Xử lý nghiêm các nhà thuốc chưa cài đặt phần mềm Quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông

Bs. CKII Trần Xuân Dâng – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: đến ngày 01/6/2019 nhà thuốc nào trên địa bàn tỉnh ta chưa cài đặt phần mềm Quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông hoặc đã cài đặt phần mềm nhưng không thực hiện cập nhật 100% dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm, Sở Y tế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, do không đáp ứng GPP. Đồng thời xử lý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế.

Theo pháp luật của Thông tư số 02/2018 / TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế “ Đến 01/01/2019, nhà thuốc phải có thiết bị và tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin, thực thi liên kết mạng, bảo vệ trấn áp nguồn gốc, Chi tiêu, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có chính sách chuyển thông tin về việc mua và bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung ứng với người mua cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản trị tương quan khi được nhu yếu ”. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/4/2019 trên địa phận tỉnh thành phố Hà Tĩnh có 67 cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc liên kết ( 61 nhà thuốc, 05 quầy thuốc và 01 tủ thuốc trạm y tế ), nhưng chỉ có 08 cơ sở update tài liệu mua, bán thuốc ( 07 nhà thuốc, 01 quầy thuốc và 01 tủ thuốc trạm y tế ) đạt tỷ suất 11,94 %. Như vậy có 54 nhà thuốc đã thiết lập phần mềm liên kết mạng nhưng không triển khai update tài liệu mua, bán thuốc .Cán bộ Chi nhánh Viettell Hà Tĩnh hướng dẫn sử dụng Medcom liên thông nhà thuốc

 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về lộ trình kết nối mạng liên thông các cơ sở bán lẻ thuốc, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra, Sở Y tế đã yêu cầu các nhà thuốc: Cơ sở chưa cài đặt phần mềm Quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông, liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm để ký hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông và thực hiện ngay việc cập nhật 100% dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm. Cơ sở đã cài đặt phần mềm Quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông, phải thực hiện thường xuyên cập nhật 100% dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm. Thời hạn đến ngày 01/6/2019 nhà thuốc nào chưa cài đặt phần mềm Quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông hoặc đã cài đặt phần mềm nhưng không thực hiện cập nhật 100% dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm, Sở Y tế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, do không đáp ứng GPP, xử lý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế .

Trước đó để thực thi lộ trình liên kết mạng liên thông những cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc trên địa phận, Sở Y tế đã có Công văn số 1347 / SYT-NVD ngày 10/7/2018 về tiến hành phần mềm quản trị cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc và liên kết mạng liên thông ; Phối hợp với Viettel TP Hà Tĩnh tổ chức triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc và liên kết mạng liên thông cho những nhà thuốc trên địa phận tỉnh ; tổ chức triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc và liên kết mạng liên thông cho những quấy thuốc trên địa phận Thành phố TP Hà Tĩnh và giải quyết và xử lý những sống sót trong quy trình tiến hành thực thi so với những nhà thuốc đã setup, sử dụng phần mềm. Tuy nhiên đến nay việc tiến hành liên kết mạng liên thông những nhà thuốc đang bị những nhà thuốc tiến hành chậm .

Thu Hòa

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *