Phần mềm kế toán Simsoft | Phần mềm kế toán

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simsoft từ A đến Z

Phần mềm Simsoft là một trong những phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay. Sau phân trước hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Simsoft, hôm nay Phanmemketoanhay.org xin giới thiệu serial bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm này.
Nội dung chủ yêu serial Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simsoft
I – KHAI BÁO THAM SỐ HỆ THỐNG
II – CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG
III – HỆ THỐNG DANH MỤC (Alt_D)
IV – HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRÊN SIMSOFT
V – CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN CÁC BẢNG DỮ LIỆU TRÊN SIMSOFT
Phần I .Khai báo tham số hệ thống
Ý nghĩa – Chức năng của việc khai báo thông số Hệ thống:
– Quản lý các thông tin ban đầu phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu và lập báo cáo; quản lý các tham số hệ thống (VD: Tên, địa chỉ, Mã số thuế của đơn vị, thông tin kỳ hạch toán… sẽ được dùng để in trên các báo cáo).
– Quản lý và kiểm soát luồng dữ liệu vào/ra, duy trì tình trạng hoạt động của hệ thống và dữ liệu một cách an toàn thông qua cơ chế kiểm tra, sao lưu và phân quyền cập nhật dữ liệu.
1.Cài đặt thông số kỳ hạch toán (Alt_H_2)
Vào menu Hệ thốngCài đặt thông số kỳ hạch toán.
Sử dụng phần mềm Simsoft 1
Các thông số quản lý bao gồm :
– Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế sẽ được in ra trên các báo cáo
– Kỳ hạch toán: Là thời gian (tháng, quý, năm) mà kế toán sẵn sàng cho phiên làm việc hiện tại.
Căn cứ thông tin này, SimSoft sẽ tự động xác định tháng năm ghi sổ trên màn hình nhập liệu và tổng hợp báo cáo.
– TK công nợ, TK bù trừ số dư, TK doanh số, TK chênh lệch tỷ giá, TK giá vốn, TK thuế.
– Ngoài Hệ thống Tài khoản Thống nhất do Bộ Tài chính ban hành, mỗi DN còn có nhu cầu quản lý mã hóa các đối tượng với tính chất và mức độ khác nhau. SimSoft cho phép khai báo hệ thống các TK này và quản lý như là các đối tượng quy ước, mặc định cho việc xử lý thông tin và tổng hợp số liệu. Điều này cũng cho thấy khả năng thích ứng và phù hợp của SimSoft với tình hình quản lý cụ thể của từng đơn vị cũng như những thay đổi thường xuyên của Chế độ kế toán nước ta hiện nay.
– Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ khai báo các tham số khác :
Sử dụng phần mềm Simsoft 2

  • Tự động xuất kho khi bán hàng.
  • Cấm xuất kho khi không đủ hàng.
  • In chứng từ ngay sau khi nhập. ( Nếu mục này được chọn sau mỗi lần nhập một chứng từ, SimSoft sẽ hỏi NSD có in ngay chứng từ đó hay không. )
  • Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng.
  • Tính giá thành công trình xây dựng.
  • Cho phép theo dõi công nợ theo hoá đơn.
  • Loại tiền và tỷ giá hạch toán.

2. Cấp quyền và bảo mật (Alt_H_5)
Sử dụng phần mềm Simsoft 3
– Quá trình xử lý thông tin bằng máy vi tính một cách chính xác, kịp thời luôn yêu cầu khả năng an toàn và bảo mật dữ liệu. SimSoft cung cấp cho nhà quản trị hệ thống quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhân viên.
– Phân quyền được thực hiện thông qua việc phân chia công việc thực hiện cho từng người, cụ thể tới từng thao tác, hành động của NSD đối với cơ sở dữ liệu. Đây là một trong các chức năng quan trọng của SimSoft,
thể hiện tính khoa học trong việc tổ chức, phân công công việc của người quản lý đối với tập thể cũng như tạo cảm giác an toàn cho NSD.
– Để cấp quyền cho người dùng :  di chuyển đến mục . Bên trái chọn người sẽ được cấp quyền (VD chọn KeToanKho), bên phải sẽ đánh dấu Check vào những mục mà user đó được quyền, ngược lại  user đó không được mở Report đó hoặc không mở được chức năng đó.
3. Sao lưu dữ liệu (Alt_H_A)
Cùng với các tính năng an toàn về bảo mật thông tin, SimSoft còn cung cấp cho NSD công cụ bảo vệ dữ liệu trống lại sự xâm nhập trái phép, sự phá hoại của virus, hỏng hóc hoặc những thay đổi ngoài ý muốn. Với cơ chế sao lưu dự phòng, NSD hoàn toàn có thể yên tâm về số liệu sau mỗi phiên làm việc.
Để sao lưu dữ liệu thực hiện như sau : > di chuyển đến mục >
chọn “Yes” để sao lưu dữ liệu, ngược lại chọn “No”.

  • Chú ý: Trước khi thực hiện tính năng này thì NSD phải thực hiện việc đóng Phần mềm SimSoft trên tất cả các máy và các cửa sổ đã mở của SimSoft và đảm bảo rằng chỉ có duy nhất 1 máy mở SimSoft hoặc 1 cửa sổ của SimSoft được mở. Ngược lại, quá trình thực hiện tính năng này không thành công.

4. Cài đặt thêm người dùng  trong phần mềm Simsoft(Alt_H_7)
Sử dụng phần mềm Simsoft 4
Nếu công ty có nhiều nhân viên kế toán, mỗi người đảm nhận một chức năng, nhiệm vụ riêng và họ tự chịu trách nhiệm về những số liệu mà mình làm. Để làm được việc này thì phải cấp cho họ một gọi là tên người dùng.
> .
NSD nhấn nút THÊM để thêm người dùng mới, nút XÓA để xóa người dùng không và sau khi chọn tên nhóm xong NSD chọn nút CHỌN để thiết lập thành công.

Download hướng dẫn sử dụng phần mềm Simsoft P1

[sociallocker]Sử dụng phần mềm kế toán Simsoft P1
Password:ketoanhn.edu.vn[/sociallocker]

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *