Chương 8: Quy trình công nghệ phần mềm | SWEBOK3

 1. Định nghĩa Quy trình phần mềm
  Quản lý quy trình phần mềm
  Cơ sở hạ tầng quy trình phần mềm
 1. Vòng đời của phần mềm

  Các loại quy trình phần mềm
  Những quy mô vòng đời phần mềm

Điều chỉnh quy trình phần mềm

Liên hệ trong thực tế
 1. Đánh giá và cải tổ quy trình phần mềm
  Những quy mô nhìn nhận quy trình phần mềm
  Những giải pháp nhìn nhận quy trình phần mềm
Những mô hình cải thiện quy trình phần mềm

Xếp hạng nối tiếp và giai đoạn quy trình phần mềm
 1. Cách đo lường và thống kê phần mềm
  Cách đo lường và thống kê quy trình phần mềm và loại sản phẩm
  Chất lượng của tác dụng sự thống kê giám sát
Những mô hình thông tin phần mềm

Những kỹ thuật đo lường quy trình phần mềm
 1. Những công cụ quy trình kĩ thuật phần mềm
 1. Định nghĩa Quy trình phần mềm

Quy trình công nghệ phần mềm có tương quan với những hoạt động giải trí việc làm hoàn thành xong bởi những kỹ sư phần mềm để tăng trưởng, duy trì và quản lý và vận hành phần mềm, ví dụ điển hình như nhu yếu, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, thử nghiệm, quản trị thông số kỹ thuật, và những quy trình công nghệ phần mềm khác. Để dễ hiểu, ” quy trình công nghệ phần mềm ” sẽ được gọi là ” quy trình phần mềm “. Quy trình phần mềm là một cấu trúc, gồm có tập hợp những hoạt động giải trí thiết yếu và những hiệu quả tương ứng, sử dụng trong việc tăng trưởng, sản xuất ra một loại sản phẩm phần mềm. Quy trình phần mềm được đặc tả vì một số ít nguyên do : để tạo điều kiện kèm theo cho sự hiểu biết của con người, thông tin liên lạc và phối hợp ; để tương hỗ quản trị dự án Bất Động Sản phần mềm ; để thống kê giám sát và nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm phần mềm một cách hiệu suất cao ; để tương hỗ quy trình nâng cấp cải tiến ; và để cung ứng một cơ sở cho việc tương hỗ tự động hóa thực thi quy trình .
Định nghĩa vừa đủ về quy trình phần mềm gồm có việc tương hỗ triển khai quy trình phần mềm
• Môi trường thao tác tương hỗ việc triển khai quy trình phần mềm .
• Đặc tả vai trò và năng lượng mỗi đơn vị chức năng trong tổ chức triển khai .
• Có giải pháp nhìn nhận hiệu suất cao việc triển khai quy trình phần mềm. Ví dụ bằng chỉ số KPI
Quy trình phần mềm hoàn toàn có thể miêu tả bằng ngôn từ tự nhiên, hoặc bằng những công cụ như UML, BPMN ; IDEF0 hoặc sơ đồ .
1.1 Quản lý quy trình phần mềm
Quản lý quy trình phần mềm nhằm mục đích nhận ra hai tiềm năng : Nhận ra hiệu suất và hiệu suất cao của việc vận dụng quy trình phần mềm vào trong dự án Bất Động Sản hoặc tổ chức triển khai. Việc đổi khác hoặc thêm mới một quy trình phần mềm nhằm mục đích mục tiêu nâng cấp cải tiến hiệu suất cao và hiệu suất hoạt động giải trí của quy trình, từ đó cải tổ hiệu quả của quy trình làm ra mẫu sản phẩm. Thay đổi hoặc nâng cấp cải tiến quy trình có tương quan ngặt nghèo tới việc đổi khác quy mô tổ chức triển khai hoặc hạ tầng của tổ chức triển khai. Mục tiêu của sự đổi khác này nhằm mục đích mục tiêu cả thiện giá tiền mẫu sản phẩm, thời hạn thiết kế xây dựng mẫu sản phẩm hoặc chất lượng của loại sản phẩm phần mềm. Thay đổi quy trình của một tổ chức triển khai thường kéo theo biến hóa nhiều thứ, ví dụ như quy mô của tổ chức triển khai đó, và ngược lại .
1.2 Cơ sở hạ tầng quy trình phần mềm
Thiết lập, thực thi và quản trị những quy trình phần mềm và những quy mô vòng đời phần mềm thường xảy ra ở Lever những dự án Bất Động Sản phần mềm. Tuy nhiên, ứng dụng có mạng lưới hệ thống những quy trình phần mềm và những quy mô vòng đời phần mềm qua một tổ chức triển khai hoàn toàn có thể đem lại quyền lợi cho tổng thể những phần mềm thao tác trong tổ chức triển khai. Một hạ tầng quy trình phần mềm hoàn toàn có thể cung ứng những định nghĩa quy trình, chủ trương để lý giải và vận dụng những quy trình, và miêu tả những thủ tục được sử dụng để triển khai những quy trình. Ngoài ra, một hạ tầng quy trình phần mềm hoàn toàn có thể cung ứng kinh phí đầu tư, công cụ, đào tạo và giảng dạy, và những nhân viên cấp dưới đã được phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc thiết lập và duy trì hạ tầng quy trình phần mềm .
Cơ sở hạ tầng quy trình phần mềm tùy thuộc vào kích cỡ và độ phức tạp của tổ chức triển khai và những dự án Bất Động Sản triển khai trong tổ chức triển khai. Các tổ chức triển khai và những dự án Bất Động Sản nhỏ, đơn thuần có nhu yếu hạ tầng đơn thuần. Các tổ chức triển khai và những dự án Bất Động Sản phức tạp có hạ tầng quy trình phần mềm lớn hơn và phức tạp hơn. Trong trường hợp đó, đơn vị chức năng tổ chức triển khai khác nhau hoàn toàn có thể được thiết lập ( ví dụ điển hình như một quy trình nhóm kỹ sư phần mềm hoặc một ban chỉ huy ) để giám sát việc thực thi và nâng cấp cải tiến những quy trình phần mềm .
Một nhận thức sai lầm đáng tiếc phổ cập là việc thiết lập một hạ tầng quy trình phần mềm và thực thi những quy trình phần mềm lặp lại sẽ thêm thời hạn và ngân sách để tăng trưởng phần mềm và bảo dưỡng. Có ngân sách thiết yếu tương quan đến việc trình làng hoặc cải tổ một quy trình phần mềm ; Tuy nhiên, kinh nghiệm tay nghề cho thấy rằng việc thực thi cải cách mạng lưới hệ thống những quy trình phần mềm có xu hướng dẫn đến ngân sách thấp hơn trải qua cải tổ hiệu suất cao, tránh làm lại, và phần mềm đáng đáng tin cậy hơn và giá thành hài hòa và hợp lý hơn. Hiệu suất của quy trình do đó ảnh hưởng tác động đến chất lượng loại sản phẩm phần mềm .

 1. Vòng đời phần mềm

Vòng đời tăng trưởng phần mềm ( SDLC ) là những quy trình dùng để đặc tả và quy đổi những nhu yếu thành mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể chuyển giao .
Vòng đời loại sản phẩm ( SPLC ) gồm có vòng đời tăng trưởng phần mềm cộng với :
• Những quy trình phần mềm cung ứng cho việc tiến hành, tương hỗ, bảo dưỡng, tăng cấp và ngưng sử dụng .
• Các quy trình khác : Quản lý setup phần mềm, quy trình quản trị chất lượng phần mềm .
Mô hình vòng đời tăng trưởng phần mềm
• Nhấn mạnh vào tính phụ thuộc vào và quan hệ lẫn nhau về thời hạn ( temporal ) và logic của những quy trình trong một quy mô .
• Bao gồm những chính sách trấn áp so với việc vận dụng tiêu chuẩn nguồn vào và đầu ra. Đầu ra của một quy trình phần mềm thường phân phối nguồn vào cho quy trình phần mềm khác .
2.1 Phân loại quy trình phần mềm
Quy trình cơ bản
• Những quy trình phần mềm dành cho việc tăng trưởng, thi hành và bảo dưỡng phần mềm
Quy trình tương hỗ
• Quy trình tương hỗ được vận dụng liên tục trong suốt vòng đời mẫu sản phẩm phần mềm để tương hỗ quy trình cơ bản .
• Bao gồm những quy trình như quản trị thông số kỹ thuật phần mềm, bảo vệ chất lượng, kiểm tra và xác nhận .
Quy trình tổ chức triển khai
• Quy trình giảng dạy .
• Quy trình nghiên cứu và phân tích thống kê giám sát .
• Quy trình quản trị hạ tầng, quản trị hạng mục và tái sử dụng .
Quy trình cho Cross-Project
• Reuse, product-line, domain engineering, tương quan đến nhiều dự án Bất Động Sản trong tổ chức triển khai .
Quy trình phần mềm bổ trợ cho những quy trình trên :
• Quy trình quản trị dự án Bất Động Sản gồm có những quy trình lập kế hoạch và lập dự trù, quản trị tài nguyên, thống kê giám sát và trấn áp, chỉ huy, quản trị rủi ro đáng tiếc, quản trị những bên tương quan, phối hợp chính, tương hỗ, tổ chức triển khai, và những quy trình cross-project của những dự án Bất Động Sản tăng trưởng phần mềm và bảo dưỡng .
Quy trình phần mềm hoàn toàn có thể được tăng trưởng cho 1 số ít nhu yếu đặc biệt quan trọng : ví dụ một dự án Bất Động Sản cần bảo mật thông tin thông tin thì quy trình phần mềm cũng cần sửa đổi để tuân theo nhu yếu bảo mật thông tin thông tin .
2.2 Mô hình vòng đời phần mềm
Mô hình tuyến tính : Các quá trình tăng trưởng phần mềm được triển khai tuần tự
Mô hình lặp lại : Phần mềm được tăng trưởng từng bước tăng tính năng trên chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại
Mô hình Agile
• Phát triển phần mềm linh động là một chính sách triển khai những dự án Bất Động Sản phần mềm khuyến khích những biến hóa mang tính tiến hóa trong hàng loạt vòng đời của dự án Bất Động Sản .
• Thường xuyên thuyết minh phần mềm với một đại diện thay mặt người mua hoặc người dùng .
• Trong thời gian ngắn lặp đi lặp lại chu kỳ luân hồi sản xuất những gia số nhỏ của phần mềm
Mô hình tăng trưởng tuyến tính thường tăng trưởng một bộ hoàn hảo những nhu yếu phần mềm, đến mức hoàn toàn có thể, trong thời hạn khởi đầu và lập kế hoạch dự án Bất Động Sản. Các nhu yếu về phần mềm này sau đó được trấn áp một cách khắt khe. Thay đổi những nhu yếu phần mềm được giải quyết và xử lý bởi một ban trấn áp đổi khác .
Mô hình ngày càng tăng sản xuất ngày càng tăng liên tục của bộ thao tác, phần mềm chuyển giao dựa trên phân vùng của những phần mềm nhu yếu phải được triển khai trong mỗi gia số. Các nhu yếu về phần mềm hoàn toàn có thể được trấn áp một cách ngặt nghèo, như trong một quy mô tuyến tính, hoặc hoàn toàn có thể có 1 số ít linh động trong việc sửa đổi những nhu yếu phần mềm. Mô hình Agile hoàn toàn có thể xác lập khoanh vùng phạm vi mẫu sản phẩm và tính năng hạng sang bắt đầu ; Tuy nhiên, những quy mô Agile được phong cách thiết kế để tạo thuận tiện cho quy trình tiến hóa của những nhu yếu phần mềm trong dự án Bất Động Sản .
2.3 Điều chỉnh quy trình phần mềm
• Điều chỉnh ( adaptation ) quy trình sẽ tùy vào toàn cảnh tổ chức triển khai, sự thay đổi công nghệ, kích cỡ dự án Bất Động Sản, nhu yếu quản trị, trong thực tiễn ngành công nghiệp phần mềm ở địa phương .
• Quá trình kiểm soát và điều chỉnh quy mô vòng đời phần mềm hoàn toàn có thể gồm có : thêm thông tin vào quy trình phần mềm hoặc vô hiệu những quy trình không vận dụng được

2.4 Liên hệ với thực tế

Những yếu tố được xem xét khi định nghĩa và phong cách thiết kế một quy mô vòng đời phần mềm gồm có những nhu yếu tương thích với những tiêu chuẩn, hướng dẫn và chủ trương ; nhu yếu của người mua ; tầm quan trọng của những loại sản phẩm phần mềm .
Những quy trình phần mềm ( ví dụ như quản trị thông số kỹ thuật, thiết kế xây dựng và thử nghiệm ) hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh để tạo thuận tiện cho hoạt động giải trí tương hỗ, bảo dưỡng, quy đổi và kết thúc của phần mềm .

 1. Đánh giá và cải thiện quy trình phần mềm

Chủ đề này nói về nhìn nhận quy trình phần mềm, giải pháp nhìn nhận quy trình phần mềm, quy trình cải tổ quy mô phần mềm, và phương pháp xếp hạng. Đánh giá quy trình phần mềm được sử dụng để nhìn nhận những hình thức và nội dung của một quy trình phần mềm, mà hoàn toàn có thể được xác lập bởi một bộ tiêu chuẩn hóa những tiêu chuẩn. Trong 1 số ít trường hợp, những pháp luật ” quy trình thẩm định và đánh giá ” và ” nhìn nhận năng lực ” được sử dụng thay vì nhìn nhận quy trình
Hiệu suất nhìn nhận thường được triển khai trong một tổ chức triển khai để xác lập những quy trình phần mềm cần cải tổ. Đánh giá quy trình được triển khai ở những Lever của hàng loạt tổ chức triển khai, đơn vị chức năng tổ chức triển khai trong những tổ chức triển khai, và những dự án Bất Động Sản cá thể. Đánh giá hoàn toàn có thể tương quan đến những yếu tố như nhìn nhận liệu những tiêu chuẩn quy trình phần mềm nguồn vào, đầu ra được cung ứng, để xem xét những yếu tố rủi ro đáng tiếc và quản trị rủi ro đáng tiếc, hoặc để rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề. Đánh giá quy trình được thực thi bằng cách sử dụng cả một quy mô nhìn nhận và chiêu thức nhìn nhận. Mô hình này hoàn toàn có thể cung ứng một chuẩn mực để so sánh điểm chuẩn giữa những dự án Bất Động Sản trong một tổ chức triển khai và giữa những tổ chức triển khai .
Quy trình kiểm tra khác với quy trình nhìn nhận phần mềm. Việc nhìn nhận phần mềm sẽ xác lập được tính khả thi và sự biến hóa của phần mềm để biết được phần mềm cải tổ như thế nào. Kiểm tra phần mềm để xác lập rằng những tiêu chuẩn có hài hòa và hợp lý hay không. Đây là quy trình tích lũy dẫn chứng và nhìn nhận dẫn chứng về những hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống thông tin đã được tổ chức triển khai. Việc nhìn nhận những vật chứng phải bảo vệ rằng hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống ấy phải bảo mật thông tin, chính trực, hữu hiệu, và hiệu suất cao nhằm mục đích đạt được những tiềm năng của tổ chức triển khai đã đề ra .
3.1 Những quy mô nhìn nhận quy trình phần mềm
Việc nhìn nhận quy mô quy trình phần mềm mang lại những kinh nghiệm tay nghề thực tiễn tốt. Nó hoàn toàn có thể vận dụng thêm trong những việc bảo dưỡng phần mềm, quản trị dự án Bất Động Sản phần mềm, quản trị kỹ thuật mạng lưới hệ thống, hoặc quản trị nguồn nhân lực .
3.2 Những giải pháp nhìn nhận quy trình phần mềm
• 1 chiêu thức nhìn nhận quy trình phần mềm hoàn toàn có thể dựa vào việc định tính hoặc định lượng. Định tính được xác lập qua những nhìn nhận của những chuyên viên có kinh nghiệm tay nghề. Định lượng là dựa vào những chỉ số đo và giám sát được. Lấy ví dụ là dựa vào những thông số kỹ thuật như số lỗi, số issue được tạo ra, thời hạn trung bình cấn thiết để hiệu chỉnh 1 lỗi, vv … .
• Một phương pháp điển hình của việc nhìn nhận quy trình phần mềm gồm có lập kế hoạch, khám phá trong thực tiễn ( bằng cách thu thập dữ liệu trải qua bảng câu hỏi, phỏng vấn và quan sát trong thực tiễn việc làm ), nghiên cứu và phân tích và báo cáo giải trình .
• Chất lượng của những hiệu quả nhìn nhận nhờ vào vào giải pháp nhìn nhận, tính toàn vẹn và chất lượng của tài liệu thu được, năng lực của những nhóm nhìn nhận và tính khách quan của thông tin mà họ nhìn nhận được, và những thông số kỹ thuật trong quy trình kiểm tra nhìn nhận. Kết quả mong ước của việc nhìn nhận quy trình phần mềm là đạt được cái nhìn toàn vẹn rằng phần mềm đang ở trạng thái như thế nào và cung ứng cơ sở cho việc nâng cấp cải tiến quy trình ( nếu có )
3.3 Những quy mô cải tổ quy trình phần mềm
Cải thiện quy trình phần mềm nhấn mạnh vấn đề sự cải tổ liên tục để phần mềm tiến tới trạng thái hoàn thành xong. Việc nâng cấp cải tiến quy trình phần mềm hoàn toàn có thể gồm có những quy trình con về thống kê giám sát, nghiên cứu và phân tích, và đổi khác. Mô hình Plan-Do-Check-Act là một cách tiếp cận nổi tiếng để nâng cấp cải tiến quy trình phần mềm. Các hoạt động giải trí nâng cấp cải tiến gồm có việc xác lập và ưu tiên những điểm cần nâng cấp cải tiến trước ; đề xuất kiến nghị những giải pháp để nâng cấp cải tiến, nhìn nhận sự cải tổ so với tác dụng quy trình trước đó hoặc so với 1 mô hình mẫu nào đó. Mô hình Plan-Do-Check-Act hoàn toàn có thể được vận dụng cho việc phòng ngừa những lỗi xảy ra
3.4 Xếp hạng quy trình phần mềm
Để nhìn nhận năng lực và sự thay đổi ( văn minh, đổi khác tích cực ) của 1 quy trình phần mềm thì sử dụng bảng nhìn nhận gồm 5 hoặc 6 Lever
Bảng biểu lộ những Lever nhìn nhận quy trình phần mềm
Trong bảng 8.1 ,
• Mức 0 chỉ ra rằng một quy trình phần mềm được thực thi không vừa đủ hoặc không hề triển khai được .
• Cấp độ 1, một quy trình phần mềm đang được triển khai .
• Ở Lever 2, một quy trình phần mềm đang được thực thi và nó có năng lực cho ra những loại sản phẩm trung gian mà hoàn toàn có thể hiển thị, thấy được
• Ở Lever 3, những quy trình đã triển khai xong ở Lever 2 được xác lập rõ ( xác lập trải qua những chủ trương và thủ tục của tổ chức triển khai ). Cấp độ 3 thì quy trình phần mềm liên tục được cải tổ và nó cung ứng một cơ sở cho việc nâng cấp cải tiến quy trình, vì ở Lever này những chuyên viên đã hoàn toàn có thể nhìn nhận và đo đạc được những thông số kỹ thuật chất lượng quy trình phần mềm
• Cấp độ 4, những giải pháp định lượng, nghiên cứu và phân tích thống kê hoàn toàn có thể được vận dụng và được sử dụng để nhìn nhận quy trình
• Cấp độ 5, những chính sách cho việc nâng cấp cải tiến quy trình phần mềm liên tục được vận dụng .

 1. Cách đo lường phần mềm

Chủ đề này nói về quy trình phần mềm và đo lường và thống kê loại sản phẩm, chất lượng của những hiệu quả giám sát, quy mô thông tin phần mềm, và kỹ thuật thống kê giám sát quy trình phần mềm. Trước khi một quy trình mới được thực thi hoặc một quy trình hiện tại được sửa đổi, hiệu quả thống kê giám sát cho tình hình lúc bấy giờ nên được thu lại để cung ứng một đường cơ sở để so sánh giữa tình hình hiện tại và tình hình mới .
4.1 Cách thống kê giám sát quy trình phần mềm và loại sản phẩm
Đo lường sản xuất phần mềm có tương quan với việc xác lập hiệu suất cao và hiệu suất của một quy trình phần mềm, hoạt động giải trí, hoặc tác vụ. Hiệu quả của một quy trình phần mềm, hoạt động giải trí, hoặc tác vụ là tỷ suất của những nguồn tài nguyên thực sự tiêu thụ / tài nguyên dự kiến trong triển khai xong một quy trình phần mềm, hoạt động giải trí, hoặc việc làm .
Ngân sách chi tiêu tương tự là những biện pháp chính tính tài nguyên cho hầu hết những quy trình phần mềm, hoạt động giải trí và trách nhiệm ; nó được đo bằng đơn vị chức năng như person-hours, person-days, person-hours, person-days, staff – weeks, or staff-months effort hoặc tương tự đơn vị chức năng tiền tệ-chẳng hạn như Euro hoặc đô la .
Hiệu quả là tỷ suất những sản lượng trong thực tiễn của đầu ra dự kiến sản xuất bằng quy trình phần mềm, hoạt động giải trí hoặc trách nhiệm ; Ví dụ, số lượng thực tiễn của phát hiện lỗi và thay thế sửa chữa trong phần mềm thử nghiệm để dự kiến số lỗi được phát hiện và thay thế sửa chữa dựa trên những tài liệu lịch sử dân tộc cho dự án Bất Động Sản tựa như. Lưu ý rằng thống kê giám sát tính hiệu suất cao quy trình phần mềm nhu yếu thống kê giám sát của những thuộc tính của những mẫu sản phẩm có tương quan ; Ví dụ, đo lường và thống kê của lỗi phần mềm được phát hiện và sửa chữa thay thế trong thời hạn kiểm thử phần mềm .
Nguyên nhân của hiệu suất cao thấp một quy trình phần mềm, hoạt động giải trí, hoặc việc làm được triển khai hoàn toàn có thể gồm có một hoặc nhiều yếu tố sau : thiếu nguồn vào việc làm mẫu sản phẩm, nhân viên cấp dưới thiếu kinh nghiệm tay nghề, không rất đầy đủ những công cụ và hạ tầng, học một quy trình mới, một loại sản phẩm phức tạp, hoặc không quen loại sản phẩm. Hiệu quả và hiệu suất của quy trình phần mềm triển khai cũng bị ảnh hưởng tác động ( tích cực hoặc xấu đi ) bởi yếu tố ví dụ điển hình như lệch giá trong nhân sự phần mềm, biến hóa lịch trình, một đại diện thay mặt người mua mới, hoặc một chủ trương mới tổ chức triển khai .
Tiêu chuẩn hóa những định nghĩa và tính quy tắc cho những giám sát của quy trình phần mềm và những mẫu sản phẩm thao tác là thiết yếu để cung ứng hiệu quả đo lường và thống kê tiêu chuẩn qua những dự án Bất Động Sản trong một tổ chức triển khai, để có một kho tàng trữ của tài liệu lịch sử vẻ vang hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích để xác lập quy trình phần mềm cần phải được cải tổ, và để thiết kế xây dựng những quy mô tiên đoán dựa trên tích góp tài liệu .
4.2 Chất lượng của hiệu quả sự giám sát
Chất lượng của những tác dụng đo lường và thống kê sản xuất đa phần được xác lập bởi độ an toàn và đáng tin cậy và tính hợp lệ của những hiệu quả đo. Đo đạc không cung ứng những tiêu chuẩn chất lượng hoàn toàn có thể dẫn đến không đúng cách diễn giải và ý tưởng sáng tạo cải tổ quy trình phần mềm bị lỗi. Các thuộc tính mong ước của những phép đo phần mềm gồm có một bộ sưu tập, nghiên cứu và phân tích, và trình diễn cùng với một sự tương quan lớn giữa nguyên do và hiệu suất cao .
4.3 Những quy mô thông tin phần mềm
Mô hình thông tin phần mềm được cho phép quy mô hóa, nghiên cứu và phân tích và Dự kiến của quy trình phần mềm và thuộc tính loại sản phẩm phần mềm để phân phối câu vấn đáp cho câu hỏi có tương quan và đạt được tiềm năng cải tổ quy trình và mẫu sản phẩm .
Dữ liệu thiết yếu hoàn toàn có thể được tích lũy và giữ lại trong một kho tàng trữ ; tài liệu hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích và quy mô hoàn toàn có thể được kiến thiết xây dựng. Xác nhận và sàng lọc những quy mô thông tin phần mềm xảy ra trong thời hạn dự án Bất Động Sản phần mềm và sau khi dự án Bất Động Sản được triển khai xong để bảo vệ mức độ đúng mực. Mô hình thông tin phần mềm cũng hoàn toàn có thể được tăng trưởng cho những ngôn từ khác hơn so với dự án Bất Động Sản phần mềm. Ví dụ, một quy mô thông tin phần mềm hoàn toàn có thể được tăng trưởng cho quy trình vận dụng cho một tổ chức triển khai, ví dụ điển hình như quản trị thông số kỹ thuật phần mềm hoặc bảo vệ chất lượng quy trình phần mềm ở Lever tổ chức triển khai .
Một quy mô thông tin phần mềm được tăng trưởng bằng cách thiết lập một đổi khác đưa ra giả thuyết của những biến đầu vào thành đầu ra mong ước. Ví dụ, loại sản phẩm size và độ phức tạp hoàn toàn có thể được quy đổi thành ước tính effort thiết yếu để tăng trưởng một mẫu sản phẩm phần mềm bằng cách sử dụng một phương trình hồi quy tăng trưởng từ những tài liệu quan sát từ những dự án Bất Động Sản trong quá khứ. Một quy mô được kiểm định bằng cách kiểm soát và điều chỉnh những tham số trong quy mô để tương thích với những hiệu quả quan sát từ những dự án Bất Động Sản trong quá khứ .
• Một quy mô được nhìn nhận bằng cách so sánh những hiệu quả tính đến những hiệu quả thực tiễn cho một tập khác nhau của tài liệu tựa như. Hiện có ba tác dụng hoàn toàn có thể nhìn nhận :
• 1. Kết quả thống kê giám sát cho một tập tài liệu khác nhau rất khác nhau từ những hiệu quả thực tiễn cho bộ tài liệu, trong trường hợp những quy mô có nguồn gốc không vận dụng cho thiết lập những tài liệu mới và không nên vận dụng để nghiên cứu và phân tích hoặc đưa ra Dự kiến cho những dự án Bất Động Sản trong tương lai ;
• 2. Kết quả thống kê giám sát cho một tập tài liệu mới đang gần tác dụng trong thực tiễn cho bộ tài liệu, trong đó trường hợp kiểm soát và điều chỉnh nhỏ được thực thi kiểm soát và điều chỉnh những thông số kỹ thuật của quy mô để cải thiện sự thỏa thuận hợp tác ( improve agreement ) .
• 3. Kết quả đo lường và thống kê cho tài liệu mới và thiết lập bộ tài liệu tiếp theo là rất gần và không có kiểm soát và điều chỉnh để những quy mô là thiết yếu .
• Các nhìn nhận liên tục của những quy mô hoàn toàn có thể chỉ ra một nhu yếu cho kiểm soát và điều chỉnh theo thời hạn vì toàn cảnh trong đó những quy mô là ứng dụng đổi khác .
Phương pháp tiềm năng / câu hỏi / số liệu, Goals / Questions / Metrics ( GQM ) bắt đầu được dự tính để thiết lập thống kê giám sát hoạt động giải trí, nhưng nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để hướng dẫn nghiên cứu và phân tích và cải tổ quy trình phần mềm .
Nó hoàn toàn có thể được sử dụng để hướng dẫn hướng nghiên cứu và phân tích kiến thiết xây dựng quy mô thông tin phần mềm ; tác dụng thu được từ phần mềm thông tin mẫu hoàn toàn có thể được sử dụng để hướng dẫn quy trình nâng cấp cải tiến .
Ví dụ sau minh hoạ những ứng dụng của chiêu thức GQM :
Goal : Reduce the average change request processing time by 10 % within six months. • Question 1-1 : What is the baseline change request processing time ?
• Metric 1-1-1 : Average of change request processing times on starting date
• Metric 1-1-2 : Standard deviation of change request processing times on starting date
• Question 1-2 : What is the current change request processing time ?
• Metric 1-2-1 : Average of change request processing times currently
• Metric 1-2-2 : Standard deviation of change request processing times currently
4.4 Những kỹ thuật thống kê giám sát quy trình phần mềm
Kỹ thuật thống kê giám sát quy trình phần mềm được sử dụng để thu thập dữ liệu quy trình và tài liệu mẫu sản phẩm, quy đổi tài liệu vào thông tin có ích và nghiên cứu và phân tích thông tin để xác lập những hoạt động giải trí quy trình là ứng viên cho việc cải tổ. Trong 1 số ít trường hợp, quy trình phần mềm mới hoàn toàn có thể là thiết yếu .
Quá trình đo lường và thống kê kỹ thuật cũng cung ứng thông tin thiết yếu để thống kê giám sát tác động ảnh hưởng của quy trình nâng cấp cải tiến ý tưởng sáng tạo. Quá trình giám sát kỹ thuật hoàn toàn có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng và chất lượng .
• Các công cụ đơn thuần để định lượng : check sheets, Pareto diagrams, histograms, scatter diagrams, run charts, control charts, and cause-and-effect diagrams

• Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng định lượng quá trình đo lường kỹ thuật cũng có thể được sử dụng như đầu vào để mô phỏng các mô hình. Các mô hình này có thể được sử dụng để đánh giá tác động của phương pháp tiếp cận khác nhau để cải thiện quá trình phần mềm.

• Phân loại khiếm khuyết trực giao ( ODC ) hoàn toàn có thể được sử dụng để nghiên cứu và phân tích định lượng quy trình đo lường và thống kê tài liệu .
• Định tính quy trình giám sát kỹ thuật — gồm có những cuộc phỏng vấn, câu hỏi, và quan điểm chuyên viên – hoàn toàn có thể được sử dụng để làm tăng thêm kỹ thuật đo lường và thống kê định lượng quy trình. Kỹ thuật sự đồng thuận nhóm, hoàn toàn có thể được sử dụng để có được sự đồng thuận giữa những nhóm của những bên tương quan
5 Những công cụ quy trình kĩ thuật phần mềm BPMN, IDEF0 diagrams, Petri nets, and UML activity diagrams, spreadsheet. Computer-Assisted Software Engineering ( CASE ) tools

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *