Sự khác nhau cơ bản giữa công ty tài chính và ngân hàng như thế nào

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu vay tiền của người dân ngày càng cao thì số lượng các công ty tài chính ngày càng gia tăng. Trước đây việc vay tiền thông thường chỉ được tiến hành tại các ngân hàng thì ngày nay dịch vụ này phát triển tại các công ty tài chình. Nhiều bạn đọc và các thanh niên khởi nghiệp thường hỏi Công ty luật Thái An: Công ty tài chính khác với các ngân hàng ở những điểm nào?  

 

thêm mạng bsc vào ví metamask
ty vẻ ngoài Thái An nêu các nơi khác nhau căn bản thân Công ty tài chính & ngân hàng cũng như sau .

Về hoạt động

Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định: Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với các chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để nhận tiền gửi của tổ chức;
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiểu để huy động vốn của tổ chức;
Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
Vay ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Bảo lãnh ngân hàng; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy từ có giá khác;
Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Đối chiếu với cá pháp luật bên trên ta hoàn toàn có thể nhấn nhìn thấy rằng Công ty tài chính sở hữu các đặc thù căn bản khác với những Ngân hàng, Ngân hàng được xem là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đc thự hiện tại toàn bộ những hoạt động giải trí ngân hàng .
Trong lúc đấy thì khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí nghiệp của công ty tài chính bị pháp lý số lượng giới hạn rộng. Công ty tài chính chỉ đc triển khai 1 hay 1 số ít hoạt động giải trí ngân hàng, trừ những hoạt động giải trí tiền xu đưa của cá thể & đáp ứng những chuyên dịch vụ giao dịch thanh toán đi qua thông tin tài khoản của người mua .

Về mức vốn pháp định

Công ty tài chính và ngân hàng đều phải có mức vốn pháp định. Tuy nhiên vốn pháp định của Ngân hàng cao hơn của công ty tài chính.
Danh mục – mức vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng (ban hàng theo nghị định số 10/011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chinh Phủ)

STT

Loại hình tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2011

 

I

Ngân hàng

một Ngân hàng thương nghiệp
A Ngân hàng thương nghiệp Chính phủ 3.000 tỷ đồng
B Ngân hàng thương nghiệp CP 3.000 tỷ đồng
C Ngân hàng liên kết kinh doanh 3.000 tỷ đồng
D Ngân hàng 100 % bản chất quốc tế 3.000 tỷ đồng
Đ Chi nhánh ngân hàng quốc tế 15 triệu $
2 Ngân hàng chủ trương 5.000 tỷ đồng
tam Ngân hàng đầu tư 3.000 tỷ đồng
bốn Ngân hàng tăng trưởng 5.000 tỷ đồng
5 Ngân hàng bắt tay hợp tác 3.000 tỷ đồng
6 Quỹ tín dụng quần chúng. #
A Quỹ tín dụng loài người Trung Ương 3.000 tỷ đồng
B Quỹ tín dụng người các đại lý 0.1 tỷ đồng

II

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

một Công ty tài chính 500 tỷ đồng
2 Công ty đến mướn tài chính 150 tỷ đồng

*

Nếu du khách vẫn còn bất gì vấn đề gì do dự, phải Call TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT nhằm đc tương hỗ ngay lúc này !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *