Tải Phần Mềm Vacom Miễn Phí Taimienphi, Phần Mềm Kế Toán Vacom – https://bacxiunong.com – Gấu Đây

Contents

  1. THÔNG MINH

THÔNG MINH

Dễ dùng, bất kể ai cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng được. Cung cấp tài liệu một cách nhanh gọn, tức thời
Đang xem : Tải phần mềm vacom

*

VACOM Online 2019 là phần mềm kế toán của Công ty cổ phần VACOM dành cho tất cả các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, quản lý kho, hóa đơn điện tử, tài sản cố định, công cụ dụng cụ. tập hợp chi phí giá thành sản xuất và xây lắp… Hơn 16 năm trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là phần mềm kế toán, VACOM sẽ mang đến cho bạn giải pháp thông minh, đáng tin cậy, hiệu quả cao. VACOM Online được phát triển trên nền tảng web (web-based), cho phép truy cập và làm việc mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị có kết nối internet, như máy tính case, xách tay, Smart phone, máy tính bảng, iPad…

*

Quản lý tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, tiền vay của công ty thông qua các chứng từ thu, chi, giấy báo nợ, giấy báo có.Theo dõi tình hình tạm ứng/hoàn ứng theo nhân viên/khách hàng.Quản lý việc thanh toán hoàn ứng/tạm ứng theo từng đối tượng/chi tiết theo số chứng từ.Theo dõi thanh toán thu – chi theo khách hàng, hợp đồng, hóa đơn mua bán.Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.Theo dõi hạch toán theo các loại tiền khác nhau bằng nguyên tệ và VNĐ.Cho phép in liên tục phiếu thu, phiếu chi, UNC, chứng từ ngân hàng theo mẫu người dùng có thể sửa đổi. (hoặc các mẫu của ngân hàng có sẵn) Hệ thống sổ sách, báo cáo:
Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt chi tiết. Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết tiền vay Sổ Nhật ký thu, chi tiền Bảng theo dõi tạm ứng, Bảng kê chứng từ

*

Quản lý mua hàng và công nợ phải trả chi tiết theo đơn hàng, nhà cung cấp.Quản lý và theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo mặt hàng, hóa đơn,Theo dõi tình hình mua hàng theo hàng nhập khẩu hoặc hàng nhập mua trong nước. Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng mua.Kiểm soát công nợ theo thời hạn nợ
Tự động lập bảng kê hàng mua, báo cáo tổng hợp hàng mua và báo cáo công nợ phải trả. Bảng kê hóa đơn phải trả. Bảng kê phiếu chi trả tiền hàng. Sổ chi tiết công nợ của 1 nhà cung cấp, tất cả các nhà cung cấp

*

Khai báo và quản lý khách hàng theo từng phân nhóm.Khai báo các bộ phận và nhân viên bán hàng.Quản lý và theo dõi bán hàng thông qua đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng Theo dõi đơn đặt hàng bán và tiến độ thực hiện đơn đặt hàng bán.Quản lý hàng bán bị trả lại: tự động kết chuyển giá vốn hàng bán bị trả lại. Hệ thống báo cáo quản trị bán hàng:
Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian: tuần, tháng, quý, năm Báo cáo doanh thu, lãi lỗ theo từng mặt hàng, chi tiết theo phân nhóm khách hàng. Báo cáo doanh thu, giá vốn theo nhóm hàng/mặt hàng. Báo cáo theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng, theo hóa đơn. Báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết công nợ theo khách hàng/nhóm khách hàng. Lập bảng kê hàng bán, báo cáo tổng hợp hàng bán và báo cáo công nợ phải thu

*Khai báo hạng mục phân nhóm vật tư – sản phẩm & hàng hóa. Khai báo hạng mục và thông số kỹ thuật vật tư – sản phẩm & hàng hóa theo từng cấp nhóm. Khai báo hạng mục và thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống kho. Khai báo vật tư, đơn vị chức năng tính và chiêu thức tính giá vốn của từng vật tư. Quản lý nhập – xuất sản phẩm & hàng hóa, vật tư : nhập mua, nhập khẩu hoặc nhập khác ; xuất bán, xuất điều chuyển kho, xuất khẩu hoặc xuất khác .
Xem thêm : đăng nhập skype trên điện thoại thông minh bằng thông tin tài khoản facebook

Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư/ nhóm vật tư hoặc theo tất cả các vật tư. Khai báo vật tư và phương pháp tính giá vốn của từng vật tư. Quản lý số lượng hàng tồn kho tối đa, tối thiểu. Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư hoặc theo tất cả các vật tư. Lên báo cáo chi tiết mặt hàng xuất, nhập theo thời gian: ngày, tháng, năm
Khai báo và quản lý danh mục TSCĐ, danh mục nguồn vốn, danh mục lý do tăng giảm TSCĐ, danh mục bộ phận sử dụng. Khai báo và tạo các bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ. Tự động tính khấu hao tài sản cố định (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) và lên báo cáo quá trình khấu hao tài sản cũng như in ra thẻ tài sản. Quản lý và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ để lên các báo cáo liên quan. Quản lý quá trình tăng giảm và thay đổi nguyên giá TSCĐ. Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về TSCĐ và CCDC:
Sổ TSCĐ/ CCDC Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ/CCDC Biên bản kiểm kê TSCĐ Bảng tính khấu hao TSCĐ/ CCDC (nguồn vốn) Bảng tính khấu hao TSCĐ/ CCDC(từng tháng)
Khai báo danh mục: Tài khoản, thành phẩm, khoản mục. Khai báo giá thành: Phân xưởng, tiêu thức phân bổ (trực tiếp, tỷ lệ, hệ số…), giai đoạn sản xuất. Khai báo tiêu hao nguyên vật lieu: Định mức sản xuất Khai báo số dư dở dang kỳ trước, cuối kỳ. Các chứng từ phát sinh tăng chi phí (154,621,622,627…) Nhập thành phẩm hoàn thành. Tự động thực hiện tính giá thành(theo tiêu thức đã khai báo) bằng một click chuột. Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về giá thành sản xuất
Khai báo danh mục: Tài khoản, danh mục công trình, dự án, khoản mục. Khai báo giá thành: tiêu thức phân bổ (trực tiếp, tỷ lệ, hệ số…) Khai báo tiêu hao nguyên vật lieu: dự toán công trình hạng mục, dự án… Khai báo số dư dở dang kỳ trước, cuối kỳ. Các chứng từ phát sinh tăng chi phí (154,621,622,623,627…) Nhập thu hồi các nguyên vật liệu chưa sử dụng hết. Tự động thực hiện tính giá thành(theo tiêu thức đã khai báo) bằng một click chuột.
Xác định giá vốn công trình dự án Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về giá thành công trình, dự án
Bảng giá thành công trình theo tháng, quý, năm Bảng tiến độ thực hiện theo công trình, dự án Bảng chi tiết lãi lỗ cho từng công trình, dự án
Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính, công nợ, bán hàng, nhân sự… của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi qua nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính…
Không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực quản trị hệ thống. Chỉ cần đăng ký là được cấp tài khoản để sử dụng ngay
VACOM ONLINE
tích hợp trực tiếp với phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice, kết nối với Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất hoặc xuất tờ khai, báo cáo tài chính ra XML và nộp trực tiếp lên iHTKK giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, lập hóa đơn
Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ.
Với VACOM, tôn chỉ đầu tiên là “http://hoanhtao3d.vn/tai-phan-mem-vacom/imager_1_32423_700.jpgGìn Giữ Sự Hài Lòng”http://hoanhtao3d.vn/tai-phan-mem-vacom/imager_1_32423_700.jpg. Bởi chúng tôi biết, giá trị của một sản phẩm là giá trị sử dụng và sự hài lòng của khách hàng.
Chúng tôi tạo ra khách hàng hài lòng. VACOM luôn cho rằng Mỗi khách hàng là 1 sản phẩm đặc biệt và là 1 lời cam kết

Xem thêm : Top 2 phần mềm nuôi nick facebook trên điện thoại cảm ứng tốt nhất 2021

Xem thêm : Phần Mềm Học Nốt Nhạc – ‎ Solfa : Học Các Nốt Nhạc
Chúng tôi luôn ưu tiên hiểu được nhu yếu người mua, từ đó sẽ luôn có giải pháp tối ưu nhất tư vấn và tiến hành cho người mua

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *