Cách Chạy Giá Vốn Trong Phần Mềm Fast, Cách Kiểm Soát – https://bacxiunong.com

Cách Chạy Giá Vốn Trong Phần Mềm Fast, Cách Kiểm Soát

Ngày đăng : năm nay – 08-02 13:48:15 – Ngày update : 2020 – 11-18 10:26:20 – Số lần xem : 33038
Đang xem : Cách chạy giá vốn trong phần mềm fast
5 4 3 2 1

Phân hệ “Kế toán hàng tồn kho” quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ. Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Theo dõi tồn kho theo 2 đơn vị tính, tồn kho theo lô. Nhiều báo cáo phục vụ thống kê và phân tích về hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn kho.

 Menu các chức năng

*

 Danh mục vật tư, hàng hóa

Mã vật tư có độ dài tới 16 ký tự. Có 3 trường, mỗi trường là một hạng mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại vật tư Giao hàng thống kê, nghiên cứu và phân tích. Quản lý nhà cung ứng theo đơn vị chức năng trong trường hợp có nhiều đơn vị chức năng sử dụng chung một cơ sở tài liệu. Cho phép khai báo các thông tin tài khoản ngầm định tương quan – thông tin tài khoản kho, thông tin tài khoản giá vốn, thông tin tài khoản … để tương hỗ cho việc tự động hóa hạch toán các thanh toán giao dịch nhập xuất sản phẩm & hàng hóa, vật tư. Cho phép khai báo các loại sản phẩm quản trị theo 2 đơn vị chức năng tính, quản trị theo lô .

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ nhập xuất

Các thanh toán giao dịch, chứng từ nhập xuất Nhập kho. Xuất kho. Xuất điều chuyển. Lệnh sản xuất. Kiểm kê tồn dư. Các thanh toán giao dịch tương quan đến nhập mua, xuất bán được nhập tại các phân hệ tương ứng và tự động hóa chuyển sang phân hệ kế toán hàng tồn dư. Giao dịch nhập / xuất hoàn toàn có thể thực thi với nhiều hợp đồng, dự án Bất Động Sản, lệnh sản xuất, nhiều mã nhập xuất ( thông tin tài khoản đối ứng ), nhiều mã kho .
Xem thêm : game xiec ca heo 8
Xem thêm : Intro Video Và Cách Làm Video Giới Thiệu Thành Viên, Intro Video Và Cách Làm Intro Video
Hỗ trợ việc tính các loại sản phẩm và số lượng hàng xuất dựa theo khai báo định mức mẫu sản phẩm. Xuất điều chuyển hoàn toàn có thể thực thi 1 bước – tự động hóa tạo phiếu nhập hoặc 2 bước – phiếu xuất riêng, phiếu nhập riêng. Kiểm tra hàng tồn dư khi thực thi xuất kho. In chứng từ trên mẫu in sẵn hoặc trực tiếp từ chương trình .

*Ví dụ về màn hình hiển thị nhập chứng từ “ Phiếu xuất kho ” ​

Các tiện ích

Nhập ( import ) các hạng mục và số dư, tồn dư bắt đầu từ excel. Nhập ( import ) chứng từ từ excel. Kiểm tra số liệu : Khi có rơi lệch sổ kho và sổ chi tiết cụ thể thông tin tài khoản hoặc giữa tồn dư và tồn dư trên các phiếu nhập tính theo giải pháp nhập trước xuất trước thì chương trình có công dụng kiểm tra một loạt các nguyên do dẫn đến các rơi lệch này, đưa ra các thanh toán giao dịch gây lỗi, hoặc các khai báo chưa đúng … giúp người sử dụng hoàn toàn có thể chỉnh sửa để lên báo cáo giải trình đúng. Khai báo kho ngầm định cho các vật tư, nếu chỉ có một kho hoặc vật tư nào đó chỉ ở có 1 kho thì không phải nhập mã kho nhập / xuất .

Tính giá hàng tồn kho

Tính giá và update giá hàng tồn dư theo nhiều giải pháp khác nhau : giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh. Làm phiếu xuất chênh lệch giá cuối kỳ với các lựa chọn khác nhau tùy theo nhu yếu. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Xử lý được các trường hợp ngân sách về sau hoặc xuất đích danh so với tính giá theo giải pháp nhập trước xuất trước .

Các báo cáo

Có các nhóm báo cáo giải trình sau : Báo cáo nhập kho. Báo cáo xuất kho. Báo cáo tồn dư. Mỗi nhóm báo cáo giải trình gồm nhiều báo cáo giải trình cụ thể, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích hàng nhập, xuất, tồn – nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm … nghiên cứu và phân tích hàng nhập, xuất, tồn theo các chiều / đối tượng người dùng khác nhau … Một số báo cáo giải trình người sử dụng hoàn toàn có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo giải trình, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo .
*

*Video tổng quan về phân hệ kế toán hàng tồn dư trên phần mềm kế toán hoanhtao3d.vn Accounting

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Điều hướng bài viết

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *