Hợp đồng bảo trì phần mềm

Hợp đồng bảo trì phần mềm gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tìm hiểu thêm mẫu hợp đồng dưới đây

Giới thiệu hợp đồng bảo trì phần mềm

Hợp đồng bảo trì phần mềm là sự thoả thuận của những bên trong đó bên nhận bảo trì có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi bảo trì phần mềm, bên thuê bảo trì có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch .

Mẫu hợp đồng bảo trì phần mềm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thành Phố Hà Nội, Ngày … .. tháng … .. năm … …

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM

– Căn cứ : Bộ luật dân sự số : 91/2015 / QH13 được QH phát hành ngày 24/11/2015 ;– Căn cứ : Luật thương mại số : 36/2005 / QH11 được QH phát hành ngày 14/06/2005 ;– Căn cứ vào những văn bản pháp lý khác có tương quan– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những bênHôm nay, ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có :

Bên A : (BÊN THUÊ BẢO TRÌ)……………

Sinh năm : … … … …Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … .

Bên B : (BÊN BẢO TRÌ)……….

Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..đường dây nóng : … … … … … … … … … … .. Số Fax ( nếu có ) : … … … … … … … …Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà : Nguyễn Văn A Chức vụ : Giám đốcSố điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … .Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng lao lý sau đây :

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên B phân phối dịch vụ bảo trì mạng lưới hệ thống phần mềm … …. cho bên A từ ngày … … đến ngày … … … .

Điều 2. Phạm vi bảo trì

Bảo trì thực hiện đảm bảo hoạt động của hệ thống phần mềm bao gồm các công việc sau:
– Khắc phục các sự cố kỹ thuật do bản thân phần mềm.
– Nâng cấp phần mềm.
– Bao gồm việc sửa lỗi phần mềm do chúng tôi xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, phần mềm hệ thống khác, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi do môi trường, vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.
– Trong trường hợp yêu cầu bảo hành/bảo trì bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài dịch vụ bảo trì (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm), bên A phải có trách nhiệm thanh toán chi phí bổ sung.

Điều 3.Giá trị hợp đồng

Stt Dịch vụ Đơn giá trên 1 tháng (VNĐ) Thành tiền ( VNĐ)
1 Bảo trì theo chu kì ……… ……….
CỘNG ………..

Tổng giá trị hợp đồng ( tính cho 1 năm ) là : … … … … …Giá trên là giá tiêu chuẩn, đã gồm có 10 % thuế Hóa Đơn đỏ VAT, chưa gồm có ngân sách phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm

Điều 4. Phương thức và điều kiện thanh toán

4.1. Phương thức thanh toán giao dịch : bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền4.2. Điều kiện giao dịch thanh toán :Bên A thanh toán giao dịch sau mỗi 3 tháng 1 lần, sau khi nhận được phiếu nhiệm thu kỹ thuật bảo trì định kỳ mỗi tháng có ký xác nhận của bên A, kèm thèm phiếu thu tiền bảo trì và hoá đơn kinh tế tài chính của bên B

 • Thanh toán đợt 1:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 2:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 3:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 4:……………VNĐ vào ngày………………..

Điều 5. Thời gian thực hiện

5.1 Thời gian triển khai : Từ ngày … … … … đến ngày … … ..5.2 Bên B chỉ thực thi công tác làm việc bảo trì khi bên A thực thi giao dịch thanh toán tiền khá đầy đủ theo Điều 3

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A

6.2 Bên A không được cho phép người ngoài không phải nhân viên của bên B thực hiện các công việc bảo trì phần mềm hoặc tiếp cận tác động vào phần mềm nếu không được bên B đồng ý.

6.3 Thanh toán phí bảo trì theo lịch thanh toán giao dịch lao lý trong Điều 3 hợp đồng này trong vòng 7 ngày khi đến hạn giao dịch thanh toán6.4 Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cụ thể và đúng chuẩn lỗi của phần mềm trong quy trình sử dụng để bên B có giải pháp xử lí đúng đắn .6.6 Cử người đảm nhiệm ( theo hợp đồng uỷ thác còn hiệu lực thực thi hiện hành ) kiểm tra ký xác nhận khi bên B đã thực thi xong việc bảo trì theo hạng mục bảo trì như phụ lục I

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1 Bên B có đội ngũ nhân viên cấp dưới bảo trì được huấn luyện và đào tạo, phong thái ship hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tay nghề để hoàn toàn có thể bảo trì một cách đúng đắn, hiệu suất cao, bảo đảm an toàn .7.2 Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi và thanh tra rà soát định kỳ hàng tháng những lỗi ( nếu có trên mạng lưới hệ thống ), nếu phát hiện lỗi mạng lưới hệ thống hoặc khi phát hành phiên bản phần mềm mới, Bên B phải gửi thông tin bh đến cho bên A .7.3 Sau khi bên A gửi nhu yếu Bảo hành đến bên B khi phát hiện sự cố hoặc lôi mạng lưới hệ thống. Trong vòng 24 h, bên B phải khắc phục sự cố và xử lí lỗi cho bên A.Trong trường hợp việc xử lí lỗi cần thời hạn lâu hơn, bên B phải gửi thông tin cho bên A bằng văn bản .7.4 Sau mỗi lần triển khai việc làm bảo trì theo định kỳ, Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm giao cho bên A những biên bản bảo trì có chữ kí xác nhận của hai bên việc làm bảo trì đã hoàn tất .7.5 Bên B cung ứng dịch vụ trực đường dây nóng 24/24 giờ trong 365 ngày / năm nhằm mục đích cứu hộ cứu nạn và thay thế sửa chữa khẩn cấp theo cuộc gọi của người mua trong thời hạn nhanh nhất sau khi nhận được thông tin của bên A.Tuy nhiên Bên B có quyền tính tiền dịch vụ khẩn cấp này nếu đó là cuộc gọi quấy nhiễu hoặc sự cố gây ra là do người sử dụng. Số hotline : … … … …

Điều 8. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không hề thực thi được nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng do những hiện tượng kỳ lạ vạn vật thiên nhiên, lũ lụt, động đất, cuộc chiến tranh, khởi nghĩa, làm mưa làm gió và những sự kiện khách quan không nằm trong sự trấn áp hài hòa và hợp lý của Bên bị ảnh hưởng tác động, và nếu Bên này đã nỗ lực hài hòa và hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo giải trình bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh gọn thì đó sẽ là nguyên do để biện minh và thời hạn kiến thiết sẽ được gia hạn thêm thời hạn bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị tác động ảnh hưởng không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong vòng … .. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm hết hợp đồng. Việc chấm hết hợp đồng này sẽ không tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên cho đến ngày chấm hết .

Điều 9 : Vi phạm và chế tài

9.1. Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực thi đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm hết hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15 % giá trị hợp đồng .9.2. Bên vi phạm hợp đồng, ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 9.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo lao lý của pháp lý, gồm có nhưng không số lượng giới hạn những khoản thiệt hại : thiệt hại trong thực tiễn, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra ; thiệt hại là khoản doanh thu mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, những khoản ngân sách mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực thi việc làm thiết yếu nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền hạn của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được nhu yếu của bên bị vi phạm .

Điều 10 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những bên đồng ý chấp thuận ưu tiên xử lý trải qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được triển khai tối thiểu là …. lần và phải được lập thành … … .. ( văn bản ). Nếu sau … lần tổ chức triển khai trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận hợp tác xử lý được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật của pháp lý tố tụng dân sự .

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp Đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và sẽ chấm hết khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết .– Mọi sự biến hóa hay bổ trợ vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực thực thi hiện hành .– Hai Bên cam kết thực thi trang nghiêm những pháp luật đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản .

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ

500.000đ

( Giao kết quả ngay lập tức sau 24 h )

— Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG Thời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại 24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa 24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt 24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản 24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế 24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng 24h
Hợp đồng lắp đặt 24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR 24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển 24h
Hợp đồng dịch vụ 24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế 24h
Hợp đồng thuê khoán 24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu 24h
Hợp đồng xây dựng/thi công 24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án 24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng 24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi 24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản 24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần 24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản 24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ 24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền 24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên 24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh 24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu 24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh 24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu 24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu 24h
Hợp đồng đầu tư 24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền 24h
Hợp đồng lao động 24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo 24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ 24h
Hợp đồng đặt cọc 24h
Hợp đồng ủy quyền 24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được update những mẫu Hợp đồng cụ thể, vừa đủ nhất. Tất cả những loại hợp đồng kinh tế tài chính ; hợp đồng dân sự ; hợp đồng thương mại ; hợp đồng mua và bán ; hợp đồng dịch vụ ; hợp đồng kinh doanh thương mại đều được kiến thiết xây dựng dựa trên những lao lý về hợp đồng mới nhất địa thế căn cứ vào những kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ .Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận hợp tác của những bên nằm trong hiên chạy pháp lý được cho phép. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, hoàn toàn có thể sử dụng làm địa thế căn cứ xử lý mọi tranh chấp sau này và tham gia những thủ tục hành chính, khởi kiện, tìm hiểu hợp pháp .

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho người mua mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung ứng những dịch vụ như kiểm tra, nhìn nhận hợp đồng ; tùy chỉnh lao lý theo nhu yếu thực tiễn ; xử lý những tranh chấp về hợp đồng ; tư vấn giải quyết và xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác .

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời hạn đảm nhiệm là 24/7, ship hàng người mua là niềm hạnh phúc của chúng tôi .Xin trân trọng cảm ơn !

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *