10 Project Java miễn phí dành cho người mới học

Java là sự lựa chọn của phần đông những nhà tăng trưởng dự án Bất Động Sản bởi những đặc thù sau :

 • Đơn giản
 • Hướng đối tượng

 • Di động
 • Độc lập với nền tảng
 • Đảm bảo bảo mật an ninh
 • Mạnh mẽ
 • Trung lập với kiến trúc
 • Đã được diễn giải
 • Hiệu năng cao
 • Đa luồng
 • Phân tán
 • Có tính động

Các Java IDE để xây dựng dự án

Có rất nhiều Java IDE và các trình biên tập online để bạn có thể bắt đầu xây dựng các dự án Java. Danh sách dưới đây là các trình biên tập và IDE phổ biến.

 

IDEs Trình chỉnh sửa và biên tập trực tuyến
MyEclipse Codiva
IntelliJ IDEA JDoodle
NetBeans Rextester
Dr. Java Online GDB
Blue J Browxy
JDeveloper IDE One

 
Các dự án Java dành cho người mới bắt đầu

Hãy cùng khám phá về các ý tưởng dự án Java để bắt đầu hành trình lập trình Java và nâng cao tay nghề của bạn với các dự án trình độ cơ bản sau.

 

1. Dự án Thành phố thông minh

Source Code: Dự án Thành phố mưu trí trợ giúp hành khách và khách thăm quan đến thành phố bằng cách phân phối thông tin về khách sạn, những cơ sở vận tải đường bộ, đặt vé máy bay, thông tin shopping, tin tức của thành phố ,. v .. v .. Vì vậy nó đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch cho hành khách đén thành phố. Đây là một phần mềm được lập trình bằng ngôn từ Java xử lý được những yếu tố mà khách mới đến thành phố gặp phải như tìm đường, tìm khách sạn, đặt vé và nhiều hơn thế. Source Code : Smart City Project
 

2. Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Các quốc gia khác nhau có đơn vị tiền tệ khác nhau và các đơn vị tiền tệ này hàng ngày có nhiều mối liên hệ với nhau. Mọi người cần phải được cập nhật về tỉ giá mới nhất khi chuyển tiền. Vậy, công cụ chuyển đổi tiền tệ là một dự án Java mini cung cấp cung cấp một giao diện trên nền web dành cho việc trao đổi/chuyển đổi tiền tệ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Nó được lập trình bằng Ajax, một công cụ web của Java servlets. Ứng dụng này được sử dụng cho mục đích kinh doanh, các lĩnh vực liên quan đến cổ phần và tài chính.

Source code:

 

/ *

* To change this template, choose Tools | Templates

* and open the template in the editor .

* /

package com.exchange;

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.util.*;

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

import java.io.InputStream;

import java.net.*;

import com.google.gson.*;

/ * *

*

*@ authorpakallis

* /

class Recv

{

private String lhs;

private String rhs;

private String error;

private String icc;

public Recv(

{
}

public String getLhs()

{

return lhs;

}

public String getRhs()

{

return rhs;

}
}

public class Convert extends HttpServlet {

    / * *

     * Processes requests for both HTTP GET and POST methods.

* @ param request servlet request

* @ param response servlet response

* @ throws ServletException if a servlet-specific error occurs

* @ throws IOException if an I / O error occurs

* /

    protected void processRequest(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)

throws ServletException, IOException {

        String query = ” “;

        String amount = ” “;

        String curTo = ” “;

        String curFrom = ” “;

        String submit = ” “;

        String res = ” “;

        HttpSession session;

        resp.setContentType(” text / html ; charset = UTF-8 “);

        PrintWriter out = resp.getWriter();

        / * Read request parameters * /

        amount = req.getParameter(” amount “);

        curTo = req.getParameter(” to “);

        curFrom = req.getParameter(” from “);

        / * Open a connection to google and read the result * /

        try {

            query = ” http://www.google.com/ig/calculator?hl=en&q= ” + amount + curFrom + ” = ? ” + curTo;

            URL url = new URL(query);

            InputStreamReader stream = new InputStreamReader(url.openStream());

            BufferedReader in = new BufferedReader(stream);

            String str = ” “;

            String temp = ” “;

            while ((temp = in.readLine()) != null) {

str = str + temp ;
}

            / * Parse the result which is in json format * /

            Gson gson = new Gson();

            Recv st = gson.fromJson(str, Recv.class);

            String rhs = st.getRhs();

            rhs = rhs.replaceAll(” � “, ” “);

            / * we do the check in order to print the additional word ( millions, billions etc ) * /

            StringTokenizer strto = new StringTokenizer(rhs);

            String nextToken;

            out.write(strto.nextToken());

            nextToken = strto.nextToken();

            if( nextToken.equals(” million “) || nextToken.equals(” billion “) || nextToken.equals(

“trillion”

))

{

                out.println(” “+nextToken);

}

        } catch (NumberFormatException e) {

            out.println(” The given amount is not a valid number “);

}
}

    

// 

    / * *

     * Handles the HTTP GET method.

* @ param request servlet request

* @ param response servlet response

* @ throws ServletException if a servlet-specific error occurs

* @ throws IOException if an I / O error occurs

* /

    @Override

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

        processRequest(request, response);

}

    / * *

     * Handles the HTTP POST method.

* @ param request servlet request

* @ param response servlet response

* @ throws ServletException if a servlet-specific error occurs

* @ throws IOException if an I / O error occurs

* /

    @Override

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

        processRequest(request, response);

}

    / * *

* Returns a short description of the servlet .

* @ return a String containing servlet description

* /

    @Override

    public String getServletInfo() {

        return ” Short description “;

    }/ /

}

3. Game đoán số


“ trò chơi đoán số ” là một dự án Bất Động Sản Java nhỏ và đơn thuần được cho phép người dùng đoán một số lượng được tạo ra bởi máy vi tính và tham gia vào những bước sau :

 1. Máy tính đưa ra một số lượng ngẫu nhiên trong một khoảng chừng, giả dụ như từ 1 đến 100 .
 2. Người dùng nhập số lượng mà họ đoán vào bảng hội thoại được hiển thị .
 3. Máy tính sẽ thông tin đến người dùng số của họ nhập vào trùng khớp hay cao hơn / thấp hơn số do máy đưa ra .
 4. Trò chơi liên tục cho đến khi người chơi đoán đúng số lượng .

Bạn cũng hoàn toàn có thể bổ trợ thêm những chi tiết cụ thể như sau :

 • Giới hạn số lần đoán .
 • Thêm nhiều vòng chơi .
 • Hiển thị điểm số .
 • Chấm điểm dựa trên số lần đoán .

Source Code :

package guessinggame;

* Java game “Guess a Number” that allows user to guess a random number that has been generated.

* /

import javax.swing.*;

public class GuessingGame {

    public static void main(String[] args) {

        int computerNumber = (int) (Math.random()*100 + 1);

        int userAnswer = 0;

        System.out.println(” The correct guess would be ” + computerNumber);

        int count = 1;

        while (userAnswer != computerNumber)

{

            String response = JOptionPane.showInputDialog(null,

                ” Enter a guess between 1 and 100 “, ” Guessing Game “, 3);

            userAnswer = Integer.parseInt(response);

            JOptionPane.showMessageDialog(null, ” “+ determineGuess(userAnswer, computerNumber, count));

count + + ;
}
}

    public static String determineGuess(int userAnswer, int computerNumber, int count){

        if (userAnswer <=0 || userAnswer >100) {

            return ” Your guess is invalid “;

}

        else if (userAnswer == computerNumber ){

            return ” Correct !\ nTotal Guesses : ” + count;

}

        else if (userAnswer > computerNumber) {

            return ” Your guess is too high, try again .\ nTry Number : ” + count;

}

        else if (userAnswer < computerNumber) {

            return ” Your guess is too low, try again .\ nTry Number : ” + count;

}

        else {

            return ” Your guess is incorrect\ nTry Number : ” + count;

}
}
}

4. Game phá gạch


Source Code: trò chơi phá gạch gồm có những hàng gạch được đặt ở phía trên của màn hình hiển thị. Người chơi sẽ có một quả bóng được đặt trên một thanh ở phía dưới màn hình hiển thị. Thanh này hoàn toàn có thể vận động và di chuyển trái phải bằng những phím mũi tên trên bàn phím. Người chơi sử dụng thanh này để giữ bóng nẩy. Mục tiêu của game show là phá hết gạch mà không đỡ bóng hụt. Dự án sử dụng Java swing, những concept lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng và nhiều hơn nữa. Source Code : Brick Breaker Game

 

5. Phần mềm trực quan hoá dữ liệu

Việc trình bày và hiển thị dữ liệu dưới định dạng đồ hoạ hoặc hình ảnh được gọi là Trực quan hoá dữ liệu. Trực quan hoá dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu và phát triển và liên quan mật thiết dến đồ hoạ thông tin, đồ hoạ số liệu thống kê và trực quan hoá khoa học.

Dự án hiển thị các đồ thị liên thông dưới dạng trực quan hoá dữ liệu. Đồ thị liên thông này có thể được đặt ở các vị trí khác nhau bằng chuột hoặc trackpad. Mục tiêu của dự án như sau:

 1. Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu suất cao sử dụng đồ hoạ và hình ảnh .
 2. Hoạt động trôi chảy và có tính nghệ thuật và thẩm mỹ .
 3. Trình bày ý tưởng sáng tạo một cách hiệu suất cao và cung ứng những insight thiết yếu cho những bộ tài liệu và thông tin phức tạp .

Source Code: Phần mềm trực quan hoá tài liệu giúp người dùng thuận tiện hiểu và chớp lấy thông tin khi chúng được hiển thị hoặc trình diễn dưới dạng sơ đồ hoặc đồ thị thay vì những trang báo cáo giải trình. Source Code : Data Visualization Software

6. Giao diện ATM

Tất cả tất cả chúng ta đều gặp những cây ATMs trong thành phố và chúng đều được dựng bằng Java. Dự án này gồm có 5 lớp khác nhau và là một ứng dụng có nền là bảng điều khiển và tinh chỉnh. Khi mạng lưới hệ thống khởi động, người dùng được nhu yếu nhập ID và mã PIN. Sau khi những thông tin đã đúng chuẩn, khi đó những công dụng của ATM mới được mở. Dự án được cho phép thực thi những công dụng sau :

 1. Lịch sử thanh toán giao dịch
 2. Rút tiền
 3. Gửi tiền
 4. Chuyển tiền
 5. Thoát

7. Hệ thống quản lý máy chủ Web

Có tên là “E-Space” dự án hệ thống quả lý máy chủ web này làm việc với thông tin, bảo trì và quản lý thông tin của máy chủ web. Máy chủ Web được cho là một trong những giải pháp đáng giá cho các công ty trong thời buổi các trang thương mại điện tử nhanh chóng giới thiệu sản phẩm của họ trên khắp môi trường web.
Dự án cung cấp giải pháp về hoạt động của công ty trên internet bằng cách cung cấp chức năng bảo trì máy chủ.

Dự án bao gồm các mục đích sau:

 1. Xác định người tiêu dùng là những cá thể, chủ thể kinh doanh thương mại hay chỉ là những sever web khác .
 2. Theo dõi vị trí địa lý của những cá thể, chủ thể kinh doanh thương mại hay sever web .
 3. Giúp người mua biết được những chủ trương về bảo mật an ninh và quyền riêng tư .
 4. Xác định URL Authorities và URL Names .
 5. Duy trì mối quan hệ giữa người mua và dịch vụ web của công ty .

8. Hệ thống đặt vé máy bay

Dự án được dựng trên nền web và có một kiến trúc mở, nghĩa là ứng dụng luôn theo kịp các nhu cầu thường xuyên thay đổi của ngành hàng không bằng cách bổ sung thêm các hệ thống & chức năng mới. Hệ thống bao gồm các chức năng giao dịch online, giá vé, danh sách kiểm kê & vé điện tử.

Phần mềm bao gồm 4 module chính: đăng ký, đăng nhập, đặt vé và huỷ đặt vé. Ứng dụng cho phép kết nối mạng qua giao thức TCP/IP, tạo thuận lợi cho việc sử dụng kết nối internet & intranet trên toàn cầu.

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

 1. Đặt và huỷ đặt vé .
 2. Tự động hoá những công dụng mạng lưới hệ thống .
 3. Phản hồi nhanh người mua .
 4. Chức năng quản lý thanh toán giao dịch và định tuyến .
 5. Lưu lại hồ sơ hành khách .

9. Hiệu sách Online

Dự án này chủ yếu được phát triển dành cho các hiệu sách & cửa hàng để vi tính hoá quá trình mua sách. Mục tiêu của dự án là tạo ra một nền tảng mua bán sách hiệu quả và đáng tin cậy tạo thuận lợi cho cả người bán và người mua. Nó giúp người mua tiết kiệm thời gian bởi có thể truy cập hiệu sách từ bất kỳ đâu & cung cấp dịch vụ giao hàng.

Dự án này cũng có chức năng lưu trữ lịch sử mua & bán sách trên cơ sở dữ liệu.
Các chức năng chính của dự án bao gồm:

 1. An ninh : Chỉ người dùng đã ĐK mới hoàn toàn có thể truy vấn vào cơ sở tài liệu .
 2. Phân loại sách theo giá, tiêu đề, … v .. v …
 3. Thông báo sách đã được giao đến người mua bảo đảm an toàn .
 4. Dự án hoạt động giải trí nhanh và hiệu suất cao với cả quản lý shop và người mua .
 5. Dự án hoàn toàn có thể triển khai những thanh toán giao dịch trực tuyến một cách đáng đáng tin cậy .

10. Game Rắn săn mồi

Source Code: 

Kết luận

Trên đây là những ứng dụng Java mà chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Dù là chơi game, rút tiền từ ATM, mua sắm online hay đặt vé, code Java giúp chúng ta thực hiện tất cả các tác vụ này. Java là một ngôn ngữ mạnh mẽ và an toàn, đó là lý do tại sao nó lại là ngôn ngữ ưa thích cẩu các nhà phát triển để thực hiện các dự án đó. Thành thạo code bằng Java mở ra cánh cửa đến rất nhiều cơ hội. Vì vậy hãy tự trang bị cho minh kiến thức và thử sức với các dự án để nâng cao tay nghề lập trình Java của bạn.Hẳn là ai cũng đã từng chơi qua game rắn săn mồi trên những mẫu điện thoại cảm ứng của những năm 90-2000. Bạn đã từng nghĩ đến việc tự làm ra tựa game này chưa ? Mục tiêu của game là điều khiển và tinh chỉnh con rắn ăn những token là thức ăn mà không để bị chạm vào thành màn hình hiển thị hay chính nó. Mỗi lần rắn ăn token thì điểm số sẽ được update. Người chơi thua khi con rắn chạm vào thành màn hình hiển thị hoặc chính nó và và điểm số sau cuối sẽ được hiển thị. Source Code : Snake trò chơi in Java Trên đây là những ứng dụng Java mà tất cả chúng ta thường phát hiện trong đời sống hàng ngày. Dù là chơi game, rút tiền từ ATM, shopping trực tuyến hay đặt vé, code Java giúp tất cả chúng ta triển khai tổng thể những tác vụ này. Java là một ngôn từ can đảm và mạnh mẽ và bảo đảm an toàn, đó là nguyên do tại sao nó lại là ngôn từ ưa thích cẩu những nhà tăng trưởng để thực thi những dự án Bất Động Sản đó. Thành thạo code bằng Java mở ra cánh cửa đến rất nhiều thời cơ. Vì vậy hãy tự trang bị cho minh kiến thức và kỹ năng và thử sức với những dự án Bất Động Sản để nâng cao kinh nghiệm tay nghề lập trình Java của bạn .

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT - ICT HÀ NỘI

Học Lập trình chất lượng cao (Since 2002). Học thực tế + Tuyển dụng ngay!

Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 02435574074 - 0383.180086

Email: [email protected]

Website : https://bacxiunong.com

Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/

#niit #icthanoi #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp #python #java #php

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *