Agile Methodology: Mô hình phát triển phần mềm Agile là gì? – https://bacxiunong.com – Gấu Đây

1. Phương pháp Agile là gì ?Phương pháp luận AGILE là một giải pháp thực hành thực tế thực tiễn nhằm mục đích mục tiêu thôi thúc sự tái diễn liên tục của tiến trình phát triển và thử nghiệm trong suốt vòng đời phát triển phần mềm của dự án Bất Động Sản BĐS Nhà Đất. Trong mô hình Agile, cả hoạt động giải trí vui chơi phát triển và kiểm tra đều diễn ra đồng thời, không giống như mô hình Waterfall .

word image 10

2. Phát triển phần mềm Agile là gì ?

Các phát triển phần mềm Agile phương pháp luận là một trong những quá trình đơn giản và hiệu quả để biến tầm nhìn cho nhu cầu kinh doanh các giải pháp phần mềm. 

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Alpha Testing và Beta Testing : Sự khác biệt là gì?

Alpha Testing là gì? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie

User Acceptance Testing ( UAT) Là Gì? 11 Vấn Đề Của UAT

Agile là một thuật ngữ được sử dụng để diễn đạt những chiêu thức tiếp cận phát triển phần mềm sử dụng kế hoạch liên tục, học hỏi, tăng cấp nâng cấp cải tiến, cộng tác nhóm, phát triển tiến hóa và phân phối sớm. Nó khuyến khích những phản ứng linh động để đổi khác .

word image 11

Việc phát triển phần mềm nhanh gọn nhấn mạnh vấn đề vào bốn giá trị cốt lõi .
Tương tác cá thể và nhóm qua những tiến trình và công cụ
Làm việc phần mềm trên tài liệu tổng lực
Cộng tác với người mua trong quy trình đàm phán hợp đồng
Đáp ứng sự biến hóa so với việc tuân theo một kế hoạch

3. Mô hình Agile vs Mô hình WaterfallMô hình Agile và Waterfall là hai chiêu thức khác nhau cho quy trình phát triển phần mềm. Mặc dù chúng khác nhau trong cách tiếp cận của chúng, nhưng cả hai giải pháp đều hữu dụng vào đôi lúc, tùy thuộc vào nhu yếu và loại dự án Bất Động Sản Bất Động Sản Nhà Đất .

3.1 Mô hình AgilePhương pháp Agile nhu yếu cách tiếp cận tăng dần và lặp đi lặp lại so với phong thái phong cách thiết kế phần mềm

Quy trình nhanh được chia thành các mô hình riêng lẻ mà các nhà thiết kế làm việc

Khách hàng có thời cơ sớm và tiếp tục để xem loại sản phẩm và đưa ra quyết định hành động cũng như đổi khác so với dự án Bất Động Sản
Mô hình Agile được coi là không có cấu trúc so với mô hình thác nước
Các dự án Bất Động Sản nhỏ hoàn toàn có thể được triển khai rất nhanh gọn. Đối với những dự án Bất Động Sản lớn, rất khó để ước tính thời hạn phát triển .
Lỗi hoàn toàn có thể được sửa ở giữa dự án Bất Động Sản .
Quá trình phát triển là lặp đi tái diễn và dự án Bất Động Sản được triển khai trong khoảng chừng thời hạn lặp lại ngắn ( 2-4 ) tuần. Lập kế hoạch là rất ít .
Tài liệu ít được ưu tiên hơn phát triển phần mềm
Mỗi lần lặp đều có tiến trình thử nghiệm riêng. Nó được cho phép triển khai kiểm thử hồi quy mỗi khi những tính năng hoặc logic mới được phát hành .
Trong thử nghiệm nhanh khi kết thúc tái diễn, những tính năng hoàn toàn có thể biến hóa của loại sản phẩm sẽ được chuyển đến người mua. Các tính năng mới hoàn toàn có thể sử dụng ngay sau khi xuất xưởng. Nó rất hữu dụng khi bạn tiếp xúc tốt với người mua .
Người kiểm tra và nhà phát triển thao tác cùng nhau
Vào cuối mỗi sprint, sự gật đầu của người dùng được triển khai
Nó nhu yếu tiếp xúc ngặt nghèo với những nhà phát triển và cùng nhau nghiên cứu và phân tích những nhu yếu và lập kế hoạch

3.2 Mô hình Waterfall

Quá trình phát triển phần mềm tuần tự từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc .
Quá trình phong cách thiết kế không được chia thành một mô hình riêng không liên quan gì đến nhau
Khách hàng chỉ hoàn toàn có thể xem loại sản phẩm khi kết thúc dự án Bất Động Sản
Mô hình thác nước bảo đảm an toàn hơn vì chúng được xu thế theo kế hoạch
Tất cả những loại dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể được ước tính và hoàn thành xong .

word image 12

Chỉ khi kết thúc, hàng loạt mẫu sản phẩm được kiểm tra. Nếu lỗi nhu yếu được phát hiện hoặc bất kể biến hóa nào phải được thực thi, dự án Bất Động Sản phải mở màn lại từ đầu
Quá trình phát triển được triển khai theo từng quy trình tiến độ, và tiến trình này lớn hơn nhiều so với lặp lại. Mỗi quá trình kết thúc với miêu tả cụ thể của tiến trình tiếp theo .
Tài liệu là ưu tiên số 1 và thậm chí còn hoàn toàn có thể sử dụng để huấn luyện và đào tạo nhân viên cấp dưới và tăng cấp phần mềm với nhóm khác
Chỉ sau quá trình phát triển, tiến trình thử nghiệm mới được thực thi vì những bộ phận riêng không liên quan gì đến nhau không hoạt động giải trí vừa đủ .
Tất cả những tính năng được phát triển sẽ được phân phối cùng một lúc sau quá trình tiến hành dài .
Người kiểm tra thao tác riêng không liên quan gì đến nhau với nhà phát triển

Sự chấp nhận của người dùng được thực hiện khi kết thúc dự án.

Nhà phát triển không tham gia vào tiến trình lập kế hoạch và nhu yếu. Thông thường, độ trễ thời hạn giữa những lần kiểm tra và mã hóa

4. ScrumSCRUM là một giải pháp phát triển nhanh tập trung chuyên sâu sâu xa đặc biệt quan trọng quan trọng vào cách quản trị những nghĩa vụ và trách nhiệm trong thiên nhiên và môi trường tự nhiên phát triển dựa trên nhóm. Scrum đáng tin cậy vào việc trao quyền cho nhóm phát triển và ủng hộ việc làm việc trong những nhóm nhỏ ( ví dụ – 7 đến 9 thành viên ). Nó gồm có ba vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng được lý giải như sau :

word image 13

Đội sản xuất

Master chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm thiết lập nhóm, họp nước rút và vô hiệu những trở ngại để tân tiến

Chủ sở hữu sản phẩm

Chủ sở hữu sản phẩm tạo ra mẫu loại sản phẩm tồn dư, ưu tiên tồn dư và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối tác dụng ở mỗi lần lặp lại

Nhóm Scrum

Nhóm tự quản lý việc làm của mình và tổ chức triển khai việc làm để triển khai xong sprint hoặc cycle

5. Product Backlog ( Tồn đọng loại loại sản phẩm )Đây là một kho tàng trữ mà những nhu yếu được theo dõi với những đơn cử về không có nhu yếu ( câu truyện người dùng ) cần được tiến hành xong cho mỗi bản phát hành. Nó nên được duy trì và ưu tiên bởi Product Owner và nó nên được phân phối cho nhóm scrum. Nhóm cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể nhu yếu hỗ trợ hoặc sửa đổi hoặc xóa nhu yếu mới .

6. Thực hành Scrum

word image 14

7. Quy trình của Phương pháp Scrum :

Quy trình kiểm tra scrum như sau :
Mỗi lần lặp lại của một scrum được gọi là Sprint

Sản phẩm tồn dư là một list nơi tổng thể những chi tiết cụ thể được nhập để có được mẫu sản phẩm ở đầu cuối

Trong mỗi Sprint, những câu truyện người dùng số 1 về Product backlog được chọn và chuyển thành Sprint backlog
Nhóm thao tác trên sprint backlog đã xác lập
Nhóm kiểm tra việc làm hàng ngày
Vào cuối sprint, nhóm cung ứng công dụng loại sản phẩm

8. Lập trình eXtreme ( XP )

Kỹ thuật Lập trình Cực đoan rất hữu dụng khi người mua có nhu yếu hoặc nhu yếu đổi khác liên tục hoặc khi họ không chắc như đinh về công dụng của mạng lưới hệ thống .
Nó ủng hộ việc “ phát hành ” loại sản phẩm tiếp tục trong những chu kỳ luân hồi phát triển ngắn, điều này vốn giúp cải tổ hiệu suất của mạng lưới hệ thống và cũng ra mắt một điểm kiểm tra nơi mọi nhu yếu của người mua hoàn toàn có thể thuận tiện triển khai. XP phát triển phần mềm giữ người mua trong tầm ngắm .

word image 15

Yêu cầu kinh doanh thương mại được tập hợp dưới dạng những câu truyện. Tất cả những câu truyện đó được tàng trữ ở một nơi gọi là bãi đậu xe .
Trong loại phương pháp luận này, những bản phát hành dựa trên những chu kỳ luân hồi ngắn hơn được gọi là Lặp lại với khoảng chừng thời hạn 14 ngày. Mỗi lần lặp lại gồm có những quá trình như mã hóa, thử nghiệm đơn vị chức năng và thử nghiệm mạng lưới hệ thống, trong đó ở mỗi tiến trình, 1 số ít công dụng nhỏ hoặc chính sẽ được kiến thiết xây dựng trong ứng dụng .

9. Các quy trình của lập trình eXtreme :Có 6 tiến trình quá trình có sẵn trong giải pháp Agile XP và chúng được lý giải như sau :

9.1 Lập kế hoạch

Xác định những bên tương quan và nhà hỗ trợ vốn
Yêu cầu về hạ tầng
tin tức tương quan đến bảo mật thông tin và tích lũy
Thỏa thuận mức dịch vụ và những điều kiện kèm theo của nó

9.2 Phân tích

Ghi lại những câu truyện trong bãi đậu xe
Ưu tiên những tin bài trong Bãi đậu xe
Kiểm tra những câu truyện để ước tính
Xác định SPAN tái diễn ( Thời gian )
Lập kế hoạch nguồn lực cho cả nhóm Phát triển và nhóm QA

9.3 Thiết kế

Chia nhỏ trách nhiệm
Kiểm tra ngữ cảnh sẵn sàng chuẩn bị cho mỗi trách nhiệm
Khung tự động hóa hồi quy

9.4 Chấp hành

Mã hóa
Kiểm tra đơn vị chức năng
Thực hiện những trường hợp kiểm tra thủ công bằng tay
Tạo Báo cáo Lỗi
Chuyển đổi những trường hợp kiểm thử hồi quy Thủ công sang Tự động hóa
Đánh giá lặp lại giữa
Kết thúc nhìn nhận Lặp lại

9.5 Gói

Bản phát hành nhỏ
Kiểm tra hồi quy
Bản trình diễn và nhìn nhận
Phát triển những câu truyện mới dựa trên nhu yếu
Cải tiến quy trình tiến độ dựa trên nhận xét nhìn nhận cuối lần lặp lại

9.6 Khép kín

Khởi chạy thử nghiệm
Đào tạo
Khởi chạy sản xuất
Đảm bảo SLA
Xem lại kế hoạch SOA
Hỗ trợ sản xuất
Có hai bảng phân cảnh có sẵn để theo dõi việc làm hàng ngày và chúng được liệt kê bên dưới để tìm hiểu thêm .

Story Cardboard

Đây là một cách truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang để tích góp hàng loạt những câu truyện trong một bảng dưới dạng ghi chú que để theo dõi những hoạt động giải trí vui chơi XP hàng ngày. Vì hoạt động giải trí vui chơi bằng tay thủ công bằng tay này yên cầu nhiều nỗ lực và thời hạn hơn, nên tốt hơn là chuyển sang hình thức trực tuyến .

Bảng phân cảnh trực tuyến

Công cụ trực tuyến Storyboard có thể được sử dụng để lưu trữ các câu chuyện. Một số nhóm có thể sử dụng nó cho các mục đích khác nhau.

10. Kết

Như vậy bài viết này chúng tôi đã lý giải cho những bạn hiểu về khái niệm Phương pháp Agile là gì, Phát triển phần mềm Agile là gì, đồng thời lãm rõ Mô hình Agile vs Mô hình Waterfall ..
Cảm ơn những bạn đã đọc bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/agile-scrum-extreme-testing.html đã cho chúng tôi tìm hiểu thêm bài viết này nhé .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • Top 15 Phần mềm, công cụ chỉnh ảnh Online miễn phíTop 15 Phần mềm, công cụ chỉnh ảnh Online không tính tiền
  • Lỗi 404 Là Gì? Phát Hiện và Khắc Phục 404 Như Thế Nào?Lỗi 404 Là Gì ? Phát Hiện và Khắc Phục 404 Như Thế Nào ?
  • Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020Tester là làm gì ? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020
  • 11 Cách Seo Hình Ảnh Lên Google Mới Nhất Năm 202011 Cách Seo Hình Ảnh Lên Google Mới Nhất Năm 2020
  • SMS Marketing là gì? 4 Loại hình Doanh Nghiệp nên dùngSMS Marketing là gì ? 4 Loại hình Doanh Nghiệp nên dùngXem thêm : TOP 5 app máy tính Casio cho điện thoại cảm ứng Android, iOS tốt nhất
  • Digital Marketing Là Gì? 6 Hình Thức Digital Marketing 2020Digital Marketing Là Gì ? 6 Hình Thức Digital Marketing 2020
  • Content marketing là gì? 6 Hình thức Content marketing 2020Content marketing là gì ? 6 Hình thức Content marketing 2020

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *