Hướng Dẫn Hạch Toán Trên Phần Mềm Misa 2019, Tự Học Phần Mềm Kế Toán Misa Qua Mạng Bằng Video – https://bacxiunong.com – Gấu Đây

Hướng Dẫn Hạch Toán Trên Phần Mềm Misa 2019, Tự Học Phần Mềm Kế Toán Misa Qua Mạng Bằng Video – https://bacxiunong.com

Hướng Dẫn Hạch Toán Trên Phần Mềm Misa 2019, Tự Học Phần Mềm Kế Toán Misa Qua Mạng Bằng Video

Kế toán An Hiểu Minh Kế toán An Hiểu Minh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Misa Mimosa.net 2019.

Đang xem : Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm misa 2019

*

QUY TRÌNH HẠCH TOÁN NGUỒN HỌC PHÍ VÀ HỌC THÊM; LỆ PHÍ TUYỂN SINH, GỬI XE.. ………PHÍ, LỆ PHÍ: CẤP QUYỀN SD ĐẤT, CHỨNG THỰC……

+ Các nguồn thu của đơn vị sẽ bao gồm 5 trường hợp sau:

1 – Dịch vụ thu tại đơn vị: học phí, lệ phí tuyển sinh, học thêm, học phẩm, gửi xe, viện phí…531; 642… (Không có báo cáo theo NLNS) 2 – Thu hộ-chi hộ: Nước uống, ăn bán trú,vệ sinh…sử dụng tài khoản: 3381 (Không có báo cáo theo NLNS) 3 – Thu khác: 711 và 811. (Không có báo cáo theo NLNS) 4 – Thu phí và lệ phí theo luật phí và lệ phí số 97/2015: Hạch toán qua TK: 3373; 514 và 614, 0141…. (Lên báo cáo theo NLNS) 5 – Các hoạt động thu khác được để lại tại đơn vị: 3371; 5118; 611; 0181…..(Lên báo cáo theo NLNS)

Bài 6: Quy trình nguồn thu dịch vụ:

+ Các tài khoản dùng cho dịch vụ thu:

TK531: doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ từ hoạt động thu học phí, …. TK154: Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang để hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động thu. 6421; 6422; 6423; 6428: Chi phí quản lý liên quan đến hoạt động thu. 632: Giá vốn hàng bán.

+ Vậy quy trình thu các dịch vụ tại đơn vị:

Bước 1 – Lập phiếu thu

Vào tiền mặt / phiếu thu :
Nợ 1111.2 / Có 531 – Chọn nguồn, hoạt động giải trí sự nghiệp … Cấp phát : khác ; nhiệm vụ : thực chi .

Bước 2 – Nộp tiền vào NH, KB:

Vào tiền mặt / phiếu chi / phiếu chi nộp tiền NH, KB : 3712 .
Nợ 1121 / Có 1111.2

Bước 3 – Chi tiền từ nguồn thu học phí.

+ TH1 : Ủy nhiệm chi hoạt động giải trí đơn vị chức năng :
Vào tiền gửi / chi tiền gửi :
Nợ 6422 ; 6428 / Có 1121 – Chọn nguồn, hoạt động giải trí sự nghiệp, … Cấp phát : khác ; nhiệm vụ : thực chi / Chọn thêm chi tiết cụ thể tiểu mục chi .
+ TH2 : Rút tiền mặt về chi hoạt động giải trí .
Rút về : Vào tiền mặt / phiếu thu / phiếu thu rút tiền từ NH, KB : Nợ 1111.2 / Có 1121
Chi ra : Vào tiền mặt / phiếu chi :
Nợ 6422 hoặc 6428 / Có 1111.2 – Chọn nguồn, hoạt động giải trí sự nghiệp … Cấp phát : khác ; nhiệm vụ : thực chi. ( Chọn thêm tiểu mục chi tiết cụ thể )
+ TH3 : Rút tiền mặt chi lương bằng nguồn thu học phí :
Rút về : Vào tiền mặt / phiếu thu / phiếu thu rút tiền từ NH, KB : Nợ 1111.2 / Có 1121
Chi ra : Vào tiền mặt / phiếu chi :

Nợ 3341/Có 1111.2 – Chọn nguồn, hoạt động sự nghiệp…Cấp phát: khác; nghiệp vụ: thực chi.( Chọn thêm tiểu mục chi tiết)/Cất/

Sau đó Vào tiện ích / hạch toán ngân sách lương / Phần mềm tự động hóa hạch toán / Sửa lại thông tin tài khoản ngân sách từ Nợ 61111 thành : Nợ 6421 / Có 3341 / Chọn nguồn, hoạt động giải trí sự nghiệp … Cấp phát : khác ; nhiệm vụ : thực chi. ( Chọn thêm tiểu mục cụ thể )
+ TH4 : Ủy nhiệm chi lương từ nguồn học phí :
Vào tiền gửi / chi tiền gửi :

Nợ 3341/Có 1121– Chọn nguồn, hoạt động sự nghiệp…Cấp phát: khác; nghiệp vụ: thực chi.( Chọn thêm tiểu mục chi tiết)/Cất/

Sau đó Vào tiện ích / hạch toán ngân sách lương / Phần mềm tự động hóa hạch toán / Sửa lại thông tin thông tin tài khoản ngân sách từ Nợ 61111 thành : Nợ 6421 / Có 3341 / Chọn nguồn, hoạt động giải trí vui chơi sự nghiệp … Cấp phát : khác ; trách nhiệm : thực chi. ( Chọn thêm tiểu mục cụ thể đơn cử )

Chú ý: Nếu chi trả BHXH, BHYT, BHTN từ nguồn thu phí:

Nợ 3321 ; 3322 ; 3324 / Có 1121
Vào tiện ích / hạch toán ngân sách bảo hiểm /
Nợ 6421 / Có 3321 ; 3322 ; 3324 …

Chú ý: Để phục vụ sau này in báo cáo chi tiết tiểu mục cho các hoạt động dịch vụ thu trên thì đơn vị vẫn tách nguồn và tách hoạt động sự nghiệp và khi nhập chứng từ vẫn nhập chi tiết tiểu mục và tách như sau:

Tại dòng Nguồn khác / Nhấn Thêm / Điền thông tin
Nhấn Cất
Tương tự với những nguồn dịch vụ khác .

2 – Khai hoạt động:

Vào Danh mục / hoạt động giải trí
Tích chuột phải từ : Hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ / nhấn thêm /
Mã HĐSN : 02.01 hoặc 02.02 … ..
Tên HĐSN : Hoạt động thu học phí, học thêm, gửi xe …

Bài 7: Quy trình hạch toán nguồn Phí, lệ phí theo luật phí, lệ phí 97 năm 2015.

Bước 1: Thu tiền phí, lệ phí

Vào Tiền mặt / Phiếu thu
ĐK N1111 / C3373, nguồn Phí, lệ phí, TM 7799

Bước 2 – Xác định số phí phải nộp và số được để lại:

Vào tổng hợp / chứng từ nhiệm vụ khác :
Nợ 3373 / Có 333 … – Số phải nộp ngân sách
N0141, nguồn phí lệ phí, TM 7799, số tiền được để lại đơn vị chức năng .

Bước 3: Nộp tiền số được để lại vào kho bạc

Vào Tiền mặt / Phiếu chi / Phiếu chi nộp tiền gửi NH, KB
ĐK N1121 / C1111, chọn nguồn phí lệ phí, số tiền

Bước 4 – Nộp ngân sách:

Vào tiền mặt / phiếu chi : Nợ 333 …. / Có 1111 ( Tiền mặt )
Vào tiền gửi / chi tiền gửi : Nợ 333 .. / Có 1121 ( tiền gửi )

Bước 5: Chi tiền từ nguồn thu phí

TH1 : Dùng ủy nhiệm chi
Vào Tiền gửi / Chi tiền gửi
ĐK : N6148 ; N6142 / C1121, nguồn, số tiền, TM .
Hạch toán dòng thứ 2 : ĐK N3373 / C514
Hạch toán dòng thứ 3 : C0141
( Nếu chi lương : N3341 / C1121. Sau đó vào Tiện ích / Hạch toán ngân sách lương. Sửa lại ĐK N6141 / C3341
Hạch toán dòng thứ 2 : ĐK N3373 / C514
Hạch toán dòng thứ 3 : C0141
TH2 : Rút tiền mặt về chi
Rút về : Vào Tiền mặt / Phiếu thu / PT rút tiền gửi NH, KB. ĐK N1111 / C1121
Chi ra : Vào Tiền mặt / Phiếu chi
ĐK N6148 / C1111, nguồn, TM, số tiền
Vào Tab Hạch toán đồng thời :
ĐK N3373 / C514
C0141

Bài 8: Quy trình hạch toán nguồn thu khác: 5118.

Bước 1: Thu tiền thu khác

Vào tiền mặt / Phiếu thu / Điền khá rất đầy đủ thông tin ,

ĐK: N1111.02/C3371

Chọn nguồn, số tiền, tiểu mục : 7799, Chọn hoạt động giải trí : tương ứng : … ..
Nhấn update hạch toán đồng thời

ĐK: N0181, chi tiết nguồn, tiểu mục, số tiền

Nhấn Cất .

Bước 2: Nộp tiền thu vào TKTG

Vào tiền mặt / Phiếu chi nộp tiền vào NH. KB / Điền những thông tin
ĐK : N112 / C111 / Nhấn Cất

Bước 3: Chi tiền từ nguồn thu

TH1 : Rút tiền mặt về chi hoạt động giải trí vui chơi

+ Rút về:Vào Tiền mặt/Phiếu thu/Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB/Điền các thông tin

ĐK : N111 / C1121
Nhấn Cất

+ Chi tiền: Vào tiền mặt/Phiếu chi

Điền các thông tin, ĐK: N61118/C111, chọn nguồn, tiểu mục, số tiền, hoạt động.

-Thêm dòng: ĐK: N3371/C51118:

– Nhấn update hạch toán đồng thời : C0181
Nhấn Cất .
Xem thêm : Review 5 Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Online, Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Sophia Pms

TH2. Chi UNC

Vào tiền gửi / Chi tiền gửi / Điền những thông tin
ĐK : N61118 / C1121, chọn nguồn, tiểu mục, số tiền, hoạt động giải trí

-Nhấn thêm dòng: ĐK: N3371/C51118:

– Nhấn update hạch toán đồng thời : C0181
Nhấn Cất .

(Nếu chi lương từ nguồn thu học phí:Vào tiền gủi/Ủy nhiệm chi

ĐK: N3341/C1121: Nguồn, tiểu mục, Hoạt động….

Sau đó vào Tiện ích/Hạch toán chi phí lương: N61111/C3341)

Hạch toán đồng thời ,
– Hạch toán thêm dòng thứ 2 : N3371 / C5118
– Nhấn update hạch toán đồng thời : C018
Nhấn Cất )

BÀI 9: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THU HỘ – CHI HỘ – THU KHÁC CHI KHÁC

Bước 1. Thu tiền thu hộ, chi hộ

Vào tiền mặt / Phiếu thu
ĐK : N111 …., / C3381 ; Có 711
Điền những thông tin, nguồn, số tiền, đối tượng người dùng

Bước 2: Chi tiền thu hộ – chi hộ

Vào tiền măt / Phiếu chi

ĐK : N3381 hoặc Nợ 811 / C111 … .
Chọn nguồn, số tiền, đối tượng người tiêu dùng
Nhấn Cất

Bài 10: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN ỐM ĐAU, THAI SẢN.

Bước 1: Nhận giấy báo có BHXH cấp về

Vào tiền / Thu tiền gửi : Chọn số thông tin tài khoản NH, KB
ĐK : N1121 / C3321

Bước 2: Thanh toán tiền ốm đau thai sản

Vào tiền gửi / Chi tiền gửi / Chọn thông tin tài khoản trả tiền :
ĐK : N3341 / C1121

Bước 3: Tính số tiền ốm đau thai sản được thanh toán theo chế độ

Vào tổng hợp / chứng từ nhiệm vụ khác :
Nợ 3321 / Có 3341

BÀI 11: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KẾT CHUYỂN CUỐI NĂM, TRÍCH LẬP QUỸ

1, Xác định kết quả hoạt động

Cuối năm, sau khi xác lập được lệch giá, ngân sách
Vào tổng hợp / Chứng từ nhiệm vụ khác / Xác định hiệu quả hoạt động giải trí
PM tự xác lập / Nhấn Cất
Nợ 611 : 80 tr
Có 5111 : 100 tr

Nợ 911/Có 611 – 80tr

Nợ 511/Có 911 – 100tr => Dư có 911: 20tr

– Nợ 911/Có 421 – Thăng dư: 20tr.

– Nợ 421/Có 911 – Thâm hụt

Thăng dư: Được trích lập các quỹ dự phòng:

Vào tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác:

Nợ 421/Có 4311 hoặc Có 4312….

2, Kết chuyển cuối năm

Vào tổng hợp / chứng từ trách nhiệm khác / Kết chuyển số dư cuối năm / PM tự kết chuyển / Nhấn Cất

3, Trích lập quỹ

Vào tổng hợp / Chứng từ nhiệm vụ khác
ĐK : N4211 / C431 … .

BÀI 12.MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KHÁC

1. Nhập số dư ban đầu

Vào nhiệm vụ / Nhập số dư bắt đầu
Chọn thông tin tài khoản chi tiết cụ thể ( không in đậm )
Nhập số dư Nợ hoặc dư có tương ứng số dư cuối kỳ của bảng cân đối năm 2017 và địa thế căn cứ vào công văn 16098 / BTC-CĐKT

Lưu ý: Xóa hết số dư các tài khoản 008 chuyển sang bằng cách nhấn chuột phải/ chọn xóa số dư.

Chỉ chăm sóc số dư dự trù : 008 / nhập số dư vào thông tin tài khoản : 00811 cho nguồn .
Chỉ chăm sóc đến số dư của Tài sản cố định và thắt chặt :
Nợ 211 … : Nguyên giá TSCĐ
Có 2141 : Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt
Có 36611 ( thay thế sửa chữa 466 ) : giá trị còn lại TSCĐ
Nợ 211 = Có 214 + Có 36611

Hướng dẫn nhập số dư TSCĐ trên bảng cân đối khớp với số liệu sổ chi tiết tài sản:

Mở 2 báo cáo giải trình báo cáo giải trình :

+ Báo cáo tăng giảm TSCĐ 2017: để lấy số dư của TK nguyên giá: Nợ 211…..

Nhà cửa : nhập số dư vào Nợ 21111
Vật kiến trúc : nhập số dư vào Nợ 21112
Máy móc thiết bị văn phòng : Nợ 21131
Máy móc thiết bị chuyên dùng : Nợ 21133
Giá trị quyền sử dụng đất : Nợ 2131
Phần mềm ứng dụng : Nợ 2135
+ Sổ gia tài cố định và thắt chặt 2017 : Lấy số liệu hao mòn : Có 2141 : Hao mònTS hữu hình : ở cột tổng số hao mòn từ những năm trước chuyển sang ( Cột số tổng hao mòn trên sổ gia tài )
Giá trị còn lại của gia tài :
Có 36611 = Nợ 211 – Có 2141
( Nguyên tắc : Nợ 211 … = Có 2141 + Có 36611 )

Ví dụ:

Nợ 21131 : 144.284.000
Nợ 2115 : 5.490.000
Nợ 2135 : 91.000.000
Tổng : Nợ 211 = 240.774.000
+ Có 2141 : 147.155.250
Giá trị còn lại : Có 36611 = Nợ 211 – Có 214

2, Đăng ký bản quyền

Sang tháng 2 : Trợ giúp / Tự động update / Nhấn update / Nhấn chấp thuận đồng ý
Lấy bản quyền PM 2017 ĐK vào PM 2019
Trợ giúp / Đặt hàng và ĐK sử dụng / Mở tệp / Chọn tệp GPSD của đơn vị chức năng mình đã tải về máy tính / Đăng ký

Bài 13: Tạm trích lập các quỹ từ nguồn NS:

Bước 1 – Tính số tạm trích lập các quỹ.

Vào tổng hợp / chứng từ nhiệm vụ khác /
Nợ 61118 / Có 431 … Chi tiết những quỹ .

Bước 2 – Chuyển tiền trích lập từ ngân sách sang TKTG: 3713

Vào kho bạc / rút dự trù / rút dự trù tiền gửi /
Sinh chứng từ hạch toán : Nợ 1121 / Có 5111
Nhấn hạch toán đồng thời : Có 008212

Bước 3 – Chi tiền trích lập.

Vào tiền gửi / chi tiền gửi /
Nợ 431 …. / Có 1121 .

Bài 14: Hướng dẫn tùy chỉnh mẫu đối chiếu phần 1 và phần 2

Tùy chỉnh so sánh phần 1 : Vào kho bạc / mở bảng so sánh phần 1 / chọn mẫu báo cáo giải trình QĐ 4377 mẫu tùy chỉnh / nhấn tùy chỉnh mẫu bên dưới / Nhấn vào những dòng trên báo cáo giải trình /
Tích chọn dòng khoản / chuột phải / chọn xóa dòng
Tích chọn dòng CTMT / chuột phải / chọn xóa dòng
Tích chọn dòng đặc thù nguồn / tích vào ô vuông bên phải / tích chọn ô “ khoản ’ và CCMT / chấp thuận đồng ý .
Bỏ ô tích ở cột đậm / nhấn cất mẫu .
Tùy chỉnh so sánh phần 2 : Vào kho bạc / so sánh phần 2 / chọn mẫu báo cáo giải trình ; QĐ 4377 mẫu tùy chỉnh /
+ Các cột trên báo cáo giải trình : Nhấn vào cột nội dung / nhấn vào thông tin hiển thị / tích vào ô “ đặc thù nguồn ” và ô “ tiểu mục ” /
+ Các dòng trên báo cáo giải trình : Xóa dòng thứ 2 và dòng thứ 3 : dòng khoản và dòng mục .
+ Nhấn vào dòng thứ nhất : tính chât nguồn / tích vào ô vuông bên phải / tích thêm vào ô ‘ khoản ” / đồng ý chấp thuận
Nhấn cất .
Xem thêm : Top 9 trò chơi Tài Xỉu Đổi Tiền Thật, trò chơi Tài Xỉu

Sửa mẫu BKTT KB:

Tiện ích / Tùy chỉnh mẫu / Tùy chỉnh BKTT 39 / Các dòng trên BC ( không sửa ) / tin tức hỗ trợ / Tích Hiển thị cộng dòng khi có phát sinh 2 dòng trở lên / Các cột trên dòng BC : chỉnh sửa như trên excel /

Bài 15: Đổi mã nguồn kinh phí

Danh mục / Mục lục ngân sách / Tính chất nguồn KP / Vào sửa lại những mục
013 thành 13 : KP thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm
014 thành 14 : KP triển khai cải cách tiền lương
012 thành 12 : KP không thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm

Bài 16: Hạch toán khi mua TSCĐ:

QĐ 19: Mua TSCĐ / vào kho bạc. rút chuyển khoản:

Nợ 66121 / Có 46121 : Máy chiếu 20 tr
Tăng tiến sỹ : Nợ 211 / Có 466 : 20 tr

TT107: Mua TSCĐ/ vào kho bạc. rút chuyển khoản:

Phần mềm hạch toán : Nợ 61111 / Có 5111 : 20 t / 5 năm
Sửa lại định khoản khi giao dịch chuyển tiền mua TSCĐ :
Nợ 211 … / Có 366 … : 20 tr ( Tăng gia tài )
Nhấn hạch toán đồng thời : Có 008212 : 20 tr
Vậy Khi tính hao mòn : Phần mềm mới tính vào ngân sách trong năm :
Nợ 61113 / Có 2141 : 4 tr
Nợ 366 / Có 5111 : 4 tr

Người viết: Lê Phương Linh

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

BÀI LIÊN QUAN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa Mimosa.Net 2019 (Phần 1)

———————————————————————————————————————————————————

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Điều hướng bài viết

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *