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  ba – mộtNữ Box Hill

  0 – 0

  Vòng trăng tròn

 • 15/08 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  một – mộtNữ Alamein

  một – 0

  Vòng 19

 • 13/08 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – bốnNữ Calder United SC

  0 – tam

  Vòng 19

 • 13/08 12 : 00

  Nữ South Melbourne
  0 – bốnNữ Heidelberg Utd

  0 – 2

  Vòng 19

 • 12/08 16 : 30

  Nữ Box Hill
  một – baNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 19

 • 03/08 17 : 00

  Nữ Bulleen Lions
  bốn – 2Nữ Senior NTC

  bốn – 0

  Vòng 13

 • 31/07 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  6 – 2Nữ South Melbourne

  một – 2

  Vòng 18

 • 30/07 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – bốnNữ Bulleen Lions

  0 – 2

  Vòng 18

 • 30/07 12 : 00

  Nữ Alamein
  2 – 2Nữ Box Hill

  một – 2

  Vòng 18

 • 30/07 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  2 – mộtNữ Heidelberg Utd

  0 – một

  Vòng 18

 • 25/07 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  0 – baNữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng 17

 • 23/07 13 : 00

  1Nữ South Melbourne1

  2 – 2Nữ Alamein

  0 – 0

  Vòng 17

 • 23/07 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  ba – 0Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 17

 • 22/07 16 : 30

  Nữ Box Hill
  tam – 0Nữ Bayside United

  0 – 0

  Vòng 17

 • 17/07 16 : 30

  Nữ Bulleen Lions
  5 – 0Nữ Box Hill

  một – 0

  Vòng 16

 • 16/07 12 : 30

  Nữ Bayside United
  2 – bốnNữ South Melbourne

  một – một

  Vòng 16

 • 16/07 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  ba – 2Nữ Alamein

  0 – một

  Vòng 16

 • 16/07 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  0 – mộtNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 16

 • 09/07 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  tam – 0Nữ Bulleen Lions

  2 – 0

  Vòng 15

 • 09/07 12 : 00

  Nữ Alamein
  bốn – mộtNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 15

 • 09/07 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  2 – 0Nữ Bayside United

  một – 0

  Vòng 15

 • 03/07 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  0 – 2Nữ Bayside United

  0 – 0

  Vòng 14

 • 02/07 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  2 – bốnNữ Box Hill

  một – 2

  Vòng 14

 • 02/07 12 : 00

  1Nữ Alamein1

  0 – mộtNữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng 14

 • 02/07 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  2 – 0Nữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng 14

 • 25/06 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – bốnNữ Alamein

  0 – bốn

  Vòng 13

 • 25/06 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  ba – 0Nữ South Melbourne

  một – 0

  Vòng 13

 • 24/06 16 : 30

  Nữ Box Hill
  một – 2Nữ Heidelberg Utd

  0 – 0

  Vòng 13

 • 19/06 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  một – 0Nữ Box Hill

  0 – 0

  Vòng 12

 • 18/06 12 : 00

  Nữ Alamein
  0 – tamNữ Bulleen Lions

  0 – một

  Vòng 12

 • 18/06 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  7 – mộtNữ Bayside United

  bốn – một

  Vòng 12

 • 18/06 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  tam – mộtNữ South Melbourne

  một – 0

  Vòng 12

 • 13/06 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  ba – 2Nữ Bayside United

  2 – một

  Vòng 11

 • 11/06 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  0 – 2Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 11

 • 11/06 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  0 – mộtNữ Calder United SC

  0 – một

  Vòng 11

 • 10/06 16 : 30

  Nữ Box Hill
  một – 2Nữ Alamein

  0 – 2

  Vòng 11

 • 05/06 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  ba – 2Nữ Heidelberg Utd

  0 – 0

  Vòng 10

 • 04/06 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  một – 0Nữ Alamein

  0 – 0

  Vòng 10

 • 04/06 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – mộtNữ Box Hill

  0 – một

  Vòng 10

 • 04/06 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  một – 0Nữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng 10

 • 29/05 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  0 – 5Nữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng 9

 • 28/05 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  9 – 0Nữ Bayside United

  6 – 0

  Vòng 9

 • 28/05 12 : 00

  Nữ Alamein
  một – 2Nữ Heidelberg Utd

  0 – 0

  Vòng 9

 • 27/05 16 : 30

  Nữ Box Hill
  một – mộtNữ Bulleen Lions

  0 – 0

  Vòng 9

 • 23/05 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  ba – tamNữ South Melbourne

  2 – một

  Vòng tám

 • 21/05 12 : 30

  Nữ Bayside United
  2 – 5Nữ Heidelberg Utd

  0 – 2

  Vòng tám

 • 21/05 12 : 00

  Nữ Alamein
  một – 0Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng tám

 • 21/05 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  2 – 0Nữ Box Hill

  một – 0

  Vòng tám

 • 17/05 17 : 00

  Nữ South Melbourne
  ba – tamNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng bốn

 • 14/05 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – bốnNữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 7

 • 14/05 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  2 – 0Nữ Alamein

  0 – 0

  Vòng 7

 • 14/05 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  tam – 0Nữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng 7

 • 13/05 16 : 30

  Nữ Box Hill
  0 – 2Nữ South Melbourne

  0 – một

  Vòng 7

 • 08/05 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  một – mộtNữ Bulleen Lions

  một – 0

  Vòng 6

 • 07/05 12 : 00

  Nữ Alamein
  tam – 0Nữ Bayside United

  2 – 0

  Vòng 6

 • 07/05 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  5 – 0Nữ South Melbourne

  0 – 0

  Vòng 6

 • 07/05 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  một – 2Nữ Box Hill

  một – một

  Vòng 6

 • 02/05 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  2 – mộtNữ Alamein

  một – 0

  Vòng 5

 • 30/04 13 : 00

  Nữ South Melbourne
  0 – baNữ Heidelberg Utd

  0 – ba

  Vòng 5

 • 30/04 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – 6Nữ Calder United SC

  0 – 2

  Vòng 5

 • 29/04 16 : 30

  Nữ Box Hill
  5 – 2Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 5

 • 23/04 12 : 30

  Nữ Bayside United
  0 – 7Nữ Bulleen Lions

  0 – bốn

  Vòng bốn

 • 23/04 12 : 00

  Nữ Alamein
  một – mộtNữ Box Hill

  0 – một

  Vòng bốn

 • 23/04 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  một – 2Nữ Heidelberg Utd

  0 – 2

  Vòng bốn

 • 18/04 17 : 15

  Nữ Bulleen Lions
  một – mộtNữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng ba

 • 16/04 12 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  một – 0Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng tam

 • 16/04 12 : 00

  Nữ Alamein
  một – 0Nữ South Melbourne

  0 – 0

  Vòng tam

 • 15/04 16 : 30

  Nữ Box Hill
  2 – 2Nữ Bayside United

  một – một

  Vòng tam

 • 10/04 16 : 30

  Nữ Bulleen Lions
  2 – 0Nữ Box Hill

  một – 0

  Vòng 2

 • 10/04 12 : 00

  Nữ Alamein
  2 – mộtNữ Heidelberg Utd

  2 – 0

  Vòng 2

 • 09/04 12 : 30

  Nữ Bayside United
  2 – 2Nữ South Melbourne

  một – một

  Vòng 2

 • 09/04 12 : 00

  Nữ Calder United SC
  bốn – 0Nữ Senior NTC

  0 – 0

  Vòng 2

 • 03/04 12 : 00

  Nữ Senior NTC
  2 – 0Nữ Alamein

  0 – 0

  Vòng một

 • 02/04 12 : 00

  Nữ South Melbourne
  0 – baNữ Bulleen Lions

  0 – ba

  Vòng một

 • 02/04 11 : 00

  Nữ Heidelberg Utd
  5 – mộtNữ Bayside United

  bốn – 0

  Vòng một

 • 01/04 15 : 30

  Nữ Box Hill
  0 – 0Nữ Calder United SC

  0 – 0

  Vòng một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *