Phần Mềm Kiểm Phiếu Bầu Cử Bằng Excel, Chương Trình Hỗ Trợ Kiểm Phiếu Bầu Cử – Gấu Đây

Công việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả phiếu bầu tưởng chừng như dễ thực hiện và đơn giản, nhưng nếu không áp dụng phương pháp khoa học và tối ưu thì với trường hợp số lượng phiếu bầu > 2000, chắc chắn bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Cùng xem Phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excelpeaceworld.com.vn giới thiệu sau đây có những công dụng chính nào nhé.

Bạn đang xem : Phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel
*

Một số chức năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel

Phần mềm kiểm phiếu bằng excel được xem là một công cụ tuyệt vời tương hỗ bạn rất nhiều trong việc : Tự động thống kê giám sát và nghiên cứu và phân tích phiếu bầu nhanh gọn và đúng mực. Phân loại phiếu bầu : phiếu hợp lệ, phiếu ko hợp lệ, phiếu bầu đủ số lượng cần bầu, phiếu bầu thiếu số lượng cần bầu … Sắp xếp thành list dựa theo hiệu quả phiếu bầu từ cao xuống thấp và ngược lại. Cho phép kiểm tra ngược hiệu quả kiểm phiếu. Kết xuất hiệu quả và list ra file excelPhần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel

Cách sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel

Tự động tính toán và phân tích phiếu bầu nhanh chóng và chính xác.Phân loại phiếu bầu: phiếu hợp lệ, phiếu ko hợp lệ, phiếu bầu đủ số lượng cần bầu, phiếu bầu thiếu số lượng cần bầu…Sắp xếp thành danh sách dựa theo kết quả phiếu bầu từ cao xuống thấp và ngược lại.Cho phép kiểm tra ngược kết quả kiểm phiếu.Kết xuất kết quả và danh sách ra file excelPhần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel

Bạn đang đọc : Phần Mềm Kiểm Phiếu Bầu Cử Bằng Excel, Chương Trình Hỗ Trợ Kiểm Phiếu Bầu Cử

* Lưu ý trước khi sử dụng: Phiếu bầu nên đánh số thứ tự là: a, b, c, d, e, f, … như trong Sheet1, để trong quá trình đọc phiếu để nhập không bị nhầm lẫn.

Bước 1: Nhập lại họ tên các ứng cử viên như trên phiếu bầu cử, xóa tên các hàng còn lại nếu không có.

Bước 2: Nhập dữ liệu: Vào Sheet “Bang1”, Nhập số liệu kiểm phiếu tại cột “ĐỌC PHIẾU” (cột màu trắng)

Phiếu gạch người thứ nhất và người thứ 2 thì gõ : abPhiếu gạch người thứ 2 và thứ 3 thì gõ : bcPhiếu gạch người thứ 1, gạch người thứ 2 và người thứ 5 thì gõ : abePhiếu gạch người thứ nhất và người thứ 2 thì gõ : abPhiếu gạch người thứ 2 và thứ 3 thì gõ : bcPhiếu gạch người thứ 1, gạch người thứ 2 và người thứ 5 thì gõ : abe

Bước 3: In kết quả: Xem hoặc in số lượng đã thống kê ở bảng Tổng hợp ngay sau khi nhập xong. Một bảng nhập được tối đa là 3.000 phiếu bầu

Một số kinh nghiệm trước khi kiểm đếm phiếu bầu cử:

Trước khi đọc phiếu, chúng ta nên sắp xếp lại phiếu bầu cử lại gọn gàng và bấm ghim theo từng nhóm 10 phiếu, đồng thời đánh số tứ tự từ 1 – 100,…Khi đánh dấu xong các nhóm phiếu, bạn không được ghi các ký hiệu hoặc số thứ tự lên phiếu, bạn nên kẹp thêm một mẫu giấy trắng khác để ghi số thứ tự lên nhóm phiếu.Công việc đọc phiếu cũng tiến hành theo thứ tự nhóm phiếu 1, 2,… n. Nếu sau đó có phát hiện sai sót buộc phải kiểm đếm lại thì chúng ta có phương pháp khoanh vùng theo từng nhóm đã đánh dấu và được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3,… trước đó. Nếu có lỗi xảy ra khi đọc số, bạn cần chỉnh một chút trong hệ thống (vào Control Panel -> chọn “Region and Language”).

Cách sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử

Trước khi đọc phiếu, toàn bộ tất cả chúng ta nên sắp xếp lại phiếu bầu cử lại ngăn nắp và bấm ghim theo từng nhóm 10 phiếu, đồng thời đánh số tứ tự từ 1 – 100, … Khi ghi lại xong những nhóm phiếu, bạn không được ghi những ký hiệu hoặc số thứ tự lên phiếu, bạn nên kẹp thêm một mẫu giấy trắng khác để ghi số thứ tự lên nhóm phiếu. Công việc đọc phiếu cũng tiến hành theo thứ tự nhóm phiếu 1, 2, … n. Nếu sau đó có phát hiện sai sót buộc phải kiểm đếm lại thì toàn bộ tất cả chúng ta có chiêu thức khoanh vùng theo từng nhóm đã lưu lại và được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, … trước đó. Nếu có lỗi xảy ra khi đọc số, bạn cần chỉnh một chút ít trong mạng lưới mạng lưới hệ thống ( vào Control Panel -> chọn “ Region and Language ” ). Nhằm góp thêm phần giúp những tổ chức triển khai tiến hành đảm nhiệm bầu cử trên địa phận tỉnh kiểm tra, tổng hợp tác dụng bầu cử nhanh, đúng chuẩn, Sở Nội vụ phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng và triển khai việc nhập tài liệu những biểu mẫu tổng hợp tác dụng bầu cử trên nền Microsoft Office 2003 trở lên. Để thực thi thực thi, Sở Nội vụ hướng dẫn đơn cử như sau :

1. Giới thiệu chung

Các file chứa các biểu mẫu dùng để tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (theo Mẫu tổng hợp 2) và file dùng để tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử được phát triển trên nền Microsoft Office 2003 trở lên.Yêu cầu về máy tính sử dụng phải cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office 2003 trở lên và bộ gõ tiếng Việt Unikey hoặc Vietkey sử dụng bảng mãĐể sử dụng các file này, đề nghị download file “KQBC.rar” từ Trang thông tin Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định, địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn/baucu/ và giải nén vào ổ đĩa C:\ trên máy tính. (Lưu ý: Không được đổi tên thư mục và tên file)Toàn bộ các file sau khi giải nén được chứa trong thư mục C:\KQBC và các thư mục con được đặt tên tương ứng với từng tổ chức phụ trách tổng hợp kết quả bầu cử: BAN QH, BAN HĐND (sử dụng cho tỉnh, huyện, xã) UBBC HUYEN – THQH, UBBC XA, TO KIEMFile “Ban QH.xls” (trong thư mục BAN QH): dùng để Ban bầu cử Quốc hội tổng hợp kết quả bầu cử Quốc hội của đơn vị bầu cử.File “Ban HĐND.xls” (trong thư mục BAN HĐND): dùng để Ban bầu cử HĐND tỉnh, Ban bầu cử HĐND cấp huyện tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND của cấp tương ứng. Đối với Ban bầu cử HĐND cấp xã (nơi có từ 02 Tổ bầu cử trở lên) có thể sử dụng file này để tổng hợp kết quả bầu cử HĐND cấp xã của đơn vị bầu cử do mình phụ trách.File “Huyen-THQH.xls” (trong thư mục UBBC HUYEN-THQH): dùng để Ủy ban bầu cử cấp huyện tổng hợp kết quả bầu cử Quốc hội.File “Xa-TH.xls” (trong thư mục UBBC XA): dùng để Ủy ban bầu cử cấp xã tổng hợp kết quả bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện (có 03 sheet tương ứng là: Xa – TH QH, Xa – TH HĐND tinh, Xa – TH HĐND huyen).File “Kiem phieu.xls” (trong thư mục TO KIEM PHIEU): dùng để Tổ bầu cử tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

2. Hướng dẫn cách nhập phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử

Các file chứa những biểu mẫu dùng để tổng hợp tác dụng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp ( theo Mẫu tổng hợp 2 ) và file dùng để tổng hợp tác dụng kiểm phiếu của những Tổ bầu cử được tăng trưởng trên nền Microsoft Office 2003 trở lên. Yêu cầu về máy tính sử dụng phải thiết lập bộ phần mềm Microsoft Office 2003 trở lên và bộ gõ tiếng Việt Unikey hoặc Vietkey sử dụng bảng mãĐể sử dụng những file này, đề xuất tải về filetừ Trang thông tin Ủy ban bầu cử tỉnh Tỉnh Bình Định, địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn/baucu/ và giải nén vàotrên máy tính. Toàn bộ những file sau khi giải nén được chứa trong thư mục C : \ KQBC và những thư mục con được đặt tên tương ứng với từng tổ chức triển khai đảm nhiệm tổng hợp tác dụng bầu cử : BAN QH, BAN HĐND ( sử dụng cho tỉnh, huyện, xã ) UBBC HUYEN – THQH, UBBC XA, TO KIEMFile ( trong thư mục ) : dùng để Ban bầu cử Quốc hội tổng hợp tác dụng bầu cử Quốc hội của đơn vị chức năng bầu cử. File ( trong thư mục ) : dùng để Ban bầu cử HĐND tỉnh, Ban bầu cử HĐND cấp huyện tổng hợp hiệu quả bầu cử đại biểu HĐND của cấp tương ứng. Đối với Ban bầu cử HĐND cấp xã ( nơi có từ 02 Tổ bầu cử trở lên ) hoàn toàn có thể sử dụng file này để tổng hợp tác dụng bầu cử HĐND cấp xã của đơn vị chức năng bầu cử do mình đảm nhiệm. File ( trong thư mục ) : dùng để Ủy ban bầu cử cấp huyện tổng hợp hiệu quả bầu cử Quốc hội. File ( trong thư mục ) : dùng để Ủy ban bầu cử cấp xã tổng hợp tác dụng bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện ( có 03 sheet tương ứng là : Xa – TH QH, Xa – TH HĐND tinh, Xa – TH HĐND huyen ). File ( trong thư mục ) : dùng để Tổ bầu cử tổng hợp hiệu quả kiểm phiếu .Các file tổng hợp dùng cho những Ban, UBBC ( trừ file “ Kiem phieu.xls ” ) có tính năng và thao tác triển khai tương đương nhau, được đặt thành nhiều tên gọi khác nhau để phân biệt trong quy trình tổng hợp và trích xuất tài liệu. Chọn mở file tương ứng theo nhu yếu ở khoản 4, Mục I sẽ hiện lên bảng tính có dạng sau :*

3. Thực hiện nhập thông tin, số liệu vào bảng tính trên như sau:

Bảng tính chia làm 2 phần ( ngăn cách bởi đường kẻ ngang màu xám ) Phần trên : gồm có ô màu vàng dùng để nhập thông tin cơ bản của đơn vị chức năng bầu cử và ô màu xanh bộc lộ tác dụng được tổng hợp. Phần trên : gồm có ô màu vàng dùng để nhập thông tin cơ bản của đơn vị chức năng công dụng bầu cử và ô màu xanh thể hiện hiệu suất cao được tổng hợp .

(1): Nhập tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử (chữ IN HOA).

(2): Nhập “số” (số Ả-rập) đơn vị bầu cử của đơn vị hành chính tổ chức bầu cử đại biểu HĐND (đã được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập).

(3): Nhập số lượng đại biểu HĐND được bầu tại đơn vị bầu cử theo Quyết định của Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định.

Xem thêm : Iphone Bị Dính Icloud Phải Làm Sao ? Cách Mở Khóa Và Xử Lý Khi Dính Icloud

(4): Nhập đầy đủ họ và tên của những người ứng cử đại biểu HĐND theo danh sách chính thức do Ủy ban bầu cử ở cấp đó công bố.

Phần dưới : Phần dưới :

(5): Nhập số liệu về cử tri, số phiếu bầu,…(các ô màu vàng theo các cột của bảng tính) của từng đơn vị hành chính cấp dưới hoặc thôn, khu phố… hợp thành đơn vị bầu cử tương ứng ở mỗi cấp. Đối với Ban bầu cử HĐND cấp xã (nơi có từ 02 Tổ bầu cử trở lên) thì nhập tên các Tổ bầu cử, số cử tri, số phiếu bầu… của từng Tổ bầu cử vào mẫu tổng hợp.

(6): Vừa là kết quả tổng hợp vừa là số liệu dùng để cấp trên tổng hợp kết quả của đơn vị bầu cử.

* Lưu ý:Các ô được đánh dấu màu vàng là các ô dùng để nhập dữ liệu, người sử dụng không được phép thao tác trên những ô còn lại.Người sử dụng không được phép sử dụng công thức trong biểu mẫu.Để tránh mất dữ liệu khi có sự cố xảy ra (cúp điện, máy treo, …), người nhập dữ liệu phải thường xuyên thực hiện lưu dữ liệu bằng cách nhấp chuột vào nút Save trên thanh công cụ hoặc bấm phím Ctrl+S.Việc nhập dữ liệu được tổng hợp từ các đơn vị cấp dưới, mỗi đơn vị nhập trên 01 dòng, bắt đầu từ dòng đầu tiên.Khi nhập dữ liệu ta nhập từ trái sang phải và không quan tâm đến các lỗi được hiển thị ở cột cuối cùng khi chưa nhập xong dữ liệu trên 01 dòng. Khi nhập xong, nếu cột đầu tiên (bên trái cột “Số TT”) hiển thị chữ “X” tức dữ liệu dòng này không hợp lệ cần xem xét để chỉnh sửa. Nguyên nhân không hợp lệ được hiển thị ở cột cuối cùng.

III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

* Lưu ý : Các ô được lưu lại màu vàng là những ô dùng để nhập tài liệu, người sử dụng không được phép thao tác trên những ô còn lại. Người sử dụng không được phép sử dụng công thức trong biểu mẫu. Để tránh mất tài liệu khi có sự cố xảy ra ( cúp điện, máy treo, … ), người nhập tài liệu phải liên tục tiến hành lưu tài liệu bằng cách nhấp chuột vào núttrên thanh công cụ hoặc bấm phím. Việc nhập tài liệu được tổng hợp từ những đơn vị chức năng tính năng cấp dưới, mỗi đơn vị chức năng công dụng nhập trên 01 dòng, khởi đầu từ dòng tiên phong. Khi nhập tài liệu ta nhập từ trái sang phải và không chăm nom đến những lỗi được hiển thị ở cột sau cuối khi chưa nhập xong tài liệu trên 01 dòng. Khi nhập xong, nếu cột tiên phong ( bên trái cột “ Số TT ” ) hiển thị chữ “ X ” tức dữ liệu dòng này không hợp lệ cần xem xét để chỉnh sửa. Nguyên nhân không hợp lệ được hiển thị ở cột ở đầu cuối. Sau khi tiến hành xong nhập tài liệu và sửa lỗi xong, bảng tính sẽ tích hợp ra số liệu theo nhu yếu của những Biên bản bầu cử. Theo nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, những tổ chức triển khai tiến hành đảm nhiệm bầu cử in tính năng và lập những loại biên bản bầu cử theo mẫu và gửi đến những cơ quan theo lao lý, đồng thời gửi kèm file điện tử. 1. Sơ đồ tổng hợp và báo cáo2. Lập biên bản xác lập tác dụng bầu cử1. Sơ đồ tổng hợp và báo cáo2. Lập biên bản xác lập hiệu suất cao bầu cửĐối với những Ban bầu cử, sau khi nhập xong Bảng tổng hợp tác dụng bầu cử ở trên, để tương hỗ việc lập Biên bản xác lập tính năng bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND của Ban bầu cử, ta thực thi những bước như sau : a ) In “ Mẫu tổng hợp 2 ” :

Trên mỗi Bảng tổng hợp kết quả bầu cử đã được thiết kế để in theo “Mẫu tổng hợp 2” trên khổ giấy A4. Việc in được thực hiện như in trên Excel thông thường.

b ) Copy file và đặt tên những file để gửi :Đối với file “Ban QH.xls”: Ban + số + xlsBan + số + xlsVí dụ : Ban số 1 của QH : “ Ban 1 QH.xls ”Đối với file “Ban HĐND.xls”: Ban + số + HĐND + cấp HĐND.xls Ví dụ: Ban số 2 HĐND tỉnh: “Ban 2 HĐND xls”Ban + số + HĐND + cấp HĐND.xls Ví dụ : Ban số 2 HĐND tỉnh : “ Ban 2 HĐND xls ”

– Đối với file “Huyen – THQH.xls” do UBBC huyện tổng hợp cho QH:

Huyen + tên huyện + THQH.xlsXem thêm : 12 phần mềm học tiếng Anh cho bé cực dễ hiểu cha mẹ nên biết

Ví dụ : Huyện An Lão tổng hợp QH : “ Huyen An Lao THQH.xls ”Đối với file “Xa – TH.xls” do UBBC xã tổng hợp 3 cấp: Xa + tên xã + xls: Xa + tên xã + xlsVí dụ : UBBC xã Phước Thành tổng hợp 3 cấp : “ Xa Phuoc Thanh TH.xls ”

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *