Các Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Bài tập nguyên lý kế toán luôn các bạn sinh viên và những ai theo học bộ môn nguyên lý kế toán đều sợ hãi bởi độ dài dòng của các nghiệp vụ và có rất nhiều tài khoản phải nhớ tên.

Tuy nhiên, ví như mong muốn biến thành 1 kế toán viên thì vấn đề thông thuộc môn nguyên lý kế toán được xem là vấn đề thiết yếu & mong muốn đc cũng như thay thì những dạng bài tập nguyên lý kế toán bắt buộc thuận tiện đc thêm mạng bsc vào ví metamask
ra .

Dưới đây Leanh.edu.vn xin cung cấp cho các bạn bài tập nguyên lý kế toán từ các chương 1 đến chương 5 với đầy đủ các dạng bài và kèm theo đó là hướng dẫn cụ thể cách giải các bài tập nguyên lý kế toán này.

Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán

1. Bài tập nguyên lý kế toán chương 1

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán có những nhiệm vụ gì?

Câu 3: Trình bày những yêu cầu của hạch toán kế toán.

Câu 4: Nguyên tắc kế toán chung gồm những nguyên tắc nào?

Câu 5: Đối tượng chung của hạch toán kế toán và đối tượng cụ thể của hạch toán kế
toán ở doanh nghiệp là gì?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tình hình tài sản và nguồn vốn ở doanh nghiệp sản xuất X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

một Nhà, xưởng 300
2 Máy móc dòng thiết bị 150
tam Phương tiện vận tải đường bộ 100
bốn Tài sản hữu hình không giống nhau 50
5 Các nguyên liệu cần có, vật tư 250
6 phẩm vật dở dang 50
7 Thành phẩm 100
tám Tiền mặt X
9 Tiền đưa ngân hàng nhà nước 190
10 Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt hữu hình 150
11 Phải thu của người mua đôi mươi
12 Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu 650
13 Vay thời gian ngắn 200
14 Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng trăng tròn
15 Quỹ tán thưởng an sinh 10
16 Phải đưa mang lại quả đât buôn bán 120
17 Lợi nhuận sau thuế không đáp ứng 50
18 Phải mang, cần nộp Nhà nước 40

Yêu cầu:

một. Hãy xác lập tiêu chuẩn X ?
2. Hãy bố trí những kiểu dáng gia tài, Power nguồn bản chất trên thời gian đầu đến ngày 1/1 / N đi theo dữ liệu bên trên .

Hướng dẫn:

một. Xác định tiêu chí X ( đvt : Triệu đồng )

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

I. Nợ phải trả

5. Nguyên liệu, vật tư 250 13. Vay thời gian ngắn 200
6. Sản phẩm dở dang 50 15. Quỹ tâng bốc an sinh 10
7. Thành phẩm 100 16. Phải đưa đến người ta phân phối 120
tám. Tiền mặt X 18. Phải giả, nên nộp Nhà nước 40
9. Tiền đưa ngân hàng nhà nước 190  
11. Phải thu của người mua đôi mươi    

II. Tài sản dài hạn 

II. Vốn chủ sở hữu

một. Nhà, xưởng 300 12. Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu 650
2. Máy móc dòng thiết bị 150 14. Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng đôi mươi
tam. Phương tiện vận tải đường bộ 100 17. Lợi nhuận sau thuế không cung ứng 50
bốn. Tài sản hữu hình dị kì 50    
10. Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt ( 150 )    

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta mang : Tổng tài sản = Tổng Power nguồn bản chất
⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 ( đvt )

2. Bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Phương pháp chứng từ kế toán là gì? Vì sao nói đây là phương pháp quan trọng trong kế toán?

Câu 2: Thế nào là chứng từ kế toán?

Câu 3: Chứng từ kế toán được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho biết trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Câu 5: Ghi chép trên chứng từ kế toán phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Câu 6: Hiện nay việc bảo quản và lưu trữ chứng từ được quy định như thế nào?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết những yếu tố chủ yếu trên chứng từ kế toán dưới đây và cho biết chứng từ kế toán đó thuộc loại nào?

Công ty ABC……………..

Mẫu số : 02 – VT
( Ban hành đi theo TT số 200 / năm trước / TT-BTC đúng ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC )

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 tháng 12 năm N 

Số : XK01 Nợ : 632
Có : 1561
– Họ thương hiệu trái đất dìm dãy : shop TNHH Ngọc Khanh
– Showroom ( phòng ban ) : Khu 8 – Quận ba – TP.Hồ Chí Minh
– tại sao xuất nhà kho : Xuất chào bán
– Xuất trên nhà chứa ( phòng sản phẩm & hàng hóa ) shop ABC. Địa điểm : 64 Đường Láng – P. Ngã Tư Bộ – Quận Q. Đống Đa – TP.Hà Nội

STT Tên, thương hiệu, quy tắc, phẩm chất Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền trong game
Yêu cầu Thực xuất
A B C D một 2 tam bốn
một Điện thoại Samsung Galaxy S21 + Hãng Samsung Chiếc 45 45 19.000.000 855.000.000
               
 

Cộng

          855.000.000

– Tổng số tiền ảo ( Viết bởi chữ ) : Tám trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn
– Số tật từ bỏ cội kèm đi theo :
Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

( Đã cam kết )

Người nhận hàng 

( Đã cam kết )

Thủ kho 

( Đã cam kết )

Kế toán trưởng

( Đã ký kết )

Giám đốc

( Đã cam kết )

Hướng dẫn:

Những nhân tố đa phần bên trên chứng chỉ kế toán :

 • Tên gọi và số hiệu của chứng từ
 • Ngày tháng năm lập chứng từ
 • Tên gọi, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập và nhận chứng từ
 • Nội dung nghiệp vụ, kinh tế tài chính phát sinh
 • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính ghi bằng sổ; tổng số tiền của
 • chứng từ dùng để thu chi, tiền ghi bằng số và bằng chữ
 • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ

Chứng trường đoản cú kế toán nà nằm trong kiểu : Chứng từ chỉ dẫn

3. Bài tập nguyên lý kế toán chương 3

Các dạng bài tập nguyên lý kế toán
Các dạng bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Khái niệm và nội dung của phương pháp tính giá.

Câu 2: Việc tính giá các đối tượng tính giá có ý nghĩa gì?

Câu 3: Cho biết các phương pháp xác định hàng xuất kho trong kỳ? Cho biết các trường hợp thích hợp để áp dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi thay đổi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lợi nhuận của doanh nghiệp có bị ảnh hưởng hay không? Cho ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài một : Ở 1 tổ chức, thực trạng xuất nhập vật liệu vào mon cũng như sau :

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

01/03 Tổng đầu kỳ 3.000 3.000  
04/03 Nhập 4.000 2.500  
08/03 Nhập 5.000 2.800  
12/03 Xuất 6 Ngàn ?  
15/03 Nhập 4.000 2 nghìn  
28/03 Xuất 8.000 ?  

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

* ) Phương pháp trung bình cả kỳ dự phòng :

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập trong kỳ)

= [ 3.000 x 3.000 + ( 2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 + 2 nghìn x 4.000 ) ] / [ 3.000 + ( 4.000 + 5.000 + 8.000 ) ] = 2.050 đ / kilogam
⇒ Trị giá vật tư xuất :
Ngày 12/03 : 6 Ngàn x 2.050 = 12.300.000 đ
Ngày 28/03 : 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ
Tổng giá trị vật tư xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000
⇒ Giá trị dãy tồn dư :
= 3.000 x 3.000 + ( 2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 + 2.000 x 4.000 ) – 28.700.000
= 9.000.000 + 32.000.000 – 28.700.000
= 12.300.000 đ

*) Phương pháp nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03             3.000 ba 9.000
04/03             3.000 tam 9.000

4.000

2,5

10.000

      4.000 2,5 10.000
08/03             3.000 ba 9.000
            4.000 2,5 10.000

5.000

2,8

14.000

      5.000 2,8 14.000
12/03      

3.000

3

9.000

     
     

3.000

2,5

7.500

     
            1.000 2,5 2.500
            5.000 2,8 14.000
15/03

4.000

2

8.000

      1.000
5.000
4.000
2,5
2,8
2
2.500
14.000
8.000
28/03      

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2 nghìn 2 4.000

Bài 2. Ở 1 công ty, thực trạng xuất nhập vật liệu vào mon cũng như sau :

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

01/04 Tổng đầu kỳ 2 nghìn 2.500  
05/04 Nhập 8.000 2000  
08/04 Xuất 5.000 ?  
11/04 Nhập 6 Ngàn 2.200  
18/04 Nhập 4.000 2.400  
23/04 Xuất 12.000 ?  

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài tập nguyên lý kế toán chương 4

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu một : Tài khoản kế toán được xem là gì ?
Câu 2 : Thế nào được xem là ghi kép ? Ghi đơn được xem là gì ?
Câu ba : Thế như thế nào được xem là mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán ?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1. DN A tính tới đến ngày 31/12/200 X sở hữu gia tài & Power nguồn bản chất đc liệt kê cũng như sau : ( đvt : triệu đồng )

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

một Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 60
2 Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt đôi mươi
tam Nguyên vật liệu, vật tư 2
bốn Thành phẩm 6
5 Công cụ, đồ vật 2
6 Tiền mặt tam
7 Tiền đưa ngân hàng nhà nước 10
tám Phải giả đến mọi người buôn bán 5
9 Phải thu của người mua 7
10 Nguồn bản chất kinh doanh thương mại 55
11 Vay thời gian ngắn ba
12 Phải đưa, cần nộp khác lại một
13 Lợi nhuận không cung cấp X

Yêu cầu: 

Hãy phân chia gia tài & Power bản chất, sử dụng đặc thù cân bằng của bảng cân đối kế toán nhằm xác lập X ( lãi xuất xắc quạt ) ?
Lập bảng cân đối kế toán .

Hướng dẫn:

một. X = 6 ( đvt )
2. Lập bảng cân đối kế toán .

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

I. Nợ phải trả

Các nguyên liệu, vật tư 2 Phải giả đến nhân dân cung cấp 5
Thành phẩm 6 Vay thời gian ngắn ba
Công cụ, đồ vật 2 Phải đưa, cần nộp không giống nhau một
Tiền mặt ba    
Tiền chuyển ngân hàng nhà nước 10    
Phải thu của người mua 7    

II. Tài sản dài hạn

II. Vốn chủ sở hữu

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 60 Nguồn bản chất kinh doanh thương mại 55
Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt ( đôi mươi ) Lợi nhuận không cung ứng 6

Tổng cộng

70   70

Bài 2 : Tiền mặt tồn dư đầu mon 10.000.000 đ. Trong mon nảy sinh những nhiệm vụ kinh tế tài chính sau :

 • Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng
 • Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 15.000.000đ
 • Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ
 • Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 7.000.000đ
 • Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ
 • Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán :
một. Dùng tiền mặt 5.000.000 đ nhằm mở thông tin tài khoản sống ngân hàng nhà nước
Nợ TK 112 : 5.000.000 đ
Có TK 111 : 5.000.000 đ
2. khách hàng giả nợ bởi tiền mặt 15.000.000 đ
Nợ TK 111 : 15.000.000 đ
Có TK 131 : 15.000.000 đ
ba. Thu ứng trước của nhân viên cấp dưới bởi tiền mặt 3.000.000 đ
Nợ TK 111 : 3.000.000 đ
Có TK 141 : 3.000.000 đ
bốn. Chi tiền mặt giả nợ đến nhân loại cung cấp 7.000.000 đ
Nợ TK 331 : 7.000.000 đ
Có TK 111 : 7.000.000 đ
5. Vay thời gian ngắn của ngân hàng nhà nước nhằm nhập quỹ tiền mặt 10.000.000 đ
Nợ TK 111 : 10.000.000 đ
Có TK 341 : 10.000.000 đ
6. Chi tiền mặt mang lương mang đến nhân viên cấp dưới 4.000.000 đ
Nợ TK 334 : 4.000.000 đ
Có TK 111 : 4.000.000 đ
Vẽ lược đồ chữ T :

Nợ TK 111 Có
SDĐK : 0  
( 2 ) 15.000.000 đ ( một ) 5.000.000 đ
( ba ) 3.000.000 đ ( bốn ) 7.000.000 đ
( 5 ) 10.000.000 đ ( 6 ) 4.000.000 đ
CPS : 28.000.000 đ CPS : 16.000.000 đ
SDCK : 12.000.000 đ  

5. Bài tập nguyên lý kế toán chương 5

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán sở hữu lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu một : Hãy đến rõ được đại lý nhằm dựng nên giải pháp tổ hợp – thăng bằng kế toán
Câu 2 : Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại được xem là gì ? Cửa hàng & cấu trúc của Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại ? Tính chất số liệu của Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại sở hữu gì độc lạ so sánh có Bảng cân đối kế toán ?
Câu ba : Mối mối quan hệ thân bảng cân đối kế toán có thông tin tài khoản kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Ở công ty chế tạo X hạch toán dãy tồn dư đi theo giải pháp kê khai tiếp tục & nộp thuế giá trị gia tăng đi theo giải pháp chưa trừ, đầu mon một / N với số dư những thông tin tài khoản kế toán :
TK 211 với số dư được xem là 1.100 triệu đồng
TK 214 mang số dư được xem là 150 triệu đồng
TK 152 mang số dư được xem là 250 triệu đồng
TK 154 sở hữu số dư được xem là 50 triệu đồng
TK 155 với số dư được xem là 100 triệu đồng
TK 111 sở hữu số dư được xem là 10 triệu đồng
TK 112 mang số dư được xem là 190 triệu đồng
TK 131 với số dư được xem là đôi mươi triệu đồng ( dư Nợ )
TK 411 với số dư được xem là 650 triệu đồng
TK 341 ( Vay thời gian ngắn ) sở hữu lượng dư được xem là 200 triệu đồng
TK 414 sở hữu số dư được xem là 520 triệu đồng
TK 331 với số dư được xem là 120 triệu đồng ( dư mang )
TK 421 sở hữu số dư được xem là 40 triệu đồng ( dư mang )
TK 333 sở hữu số dư được xem là 40 triệu đồng ( dư với )
Các nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh vào mon một / N :
1. Trong mon tậu vật tư không đưa tiền trong game nhân loại buôn bán, vật tư nhập nhà kho đầy đủ đi theo giá trị sống hóa đơn được xem là 55 triệu đồng ( vào đấy với thuế giá trị gia tăng 10 % ) .
2. Doanh nghiệp sử dụng tiền xu chuyển ngân hàng nhà nước mang nợ con người chào bán 70 triệu đồng & nộp những lượng thuế vẫn còn nợ chi phí 40 triệu đồng .
ba. Trong mon xuất vật tư ra dùng giá cả vật tư xuất nhà chứa sẽ tính đc cũng như sau :
– Xuất sài trong chế tạo mẫu sản phẩm 180 triệu đồng ;
– Xuất sử dụng mang lại phòng ban quản trị công ty 5 triệu đồng .
bốn. Trong mon tính khấu hao gia tài cố định và thắt chặt hữu hình :
– Dùng trong mục tiêu chế tạo 10 triệu đồng ;
– Dùng ship hàng cỗ máy quản trị tổ chức 3 triệu đồng .
5. Trong mon tính lương thuởng bắt buộc đưa công nhân viên :
– Phải đưa CN chế tạo trăng tròn triệu đồng ;
– Phải mang cán bộ quản trị công ty 5 triệu đồng .
6. Tính 23,5 % những số trích đi theo lương bổng ( bảo đảm … ) ;
7. Tính giá tiền loại sản phẩm chế tạo đc vào mon nhập nhà kho, rõ được rằng giá cả mẫu sản phẩm dở dang cuối mon tính đc 30 triệu đồng .
tám. Trong mon sẽ xuất nhà chứa thành quả chào bán liên đới mang đến khách hàng, giá trị xuất nhà chứa 150 triệu đồng .
9. Doanh thu buôn bán dãy vào mon 200 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10 % được xem là trăng tròn triệu đồng. Đã thu đc trong tiền ảo đưa ngân hàng nhà nước 150 triệu đồng, trong nhập quỹ tiền mặt 30 triệu đồng, người mua vẫn nợ 40 triệu đồng .
10. Doanh nghiệp sẽ thu nợ đc sống người mua 50 triệu đồng & sẽ sử dụng đưa nợ tiền trong game vay mượn thời gian ngắn ngân hàng nhà nước .
11. Xuất nhà chứa chuyển dãy đi chào bán mang lại công ty tư vấn du học C, giá cả bản chất thành quả xuất nhà chứa đưa chào bán được xem là 30 triệu đồng, giá trị buôn bán không với thuế được xem là 40 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10 % được xem là 4 triệu đồng .
12. Dùng tiền xu chuyển ngân hàng nhà nước nộp thuế trong chi phí Nhà nước 16 triệu đồng .
13. cửa hàng C thông tin sẽ nhấn đc dãy & không đưa tiền ảo lượng dãy bên trên, giá trị thanh toán giao dịch 44 triệu đồng .
14. Dùng tiền mặt trên quỹ chi trả ngân sách cung cấp dãy vào kỳ 5 triệu đồng .
15. Cuối mon xác lập tác dụng kinh doanh thương mại xác định rằng ngân sách phân phối dãy & ngân sách quản trị công ty phân chia không còn mang lại dãy chào bán vào kỳ, những số lệch giá & ngân sách đa số hợp lí, hài hòa và hợp lý ; thuế suất thuế nguồn thu tổ chức trăng tròn % .
16. Xuất quỹ tiền mặt giả lương mang đến công nhân viên đôi mươi triệu đồng .

Yêu cầu:

– Lập định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh ;
– Mở những thông tin tài khoản kế toán, ghi số dư đầu mon, khoản nảy sinh vào mon & tính số dư những thông tin tài khoản kế toán cuối mon ;
– Lập bảng thăng bằng thông tin tài khoản cuối mon
– Hãy lập bảng cân đối kế toán cuối mon một / N
– Hãy lập báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại cuối mon một / N

Hướng dẫn:

một .
Nợ TK 133 : 5 triệu
Nợ TK 152 : 50 triệu
Có TK 331 : 55 triệu
2 .
Nợ TK 331 : 70 triệu
Nợ TK 333 : 40 triệu
Có TK 112 : 110 triệu
tam .
Nợ TK 621 : 180 triệu
Nợ TK 627 : 5 triệu
Có TK 152 : 185 triệu
bốn .
Nợ TK 621 : 10 triệu
Nợ TK 627 : tam triệu
Có TK 214 : 13 triệu
5 .
Nợ TK 622 : trăng tròn triệu
Nợ TK 627 : 5 triệu
Có TK 334 : 25 triệu
6. Tính 23,5 % những số trích đi theo lương bổng ( bảo đảm … ) ;
Nợ TK 622 : 4,7 triệu
Nợ TK 627 : 1,175 triệu
Nợ TK 334 : 2,625 triệu
Có TK 3383 : 6,375 triệu
Có TK 3384 : 1,125 triệu
Có TK 3382 : 0,5 triệu
Có TK 3386 : 0,5 triệu
7 .
Tập hợp CPSXPS vào kỳ của loại sản phẩm :
Nợ TK 154 : 228,875 triệu
Có TK 621 : 190 triệu
Có TK 627 : 14,175 triệu
Có TK 622 : 24,7 triệu
Giá thành mẫu sản phẩm :
= CPSXDDĐK + CPSXPS vào kỳ – CPSXDDCK
= 50 + 228,875 – 30 = 248,875 triệu
Hạch toán :
Nợ TK 154 : 248,875 triệu
Có TK 155 : 248,875 triệu
tám .
Nợ TK 632 : 150 triệu
Có TK 155 : 150 triệu
9 .
Nợ TK 131 : 40 triệu
Nợ TK 112 : 150 triệu
Nợ TK 111 : 30 triệu
Có TK 511 : 200 triệu
Có TK 333 : đôi mươi triệu
10 .
Nợ TK 341 : 50 triệu
Có TK 131 : 50 triệu
11 .
* ) Ghi nhận GVHB :
Nợ TK 632 : 30 triệu
Có TK 157 : 30 triệu
12 .
Nợ TK 333 : 16 triệu
Có TK 112 : 16 triệu
13 .
* ) Ghi nhận lệch giá
Nợ TK 131 : 44 triệu
Có TK 511 : 40 triệu
Có TK 333 : bốn triệu
14 .
Nợ TK 641 : 5 triệu
Có TK 111 : 5 triệu
15 .
a ) Kết gửi lệch giá :
Nợ TK 511 : 240 triệu
Có TK 911 : 240 triệu
b ) Kết gửi ngân sách :
Nợ TK 911 : 185 triệu
Có TK 632 : 180 triệu
Có TK 641 : 5 triệu
c ) Xác định thuế TNDN bắt buộc nộp
Nợ TK 821 : 11 triệu
Có TK 3334 : 11 triệu
d ) Kết gửi thuế TNDN
Nợ TK 911 : 11 triệu
Có TK 821 : 11 triệu
kiêng dè ) Xác định doanh thu không cung cấp :
Nợ TK 911 : 44 triệu
Có TK 421 : 44 triệu
16 .
Nợ TK 334 : trăng tròn triệu
Có TK 111 : trăng tròn triệu

6. Bài tập nguyên lý kế toán chương 6

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu một : Trình tự kế toán quy trình tậu dãy thực thi cũng như ra làm sao ( vẽ lược đồ ) ?
Câu 2 : Trình tự kế toán quy trình chế tạo thực thi cũng như ra sao ( vẽ lược đồ ) ?
Câu ba : Trình tự kế toán quy trình buôn bán dãy triển khai cũng như như thế nào ( vẽ lược đồ ) ?
Câu bốn : Trình tự kế toán quy trình xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại triển khai cũng như như thế nào ( vẽ lược đồ ) ?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài một : Ở tổ chức Y, sở hữu dữ liệu sau : ( Đơn vị tính 1.000 đ ) .
A – Số dư đầu kỳ của những TK :
– TK chi phí sản xuất dở dang : 15.000 .
Trong đấy :
+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A : 6 Ngàn .
+ Sổ chi tiết cụ thể CPSXKD dở dang SP B : 9.000 .
– Các TK không giống nhau mang số dư ( xxx ) hay ko sở hữu số dư .
B – Các nhiệm vụ nảy sinh vào kỳ :
một / Xuất nhà kho nguyên liệu sài đến SXKD được xem là 100.000, vào ấy
– Dùng mang đến SX SP A : 50.000 .
– Dùng mang lại SX SP B : 35.000 .
– Dùng mang lại quản trị phân xưởng : 15.000 .
2 / Tính lương bổng buộc phải giả mang đến CNV được xem là 63.000, vào ấy
– Tiền lương CNSX SP A : 15.000 .
– Tiền lương CNSX SP B : 25.000 .
– Tiền lương quản trị phân xưởng : 5.000 .
– Tiền lương của nhân viên cấp dưới buôn bán dãy 8.000
– Tiền lương của phòng ban quản trị đơn vị 10.000
tam / Trích những lượng trích đi theo lương đi theo tỷ suất lao lý ( giả thiết hàng loạt lương thuởng được xem là lương căn bản ) .
bốn / Trích KH TSCĐ sài mang đến chế tạo 15.000 ; Bộ phận buôn bán dãy 12.000 ; Bộ phận quản trị đơn vị 11 Nghìn
5 / Cuối kỳ kết đưa không còn ngân sách SX. Biết rằng ngân sách SX thường nhật phân chia mang đến mỗi mẫu mã SP đi theo lương thuởng CN SX, rõ được rằng CPSX dở cuối kỳ
– SP A : 6 Ngàn. – SP B : 3.000 .
6 / Nhập nhà chứa thành quả chế tạo đi theo giá tiền chế tạo thực tiễn .

Yêu cầu:

một / Tính toán, lập định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh .
2 / Phản ánh trong TK tổ hợp, TK cụ thể
Hướng dẫn :
* ) Tính toán, lập định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh
một. Xuất nhà chứa NVL sài đến SXKD :
Nợ TK 621A : 50.000
Nợ TK 621B : 35.000
Nợ TK 627 : 15.000
Có TK 152 : 100.000
2. Tiền lương nên giả mang lại CNV
Nợ TK 622A : 15.000
Nợ TK 622B : 25.000
Nợ TK 627 : 5.000
Nợ TK 641 ; 8.000
Nợ TK 642 : 10.000
Có Tk 334 : 63.000
ba. Trích những số trích đi theo lương tỷ suất lao lý ( hàng loạt lương thuởng được xem là lương căn bản )
Tính toán :
+ ) Công nhân SXSP A : TK 622A = 15.000 x 23,5 % = 3.525 đ
Tương tự ta mang :
TK 622B = 5.875
TK 627 = 1.175
TK 641 = 1.880
TK 642 = 2.350
+ ) Người công trạng buộc phải đóng góp : TK 334 = 63.000 x 10,5 % = 6.615
+ ) Các số trích :
Tiền BHXH : TK 3383 = 63.000 x ( 17,5 % + tám % ) = 16.065
Tiền BHYT : TK 3384 = 63.000 x ( ba % + 1,5 % ) = 2.835
Tiền KPCĐ : TK 3382 = 63.000 x 2 % = 1,260
Tiền BHTN : TK 3386 = 63.000 x ( một % + một % ) = 1.260
Hạch toán :

Nợ

TK 622A 3.525 TK 3383 16.065
TK 622B 5.875 TK 3384 2.835
TK 627 1.175 TK 3382 1.260
TK 641 1.880 TK 3386 1.260
TK 642 2.350    
TK 334 6.615    

bốn. Trích khấu hao TSCĐ
Nợ TK 627 : 15.000
Nợ TK 641 : 12.000
Nợ TK 642 : 11 Nghìn
Có TK 214 : 38.000
5. Ta mang :

TK 627

 1. 15.000
 2. 5.000
 3. 1.175
 4. 15.000

CPS : 36.175

Phân bổ mang lại mỗi kiểu dáng loại sản phẩm đi theo lương bổng CN chế tạo :
15.000 / 25.000 = 3/5
Vậy ta mang :
CPSXC A : TK 627A = ( 36.175 / tám ) x 3 = 13.565,625
CPSXC B : TK 627B = ( 36.175 / tám ) x 5 = 22.609,375
 1. Nhập nhà chứa

* ) Tập hợp CPSXPS vào kỳ của SP A :
Nợ TK 154A : 82.090,625
Có TK 621A : 50.000
Có TK 622A : 15.000 + 3.525 = 18.525
Có TK 627A : 13.565,625
Giá thành chế tạo A = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ – CPSXDDCK
= 6 Ngàn + 82.090,625 – 6 Ngàn
= 82.090,625
* ) Tập hợp CPSXPS vào kỳ của SP B :
Nợ TK 154B : 88.484,375
Có TK 621B : 35.000
Có TK 622B : 25.000 + 5.875 = 30.875
Có TK 627B : 22.609,375
Giá thành chế tạo B = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ – CPSXDDCK
= 9.000 + 88.484,375 – 3.000
= 94.484,375
* ) Phản ánh trong TK tổ hợp, TK chi tiết cụ thể
Bài 2 : Cho tình trạng trên công ty du học XYZ vào mon 10 / N cũng như sau ( đvt : 1.000 đồng )
một. Xuất nhà kho vật tư chính đến chế tạo loại sản phẩm 85.000
2. Xuất nhà kho 1 số ít điều khoản công lao ship hàng phòng ban chế tạo 30.000, ship hàng buôn bán dãy 14.000 ( đẳng cấp phân chia một dịp )
ba. Các ngân sách chuyên dịch vụ sắm không tính vào mon ( tiền xu năng lượng điện, lớp nước, điện thoại cảm ứng ) đi theo báo giá không với thuế Giao hàng mang đến chế tạo 35.000, Giao hàng đến phân phối dãy 16.000, quản trị đơn vị 42.800, thuế suất thuế giá cả ngày càng tăng 10 %, hàng loạt giao dịch thanh toán bởi tiền mặt
bốn. Tính ra lương thuởng cần đưa của CN liên đới chế tạo 75.000, lương nhân viên cấp dưới buôn bán dãy 32.000, lương phòng ban quản trị đơn vị 23.000
5. Trích những số trích đi theo lương đi theo tỷ suất lao lý ( tỷ suất thân lương căn bản & lương năng suất được xem là 2 : tam )
6. Trích khấu hao TSCĐ phòng ban chế tạo 25.000, phòng ban chào bán dãy 10.000, phòng ban quản trị đơn vị 8.500
7. Nhập nhà chứa sản phẩm 300 loại sản phẩm hoàn thành xong trường đoản cú phân xưởng chế tạo

Yêu cầu:

một. Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh vào kỳ
2. Tính giá tiền mẫu sản phẩm chế tạo triển khai xong vào kỳ xác định trị giá mẫu sản phẩm dở dang đầu kỳ được xem là 3.000, cuối kỳ được xem là 17.000
ba. Phản ánh trong thông tin tài khoản kế toán
Xem gắn thêm :

Kết Luận:

Trên đây là các dạng bài tập nguyên lý kế toán có phần câu hỏi lý thuyết cũng như phần bài tập thực hành, bài tập luyện tập để các bạn có thể dễ dàng hiểu được các phương pháp làm của từng dạng bài tập. Chúc các bạn có thể chinh phục bài tập nguyên lý kế toán thành công!

Để đc giảng dạy chuyên nghiệp những kiến thức và kỹ năng nền tảng về nguyên lý kế toán đi qua các đoạn phim vì những kế toán trưởng sẽ với phổ biến năm kinh nghiệm tay nghề san sẻ những du khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm >>
Khóa học nguyên lý kế toán online
Khóa học nguyên lý kế toán trực tuyến

Trong khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu tại Leanh.edu.vn sẽ giúp các bạn:

 • Hiểu rõ được bản chất kế toán và hình dung rõ ràng các công việc mà Kế toán phải làm tại doanh nghiệp.
 • Hiểu và biết cách sử dụng các phương pháp kế toán vào thực tiễn (phương pháp chứng từ, phương pháp đối ứng TK …).
 • Phân biệt rõ ràng các đối tượng kế toán, hạch toán (định khoản) thành thạo các nghiệp vụ liên quan đến các đối tượng kế toán và các quá trình kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *