Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

mu88 đăng nhập
tin tức, Tuyên truyền

[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ tin tức, Tuyên truyền được xem là 1 vào 12 bộ nội các tiên phong đc xây dựng vào nhà nước Cách mạng trợ thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa [ 2 ]. Bộ trưởng tiên phong được xem là ông Trần Huy Liệu, đại diện thay mặt mang lại Bộ ra đời trước quốc dân trên Lễ Độc lập .

Bộ Tuyên truyền và Cổ động[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày một mon một năm 1946, nhà nước Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đc xây dựng bên trên đại lý cải thiện trường đoản cú nhà nước tạm bợ ( chỉ bao gồm những member Việt Minh ), mang gắn 1 số ít member của Việt Quốc, Việt Bước. Một Bộ thế hệ đc xây dựng sở hữu thương hiệu Hotline Bộ Tuyên truyền và Cổ động và ông Trần Huy Liệu nhưng vẫn liên tục giữ lại chức Bộ trưởng của Bộ nào là. [ ba ]

Nha Tổng giám đốc tin tức, Tuyên truyền[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 2 mon ba năm 1946, nhà nước Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đc xây dựng dựa bên trên tác dụng của kỳ họp vật dụng Nhất Quốc hội khóa I trên Thành Phố Hà Nội, được xem là sự lan rộng ra phần tử nội các của nhà nước hợp thể trợ thời. Tuy nhưng, nhà nước Liên hiệp Kháng chiến ko xây dựng 1 bộ sở hữu công dụng cũng như Bộ Tuyên truyền và Cổ động trước đây. Thay trong ấy, Trong ngày 13 mon 5 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ra Nghị định ấn định mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai thông báo, tuyên truyền vào cả lớp nước được xem là Nha Tổng giám đốc tin tức, Tuyên truyền, dưới quyền chỉ đạo và trấn áp liên đới của Bộ Nội vụ. [ bốn ]. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng đc cử làm cho Tổng giám đốc Nha .

Nha tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 27 mon 11 năm 1946, quản trị lớp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa TP HCM ra Sắc lệnh khoản 224 / SL, thay đổi thương hiệu Nha Tổng giám đốc tin tức, Tuyên truyền thành Nha tin tức [ 5 ]. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng nhưng vẫn đc lưu nhiệm có tác dụng có tác dụng GĐ Nha .Ngày 10 mon 7 năm 1951, quản trị TP HCM cam kết Sắc lệnh khoản 36 / SL, đưa Nha tin tức từ bỏ Bộ Nội vụ lịch sự Thủ tướng tủ quản trị [ 6 ] [ 7 ]. Ông Trần Văn Giàu đc chỉ định có tác dụng GĐ Nha .

Nha Tuyên truyền và Văn nghệ[sửa|sửa mã nguồn]

Bảy mon sau, vào ngày 24 mon 2 năm 1952, Sắc lệnh khoản 83 / SL sẽ sáp nhập Nha tin tức trực thuộc Thủ tướng phủ và Vụ Văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật nằm trong Bộ Giáo dục đào tạo thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ nằm trong Thủ tướng phủ. [ tám ] [ 9 ] Tân GĐ Nha được xem là ông Tố Hữu .

Bộ Tuyên truyền[sửa|sửa mã nguồn]

Sau Hiệp định Genève, 1954, nhằm chuẩn bị sẵn sàng đến câu hỏi tiếp quản miền Bắc, mon tám năm 1954, Hội đồng nhà nước họp kỳ trung tuần mon tám năm 1954, và ra Thông cáo thành Bộ Tuyên truyền. [ 10 ] Ông Hoàng Minh Giám đc chỉ định làm cho Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và ông Tố Hữu làm cho Thứ trưởng .

Bộ Văn hóa ( miền Bắc ) và Bộ tin tức – Văn hóa ( miền Nam )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày trăng tròn mon 9 năm 1955, Quốc hội lớp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên kỳ họp vật dụng 5, sẽ trải qua bài toán thay đổi thương hiệu Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa. [ 11 ] [ 12 ] Ông Hoàng Minh Giám liên tục đc lưu nhiệm có tác dụng Bộ trưởng và giữ lại chức danh nào là vào sắp 22 năm .Ngày 6 mon 6 năm 1969, Bộ tin tức – Văn hóa, 1 vào tám bộ thuộc Nội các nhà nước Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta, đc xây dựng. GS, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đc chỉ định có tác dụng Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa và tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 13 mon 7 năm 1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI ra Quyết định lượng 96 NQ / QHK6 lưu ý Việc thống nhất Tổng cục tin tức và Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và tin tức. [ 13 ] Ông Nguyễn Văn Hiếu đc chỉ định làm cho Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa ( đợt 2 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 24 mon 6 năm 1981, Quốc hội lớp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta khóa VII kỳ họp trang bị Nhất trường đoản cú Trong ngày 24 mon 6 tới bốn mon 7 năm 1981 tách bóc Bộ Văn hóa và tin tức thành Bộ Văn hóa và Bộ tin tức. [ 14 ]. Ông Nguyễn Văn Hiếu liên tục đc lưu nhiệm có tác dụng Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa – tin tức – Thể thao và Du lịch[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 31 mon ba năm 1990, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta ra Nghị quyết lượng 244 NQ / NN xây dựng Bộ Văn hóa – tin tức – Thể thao và Du lịch, bên trên đại lý sáp nhập Bộ Văn hóa, Bộ tin tức, Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch. Ông Trần Hoàn đc chỉ định có tác dụng Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa – tin tức và Thể thao[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 27 mon 7 năm 1991, Quốc hội lớp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta khóa VIII, kỳ họp vật dụng 9 đổi thành Bộ Văn hóa – tin tức và Thể thao .

Bộ Văn hóa – tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Đến vào ngày 30 mon 9 năm 1992, Quốc hội khóa IX, kỳ họp vật dụng Nhất lại quyết định hành động thay đổi thành Bộ Văn hóa – tin tức. Hai Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch cũng đc tái xây dựng thường trực nhà nước .

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa XII ra Nghị quyết quyết định thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam. Bộ trưởng đầu tiên là Hoàng Tuấn Anh.

Lãnh đạo Bộ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Bộ trưởng: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Các Thứ trưởng:

[19]Khối tham vấn quản trị Chính phủ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Công đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

[21]Khối đơn vị chức năng công danh sự nghiệp ship hàng quản trị Chính phủ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • Báo Văn hóa
 • Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Báo Điện tử Tổ quốc
 • Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
 • Viện Phim Việt Nam
 • Viện Bảo tồn di tích
 • Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp
 • Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật
 • Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam
 • Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào
 • Nhà hát Lớn Hà Nội
 • Trường quay Cổ Loa
 • Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh
 • Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
 • Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
Khối ĐH và học viện chuyên nghành[sửa|sửa mã nguồn]
Khối cao đẳng[sửa|sửa mã nguồn]
 • Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
 • Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ
 • Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
 • Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc
 • Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
 • Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc
 • Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
 • Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
 • Trường Cao đẳng Du lịch Huế
 • Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
 • Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
 • Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Khối tầm trung[sửa|sửa mã nguồn]
 • Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Các nhà xuất bản[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thế giới
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn học
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thể thao và Du lịch

Các thương hiệu phim[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
 • Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam

Doanh nghiệp nổi trội[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên XNK phát hành phim Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ và Truyền hình
 • Công ty Cổ phần In và Văn hoá phẩm
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ngành in (Prinmatexim)
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 • Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi
 • Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam-XUNHASABA
 • Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư
 • Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Phát hành sách và văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi
 • Công ty TNHH một thành viên In Trần Phú
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in (Printexim)
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá
 • Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Lãnh đạo Bộ đi qua những thế hệ[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng đi qua những thế hệ[sửa|sửa mã nguồn]

Thứ trưởng đi qua những thế hệ[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết không tính[sửa|sửa mã nguồn]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *