Phần mềm ArcGIS là gì

ArcGIS for Desktop GIS cho máy để bàn
Desktop GIS là một nền tảng của việc xây dựng, biên tập và phân tích kiến thức đia lý và cải thiện việc ra quyết định của bạn. Desktop GIS bao gồm những công cụ và dữ liệu sẵn sàng để sử dụng cho việc xây dựng các mô hình quy trình, đoạn mã, và quy trình làm việc nhằm giúp bạn có những câu trả lời, những dự đoán tốt hơn và kiểm tra các mối quan hệ trong dữ liệu của mình.

Bao gồm các phiên bản:
ArcGIS for Desktop Advanced: là hệ thống GIS cho máy để bàn hoàn chỉnh nhất. Nó bao gồm tất cả các chức năng của ArcGIS for Desktop Standard và Basic và thêm vào phần phân tích không gian cao cấp, mở rộng thao tác dữ liệu, và các công cụ bản đồ cao cấp. Các tổ chức sử dụng ArcGIS for Desktop Advance hàng ngày để tạo, chỉnh sửa, và phân tích dữ liệu của họ để đưa ra các quyết định chính xác hơn, nhanh hơn. ArcGIS for Desktop Advance là nhân tố tiêu chuẩn cho GIS.

ArcGIS for Desktop Standard: là một hệ thống GIS dành cho máy để bàn để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. Nó bao gồm tất cả các chức năng của ArcView cùng với các công cụ chỉnh sửa được thêm vào để đảm bảo chất lượng dữ liệu của bản. ArcGIS for Desktop Standard hỗ trợ chỉnh sửa một và nhiều người dùng cho phép bạn ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa trên thực địa.

Bạn đang đọc: Phần mềm ArcGIS là gì

ArcGIS for Desktop Basic: là phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng để hiện thỉ, quản lý, tạo, và phân tích dữ liệu địa lý. Với ArcGIS for Desktop Basic, bạn có thể hiểu được tình huống địa lý của dữ liệu, cho phép bạn hiểu các quan hệ và xác định đường đi với các cách thức mới.

ArcGIS Explorer: là một ứng dụng tải miễn phí cung cấp một phương thức đơn giản để truye cập nội dung và chứng năng trực tuyến. Với ArcGIS Explorer, bạn có thể kết nối tới một số bộ dữ liệu miễn phí, sẵn sàng sử dụng của ESRI. Kết hợp chúng với dữ liệu nội bộ của bạn hay các dịch vụ mạng 2D và 3D khác để tạo các bản đồ tùy biến và biểu diễn phân tích không gian.

ArcReader:là một ứng dụng lập bản đồ trên máy tính cá nhân miễn phí, dễ dàng sử dụng cho phép người dùng hiển thị, khám phá, và in bản đồ và địa cầu. Bất cứ ai sử dụng ArcReader đều có thể xem các bản đồ kết hợp chất lượng cao được sáng tác bởi sản phẩm ArcGIS Desktop cấp cao hơn và xuất bản với phần mềm mở rộng ArcGIS Publisher.

Extension: các sản phẩm phần mềm mở rộng cho phép bạn thêm các chức năng cho ArcGIS Desktop. Những công cụ đặc biệt này cho phép bạn biểu diễn các nhiệm vụ mở rộng như địa xử lý raster, phân tích ba chiều, và xuất bản bản đồ.

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *