BÀI TẬP TÀI Chính Doanh NGHIỆP C2 – BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 Bài tập 1: Một người đem – Studocu

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2

Bài tập 1: Một người đem 700 triệu gửi ngân hàng, lãi suất 5%/năm. Sau 6 năm thì vốn
tích lũy là bao nhiêu? Tiền lãi là bao nhiêu?
a) Ngân hàng tính theo lãi đơn
b) Ngân hàng tính theo lãi kép

Bài thêm mạng bsc vào ví metamask
a ) FV = PV. ( 1 + nr ) = 700. ( một + 6 % ) = 910 triệu Lãi : I = PV. r = 700.6 % = 210 triệu

b ) 𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ( một + 𝑟 ) 𝑛 = 700. ( một + 5 % ) 6 = 938,06 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 I = PV [ ( một + 𝑟 ) 𝑛 − một ] = 700. [ ( một + 570 ) 6 − một ] = 238,06 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢

Bài tập 2: Dự kiến năm nhất gửi 100 triệu, cuối năm 3 gửi 200 triệu, cuối năm 7 gửi 120
triệu với lãi suất 6%/năm. Vậy cuối năm 10 tài khoản có bao nhiêu tiền?

Bài giải𝐹 10 = 𝑎 một ( một + 𝑖 ) 𝑛 − một + 𝑎 tam ( một + 𝑖 ) 𝑛 − ba + 𝑎 7 ( một + 𝑖 ) 𝑛 − = 100. ( một + 6 % ) 9 + 200. ( một + 6 % ) 7 + 120. ( một + 6 % ) tam = 612,59 triệu

Bài tập 3: Cuối mỗi tháng gửi ngân hàng 2 triệu, lãi suất 6%/năm thì 30 năm sau có bao
nhiêu tiền trong tài khoản?

Bài giải

𝐹𝑉 30 = 𝑎

( một + 𝑖 ) 𝑛 − 𝑖

= 2

( một + 6 % 12 )


 1. 6%
  12

= 2 tỷ

Bài tập 4: Đầu mỗi tháng gửi ngân hàng 3 triệu, sau 15 năm thì có bao nhiêu. Lãi suất
0,5%/tháng.

Bài giải

𝐹𝑉 15 = 3.

(1 + 0,5%)15− 1

0, 5%

. ( một + 0,5 % ) = 876 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢

Bài tập 5: Công ty dự tính sau 3 năm chi 4 tỷ, sau 5 năm chi 8 tỷ, sau 19 năm chi 9 tỷ.
Vậy với lãi suất 8%/năm. Số tiền hiện tại công ty cần chuẩn bị là bao nhiêu?

Bài giải𝑃𝑉 = bốn. ( một + tám % ) − ba + tám. ( một + tám % ) − 5 + 9. ( một + tám % ) − 10 = 12,788 𝑡ỷ

Bài tập 6: Gia đình dự tính mỗi tháng gửi 6 triệu cho đứa con liên tiếp trong 4 năm số
tiền gửi vào cuối mỗi tháng. Vậy hiện tại chuẩn bị bao nhiêu tiền. Lãi suất 9%.

Bài giải

𝑃𝑉 = 6.

1 −(1 +

9%

12 )

− 4 ⋅ 12

9%

12

= 241,10 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢

Bài tập 7: Tiền nhà trọ được trả vào đầu tháng, mỗi tháng 2 triệu. Vậy hiện tại cần bao
nhiêu để đủ ở trong 5 năm, lãi suất 10% năm.?

Bài giải

𝑃𝑉 = 2

1 −(1 +

10%

12 )

− 12 .

10%

12

⋅ (1 +

10%

12

) = 94,915 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢

Bài tập 8: Công ty dự tính mua một hệ thống thiết bị, nhà cung cấp đưa ra 3 phương án:

 • Phương án 1: Trả ngay 15 tỷ
 • Phương án 2: Trả góp 3 lần cuối năm 2, cuối năm 3 và cuối năm 6 với số tiền lần lượt là
  7 tỷ, 5 tỷ, 5 tỷ.
 • Phương án 3: Trả góp vào cuối mỗi tháng 0,5 tỷ liên tiếp trong 3 năm
  Biết rằng công ty có thể vay ngân hàng với lãi suất 12%/năm. Vậy công ty nên chọn
  phương án nào?

Bài giải

PA1: PV = 15 tỷ
PA2: PV = 7.(1 + 12%)−2+ 5.(1 + 12%)−3+5.(1 + 12%)−6= 11,672 𝑡ỷ

PA3: PV = 0,5.

một − ( một + 12 % 12 )− 12. 12 % 12

= 15,053 𝑡ỷ

=> Vậy công ty chọn phương án 3 là phù hợp nhất

Bài tập 11: Một DN cần mua một máy hàn điện. Có ba nhà cung cấp đến chào hàng và
đưa ra các mức giá và phương thức thanh toán khách nhau:

 • Phương thức 1: Nhà cung cấp thứ nhất đòi giá 150 triệu đồng, chi phí vận chuyển bốc
  xếp tận nơi là 10 triệu đồng và phải thanh toán ngay
 • Phương thức 2: Nhà cung cấp thứ hai đòi giá 170 triệu đồng và chịu trách nhiệm vận
  chuyển tận nơi theo yêu cầu của người mua, nhưng chỉ yêu cầu thanh toán ngay 50%, số
  còn lại cho chịu 1 năm mới phải thanh toán
 • Phương thức 3: Nhà cung cấp thứ ba đưa giá chào hàng là 160 triệu đồng và người mua
  phải tự vận chuyển và yêu cầu thanh toán ngay 20%, sau năm thứ nhất thanh toán thêm
  30%, sau năm thứ hai thanh toán phần còn lại. DN dự tính nếu tự vận chuyển thì chi phí
  trả là 15 triệu đồng.
  Hãy xác định xem người mua nên chấp nhận lời chào hàng của nhà cung cấp nào thì có
  lợi nhất? Biết rằng: lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 9%/năm.

Bài giải

PT1: PV= 150 + 10= 160 triệu
PT2: 𝑃𝑉 = 85 + 85.(1 + 9%)−1= 162,98 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢
PT3: PV = 32 + 48.(1 + 9%)−1+ 80.(1 + 9%)−2= 143,37 + 15 = 158,37 triệu
=> Người mua nên chấp nhận phương thức 3 của nhà cung cấp thì có lợi nhất

Bài tập 12: Công ty cổ phần Đại Đồng mua một thiết bị sản xuất của công ty Khải Hoàn.
Mức giá của công ty Khải Hoàn đưa ra là 1 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán
ngay. Do đang khó khăn về vốn, công ty cổ phần Đại Đông chấp nhận mức giá trên
nhưng đề xuất thương lượng về thời hạn và điều kiện thanh toán:
a) Trả tiền ngay 30% khi nhận được thiết bị theo mức giá trên
b) Số tiền còn lại sẽ thanh toán trả dần đều bao gồm cả số nợ gốc và tiền lãi trong thời
hạn 5 năm: hàng năm trả 1 lần vào thời điểm cuối mỗi năm và phải chịu lãi 12%/năm của
số tiền nợ
Yêu cầu: Hãy xác định số tiền công ty Đại Đồng phải trả đều đặn ở cuối mỗi năm để lần
thanh toán cuối cùng cũng là hết nợ.

Bài giảia ) PV = 1200 * *. * * 30 % = 360 triệu

b) 𝑃𝑉 = 𝑃𝑀𝑇.(

một − ( một + 𝑟 ) − 𝑛

𝑟 )

 70%. 1200 = PMT.

𝟏 − ( 𝟏 + 𝟏𝟐 % ) − 𝟓

𝟏𝟐%

=> PMT = 233 triệu => Vậy công ty du học nên giả 233 triệu thường xuyên và liên tục sống cuối mọi năm

Bài tập 13: Công ty Châu Giang cần một dây chuyền sản xuất. Có 2 phương thức thanh
toán được đưa ra như sau:
a) Nếu thanh toán ngay toàn bộ tiền hàng thì phải trả 3 triệu đồng
b) Nếu thanh toán theo phương thức trả góp thì phải trả ngay 200 triệu đồng, số còn lại
được trả dần đều trong 3 năm, cuối mỗi năm trả số tiền là 1 triệu
Nếu công ty đồng ý thanh toán theo phương thức trả góp thì phải chịu lãi suất là bao
nhiêu một năm

Bài giảia ) PV = 3000 triệu b ) PV = 3000 – 200 = 2800 triệu

Ta có: PV = PMT.(

một − ( một + 𝑟 ) − 𝑛

𝑟 )

 2800 = 1166. (

𝟏 − ( 𝟏 + 𝒓 ) − 𝟑

𝒓 )

=> r = 0,12. 100 = 12%

=> Vậy nếu công ty đồng ý theo phương thức trả góp thì phải chịu lãi suất

12%/ năm

Bài tập 14: Gửi ngân hàng 1000 triệu, sau 5 năm, lãi suất 12%.
a) Tính theo năm
b) Tính theo tháng

Bài giảia ) 𝐹𝑉 5 = 1000. ( một + 12 % ) 5 = 1762 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 b ) 𝐹𝑉 5 = 1000. ( một + một % ) 5. 12 = 1816 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢

Bài tập 15: a) Lãi suất 6%/năm, tính lãi suất tỉ lệ theo tháng
b) Lãi suất 4%/quý, tính lãi suất tỉ lệ theo năm

Bài giải

a) 6% / 12 = 0,5%
b) 4% = 16% /năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *