BAI TAP DINH GIA – bài tập – BÀI TẬP ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN Bài tập 1 : Một loại trái phiếu có mệnh – Studocu

Một công ty tư vấn du học ban hành một kiểu trái khoán sở hữu mệnh tin tức bitcoin
10 triệu đồng, thời hạn đáo hạn được xem là 10 năm, lãi suất vay được xem là 10 % / năm, mọi năm trả lãi 2 đợt. Nếu tỷ suất lãi nhu yếu bên trên trái khoán dịp lược được xem là 12 % & 14 % thì giá cả hài hòa và hợp lý của chúng tương xứng được xem là bao lăm ?Trong tình huống trái khoán sẽ xuất hiện đc 5 năm & lãi suất vay thị phần nhưng vẫn được xem là 12 % & 14 % thì hiện nay giá của trái khoán được xem là bao lăm ?

Bài tập 6:

chúng tôi SAPA ban hành CP tầm thường phát triển hầu như. Năm tới công ty tư vấn du học phân tách tiền trong game lời đến mọi CP được xem là 4500 đ. Phần phân tách lời từ bỏ doanh thu cải thiện gần như mọi năm 5 %. Hỏi giá CP của Cty được xem là bao lăm trường hợp người đóng cổ phần hy vọng lãi bên trên bản chất góp vốn đầu tư mang lại CP được xem là 14 % ?

Bài tập 7:

Cty thép K phân chia lời mang đến người đóng cổ phần lúc bấy giờ được xem là 3000 đ / CP. Mức phân tách lời mang đến cổ phần cải thiện các 6 % / năm. Nếu chủ đầu tư của dự án yên cầu tỷ suất lãi bên trên mọi CP được xem là 12 % thì giá cổ phần của Cty thép K bên trên Thị Trường lúc bấy giờ được xem là bao lăm ?Hãy tính giá CP của Cty thép K vào vòng tam năm đến ( P3 ) ví như những giả thuyết không đổi ?

Bài tập 8:

chúng tôi đồ ăn N ban hành trái khoán lãi suất vay 15 % / năm, mệnh giá 1 triệu đồng, 15 năm đáo hạn. Lãi suất đang được xuất hiện 10 % / năm .Hãy tính hiện tại giá trái khoán có 2 phương pháp trả lãi :

Trả lãi định kỳ nữa năm 1 lần.

Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần.

Có review gì ?

Bài tập 9:

Hãy đối chiếu sự giao động giá của 2 phong cách trái khoán bên trên bên trên Thị Phần :

 • Trái phiếu A mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 10%/năm, đáo hạn trong 15 năm.
 • Trái phiếu B cũng mệnh giá 1 triệu đồng, cũng lãi suất 10%/năm nhưng đáo hạn chỉ trong 1 năm. Nếu lãi suất vay thị phần dịch chuyển :
 • a. 5%
 • b. 8%
 • c. 12%
 • d. 18%
 • Nhận xét về hiệu quả đổi khác giá trái khoán A & B đi theo lãi suất vay Thị phần .Vẽ đồ thị màn biểu diễn sự đổi khác giá trái khoán đi theo lãi suất vay thị phần. cũng có thể Kết luậnyếu tố gì ?

  Bài tập 10:

  Một giao diện trái khoán với thời gian đáo hạn được xem là đôi mươi năm nhưng mà ko mang lãi chu kỳ mà lại chỉ mang bản chất cội được xem là một triệu đ trong cuối năm trang bị trăng tròn. Nếu lúc bấy giờ lãi suất vay bên trên Thị Trường được xem là 10 % / năm thì quần chúng. # sắm trái khoán nên mang bao lăm tiền vàng nhằm tậu trái khoán nào ?

  Bài tập 11:

  chúng tôi chất hóa học mong muốn vay mượn 50 tỷ đồng bằng ven biển bí quyết chào bán 50.000 trái khoán. Trái phiếu mãn hạn vào đôi mươi năm & lãi suất vay giả mang lại nhân dân tậu 9 % / năm. Lúc bấy giờ sau 5 năm xuất hiện bên trên Thị Phần, lãi suất vay Thị trường đang thi hành tám % / năm thì hiện nay giá của trái khoán được xem là bao lăm ?

  Bài tập 12:

  chúng tôi hút thuốc Miền Nam hiện nay đang được trả lãi mang lại người đóng cổ phần 4000 đ / cổ phần vào vài ba năm ni & dự trù tiếp tục bảo trì nấc phân tách lời vào các năm đến. Nếu chủ đầu tư của dự án nhu yếu tỷ suất lãi 15 % / năm thì giá CP lúc bấy giờ bên trên Thị phần được xem là bao lăm ?

  Bài tập 13:

  Tập đoàn NN lúc bấy giờ đang được phân chia lời mang đến người đóng cổ phần 30.000 đ / CP. Nhà góp vốn đầu tư mang đến rằng phần mềm phân tách lời nào tiếp tục cải thiện 6 % / năm & bảo trì chừng độ phát triển vào đa dạng năm tiếp theo. Nếu lãi suất vay hài hòa và hợp lý được xem là 11 %, giá hài hòa và hợp lý của CP lúc bấy giờ được xem là bao lăm ?

  Bài tập 14:

  Năm 2 nghìn, shop CP A xây dựng mang bản chất điều lệ 30 tỷ đồng, khoản cổ phần ĐK ban hành được xem là 3.000.000 đ. Đến năm 2003, Cty A quyết định hành động cải thiện gắn thêm bản chất bởi bí quyết ban hành lắp 1.000.000 CP, mệnh giá mọi cổ phần nhưng vẫn được xem là 10.000 đ, nhưng mà giá cả bên trên Thị trường của cổ phần được xem là 25.000 đ. Biết rằng quỹ tích lũy sài đến góp vốn đầu tư vẫn lại tính tới cuối năm 2003 được xem là 10 tỷ đồng. Hãy tính mệnh giá & thư giá mọi CP ?

  Bài tập 15:

  Trên bảng cân bằng kế toán tài chính ( 31/12/2005 ) của công ty du học X, ta nhìn thấy sở hữu số liệu sau :

 • I. Nợ dài hạn:
 • -Trái phiếu lãi suất 7%: 7.400.000.000 đ
 • II. Vốn cổ đông:
 • -Cổ phiếu ưu đãi 8% mệnh giá 1.000.000 đ, 500 cổ phiếu đang lưu hành: 500.000.000 đ
 • -Cổ phiếu thường mệnh giá 10.000 đ, đăng ky phát hành 1 triệu cổ phiếu, 800.000 CP đang lưu hành: 8.000.000.000 đ
 • -Vốn thặng dư: 200.000.000 đ
 • -Thu nhập giữ lại: 1.400.000.000 đ
 • Tổng bản chất CP : 10.100.000.000 đCác số liệu đặc biệt tính tới đến ngày 31/12/2005 :

 • -Thu nhập ròng thực hiện sau khi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi: 1.800.000.000 đ.
 • -HĐQT cuối năm quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức là 60% thu nhập ròng sau khi trả cổ tức ưu đãi.
 • Yêu cầu :

 • 1. Nhận xét cấu trúc vốn của công ty?
 • 2. Tính thư giá cổ phiếu thường?
 • 3. Tính thu nhập mỗi cổ phần?
 • 4. Tính cổ tức chia cho mỗi cổ phần?
 • 5. Nếu toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành cổ phiếu thường với giá 40.000 đ/CP, trong lúc hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường là 50.000 đ/CP, thì nhà đầu tư có nên chuyển đổi hay không? Tính tỷ lệ chuyển đổi và khoản chênh lệch giá trên 1 cổ phiếu ưu đãi?
 • 6. Trái phiếu của công ty đã được phát hành ngày 1/7/2000, mệnh giá 1 trd, lãi suất 7% với phương thức trả lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 10 năm (ngày đáo hạn 1/7/2010). Nếu lãi suất thị trường hiện nay (1/1/2006) là 8%, hãy tính giá trái phiếu? Nếu giá trái phiếu trên thị trường hiện nay là 870.000 đ thì nhà đầu tư có nên mua trái phiếu của công ty hay không?
 • 7. Tốc độ tăng trưởng của công ty dự kiến 3 năm tới tăng mỗi năm 10%, sau đó tăng ổn định 5%/năm kể từ năm thứ 4 trở đi. Tính hiện giá cổ phiếu? So với giá thị trường hiện nay nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu hay không?
 • Bài tập 16:

  chúng tôi UP với tác dụng nguồn thu trước lãi & thuế ( EBIT ) vào năm được xem là 102 tỷ .Tổng mệnh giá trái khoán đang được xuất hiện 100 tỷ, lãi suất vay tám % / năm .Tổng mệnh giá CP tặng thêm trăng tròn tỷ, cổ tức 8,5 % / năm .chúng tôi đang được với 17.532.00 CP xoàng đang được xuất hiện, tỷ suất thanh toán giao dịch cổ tức 50 %. Thuế suất thuế nguồn thu 40 % .

 • a. Tính EPS, DPS?
 • b. Tốc độ tăng trưởng trong 3 năm tới 20%/năm, sau đó tăng 7%/năm. Lãi suất hiện hành là 10%, hãy tính hiện giá cổ phiếu?
 • Bài tập 17:

  Có những giải pháp kêu gọi bản chất đc trả ra nhằm mục đích hỗ trợ vốn đến một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của một công ty du học mang lượng bản chất góp vốn đầu tư được xem là 10 tỷ đồng. Ban chỉ huy công ty tư vấn du học đang được lưu ý đến 2 cơ cấu tổ chức bản chất hoàn toàn có thể đc chọn lựa :

 • -Phương án 1: Không vay nợ mà chỉ phát hành 1 triệu cổ phiếu thường với giá 10.000đ/CP thường.
 • -Phương án 2: Phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá là 5 tỷ đồng, trái phiếu có lãi suất 10%, chỉ phát hành 500.000 cổ phiếu thường cũng với mệnh giá như trên.
 • Biết rằng doanh thu trước lãi & thuế dự định được xem là 2 tỷ đồng. Thuế suất thuế nguồn thu doanh nghiệp được xem là 50 % .Nếu ko vay mượn nợ thì những người đóng cổ phần nhu yếu tỷ suất lợi nhuận ròng rã bên trên bản chất chủ sở hữu được xem là 10 %. Nhưng ví như sở hữu vay mượn nợ thì nhu yếu tỷ suất lợi nhuận ròng rã bên trên bản chất chủ sở hữu được xem là 12 % .So sở hữu nhu yếu có thể chọn lựa cơ cấu tổ chức bản chất làm sao có lợi rộng ?

  Bài tập 18:

  Cty Huy Hoàng sở hữu bản chất kinh doanh thương mại được xem là 100 tỷ đồng có cấu tạo bản chất cũng như sau :

 • -Cổ phiếu thường 50%, số lượng cổ phiếu thường lưu hành 3.480.000 CP.
 • -Cổ phiếu ưu đãi: 10%
 • -Trái phiếu 40% Kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng. Tỷ lệ nguồn thu giữ lại lại 50 %, tỷ suất cổ tức khuyến mại 6 %, lãi suất vay ưu tiên .
 • a/ Tính các chỉ tiêu ROE, EPS, DPS, tốc độ tăng trưởng?
 • b/ Tốc độ tăng trưởng trên được duy trì trong 3 năm tới, năm thứ 4 tăng 12%/năm và năm thứ 5 trở đi tăng 6%/năm. Tỷ lệ lãi yêu cầu trên cổ phiếu là 10%. Hãy tính giá cổ phiếu hiện nay?
 • Bài tập 19:

  Một con người góp vốn đầu tư mong muốn sắm CP của trung tâm tư vấn du học Y trong đầu năm đến & dự định tiếp tục chào bán trong cuối năm vật dụng bốn. Anh ta đc những ngôi nhà nghiên cứu và phân tích tài chính mang lại rõ được dự định EPS & tỷ suất thanh toán giao dịch cổ tức ( t % ) của công ty du học vào những năm cũng như sau :

  Năm

  EPS

  T% (%)

  T0 10.51 46
  T1 11.04 50
  T2 11.59 50
  T3 12.17 50
  T4 12,77 50

  Tỷ suất lợi nhuận nhu yếu bên trên CP được xem là 12 % & P / E dự định sống cuối năm đồ vật bốn được xem là 10. Hãy tính giá cả ngày nay của CP ?

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *