Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình [Mới nhất]

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình

Bảng https://kccvietnam.com/son-la-gi
vật liệu thiết kế xây dựng điều tra khảo sát trên những mỏ, xí nghiệp sản xuất, đại lý chế tạo, bãi tập kết vật liệu bên trên địa phận thức giấc

Giá vật liệu chưa bao gồm VAT.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình các thời điểm

Quý III năm 2022:

Công bố 2155 / CB-SXD vào ngày 10/08/2022 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 07/2022

Quý II năm 2022:

Công bố 1164 / CB-SXD đúng ngày 10/05/2022 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 04/2022
Công bố 1492 / CB-SXD Trong ngày 10/06/2022 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 05/2022
Công bố 1826 / CB-SXD Trong ngày 08/07/2022 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 06/2022

Quý I năm 2022:

Công bố 380 / CB-SXD đúng ngày 18/02/2022 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 01/2022
Công bố 614 / CB-SXD vào ngày 10/03/2022 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 02/2022
Công bố 856 / CB-SXD đúng ngày 18/04/2022 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 03/2022

Quý III năm 2021:

Công bố 2036 / CB-SXD Trong ngày 05/08/2021 của SXD Ninh Bình về câu hỏi CBGVL mon 07/2021
Công bố 2380 / CB-SXD đúng ngày 10/09/2021 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 08/2021

Quý II năm 2021:

Công bố 1042 / CB-SXD đến ngày 12/05/2021 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 04/2021
Công bố 1380 / CB-SXD Trong ngày 11/06/2021 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 05/2021
Công bố 1665 / CB-SXD đến ngày 09/07/2021 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 06/2021

Quý I năm 2021:

Công bố 449 / CB-SXD vào ngày 10/03/2021 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 02/2021
Công bố 810 / CB-SXD đến ngày 12/04/2021 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 03/2021

Quý IV năm 2020:

Công bố 2613/CB-SXD ngày 11/11/2020 của SXD Ninh Bình về việc CBGVL tháng 10/2020           
Công bố 2914/CB-SXD ngày 11/12/2020 của SXD Ninh Bình về việc CBGVL tháng 11/2020

Công bố 83 / CB-SXD Trong ngày 11/01/2021 của SXD Ninh Bình về câu hỏi CBGVL mon 12/2020

Quý III năm 2020:

Công bố 1760 / CB-SXD Trong ngày 05/08/2020 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 07/2020
Công bố 2363 / CB-SXD Trong ngày 13/10/2020 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 09/2020

Quý II năm 2020:

Công bố 922 / CB-SXD vào ngày 28/04/2020 của SXD Ninh Bình về Việc CBGVL mon 04/2020
Công bố 1192 / CB-SXD vào ngày 29/05/2020 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 05/2020
Công bố 1543 / CB-SXD Trong ngày 07/07/2020 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL tháng06 / 2020

Quý I năm 2020:

Công bố 245 / CB-SXD đến ngày 06/02/2020 của SXD Ninh Bình về câu hỏi CBGVL mon 01/2020
Công bố 419 / CB-SXD vào ngày 03/03/2020 của SXD Ninh Bình về bài toán CBGVL mon 02/2020
Công bố 726 / CB-SXD đúng ngày 03/04/2020 của SXD Ninh Bình về vấn đề CBGVL mon 03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *